13 błędów popełnianych podczas wznoszenia ścian z betonu komórkowego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
13 błędów popełnianych podczas wznoszenia ścian z betonu komórkowego

Pomimo dużej popularności i ponad 60-letniego doświadczenia w budowaniu z betonu komórkowego, wykonawcy nadal popełniają błędy. Najczęściej bagatelizują oni zalecenia wykonawcze oraz te wynikające z norm dotyczących projektowania i wznoszenia konstrukcji murowych. Opisujemy 13 błędów popełnianych podczas wznoszenia ścian z betonu komórkowego.

1) Nieodpowiednie składowanie bloczków

Elementy murowe, niezależnie od tego, czy to będą bloczki z betonu komórkowego, ceramiczne, silikatowe czy inne, należy odpowiednio przechowywać na wyrównanym terenie na paletach. Jeśli nie zadba się o to, mogą one podciągać wilgoć z podłoża, co może przyczynić się do zawilgocenia tych materiałów. Równe podłoże jest konieczne po to, żeby nie uszkodzić elementów murowych.

Nieraz zdarza się na budowie, że w trakcie rozładunku paleta zostanie przewrócona, a elementy murowe poobijane. Zaleca się dodatkowo, by składować materiały pod folią. Jeśli muruje się w warunkach zimowych, to powinno się też zadbać o to, by elementy murowe były osłonięte przed mrozem, by podczas pracy nie były oblodzone. Poza tym prawidłowego przechowywania wymaga zaprawa, która jest szczególnie wrażliwa na warunki atmosferyczne.

2) Niewłaściwa zaprawa murarska

Do murowania należy stosować odpowiednie zaprawy. Jeśli muruje się na cienką spoinę, to są to zaprawy do cienkich spoin do betonu komórkowego. Z kolei jeśli technologia przewiduje użycie zaprawy tradycyjnej, to trzeba użyć zaprawy cementowo-wapiennej. Ważne by zaprawa do wymurowania pierwszej warstwy bloczków była cementowa. Jest ona mniej plastyczna i się mniej odkształca niż wymienione wyżej, dzięki czemu umożliwia ustabilizowanie bloczków na grubej i wyrównującej nierówności ścian fundamentowych warstwie zaprawy.

Co istotne przy murowaniu, zaprawa murarska nie może być zbyt mocna. Najlepiej jeśli ma podobną lub co najwyżej dwukrotnie wyższą wytrzymałość na ściskanie jak elementy murowe.

3) Brak podstawowych narzędzi do murowania

O profesjonalizmie firmy wykonawczej świadczą między innymi narzędzia, jakich używa. Do murowania z betonu komórkowego niezbędny jest zestaw składający się z następujących narzędzi:

  • kielni do murowania na cienkie spoiny o szerokości murowanej ściany;
  • pacy i struga do szlifowania bloczków;
  • piły ręcznej do cięcia bloczków;
  • prowadnicy, ułatwiającej cięcie bloczków;
  • młotka z gumowym obuchem;
  • poziomnicy;
  • mieszadła do rozrobienia zaprawy;
  • wiertarki do wymieszania zaprawy za pomocą mieszadła.

5) Nieszlifowanie bloczków

Bloczki do murowania na cienkie spoiny mają tolerancję wymiarową na wysokości ± 1 mm (oznaczone jako TLMB) lub ± 1,5 mm (TLMA). Z tego powodu po wymurowaniu każdej warstwy – wymagają delikatnego przeszlifowania. Pamiętać przy tym należy, że zaprawa do cienkich spoin nie służy do wyrównywania, lecz tylko do spajania. Zaniechanie szlifowania może spowodować, że nierówności bloczków się nałożą i kolejne warstwy nie będą "trzymać" poziomu.

6) Niewłaściwa konsystencja zaprawy murarskiej

Nieodpowiednia konsystencja zaprawy spowoduje, że będzie ona za szybko albo za długo wiązać i nie osiągnie deklarowanych parametrów. Trzeba ją wyrabiać wg receptury podanej na worku. Przygotowana zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podczas nakładania kielnią do cienkich spoin, nie może się rozpływać ani rwać przy zaciąganiu. Zaprawa o właściwej konsystencji rozpływa się dopiero pod ciężarem dociskanego bloczka i dobiciu go na całej powierzchni młotkiem z gumowym obuchem.

Ściany z betonu komórkowego - niewłaściwa konsystencja zaprawy
Niewłaściwa konsystencja zaprawy spowodowała to, że nie rozpłynęła się ona pod ciężarem bloczka. (fot. T. Rybarczyk)

7) Zbyt mała lub zbyt gruba warstwa zaprawy

Grubość zaprawy do cienkich spoin musi się mieścić w granicach 0,5-3 mm. Dlatego niedopuszczalne jest murowanie na cienkie spoiny za pomocą zwykłych kielni bądź grzebieni do glazury. Po pierwsze, grzebienie takie mają różnie wyprofilowane zęby, a po drugie, kąt ułożenia pacy umożliwia uzyskanie rozmaitych grubości zaprawy. Zaprawa do cienkich spoin powinna być rozłożona równomiernie na całej powierzchni poziomej.

Jeśli bloczki są profilowane, to wszystkie spoiny pionowe, w których nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty, muszą być wypełnione zaprawą. Nie wypełnia się nią natomiast drążeń, które są uchwytami montażowymi. Ponadto w takim przypadku nanosi się ją na powierzchnie, które się ze sobą stykają.

Ściany z betonu komórkowego - nieprawidłowe rozłożenie zaprawy w spoinie poziomej
Nieprawidłowe rozłożenie zaprawy w spoinie poziomej. (fot. T. Rybarczyk)

W ten sposób warunek normowy jest spełniony (minimum 40% grubości spoiny wypełnione zaprawą). Niedopuszczalne jest uzupełnianie spoin już po wymurowaniu ściany lub wypełnianie szpar pianką poliuretanową, która tylko uszczelni połączenia.

Ściany z betonu komórkowego - brak zaprawy w spoinie poziomej
Brak zaprawy w spoinie poziomej... (fot. T. Rybarczyk)
Ściany z betonu komórkowego - próba wypełnienia spoiny pionowej pianką
...i próba wypełnienia spoiny pionowej pianką (fot. T. Rybarczyk)

8) Błędy przy przemurowywaniu

Aby ściana tworzyła monolit, jej elementy murowe muszą być właściwie przewiązane. Zasady przewiązania elementów murowych określa precyzyjnie norma PNEN 1996-1-1, wg której powinny być one przewiązane wzajemnie z wypełnieniem spoin zaprawą, zgodnie ze sprawdzoną praktyką. W miejscach, gdzie nie ma połączenia na pióra i wpusty - zaprawą wypełnia się spoiny pionowe. Poziome natomiast wypełnia się na całej grubości muru.

Bloczki w murach niezbrojonych mają zachodzić na siebie w kolejnych warstwach w taki sposób, by ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny. W takim przypadku, elementy o wysokości mniejszej lub równej 250 mm (najpopularniejsze bloczki) powinny zachodzić na siebie na długości co najmniej 0,4 wysokości lub 40 mm (decyduje większa wartość). Dla bloczków o wysokości 24 cm należy zatem przyjąć 24 cm x 0,4 = 9,6 cm. Dla łatwiejszego zapamiętania podaje się, że nie mniej niż 10 cm.

Niekiedy bloczki 30, 36 lub 42 cm układane są "na boku". Wówczas wysokość elementów murowych się zwiększa, więc trzeba także powiększyć zakład bloczków. Według normy, dla elementów większych niż 250 mm, zakład powinien być większy o 0,2 wysokości elementu albo 100 mm. Co przy wysokości bloczków 42 cm, daje również przewiązanie 100 mm.

