Osuszanie ścian - (u)znane metody

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Osuszanie ścian - (u)znane metody

Zawilgocone ściany zewnętrzne to zmora wielu starych, a czasami i nowych budynków. Skuteczne osuszanie ścian i ich zaizolowanie leży więc w interesie każdego właściciela domu.

Osuszanie ścian w domu - osuszanie nieinwazyjne

  • Nagrzewanie

Osuszanie to przeprowadza się za pomocą nagrzewnic umieszczanych w zawilgoconych pomieszczeniach. Ogrzewają one powietrze do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do uzyskania tzw. równowagi wilgotności - stosownie do materiału.

Trzeba jednak zaznaczyć, że metoda ta nie zawsze jest skuteczna, często bowiem wilgoć z wierzchniej warstwy przegrody spychana jest podczas ogrzewania w głąb muru i po wyłączeniu nagrzewnic - pewna jej ilość wraca na powierzchnię.

Do osuszania gorącym powietrzem można wykorzystać nagrzewnice elektryczne gazowe oraz olejowe, które wydmuchują powietrze o temperaturze od 50 do 250°C. Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekroczyć 35°C, wyższa bowiem mogłaby wywołać zbyt duże ciśnienia pary wodnej w murach i doprowadzić do ich zniszczenia.

Istotną kwestią w przypadku osuszania ścian gorącym powietrzem jest skuteczna wentylacja pomieszczeń, gdy warunek ten pozostaje niespełniony, osuszanie nagrzewnicą daje tylko efekty powierzchniowe. Bez zapewnienia szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnątrz budynku dochodzi do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci suchym fragmentom przegród.

  • Absorpcja

Osuszanie absorpcyjne polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów przez otaczające je suche powietrze, które uzyskuje się przez zastosowanie specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę - może nim być żel silikonowy lub krzemionkowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a później - już jako suche - powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się parą wodną. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia murów.

  • Kondensacja

Osuszanie kondensacyjne przegród polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego obniża się znacznie wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze - odparowuje. Następnie powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na oziębiający parownik. Tu następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku, skąd pompa odprowadza go do kanalizacji. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w temperaturze od 0° do +40°C, lecz optymalną temperaturą jest 25°C.

Zatem obie metody - absorpcja i kondensacja - oparte są na tej samej zasadzie. W obydwu następuje przesuwanie się granicy strefy wilgotnej w głąb przegrody, a wilgoć oddawana jest następnie przez dyfuzję pary wodnej. Zjawisko to zmniejsza szybkość wysychania przegrody, dlatego opisane metody są tym efektywniejsze, im szczelniejsze jest osuszane pomieszczenie.

Schemat budowy i działania osuszacza kondensacyjnego
Schemat budowy i działania osuszacza kondensacyjnego
  • Mikrofale

Ta metoda funkcjonuje podobnie jak kuchenka mikrofalowa - następuje nagrzewanie nie tylko powierzchniowe muru, ale również głębszych jego warstw. Wilgoć zawarta w murze zamienia się w parę wodną i przenika na zewnątrz jak też do wewnątrz pomieszczenia skąd jest usuwana dzięki intensywnej wentylacji. Niestety mikrofale są szkodliwe dla organizmów żywych, dlatego podczas jej stosowania trzeba ściśle stosować się do zasad bhp.

Antena tubowa urządzenia do osuszania mikrofalowego - schemat
Antena tubowa urządzenia do osuszania mikrofalowego. Anteny ustawia się na stojakach przy zawilgoconej ścianie

Osuszanie ścian w domu - osuszanie inwazyjne

  • Iniekcja

Istota działania metod iniekcyjnych zawiera się w stworzeniu przegrody hydrofobowej lub uszczelniającej. Taką przegrodę uzyskuje się, opróżniając pory i kapilary z wody i wprowadzając na to miejsce środki ­hydrofobowe.

  • Termoiniekcja

Metodę tę stosuje się w celu utworzenia bariery przed podsiąkaniem kapilarnym. Polega ona na nawierceniu w mokrych murach nieprzelotowych otworów i wdmuchiwaniu w nie za pomocą zestawu urządzeń termowentylacyjnych suchego ciepłego powietrza o ustalonej temperaturze i prędkości przepływu, a następnie utworzeniu w osuszonych murach blokady hydrofobowej, czyli bariery dla wilgoci. Po wstępnym osuszeniu w otwory wtłacza się środek do iniekcji - roztwór żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych. Główną zaletą tej metody jest szybkość osuszania, a blokadę hydrofobową przed wilgocią kapilarną uzyskuje się już po paru godzinach od zakończenia ­hydro­fobizacji.

  • Iniekcja krystaliczna

Stosuje się ją w przypadku, gdy budynek uległ zawilgoceniu na skutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Jej podstawowe działanie polega na utworzeniu w porach i kapilarach materiału budowlanego warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych nierozpuszczalnych w wodzie minerałów.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

 

Osuszanie ścian w domu: kolejne etapy działania metodą iniekcyjną

Osuszanie ścian: W odstępie ok. 8-12 cm wywierca się otwory o średnicy ok. 28 mm
Krok 1) W odstępie ok. 8-12 cm wywierca się otwory o średnicy ok. 28 mm. Otwory powinny być wykonane ukośnie w ścianie, pod kątem ok. 30°. Muszą być one krótsze o ok. 5 cm od grubości ściany. Następnie otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem. (fot Koester)
Osuszanie ścian: Przygotowanie mleka wapiennego (tylko w przypadku, gdy mur nie zawiera wapna)
Krok 2) Przygotowanie mleka wapiennego (tylko w przypadku, gdy mur nie zawiera wapna). 1 część objętościową wapna gaszonego należy zmieszać z 10 częściami objętościowymi wody. Po czasie dojrzewania - ok. 10 min. - trzeba zebrać wierzchnią, klarowną część mleka - bez osadzonych drobin wapna - i wprowadzić za pomocą odpowiedniego naczynia do otworów. Otwory należy dwukrotnie wypełnić mlekiem wapiennym zanim nasycanie środkiem hydrofobowym zostanie rozpoczęte. (fot Koester)
Krok 3 i 4) Następuje aplikacja preparatu iniekcyjnego. Wywiercone otwory napełniane są preparatem na bazie krzemianów do uszczelniania przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie (np. Mautrol® Bohrloch-Flussig). Otwory powinny przez cały czas być wypełnione do 2/3 wysokości. Płyn należy dolewać tak długo, aż mur nie będzie już przyjmował więcej cieczy (czas aplikacji 1-3 dni). (fot Koester)

Metoda opiera się na wykorzystaniu cieczy kapilarnych do penetracji i krystalizacji, w wyniku czego zostają uszczelnione pory i kapilary materiału budowlanego. Zaczyna się od wywiercenia w osuszanym murze otworów iniekcyjnych o średnicy około 30 mm. Odwierty muszą być płytsze o 5 cm. od grubości ściany. Otwory wierci się w jednej linii - równolegle do poziomu podłogi, w odstępach co 8-12 cm, najlepiej z jednej strony muru oraz pod kątem 30°. Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

Emilia Rosłaniec
fot. otwierająca: Aquapol

Zdaniem naszych Czytelników

Gość Andrzej180

31 Mar 2021, 15:28

Bardzo dobry artykuł. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że najskuteczniejszą metodą osuszania jest połączenie podgrzewania powietrza i zastosowanie osuszaczy kondensacyjnych lub adsorpcyjnych. Jeśli chodzi o iniekcję to również jest to świetna metoda, ale przy powstrzymaniu podsiąkania ...

12 Nov 2019, 13:26

Dzień dobry,   Ze zdjęć wynika, że hydroizolacja fundamentów nie została wykonana prawidłowo. Od tego należałoby zacząć.   Wiele informacji na ten temat znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/fundamenty   Pozdrawiamy!

12 Nov 2019, 12:16

Spokojnie jestem w pracy więc nic na budowie nie ruszone.

12 Nov 2019, 08:58

Moim skromnym zdaniem laika ściany w piwnicy ciągną wodę od chudziaka a nie przez wodę gruntową , która przecisnęła się przez przód budynku.  I tu poprawienie terenów nic nie da tylko więcej utopionej kasy   O poprawienie drenów  Mi chodziło 

11 Nov 2019, 09:35

Czy testowo na 1 ścianie w piwnicy mogę zakupić polecony przez Pana środek injekcyjny- tylko nie wiem jaki proszę o podanie, jeśli to możliwe.  Ponieważ moim skromnym zdaniem laika ściany w piwnicy ciągną wodę od chudziaka a nie przez wodę gruntową , która przecisnęła się ...

11 Nov 2019, 09:15

Czy dreny położone są źle - niekoniecznie .jaki jest koszt testowania ?  Niepoliczalny  zwłaszcza jak coś pójdzie  nie tak . Tylko że amator wcale nie będzie wiedział że coś poszło nie tak - dlatego nie jest to robota dla amatorów. Czyli podsumowując kosz zrobienia ...

11 Nov 2019, 08:35

Dnia 13.03.2016 o 21:17, Areks34 napisał: Pytał ktoś tutaj o środek do iniekcji krystalicznej. Sprawdzony przeze mnie jest Suchy Dom Professional rewelacyjny preparat zatrzymujący wodę przy gruncje. Srodek produkowany w Polsce, niczym nie ustępujący zachodniej konkurencji. ...

Gość EKODOCIEPLENIA.COM - osuszanie budynków

03 Feb 2019, 16:06

Każda z wyżej wymienionych metod jest skuteczna, jeżeli dobierzemy ją odpowiednio do przyczyny zawilgocenia. Żadna z metod nie da oczekiwanego efektu jeśli nie usuniemy przyczyny zawilgocenia.

25 Jan 2019, 13:06

Do typowych przyczyn zawilgocenia murów domu warto dodać: niedokładne wykończenie fundamentów; brak rynny lub odpływu deszczówki; złamany, zatkany lub słabo nachylony odpływ lub rynna niewłaściwa izolacja ścian lub jej brak powodująca kondensację  

19 Oct 2018, 19:04

Przeanalizowalem ww metody - dla własnych potrzeb. Najlepsza (radykalna)jest wg mnie przecinka muru i założenie nowej izolacji poziomej. Z tego co wyszukałem - to są dwa rodzaje przecinki muru. 1. przecięcie piłą i założenie izolacji oraz uszczelnienie szczeliny mieszanką ...

19 Oct 2018, 14:59

 Dziękuję za informację ale i tak będę stosował kwas krzemowy bo stosuje go od lat i nie mam żadnych problemów z reklamacjami . Pragnę dodać jeszcze że kwas krzemowy to nie jest szkło wodne . Zalecane stosowanie tego produktu bo jest wydajny tani i skuteczny .

22 Apr 2018, 00:14

Może i jesteś specem starszej daty. a i preparat jest archaiczny. Czemu nie trafiają do Ciebie reklamacje nie wiem - może z tego powodu że trafiają do mnie i mnie podobnym . I to nas szlag trafia ze jakiś........  Nachlal ścianę szkłem wodnym a my teraz mamy problem . Nie ...

Gość Jan Stewar

21 Apr 2018, 19:15

Witam Jestem budowlańcem starszej daty znam te wszystkie metody osuszania od podszewki ale powiem wam wszystkim że najlepszy preparat do iniekcji grawitacyjnej jest kwas krzemowy . Powoduje powstanie izolacji poziomej która nie starzeje się istnienie tak długo jak długo istnieje ...

04 May 2017, 02:06

Szanowni Państwo, podwyższona wilgotność powietrza w pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka sprawia, że często dochodzi w nich do rozwoju grzybów i pleśni na ścianach. Dobrym rozwiązaniem w takich wnętrzach jest zastosowanie wapiennej gładzi szpachlowej, np. Śnieżka ...

Gość Radek

12 Apr 2017, 14:15

Nie tylko osuszanie jest ważne w takim przypadku. Warto też zalane miejsca zdezynfekować np. ozonem, żeby później nie pojawił się zapach wilgoci i stęchlizny.

Gość Grzesiek

10 Aug 2016, 12:49

Wszystkie te metody bez likwidacji przyczyn są nieskuteczne, osuszenie budynku jest tylko konsekwencją szeregu prawidłowo wykonanych zabiegów odtworzenia izolacji i zabezpieczenia budynku przed wilgocią i działaniem wody.

16 Apr 2016, 20:23

Przerabiałem iniekcję w kamienicy w której mieszkam...niestety po wydaniu ogromnych pieniędzy na iniekcję i remont tynków w przyziemiu, na co wspólnota brała kredyt - wilgoć znów wyszła. Oczywiście w mniejszym zakresie, tynk mniej się sypie. Ale gdyby to była przestrzeń mieszkalna ...

Gość Darek

11 Apr 2016, 10:53

Inną metodą osuszania budynków jest także izolacja przeciwwilgociowa metodą poziomą. W firmie miałem wilgoć i miałem problem, komu powierzyć to działanie. Zdecydowałem się na tą metodę bez przecinania muru i jestem zadowolony. Nie przecieli muru i szybko wykonali usługę :)

13 Mar 2016, 22:52

Cytat Pytał ktoś tutaj o środek do iniekcji krystalicznej. Sprawdzony przeze mnie jest Suchy Dom Professional rewelacyjny preparat zatrzymujący wodę przy gruncje. Srodek produkowany w Polsce, niczym nie ustępujący zachodniej konkurencji. ...

13 Mar 2016, 21:17

Pytał ktoś tutaj o środek do iniekcji krystalicznej. Sprawdzony przeze mnie jest Suchy Dom Professional rewelacyjny preparat zatrzymujący wodę przy gruncje. Srodek produkowany w Polsce, niczym nie ustępujący zachodniej konkurencji. oczywiście cena jest dużo niższa. Polecam go moim ...

Gość farenczesko

13 Oct 2015, 11:55

żeby dokładnie osuszyć mieszkanie warto zastosować ozonowanie. bo bakterie mogą się ukryć i być niedostępne dla śmiertelnika :)

Gość KAZEK

25 Sep 2015, 19:27

Jaką farbę stosować po nałożeniu na ściany - płynu OVGW-GEPRUFT; Bardzo proszę o poradę . Płyn ten jest albo austriacki, albo niemiecki

Gość Maciek

21 Feb 2014, 09:56

@łysybudowlaniec. Jezeli nie masz rzetelnej ekspertyzy, która na podstawie diagnostyki okresli Ci przyczyny zawilgocenia, to możesz rzucać monetą. Szkoda Twojego czasu i pieniędzy na próbę przypadkowych napraw. Poza tym możesz pogorszyć sytuację.

Gość Maciek

21 Feb 2014, 09:54

W tekście jest kilka nieścisłości. Iniekcja (i jej warianty) to w rzeczywistości odtworzenie izolacji poziomej. To czy ściana wyschnie, zalezy od kilku innych czynników, Tak więc nazywanie jej metodą osuszania ściany to ewidentne nadużycie. Poza tym, jezeli jest mowa o iniekcji, ...

Gość PHU Dworek

25 Jan 2014, 14:18

Witam jestem przedstawicielem firmy wykonującym usługi prowadzące do skutecznego osuszenia budynku. Pracujemy metodą Dr. Wojciecha Nawrota czyli Iniekcja Krystaliczna Metoda ta prowadzi do skutecznego odtworzenia izolacji poziomej i pionowej. Naturalnie aby uzdrowic "pacjenta" musimy ustalic ...

16 Jan 2014, 13:10

Cytat hej wszystkimPozwoliłem sobie podciąć się pod ten temat, żeby nie tworzyć nowych wątków niepotrzebnie... ;) Od paru lat zmagam się z wilgocią w piwnicy i nie mogę znaleźć dobrego rozwiązania. Wszystkie techniki i pomysły ze ...

16 Jan 2014, 10:45

hej wszystkimPozwoliłem sobie podciąć się pod ten temat, żeby nie tworzyć nowych wątków niepotrzebnie... ;) Od paru lat zmagam się z wilgocią w piwnicy i nie mogę znaleźć dobrego rozwiązania. Wszystkie techniki i pomysły ze strony znajomych budowlańców zawiodły, także nie ...

17 Mar 2013, 23:00

Cytat Metoda elektroosmozy - polska metoda bezinwazyjnego osuszania budynków. Chroniona polskimi i europejskimi patetentami. Sprawdzona w Polsce i całej Europie (nawet w tak ekstremalnych warunkach jak w Wenecji). Działa jako niezwykle skuteczna ...

Gość Dryart

17 Mar 2013, 21:42

Metoda elektroosmozy - polska metoda bezinwazyjnego osuszania budynków. Chroniona polskimi i europejskimi patetentami. Sprawdzona w Polsce i całej Europie (nawet w tak ekstremalnych warunkach jak w Wenecji). Działa jako niezwykle skuteczna izolacja pozioma i pionowa. Tworzy zdrowy mikroklimat ...

Gość andrzej

18 Nov 2012, 09:05

Pani Emilia Rosłaniec chyba nie za bardzo wie o metodzie Iniekcji Krystalicznej i wyraźnie myli z innymi metodami iniekcyjnymi: 1. \"... Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem. ...\" to bzdura ! 2,\"... Wywiercone otwory napełniane są preparatem na bazie krzemianów do uszczelniania ...

17 Sep 2012, 22:25

szkło wodneiniektowane w ścianę - pogratulować , pogratulować jeszcze dolejcie go do betonu i już będzie w ogóle superto ja chyba przebranżowię się na firmę rozbiórkową .

14 Jun 2012, 13:10

U nas drogie, bo ktoś musi zarobić na niewiedzy. Proste. A co iniekcji ma ona też swoje wady, o których mało się mówi...Aha, co do opluwanej przez niektórych metody elektroosmozy - jest skuteczna, mimo, że działa powoli. Widziałem na własne oczy, na początku smiałem się z sąsiada, ...

Gość Janusz

25 May 2012, 17:40

Dużo osób twierdzi że iniekt w metodie iniekcji krystalicznej to wodne szkło sodowe. Robiłem próbe na odcinku 4 m wiosną 2011 szkło + cement +woda. Otwory 20mm ściana 45cm cegła. Po roku stwierdzam że kupuje beczke tego szkła , młot z obi i wierce cały dom wyjdzie mnie 500zł ...

17 May 2012, 20:34

Patrząc na moje długie doświadczenie, mogę powiedzieć, że metoda iniekcji jest jedną z najlepszych w osuszaniu.Jest to co prawda moja skromna opinia, ale mam nadzieję że wpłynie na kogoś decyzję.Pozdrawiam.

15 May 2012, 12:10

No niezupełnie bezproblemowo: a co z wykwitami solnymi przy otworach iniekcyjnych? kolejna sprawa: trudno uzyskać dokładną i szczelną izolację, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z bardzo mokrymi, niejednorodnymi czy grubymi murami. Poza tym nie zbadano jeszcze jaka jest faktyczna trwałość ...

Gość Pawel

27 Mar 2012, 10:50

Zajmuje sie osuszaniem budynkow ponad 20 lat. Probowałem większość z podanych w artykule metod. Przekonałem się, że metoda iniekcji jest najlepsza. Teraz stosuje tylko i wyłącznie niemiecki isolit. Wychodzi najtaniej i bezproblemowo..

29 Feb 2012, 15:00

Bardzo skuteczną metodą jest też elektroosmoza, którą niestety w artykule potraktowano nieco po macoszemu ;)Polega ona na tym, że urządzenie (nieduża skrzyneczka) wysyła słabe fale elektromagnetyczne, co powoduje powstanie odwróconego zjawiska elektroosmozy tj. : ruchu cząsteczek ...

Gość Kazimierz

24 Oct 2011, 21:03

Klkadziesiąt razy taniej można wykonać samemu, użyć do iniekcji szkła wodnego, dolewać aż otwory przestaną pić szkło , na koniec zalać zaprawą z cementu,wody i około 5% szkła wodnego. Niemcy stosowali to od lat ,sam wykonywałem takie prace, u nas to iniekcja krystaliczna 200zł ...

Gość burza

20 Jan 2011, 08:56

Artykuł bardzo trafnie i dokładnie opisuję formy walki z wilgocią, ja polecam metodę patentu dr.inż. Wojciecha Nawrota INIEKCJA KRYSTALICZNA, gdyż stosuję ją u swoich klientów i efekt jest rewelacyjny. Pozdrawiam

16 Dec 2008, 22:53

Cytat <strong>Zawilgocone ściany zewnętrzne to zmora wielu starych, a czasami i nowych budynków. Skuteczne osuszanie ścian i ich zaizolowanie leży więc w interesie każdego właściciela domu.</strong><strong>Pełna treść ...

16 Dec 2008, 20:14

...

Gość Krzysztof

16 Dec 2008, 20:14

proszę o informacje gdzie można kupić środek do iniekcji np MautrolŽ Bohrloch-Flussig k.morcinek@interia.pl prosze pisać jak ktoś wie gdzie można kupić

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!