Solidna ściana - krok po kroku (na przykładzie ściany dwuwarstwowej ocieplonej styropianem)

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Solidna ściana - krok po kroku (na przykładzie ściany dwuwarstwowej ocieplonej styropianem)

W 19 krokach opisujemy dwa etapy wykonania ścian: etap I - konstrukcja, etap II - ocieplenie.

aktualizacja: 2021-10-08 08:30:38

Etap I - konstrukcja

KROK 1. Wymurowanie narożników ścian zewnętrznych do wysokości ok. 1 m. Jest to ostatnia okazja do wykonania korekty prostopadłości ścian oraz wymiarów zewnętrznych budynku.

KROK 2. Umocowanie sznurów kierunkowych. Między narożnikami należy ułożyć pustaki, pozostawiając wolne miejsca na otwory okienne i drzwiowe. Jeśli inwestor nie planuje murować jednocześnie ścian wewnętrznych, to w miejscach ich połączenia z murem zewnętrznym należy wykonać tzw. strzępia (związane z murem, wystające elementy ścienne).

KROK 3. Wymurowanie kominów przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

KROK 4. Wymurowanie narożników do poziomu nadproży, a następnie ułożenie pustaków do odpowiedniej wysokości. Jeśli poziom nadproży w projekcie nie odpowiada wielokrotności wysokości pustaka, to w miejscu oparcia nadproża trzeba wykonać tzw. gniazda z elementów drobnowymiarowych (np. cegieł). Stanowią one podstawy pod nadproże o długości min. 15 cm z każdej strony otworu.

KROK 5. Wykonanie szalunków pod nadproża - po ułożeniu zbrojenia należy wypełnić je betonem.

KROK 6. Wymurowanie ścian do poziomu stropu. Aby ułatwić wypoziomowanie belek stropowych, warto wyrównać górną powierzchnię muru zaprawą cementową.

KROK 7. Wykonanie stropu (zależnie od przyjętej technologii: gęstożebrowego, z prefabrykowanych płyt kanałowych, monolitycznego) i żelbetowego wieńca stropowego.

KROK 8. Po wyrównaniu powierzchni wieńca zaprawą cementową należy wznieść ścianki kolankowe, na których oprze się więźba dachowa.

KROK 9. Wzmocnienie konstrukcji ścianek kolankowych poprzez wykonanie na nich kolejnego wieńca żelbetowego.

KROK 10. Wykonanie ścian szczytowych (nadproża wykonuje się w nich tak samo, jak w ścianach parteru). Skosy ścian wyrównuje się, docinając odpowiednio pustaki. Do wyrównanej powierzchni trzeba przykleić 10-centymetrową warstwę styropianu. Pozwoli ona w przyszłości zachować ciągłość izolacji poddasza i zapobiec ucieczkom ciepła.

Etap II - ocieplenie

KROK 11. Należy oczyścić powierzchnie ścian.

KROK 12. Usuwanie nierówności - wypukłości należy skuć, a miejsca wklęsłe wypełnić zaprawą.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

KROK 13. U dołu ściany trzeba przymocować listwy startowe (wcześniej należy dokładnie je wypoziomować), które wyznaczą dolną granicę warstwy ocieplenia i w pewnym stopniu zabezpieczą płyty izolacji.

KROK 14. Począwszy od dołu ściany, należy przyklejać poziomymi rzędami płyty styropianowe, używając do tego zaprawy klejowej (pionowe styki płyt powinny być przesunięte względem siebie o połowę długości płyty). Na narożnikach budynku trzeba zazębić płyty mijankowo (tzn. co drugi poziom płyta powinna wystawać poza narożnik na szerokość odpowiadającą grubości płyty na sąsiadującej ścianie).

KROK 15. W glifach otworów okiennych i drzwiowych przykleja się płyty styropianu o grubości 3-4 cm.

KROK 16. Wszystkie płyty warto dodatkowo zamocować kołkami do styropianu (4 szt. na 1 m2), szczególnie starannie w narożach i wzdłuż krawędzi otworów okienny i drzwiowych, gdzie mocuje się je gęściej.

KROK 17. Na całą powierzchnię ocieplenia nałożyć zaprawę zbrojącą, a potem silnie docisnąć do niej siatkę z włókna szklanego. Następnie należy wyrównać powierzchnię kolejną warstwą zaprawy. Naroża okien i drzwi trzeba wzmocnić, naklejając w nich ukośnie paski siatki o wymiarach 20 × 50 cm. Wszystkie krawędzie na ścianach (w narożnikach, przy gzymsach, wokół okien i drzwi) trzeba usztywnić poprzez zamocowanie listew krawędziowych z wtopioną siatką.

KROK 18. Przygotowanie ścian do tynkowania, przez zagruntowanie ich preparatem zwiększającym przyczepność tynku. Jeśli planowane jest wykonanie tynku strukturalnego, warto preparat gruntujący zabarwić pigmentem na jego odcień. Zapobiegnie to przebijaniu koloru podkładu w miejscach wgłębień w strukturze tynku.

KROK 19. Pokrycie ściany tynkiem cienkowarstwowym. Nakłada się go pacą na zagruntowane podłoże.

Redakcja BD
fot. otwierająca: ZCB Owczary

Zdaniem naszych Czytelników

Gość chlopek

01 Feb 2018, 13:11

Bardzo fajne podsumowanie podstawowych czynności na budowie. Oczywiście wszystko przy założeniu, że muruje się z ceramiki poryzowanej, bo przy innych technologiach mogą się pojawić dodatkowe kroki. To dość prosty materiał w budowie, więc jak ktoś muruje się systemem gospodarczym ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!