Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 9/2011
Oczyszczalnie ścieków

W Polsce niewielki procent gospodarstw domowych ma własną oczyszczalnię ścieków. Na terenach nieskanalizowanych właściciele domów jednorodzinnych najczęściej decydują się na korzystanie z szamba, ponieważ jest tańsze i łatwiejsze w budowie od przydomowej oczyszczalni ścieków. Czy postępują słusznie i zgodnie z rachunkiem ekonomicznym?

Osadnik gnilny
Osadnik gnilny – element oczyszczalni ścieków. Zachodzą w nim procesy wstępnego oczyszczania ścieków. Na tym etapie ciała stałe i tłuszcze oddzielają się od cieczy; tutaj też dochodzi do fermentacji przy udziale bakterii beztlenowych (fot. Delfin)

Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnym chórem mówią: pożytki z własnej oczyszczalni ścieków są tak duże, że jeśli tylko pozwalają na to warunki glebowo-środowiskowe oraz formalno-prawne, warto ją u siebie zamontować. Jednocześnie potwierdzają, że w przypadku nawet prostej oczyszczalni koszt inwestycyjny jest większy niż zakup i wykonanie szczelnego szamba. Przyznają również, że jej budowa obwarowana jest licznymi warunkami, z którymi należy się szczegółowo zapoznać. Nagrodą dla inwestorów jest natomiast krótki czas zwrotu inwestycji (średnio 2–3 lata), niemal bezobsługowe korzystanie z urządzenia i co najważniejsze – bardzo niskie koszty użytkowania

NAJPIERW FORMALNOŚCI

Na niektórych obszarach Polski lokalne prawo wyklucza budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacji o tym trzeba zasięgnąć w urzędzie gminy – sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Budowę oczyszczalni wyklucza się również na terenach okresowo zalewanych wodą oraz na działkach o zbyt małej powierzchni.

 

Uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga oczyszczalnia ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę. Wystarczy zgłosić taki zamiar, w trybie uproszczonym, w starostwie powiatowym, a po upływie 30 dni i nie później niż po upływie dwóch lat – rozpocząć jej budowę (jeśli starosta nie wniesie zastrzeżeń). W zgłoszeniu należy opisać rodzaj oczyszczalni, zakres robót, termin ich rozpoczęcia oraz sposób wykonania. Do zgłoszenia trzeba dołączyć szkice i rysunki, mapkę z lokalizacją oczyszczalni, dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Proces budowy należy zakończyć inwentaryzacją powykonawczą oraz zawiadomić o tym ten sam urząd.

POMOŻE DOTACJA

W wielu gminach można ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, podobnie jak o dofinansowanie likwidacji szamba i przyłączenie do kanalizacji zbiorczej. Informacje o dotacjach znajdziemy w Internecie oraz w miejscowym wydziale ochrony środowiska. Organizacje samorządowe, uprawnione do dysponowania funduszami na dotacje, rozdysponowują je w sposób indywidualny. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Dotacje przyznaje się do momentu całkowitego wyczerpania funduszy celowych.

 

Lilianna Jampolska

Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2011

Pozostałe artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2018

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze marzec 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny