Koszt wykonania 1 m2 ściany zewnętrznej dwuwarstwowej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Koszt wykonania 1 m2 ściany zewnętrznej dwuwarstwowej

Murowanie ścian to w Polsce zdecydowanie najpopularniejsza technologia wznoszenia domów jednorodzinnych. W jej ramach najczęściej wybierana jest ściana dwuwarstwowa. Wybór materiału, z którego ją postawimy, jest większy niż w przypadku przegród jednowarstwowych. Poza betonem komórkowym i ceramiką poryzowaną w grę wchodzą pustaki z ceramiki tradycyjnej oraz bloczki: silikatowe i keramzytobetonowe.

aktualizacja: 2022-07-28 11:10:02
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jakie są zalety i wady ścian dwuwarstwowych?
  • Z jakich materiałów budujemy ściany dwuwarstwowe?
  • Ile kosztuje 1 m2 muru dwuwarstwowego?

Jak wiadomo, w domach jednorodzinnych ściany zewnętrzne są elementem konstrukcyjnym, odpowiedzialnym za przenoszenie obciążeń ze stropu i dachu na fundamenty. Dlatego muszą być wystarczająco wytrzymałe na ściskanie. Tradycyjne materiały budowlane (np. pustaki z ceramiki starego typu) są dostatecznie wytrzymałe, lecz nie gwarantują wymaganej przez przepisy ciepłochronności. Dlatego wykonany z nich mur obkłada się termoizolacją, zwykle ze styropianu lub wełny mineralnej. Staje się on wówczas ścianą dwuwarstwową, która jest jednocześnie mocna i ciepła.

W tym rozwiązaniu za ciepłochronność przegrody (a ta cecha jest dziś postrzegana jako najistotniejsza), odpowiada nie tyle warstwa nośna, co ocieplenie. Przenikalność cieplna samego pustaka czy bloczka nie ma więc takiego znaczenia, jak w przypadku ściany jednowarstwowej. Możemy zatem wybrać go ze względu na inne, interesujące nas parametry - lepszą izolacyjność akustyczną, wyższą odporność na ściskanie itd.

Warto zauważyć, że jednoczesne wywiązywanie się z głównych zadań stawianych przed materiałami murowymi (wysoka odporność na ściskanie i jak najlepsza ciepłochronność) jest dość trudne. Bo z reguły im większa gęstość/odporność materiału na ściskanie, tym niższa jego termoizolacyjność. W tym kontekście, elementy murowe na ściany jednowarstwowe to rodzaj kompromisu. Dobrym przykładem jest gazobeton - można z niego wznosić ściany jednowarstwowe, ale tylko z odmian o mniejszej gęstości (np. 350 kg/m3). Te o gęstości 700 są "twardsze", ale na ścianę jednowarstwową zbyt zimne.

Jeśli kompromisy nas nie interesują i chcemy wybrać materiał może nie najcieplejszy, ale np. jak najlepiej izolujący akustycznie - ściana warstwowa to odpowiednie rozwiązanie.

Infografika: 4 największe zalety ścian dwuwarstwowych
Infografika: 4 największe zalety ścian dwuwarstwowych

Zalety i wady ścian dwuwarstwowych

Jak już napisaliśmy, ścianę dwuwarstwową tworzy mur i przymocowane do niego od zewnątrz ocieplenie. Warstwa nośna jest cieńsza niż w ścianie jednowarstwowej, zaś ocieplenie, najczęściej z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, szczelnie otula budynek. W tym rozwiązaniu eliminacja mostków termicznych jest dużo łatwiejsza. Można też bardziej obniżyć poziom współczynnika przenikania ciepła U przegrody. Prace da się rozłożyć na etapy - w jednym sezonie stawia się mury, w kolejnym je ociepla.

Budulec na warstwę nośną można dobrać dowolnie, bo za przenikalność cieplną przegrody i tak odpowiada termoizolacja. Sprawdzi się beton komórkowy, ceramika poryzowana i tradycyjna, silikaty, keramzytobeton. Oferta producentów jest szeroka, nie ma problemu z dostępnością towaru.

Izolacyjność akustyczna takiej ściany też jest dobra - zapewnia ją przede wszystkim warstwa nośna (im cięższy/gęstszy budulec, tym jest lepsza).

Ten sposób wznoszenia murów jest świetnie znany budowlańcom i wybacza najwięcej błędów wykonawczych. Niestety, prace trwają dłużej niż w przypadku ściany jednowarstwowej, elewacja z tynku na ociepleniu jest bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne, trudniej też zamocować na niej ciężkie przedmioty (rolety, antenę, itp.).

Z jakich materiałów budujemy?

Beton komórkowy

Podstawowy element murowy na przegrody dwuwarstwowe to biały bloczek o wymiarach najczęściej 24 × 24 × 59 cm. Może występować w wersji szarej, jeśli do składu dodano popioły lotne. Do budowy ścian z ociepleniem wykorzystuje się bloczki o gęstości 500 lub 600 kg/m3. Stawiając je, gazobeton bez przeszkód można łączyć zarówno zaprawą cementowo-wapienną na grube spoiny, jak i klejową cienkowarstwową. W betonie komórkowym z łatwością wyżłobimy bruzdy na rury i wytniemy otwory na puszki instalacyjne.

Ceramika poryzowana i tradycyjna

Ceramika poryzowana powstała w wyniku udoskonalania pełnych cegieł. Te są wytwarzane z gliny, wypalanej w temperaturze około 1000°C. Dzięki temu miękki i plastyczny materiał staje się twardy, wytrzymały na ściskanie, mało nasiąkliwy i mrozoodporny. Cegły są jednak dość ciężkie i bardzo słabo izolują termicznie. Z tego względu wykorzystuje się je co najwyżej wewnątrz budynku - na ścianki działowe, kominy.

Żeby poprawić izolacyjność cieplną ścian z ceramiki, zaczęto stosować elementy drążone, np. cegły dziurawki i kratówki. A ponieważ elementy drążone są lżejsze, ruszyła produkcja większych pustaków (np. MAX, U), z których buduje się szybciej. Takie pustaki są dość wytrzymałe (choć kruche), paroprzepuszczalne, akumulują ciepło, dobrze tłumią dźwięki. Stosuje się je do budowy warstw nośnych w ścianach dwu- i trójwarstwowych. Sam mur ma zazwyczaj od 18,8 do 25 cm grubości i ciepłochronność (λ) na poziomie do 0,4 W/(m·K). Taką samą grubość ma warstwa nośna w ścianach warstwowych z ceramiki poryzowanej. Ocieplane przegrody z ceramiki można murować na każdy rodzaj zaprawy: tradycyjną, cienkowarstwową, z puszki (o ile pustaki są szlifowane).

Silikaty

Bloczki wapienno-piaskowe, nazywane silikatami, produkuje się z piasku, wapna i wody. To wyrób pozbawiony szkodliwych domieszek i charakteryzujący się najniższą ze wszystkich materiałów murowych promieniotwórczością naturalną. Duża gęstość wpływa na wytrzymałość - odporność na ściskanie mają najwyższą wśród materiałów używanych na ściany. Silikaty są mrozoodporne, paroprzepuszczalne, odporne na działanie ognia. Ich znaczna masa, postrzegana jako wada przy murowaniu i transporcie, wpływa korzystnie na zdolność do tłumienia hałasu. Podobnie z akumulacyjnością cieplną - ta też rośnie wraz z masą budulca. Ściany o wysokiej akumulacyjności zapewniają bardziej stabilną temperaturę wnętrz - budynek wolniej wychładza się zimą i nagrzewa latem.

Silikaty są odporne na korozję biologiczną. Są też względnie tanie, lecz wyraźnie mniej popularne od ceramiki czy betonu komórkowego. Za ich wady uważa się wspomnianą już dużą wagę, trudną obróbkę, a co najważniejsze niską termoizolacyjność.

Bloczki przeznaczone na ściany nośne (o grubości 18 lub 24 cm) zwykle są drążone, co zmniejsza ich ciężar i ułatwia murowanie. Często mają krawędzie wyprofilowane na pióro i wpust, uchwyty montażowe czy specjalne otwory do przeprowadzenia przewodów instalacji elektrycznej. Technologia produkcji silikatów pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności wymiarowej (do 1 mm), zatem do łączenia elementów można używać cienkowarstwowych zapraw klejowych.

Keramzytobeton

To kolejny materiał wynaleziony podczas poprawiania właściwości cieplnych betonu. Ciężki żwir zastępowano lżejszymi składowymi: wiórami drzewnymi, trocinami, granulkami styropianu. Bardzo dobre wyniki osiągnięto, stosując keramzyt, czyli lekkie kruszywo, uzyskiwane w procesie wypalania łatwo pęczniejących glin i iłów. Keramzytobeton to w 85% keramzyt, resztę stanowi cement i piasek.

Wykonane z niego wyroby cechuje wysoka paroprzepuszczalność, mrozoodporność, izolacyjność akustyczna. Ich wytrzymałość i izolacyjność cieplna są na tyle dobre, że można budować z nich ściany nośne o grubości 18-36,5 cm. Muruje się je zwykle na zaprawę cementowo-wapienną. Pustaki keramzytobetonowe oferowane są także w wersji ze styropianową wkładką.

Ile kosztuje 1 m2 muru dwuwarstwowego?

Materiały, z których można wznieść ścianę nośną wymagającą następnie docieplenia.

19 P + W
Producent: KERAM
Model: 19 P + W
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 23,8 × 34,5
Grubość elementu [cm]: 19
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 7,20
Liczba elementów na 1 m²: 11,5
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 82,80
25 P + W
Producent: KERAM
Model: 25 P + W
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 23,8 × 34,5
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 7,40
Liczba elementów na 1 m²: 11,5
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 84,90
POROTHERM 25 P+W
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM 25 P+W
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 23,8 × 37,3
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 8,98
Liczba elementów na 1 m²: 10,7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 96,09
SOLBET OPTIMAL z uchwytami montażowymi, profilowany na wpusty (WU)
Producent: SOLBET
Model: SOLBET OPTIMAL z uchwytami montażowymi, profilowany na wpusty (WU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 500
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 × 59
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 14,14
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 98,98 cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
SOLBET OPTIMAL z uchwytami montażowymi, profilowany na wpusty (WU)
Producent: SOLBET
Model: SOLBET OPTIMAL z uchwytami montażowymi, profilowany na wpusty (WU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 600
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 × 59
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 14,51
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 101,57 cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Producent: SOLBET
Model: SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 500
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 × 59
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 14,51
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 101,57 cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Producent: SOLBET
Model: SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 600
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 × 59
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 12,10
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 104,16 cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
POROTHERM 25 E3 500 PROFI
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM 25 E3 500 PROFI
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 × 49,8
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 13,04
Liczba elementów na 1 m²: 8
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 104,32
POROTHERM 25 PROFI
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM 25 PROFI
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 × 37,3
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 10,29 (kl. 15)
Liczba elementów na 1 m²: 10,7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 110,10 (kl. 15)
POROTHERM D 24 PROFI
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM D 24 PROFI
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 × 37,3
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 10,34
Liczba elementów na 1 m²: 10,7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 110,64
30 P + W
Producent: KERAM
Model: 30 P + W
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 23,8 × 34,5
Grubość elementu [cm]: 30
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 9,70
Liczba elementów na 1 m²: 11,5
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 111,75
TERMALICA T4/600-20/25/60 UZ
Producent: BRUK-BET
Model: TERMALICA T4/600-20/25/60 UZ
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 × 20
Grubość elementu [cm]: 20
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 17,04
Liczba elementów na 1 m²: 6,67
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 113,63
POROTHERM 25 E3 500 DRYFIX
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM 25 E3 500 DRYFIX
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 × 49,8
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 14,56
Liczba elementów na 1 m²: 8
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 116,48
POROTHERM D 24 DRYFIX
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM D 24 DRYFIX
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 × 37,3
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 11,51
Liczba elementów na 1 m²: 10,7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 123,16
POROTHERM 25 DRYFIX
Producent: WIENERBERGER
Model: POROTHERM 25 DRYFIX
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 × 37,3
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 11,51 (kl. 15)
Liczba elementów na 1 m²: 10,7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 123,16 (kl. 15)
TERMALICA T3/500-24/25/60 UZ
Producent: BRUK-BET
Model: TERMALICA T3/500-24/25/60 UZ
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 × 24
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 19,62
Liczba elementów na 1 m²: 6,67
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 130,86
TERMALICA T2,5/400-24/25/60 UZ
Producent: BRUK-BET
Model: TERMALICA T2,5/400-24/25/60 UZ
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 × 24
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 20,23
Liczba elementów na 1 m²: 6,67
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 134,96
TERMALICA T4/600-24/25/60 UZ
Producent: BRUK-BET
Model: TERMALICA T4/600-24/25/60 UZ
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 × 24
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 20,36
Liczba elementów na 1 m²: 6,67
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 135,78
TERMALICA T5/700-24/25/60 U
Producent: BRUK-BET
Model: TERMALICA T5/700-24/25/60 U
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 × 24
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 22,14
Liczba elementów na 1 m²: 6,67
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 147,67
AKU
Producent: KERAM
Model: AKU
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 23,8 × 34,5
Grubość elementu [cm]: 25
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 12,90
Liczba elementów na 1 m²: 11,5
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 148,50
SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Producent: SOLBET
Model: SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 500
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 × 59
Grubość elementu [cm]: 36
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 21,89
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 153,23 cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Producent: SOLBET
Model: SOLBET OPTIMAL PLUS z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 600
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 × 59
Grubość elementu [cm]: 36
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 22,50
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 157,50 cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
YTONG FORTE PP2,5/0,4 S+GT 24 CM
Producent: XELLA POLSKA
Model: YTONG FORTE PP2,5/0,4 S+GT 24 CM
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 19,9 × 19,9
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 19,45
Liczba elementów na 1 m²: 8,33
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 161,99
YTONG ACURA PP4/0,5 S+GT 24 CM
Producent: XELLA POLSKA
Model: YTONG ACURA PP4/0,5 S+GT 24 CM
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 19,9 × 19,9
Grubość elementu [cm]: 24
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 19,45
Liczba elementów na 1 m²: 8,33
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 161,99

Redaktor: Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: W ścianie dwuwarstwowej ocieplenie szczelnie otula budynek. (fot. A. Papliński)

Zdaniem naszych Czytelników

Gość Bob

22 Feb 2023, 08:52

A gdzie silikaty?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!