Brak właściwego przemurowania
Brak właściwego przemurowania. (fot. T. Rybarczyk)

9) Wadliwe połączenie ścian nośnych

Ściany nośne łączy się, przemurowując je i pamiętając o zachowaniu odpowiedniej długości przewiązania. Jeśli łączymy ściany wewnętrzne z zewnętrznymi, które będą ocieplone, to przemurowanie wykonuje się na pełną grubość muru. Natomiast, jeśli przemurowujemy ścianę jednowarstwową ze ścianą nośną wewnętrzną, to przemurowanie musi mieć głębokość do 10-15 cm. Przemurowanie na pełną grubość ściany zewnętrznej spowoduje powstanie mostka termicznego.

10) Niewłaściwe połączenie ścian działowych

Ściany działowe łączy się z wewnętrznymi i zewnętrznymi ścianami nośnymi na styk oraz na metalowe łączniki. Powinny być one rozmieszczone pojedynczo, w co trzeciej warstwie bloczków. Łączniki można wmurować w ścianę nośną podczas jej budowy, lub przybić do muru później, na etapie stawiania ścian działowych.

11) Brak wzmocnienia stref podokiennych

Niezależnie od zastosowanego materiału do budowy ścian, w strefach podokiennych zaleca się ułożyć zbrojenie poziome. Najlepiej zbrojenie utworzyć z gotowych elementów w postaci kratownicy Murfor. Umieszcza się ją w najwyższej spoinie pod dolną krawędzią otworu okiennego. Dzięki wykorzystaniu płaskich prętów ze stali ocynkowanej, zbrojenie może być uformowane bezpośrednio w spoinie cienkowarstwowej. Zatapia się je w rozprowadzonej na powierzchni bloczków zaprawie.

Szczególnie należy zadbać o to, aby zbrojenie nie stykało się z betonem komórkowym, zawsze musi być oddzielone warstwą zaprawy. Ważne jest również, aby otulenie zbrojenia, mierząc od wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany, wynosiło minimum 2 cm. Uprzednio trzeba dociąć je stosownie do szerokości otworu okiennego, pamiętając, aby strefa zakotwienia sięgała minimum 50 cm poza krawędź otworu - zbrojenie powinno być dłuższe od szerokości otworu o 50 cm z każdej strony.

Wzmocnienie takie ma na celu zapobieganie występowaniu rys lub pęknięć, rozchodzących się od naroży otworu. Zalecenie to dotyczy nie tylko budowania z betonu komórkowego, ale również z innych materiałów. Ponadto, ponieważ naroża okienne są szczególnie narażone na naprężenia powierzchniowe, żeby zapobiec pojawianiu się rys, wzmacnia się je fragmentami siatki tynkarskiej. Wtapia się ją w zaprawę klejową do siatki pod kątem 45°.

Brak zbrojenia w spoinie pod oknem oraz źle obsadzony parapet
Brak zbrojenia w spoinie pod oknem oraz źle obsadzony parapet spowodowały pęknięcie tynku. (fot. T. Rybarczyk)

12) Zastosowanie zbyt małych bloczków

Nie wolno wmurowywać za wąskich bloczków. W litej ścianie nie powinny być węższe niż 10 cm, a przy otworach drzwiowych i okiennych oraz wolnych krawędziach nie węższe niż 12 cm.

Ściany z betonu komórkowego - zbyt mały element wmurowany w ścianę
Zbyt mały element wmurowany w ścianę. (fot. T. Rybarczyk)

13) Niewłaściwe oparcie nadproży

Niekiedy błędy pojawiają się przy opieraniu na ścianach prefabrykowanych belek nadprożowych. Mają mieć one minimalną długość podparcia zgodną z zaleceniami producenta. Za mała może spowodować zbyt duże ugięcie nadproża, przez co docisk przy krawędzi otworu może uszkodzić elementy murowe.

Tomasz Rybarczyk

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje