Kiedy można ocieplać ściany budynku po zakończonej budowie?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Kiedy można ocieplać ściany budynku po zakończonej budowie?

Większość wznoszonych obecnie domów budowana jest w technologii ścian dwuwarstwowych, zatem ich konstrukcja wymaga ocieplenia w postaci klejonych bądź mocowanych mechanicznie okładzin z materiałów termoizolacyjnych. Proces ocieplenia przeprowadza się po doprowadzeniu budynku do stanu surowego zamkniętego lub dopiero po wykończeniu wnętrza, powstaje więc pytanie który wariant wybrać i od czego to będzie zależeć. W praktyce na taką decyzję wpływa wiele czynników technicznych, klimatycznych czy organizacyjnych, a ustalenie optymalnego terminu przeprowadzenia tych prac może wymagać np. sprawdzenia wilgotności murów zewnętrznych.

Na co zwrócić uwagę przy planowaniu ocieplenia domu?

Technologie ocieplenia ścian zewnętrznych domu mogą być przeprowadzane metodą umownie nazywaną mokrą z użyciem zapraw klejowych i tynków lub na sucho z wykorzystaniem drewnianych lub metalowych elementów nośnych i mocowanych mechanicznie okładzin elewacyjnych.

Układ warstw fasady wentylowanej na szkielecie drewnianym, ocieplonej wełną kamienną PAROC Solid lub PAROC Ultra. fot. PAROC
Układ warstw fasady wentylowanej na szkielecie drewnianym, ocieplonej wełną kamienną PAROC Solid lub PAROC Ultra. (fot. PAROC)

Rodzaj wybranej metody izolacji ścian ma decydujący wpływ na wymagania dotyczące stanu podłoża jak i warunków atmosferycznych umożliwiających przeprowadzenie takich robót.

W przypadku zastosowania technologii BSO (lekkiej, mokrej) istotne znaczenie dla prawidłowego montażu ocieplenia na wilgotność podłoża i to nie tylko w warstwie powierzchniowej, ale również w całym przekroju ściany, gdy jako materiał termoizolacyjny użyty zostanie styropian. Szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność porowatych materiałów ściennych - zwłaszcza betonu komórkowego - które na różnych etapach prac budowlanych mógł w znacznym stopniu nasiąknąć wodą np. w wyniku nieodpowiedniego składowania czy zalania po wmurowaniu.

Jako optymalną wilgotność przy ociepleniu styropianem przyjmuje się nasycenie nie większe niż 5% wagowo, a orientacyjny pomiar powierzchniowy można przeprowadzić wilgotnościomierzem elektronicznym, a wgłębny po pobraniu próbek i zbadanie ich metodą suszarkowo-wagową.

Przy wykonywaniu ocieplenia metodą BSO bardzo istotne są też warunki otoczenia, takie jak wilgotność powietrza i jego temperatura, siła wiatru oraz nasłonecznienie. Z reguły najkorzystniejszy okres do przeprowadzenia ocieplenia ta metodą to wczesna jesień, gdyż wtedy temperatura w ciągu doby najczęściej oscyluje w zakresie 10-20°C, nie ma też intensywnego nasłonecznienia czy długotrwałych intensywnych opadów deszczu, a w takich warunkach zaprawa klejowa jak i tynk elewacyjny mogą równomiernie wysychać.

Podobne warunki klimatyczne występują też wiosną, ale ze względu na najczęściej występujący cykl budowlany, w tym czasie niewielki stan zaawansowania robót nie pozwala najczęściej na przystąpienie do ocieplenia domu. Mogą to natomiast umożliwić domy ukończone w pewnym stopniu w poprzednich latach, ale wtedy może pojawić się problem z wtórnym zawilgoceniem murów, jeśli dom był użytkowany przy niedostatecznej wentylacji.

W efekcie wytwarzana wewnątrz domu wilgoć kondensowała w murach nawilżając je w niemal w całym przekroju. Podobny efekt wystąpi również w przypadku błędnego osuszania domu po pracach wykończeniowych, które ograniczyło się jedynie do jego ogrzewania bez zapewnienia intensywnej wentylacji.

Ocieplenie domu szarym styropianem w technologii ETICS (dawniej BSO) i ochrona przed nadmiernym nagrzaniem się ścian. fot. Termo Organika
Ocieplenie domu szarym styropianem w technologii ETICS (dawniej BSO) i ochrona przed nadmiernym nagrzaniem się ścian w czasie przyklejania styropianu. (fot. Termo Organika)

Natomiast lato nie sprzyja przeprowadzeniu prac ociepleniowych i choć mury szybko wysychają, to jednak wysoka temperatura podłoża uniemożliwia prawidłowe związanie zaprawy, gdyż na nagrzanej powierzchni zaprawa szybko traci wodę, która jest niezbędna do jej utwardzenia się.

Również nakładanie wiązanie zaprawy mocującej siatkę zbrojeniową jak i tynku elewacyjnego w takich warunkach nie przebiega prawidłowo zwłaszcza przy bezpośrednim nasłonecznieniu powierzchni. Pewną ochronę w trudnych warunkach pracy dają siatkowe osłony zacieniające i ewentualne zamgławianie pokrywanej ściany, a także przesunięcie czasu prowadzenia robót na wczesne godziny poranne.

Znacznie bardziej liberalne są wymagania przy prowadzeniu ocieplenia w technologii suchej, a przy wykorzystaniu wełny mineralnej mur może mieć nawet podwyższona wilgotność gdyż po takiej termoizolacji dość szybko wyschnie. W praktyce możliwość ułożenia takiego ocieplenia determinują tylko warunki atmosferyczne pozwalające pracownikom na w miarę wygodne prowadzenie robót w dowolnej porze roku.

Przygotowanie budynku do ocieplenia

Zależnie od rodzaju ocieplanego podłoża i zastosowanej technologii zakres koniecznych prac przygotowawczych może być nieco inny i trzeba też podjąć decyzje jaki materiał termoizolacyjny będzie użyty i jakie pokrycie elewacyjne zamierzamy zastosować.

W zakresie wyboru styropianu czy wełny mineralnej decydującym parametrem będzie zdolność do przepuszczania pary wodnej, wynikająca ze stanu podłoża jak i rodzaju przykrywającej termoizolacje elewacji.

Styropian czy wełna mineralna?

Standardowo przy metodzie ETICS (dawniej BSO) na ocieplanie najczęściej wybierany jest styropian natomiast wełna mineralna dominuje w ociepleniach metodą suchą. Wymóg zapewnienia wysokiej paroprzepuszczalności ocieplenia dotyczy głównie ścian zawilgoconych technologicznie lub użytkowo w wyniku kondensacji pary wodnej w przegrodzie związanej z niedostateczną wentylacji pomieszczeń.

Pokrycie ocieplenia z wełny musi zatem zapewniać dyfuzyjność warstwy elewacyjnej, co umożliwi nie tylko wysychanie muru, ale również zapobiegnie kondensacji przenikającej pary wodnej w pokryciu termoizolacyjnym zatem pokrywający wełnie tynk musi być wysoce paroprzepuszczalny.

W ociepleniach metodą lekką suchą z użyciem wełny mineralnej stosowane są tzw. elewacje wentylowane zapewniające wymagany przepływ powietrza a jednocześnie chroniące przed zamoknięciem w wyniku opadów.

Widok płyty z wełny mineralnej szklanej Ursa Vento do izolacji termicznej fasad wentylowanych. fot. Ursa
Widok płyty z wełny mineralnej szklanej Ursa Vento i fragmentu konstrukcji fasady wentylowanej. (fot. Ursa)

Przygotowanie techniczne podłoży pod ocieplenie z reguły nie wymaga specjalnych zabiegów i przy metodzie lekkiej mokrej surowe mury nowych domów z reguły wystarczy oczyścić poprzez zmycie powierzchni np. myjką wysokociśnieniową i ewentualnie zagruntować zależnie od materiału podłoża, jeśli takie wymagania stawia producent kleju.

Większe ubytki czy wykruszenia wypełnia się pianką poliuretanową i po jej stwardnieniu ścina na równo z powierzchnią muru. W budynku powinny być już zamontowane okna i drzwi jak i kompletne pokrycie dachowe z orynnowaniem, ale ze zdemontowanymi rurami spustowymi.

Przy ociepleniu metodą suchą mur w zasadzie wymaga tylko spłukania i przeprowadzenia ewentualnych napraw powierzchniowych zwłaszcza w narożach i w ościeżach okiennych.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Autor: Cezary Jankowski
Opracowanie: Aleksander Rembisz
Zdjęcie otwierające: Termo Organika

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!