Budowa ścian działowych z betonu komórkowego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Budowa ścian działowych z betonu komórkowego

Ściany działowe są elementami budynku, które nie pełnią funkcji konstrukcyjnej. Można je zawsze usunąć i wybudować w innym miejscu - jeśli konstrukcja budynku to przewiduje. Pomimo tego, że nie są to elementy konstrukcyjne, to powinny być odporne na warunki, w których są użytkowane. Często do ścian działowych coś się mocuje, coś się wiesza, co jest związane z użytkowaniem i aranżacją wnętrz. Dlatego powinny zachowywać stabilność i odporność na warunki użytkowania oraz związane z tym oddziaływania. Można je wykonać w taki sposób, że zachowają trwałość i o tym piszemy.

Czego dowiesz się z artykułu?
 • Jakich potrzebujesz narzędzi do budowy ściany działowej?
 • Jaka jest optymalna grubość ściany działowej?
 • Jak oddylatować ściany działowe od podłoża?
 • Jak mocować ściany działowe do ścian nośnych?
 • Jak murować ściany działowe?
 • Jak montować nadproża w ścianach działowych?
 • Jak oddzielić ściany działowe od konstrukcji budynku?
 • Kiedy murować ściany działowe?

Zestaw do wykonania ścian działowych

Do wykonania ścian działowych będą potrzebne produkty i narzędzia, które pozwolą na poprawne wykonanie ścian działowych.

Zestaw wyrobów do wykonania ścian działowych w systemie SOLBET:

 • bloczki SOLBET 10 lub 12 cm
 • zaprawa murarska SOLBET do cienkich spoin 0.1 lub 0.2 lub zaprawa tradycyjna 0.5
 • prefabrykowane nadproża zbrojone z betonu komórkowego SOLBET
 • kielnia do cienkich spoin o szerokości równej grubości murowanej ściany czyli 10 lub 12 cm
 • paca do szlifowania drobnych nierówności wymurowanej warstwy bloczków
 • ręczna piła do cięcia bloczków
 • prowadnica pomocna przy cięciu bloczków do uzyskania równoległości i prostopadłości powierzchni
 • folia o grubości 0,4 mm lub papa do oddzielenia ściany działowej od podłoża
 • łączniki do ścian działowych LP30
 • piana trwale elastyczna do wypełnienia szczelin dylatacyjnych

Ściany działowe o właściwej grubości

Wszystko przemawia za tym, by ściany działowe wykonać jak najcieńsze. Jednak cienkie ściany są dosyć smukłe (smukłość to jest stosunek wysokości do grubości ściany) i tym samym nie mają one odpowiedniej sztywności. Przez to, że są cienkie, to nie dają też za wiele możliwości mocowania w nich różnego rodzaju elementów mocujących. Cienkie ściany też mają gorszą izolacyjność akustyczną niż prawidłowej grubości ściany. Więc grubość ścian działowych ma znaczenie.

By zapewnić odpowiednią smukłość ścianom przy normalnej minimalnej wysokości wynikającej z rozporządzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli wysokości 250 cm powinny mieć grubość nie mniejszą niż 8,33 cm - to jest grubość bez tynków. Oznacza to, że ściany działowe powinny mieć grubość 10 - 12 cm. I to jest prawidłowa grubość ścian działowych, by warunek smukłości, a więc sztywności był spełniony. To daje również możliwości mocowania w ścianach.

Ściany działowe oddzielone u podłoża

Ściany działowe lokuje się na elementach konstrukcyjnych budynku. Takimi elementami są płyty fundamentowe, płyty z chudego betonu pod parterem, stropy, belki. Ugięcia tych elementów, nawet, jeśli są dopuszczalne, to mogą powodować uszkodzenia ścian działowych. By temu zapobiec trzeba oddzielić ścianę działową od podłoża. Wystarczy pod pierwszą warstwą bloczków murowanej ściany działowej ułożyć folię lub papę. Następnie na tej przekładce muruje się pierwszą warstwę elementów murowych. Zazwyczaj wykonuje się to na zaprawie cementowej, dzięki czemu udaje się łatwo ustawić elementy murowe na grubej warstwie zaprawy.

Ściany działowe powinno się murować na przekładce z folii lub papy, aby odkształcające podłoże nie powodowało uszkodzeń ścian działowych
Ściany działowe powinno się murować na przekładce z folii lub papy, aby odkształcające podłoże nie powodowało uszkodzeń ścian działowych

Zamocowane ściany działowej do elementów budynku

By ściany działowe były stabilne, to oprócz właściwej grubości, powinno się je odpowiednio zamocować do konstrukcyjnych elementów budynku. Zazwyczaj mocuje się je do ścian nośnych lub słupów (czasami też do stropu nad ścianą nad ścianą działową). Można przy murowaniu ścian nośnych zostawić strzępia, czyli miejsca na wmurowanie bloczków ścian działowych. Można też łączyć ściany działowe z nośnymi za pomocą łączników stalowych (oznaczone są one LP30). Można je wmurować w spoiny ścian nośnych albo zamocować w trakcie murowania ścian działowych.

Wmurowanie łączników w ściany nośne wymaga wiedzy, gdzie ściany działowe będą usytuowane. Możne je zamocować do ścian nośnych na etapie wykonywania działówek. Wówczas łączniki zagina się pod kątem prostym, mocuje się za pomocą kołka do ściany nośnej a następnie umieszcza się spoinie ściany działowej. Należy przybić je gwoździem albo kołkiem do elementu murowego ściany działowej.

Łączniki powinny być umiejscowione w co trzeciej warstwie bloczków ściany działowej. Oprócz łączników należy również nałożyć zaprawę murarską w spoinie pionowej pomiędzy murowanymi elementami murowymi ściany działowej a ścianą nośną.

Oprócz łączników ściany bloczki ściany działowej się domurowuje do ściany nośnej wypełniając spoinę pionową zaprawą murarską
Oprócz łączników ściany bloczki ściany działowej się domurowuje do ściany nośnej wypełniając spoinę pionową zaprawą murarską

Prawidłowe wymurowane ściany działowej

Każda ściana jest niejako kompozytem, ponieważ jest wykonana z elementów murowych powiązanych za pomocą zaprawy. Niezależnie od zastosowanych zapraw i elementów murowych ważne dla ścian murowanych, to jest to, że element murowe powinny być prawidłowo ze sobą powiązane.

Elementy murowe w murach niezbrojonych powinny zachodzić na siebie w poszczególnych warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny. Przemurowanie uzależnione jest od wysokości elementów murowych.

 • dla elementów ściennych o wysokości nie większej niż 250 mm:
  zakład ≥ 0,4 hu lub 40mm (decyduje wartość większa)
 • dla elementów ściennych o wysokości większej niż 250 mm:
  zakład ≥ 0,2 hu lub 100mm (decyduje wartość większa)
Rysunek wyjaśniający na czym polega prawidłowe przemurowanie
Rysunek wyjaśniający na czym polega prawidłowe przemurowanie

Ponadto należy właściwie rozłożyć zaprawę. Powinna ona być ułożona w spoinach poziomych i pionowych. Bloczki do ścian działowych profilowane na zamek lub bez profilowania należy murować z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych. Zaprawę należy rozłożyć za pomocą kielni do cienkich spoin.

Właściwie zamontowane nadproża

W ścianach działowych najczęściej wykonuje się otwory na drzwi. Nad tymi otworami należy wykonać nadproża. Nadproża w ścianach działowych nie przejmują dużych obciążeń, więc zazwyczaj dobiera się ze względu na geometrię. Dobiera się długość nadproża, które powinno pasować do szerokości otworu, które maja przekryć oraz grubości ściany działowej. Ważne jest przy tym, by nadproża miały odpowiednią długość oparcia. Długości oparcia dla nadproży SOLBET wynoszą od 20 do 25 cm.

 

Ściany działowe nie powinny być obciążone elementami konstrukcji. Pomiędzy elementami konstrukcji więźby dachowej należy zachować dystans 2-3 cm
Ściany działowe nie powinny być obciążone elementami konstrukcji. Pomiędzy elementami konstrukcji więźby dachowej należy zachować dystans 2-3 cm

Ściany działowe powinny być oddzielone od konstrukcji

Ściany działowe są elementami, które nie powinny być obciążone innymi elementami konstrukcji budynku. Powinny być oddylatowane (oddzielone) od stropów i innych elementów (np. elementów więźby dachowej) występujących nad nimi. Wówczas pomiędzy ścianami działowymi a stropem powinno się zostawić przerwę 2-3 cm, by móc umożliwić odkształcenia tych elementów konstrukcyjnych, by przypadkiem nie dociążyły ściany działowej. Następnie szczelinę tę powinno się wypełnić materiałem trwale plastycznym (np. piana Flexifoam). Można też szczelinę wypełnić wełną mineralną. Zastosowanie zwykłej piany montażowej jest błędem.

Również, jeśli w płaszczyźnie ściany występują np. drewniane słupy więźby dachowej, to również powinny one być oddylatowane od ściany działowej za pomocą szczeliny 1-2 cm. Szczeliny pomiędzy ścianą działową a słupem drewnianym należy również wypełnić pianą poliuretanową trwale plastyczną lub wełną mineralną.

Również od stropu ściany działowe powinny być oddylatowane przerwą 2-3 cm. Przerwa ta powinna być wypełniona pianą trwaleplastyczną lub miękką wełną mineralną
Również od stropu ściany działowe powinny być oddylatowane przerwą 2-3 cm. Przerwa ta powinna być wypełniona pianą trwaleplastyczną lub miękką wełną mineralną

Kiedy murujemy ściany działowe

Bardzo ważną kwestią, które również będzie wpływać na trwałość ścian działowych jest to, kiedy - na jakim etapie budowy będą one wykonywane. Ważne w tym kontekście jest to, że powinny być one wykonywane na rozszalowanych już elementach stropów i belek, jeśli są one na tych elementach budowane.

Również rozszalowane powinny być stropy i belki powyżej. Chodzi o to, że te elementy po rozszalowaniu się wstępnie ugną, więc ściany działowe będą już budowane na wstępnie ugiętych elementach budynku. To istotne przy wykonywaniu ścian działowych. Gdyby się np. wykonało ściany na elementach, które jeszcze nie są rozszalowane, to pod wpływem rozszalowania odkształcenia tych elementów mogłyby od razu spowodować porysowanie się ścian działowych.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Podsumowanie

To są podstawowe zasady wykonania ścian działowych. Jeśli są jeszcze inne dodatkowe wymagania dla ścian działowych, to wówczas należy je spełnić. Zazwyczaj, jeśli są jakieś konkretne wymagania dodatkowe np. w zakresie odporności ogniowej, albo mocowania ściany do stropu, to powinny być one uwzględnione w projekcie i powinno się je w trakcie doboru materiałów, rozwiązań oraz wykonawstwa uwzględnić.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk
Na zdjęciu otwierającym: zastosowanie metalowych łączników LP30, które się umieszcza w co trzeciej warstwie bloczków ściany działowej
Fot. Solbet

Dodaj komentarz

time image
time image
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze czerwiec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje