11 błędów popełnianych przy wykonywaniu stropów

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
11 błędów popełnianych przy wykonywaniu stropów

W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są stropy gęstożebrowe i żelbetowe wylewane na mokro na budowie, a także prefabrykowane i półprefabrykowane przygotowywane w fabryce. Niestety, ryzyko błędów wykonawczych nie zależy od technologii ich wykonania, a od sumienności i doświadczenia ekipy stawiającej dom.

Wykonanie stropów żelbetowych, gęstożebrowych, i niekiedy również półprefabrykowanych, wiąże się z robotami szalunkowymi, zbrojarskimi, zalewaniem mieszanką betonową zazbrojonych szalunków, pielęgnacją świeżo wylanych stropów oraz ich rozszalowaniem. Prace te wymagają od wykonawców szczególnej wiedzy i doświadczenia, a od kierownika budowy skrupulatnej kontroli na każdym etapie prac.

1) ZBYT MAŁA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU I ZAKOTWIENIA ZBROJENIA W STROPIE

Powszechnym błędem jest za mała długość zakładu zbrojenia. Wykonuje się je w miejscach, które wymagają zachowania ciągłości prętów zbrojeniowych. Ze względu na możliwość transportu, na ogół mają one do 12 metrów długości. Nie zawsze da się ułożyć zbrojenie w całości z jednego pręta. Niekiedy nawet nie jest to możliwe z powodu trudności z przeniesieniem wiotkiego elementu o tak znacznej długości. Rozwiązaniem tego problemu jest zachowanie ciągłości zbrojenia przez utworzenie odpowiedniego zakładu, czyli ułożenia prętów tak, by zachodziły na siebie na określonej długości, zwanej długością zakładu.

Ważnym elementem jest też długość zakotwienia prętów w betonie gwarantująca ich trwałe połączenie ze stropem.

Częstym błędem, wynikającym z niewłaściwego zakotwienia i zakładu prętów, jest brak ciągłości zbrojenia. Dotyczy ono elementów, które powinny stanowić całość, a wskutek nieprawidłowego ułożenia zbrojenia – jej nie tworzą. W przypadku stropu dotyczy to narożników wieńców, których ciągłość należy zachować przez właściwe ułożenie zbrojenia w narożach.

Długości zakotwienia i zakładu zależą od wielu czynników, między innymi od miejsca zakotwienia w konstrukcji – czy jest to strefa ściskana, czy rozciągana, kształtu i średnicy prętów oraz klasy betonu. Błędy na etapie prac zbrojeniowych mogą być poważne i doprowadzić nawet do uszkodzenia konstrukcji stropu.

Niepoprawne ułożenie zbrojenia – brak ciągłości wieńca w narożu
Niepoprawne ułożenie zbrojenia – brak ciągłości wieńca w narożu

2) BRAK ZBROJENIA

Niezazbrojenie elementów żelbetowych lub wykonanie zbrojenia, którego przekrój jest za mały (np. na skutek zastosowania prętów o mniejszej średnicy, ułożenia ich niedostatecznej liczby i w zbyt dużej odległości od siebie), to błędy wynikające na ogół z niewiedzy, niedbalstwa i braku odpowiedzialności wykonawców. Są to bardzo niebezpieczne, bo mogą doprowadzić do poważnej awarii i uszkodzenia konstrukcji budynku. Dlatego tak istotne jest sprawdzenie robót podlegających zakryciu przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zbyt małe odległości pomiędzy prętami
Zbyt małe odległości pomiędzy prętami

3) ŹLE USYTUOWANE ZBROJENIE W SZALUNKU

Układając zbrojenie w szalunku należy zadbać o to, by znajdowało się ono we właściwym miejscu. Zbrojenie dolne przygotowuje się na spodzie stopu, a górne w wierzchniej strefie. Ważne przy tym jest zachowanie odpowiedniej otuliny prętów, zbyt mała może powodować korozję zbrojenia i zmniejszenie przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem, zbyt duża natomiast – uniemożliwi ulokowanie zbrojenia tam, gdzie projektant przewidział przejmowanie sił przez to zbrojenie. Dystanse oraz ich liczba powinna być dobrze dobrane. Ponadto ważne jest zabezpieczenie zbrojenia przed przesunięciem w szalunkach.

Błąd przygotowania szalunków
Błąd przygotowania szalunków – ściany działowe mają tworzyć szalunek dla stropu – tu powodują zmianę jego układu konstrukcyjnego
Niewłaściwe rozmieszczenie zbrojenia – zbrojenie górne leży na dolnym
Niewłaściwe rozmieszczenie zbrojenia – zbrojenie górne leży na dolnym
Zbyt mała otulina, złe zagęszczenie betonu i brak antyadhezyjnego zabezpieczenia szalunków
Zbyt mała otulina, złe zagęszczenie betonu i brak antyadhezyjnego zabezpieczenia szalunków

4) NIEZABEZPIECZENIE ZBROJENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM W SZALUNKU

Układając zbrojenie, trzeba je poprawnie zabezpieczyć, wiążąc pręty między sobą drutem wiązałkowym. Niewłaściwe wykonanie tych robót skutkuje tym, że zbrojenie już w trakcie układania się przemieszcza. Podczas betonowania również może ono zostać przesunięte, a na tym etapie prac na skorygowanie błędów jest już za późno.

Właściwe wykonanie zbrojenia wymaga prawidłowego dobrania grubości prętów, rozlokowania ich i połączenia drutem wiązałkowym, zabezpieczającym pręty przed przesuwaniem się
Właściwe wykonanie zbrojenia wymaga prawidłowego dobrania grubości prętów, rozlokowania ich i połączenia drutem wiązałkowym, zabezpieczającym pręty przed przesuwaniem się
Właściwe wykonanie zbrojenia wymaga prawidłowego dobrania grubości prętów, rozlokowania ich i połączenia drutem wiązałkowym, zabezpieczającym pręty przed przesuwaniem się

5) BRAK ŻEBER ROZDZIELCZYCH

Niektóre stropy żelbetowe wymagają dodatkowych wzmocnień. Tak jest np. w przypadku najpopularniejszego stropu gęstożebrowego Teriva. Gdy rozpiętość stropu jest większa niż 4 m, w środkowej części stropu poprzecznie do belek nośnych należy wykonać żebro rozdzielcze. Jego szerokość powinna wynosić 7–10 cm, a wysokość być równa wysokości stropu. Żebro rozdzielcze powinno być zazbrojone dwoma prętami o średnicy minimum 10 mm (jeden na górze, drugi na dole), połączonymi strzemionami o średnicy 4,5 mm, rozstawionymi co 60 cm. Brak żeber rozdzielczych powoduje uginanie się stropu i może skutkować powstaniem rys na suficie.

Strop Teriva przed wykonaniem żeber rozdzielczych
a)
Strop Teriva po wykonaniu żeber rozdzielczych
Strop Teriva przed wykonaniem żeber rozdzielczych (a) i po ich wykonaniu (b).

6) BRAK WZMOCNIEŃ STROPÓW

W miejscach oparcia ścian działowych stropy gęstożebrowe wymagają dozbrojenia pasm lub ułożenia podwójnych (lub więcej) belek stropowych. Ważne jest także wzmocnienie stropu w miejscach przebić (np. pod kominy). Zasada jest taka, że przy otworach powinno być ułożone zbrojenie w liczbie nie mniejszej niż liczba prętów wycięta przez ten otwór. Strefy przypodporowe dla odmiany wymagają zbrojenia górą, by w ten sposób ograniczyć ugięcie się stropu gęstożebrowego.

Wzmocnienie stropu przy otworze
Wzmocnienie stropu przy otworze

7) ZBYT DUŻA LICZBA PRĘTÓW

O ile oczywistym błędem jest za mała, niezgodna z projektem liczba prętów w przekroju stropu, to również niewłaściwa jest ich za duża liczba. Zbyt duża koncentracja prętów albo za małe odległości pomiędzy nimi powodują niedostateczne ich otulenie. W ten sposób połączenie zbrojenia z betonem nie jest skuteczne.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Zbyt duża koncentracja prętów to też poważny błąd
Zbyt duża koncentracja prętów to też poważny błąd

8) ZA PŁYTKIE OPARCIE ELEMENTÓW STROPU NA MURZE

Dla stropów półprefabrykowanych oraz prefabrykowanych, w których używa się belek stropowych lub płyt żelbetowych, istotnym elementem jest oparcie ich na ścianach. Ważne, by długość podparcia nie była zbyt mała, ponieważ decyduje ona o bezpieczeństwie systemu stropowego i możliwości przenoszenia obciążeń na podpory.

Właściwe podparcie stropu prefabrykowanego na ścianach
Właściwe podparcie stropu prefabrykowanego na ścianach
Właściwe podparcie stropu prefabrykowanego na ścianach

9) NIEWŁAŚCIWIE ZAWIBROWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

W przypadku stropów, w których wykorzystuje się mieszankę betonową, należy zadbać o właściwe jej zagęszczenie. Na etapie zalewania szalunków stosuje się więc wibrowanie. W ten sposób mieszankę się odpowietrza i zagęszcza. Niewłaściwe zagęszczenie może spowodować powstanie pustych przestrzeni, tzw. raków i kawern, które z kolei prowadzą do korozji zbrojenia i miejscowego osłabienia stropu.

Po zawibrowaniu strop trzeba pielęgnować, polewając go wodą, by w trakcie wiązania betonu za szybko nie wysychał i nie powstawały w nim rysy skurczowe.

Źle ułożony beton – widać nierówności płyty stropowej
Źle ułożony beton – widać nierówności płyty stropowej
Szczególnej ostrożności przy zalewaniu jej betonem wymaga krawędź stropu
Szczególnej ostrożności przy zalewaniu jej betonem wymaga krawędź stropu
Szczególnej ostrożności przy zalewaniu jej betonem wymaga krawędź stropu

10) ZA WCZESNE ROZSZALOWANIE

Wylany beton uzyskuje swoją pełną wytrzymałość po 28 dniach. Przez ten czas nie wolno usuwać podpór montażowych. Zbyt wczesne ich zdjęcie może skutkować zwiększonym ugięciem i/lub zarysowaniem stropu.

Podpory montażowe można usunąć dopiero po 28 dniach od zalania stropu betonem
Podpory montażowe można usunąć dopiero po 28 dniach od zalania stropu betonem

11) ZMIANA WYSOKOŚCI STROPU

Strop powinien mieć wysokość (grubość) taką, jaka określona jest w projekcie. Zwiększenie tego wymiaru powiększy masę stropu i za bardzo go obciąży, zmniejszając dopuszczalne obciążenie użytkowe. Z kolei pocienienie obniży jego wysokość statyczną i wytrzymałość. Właściwą grubość nadbetonu (stropu) można uzyskać, układając listwy kontrolne grubości 3–4 cm, po których prowadzi się łatę wyrównującą. Zmiana grubości płyty stropowej bądź nadbetonu to poważny błąd.

Rodzaj i grubość stropu określona jest w projekcie i nie można tego zmieniać bez konsultacji z konstruktorem
Rodzaj i grubość stropu określona jest w projekcie i nie można tego zmieniać bez konsultacji z konstruktorem (fot. Wienerberger)

Zobacz, jak zmontować strop gęstożebrowy

tekst i zdjęcia Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość DD

24 Sie 2019, 10:29

W artykule krytykujemy 11 błędów przy wykonywaniu stropów, zaś w filmie poziomość stropu jest sprawdzana na pręcie zbrojeniowym... Słabo coś z tym podejściem do wykonania!!!

time image

Gość mhtyl

30 Cze 2019, 14:51

Wyciągasz jakieś strop  który stosuje się w halach czy innych obiektach produkcyjnych lub użyteczności publicznej, tu mówimy o budownictwie jednorodzinnym. Widziałeś aby ktoś dał strop o grubości 50 cm bo na taki sie powołujesz. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się stropy ...

time image

30 Cze 2019, 14:06

28 minut temu, mhtyl napisał: Co do max długości stropu chodzi o rozpiętość gdzie nie trzeba stosować dodatkowego podparcia czyli ściana od ściany jest bodajże max 7 m. http://www.konbet.com.pl/PLYTY_STROPOWE_STRUNOBETONOWE_SPK,1604.html cyt: " Płyty ...

time image

Gość mhtyl

30 Cze 2019, 13:35

Przecież pisałem wcześniej że oparcie stropu powinno wynosić około 10 cm i pisałem to nie podpierając się netem, to samo dotyczy podparcia jak ja to nazwałem "twardego" na poduszce cementowej czy na kształtkach L. Co do max długości stropu chodzi o rozpiętość gdzie nie ...

time image

30 Cze 2019, 13:27

15 godzin temu, mhtyl napisał: Jeżeli jest dłuższy niż 7 m (to jest chyba górna granica Czego granica, jakiego stropu? 15 godzin temu, mhtyl napisał: iaaaaaaaa szczególnie belka drewniana ma twardą końcówkę  a belka metalowa w środku ...

time image

Gość mhtyl

29 Cze 2019, 22:13

6 minut temu, zenek napisał: Myślę że ma - bo ciężar na cm2 stropu o rozpiętości 4m w stosunku do stropu o rozpiętości 10m będzie 2,5 raza większy, a przecież są  stropy o wiele większe.  Jeżeli jest dłuższy niż 7 m (to jest chyba górna granica ...

time image

29 Cze 2019, 21:57

10 godzin temu, mhtyl napisał: wielkość podparcia nie zależy od rozpiętości stropu bo to nie ma znaczenia, Myślę że ma - bo ciężar na cm2 stropu o rozpiętości 4m w stosunku do stropu o rozpiętości 10m będzie 2,5 raza większy, a przecież są  stropy ...

time image

Gość mhtyl

29 Cze 2019, 11:34

11 minut temu, zenek napisał: Uściślę   Zwykle jest to napisane w specyfikacji stropu prefabrykowanego. Na pewno zależy od rozpiętości i jego obciążenia użytkowego, oraz od materiału podparcia.  Prawda jest taka, że ok, jest to napisane w specyfikacji ...

time image

29 Cze 2019, 11:20

14 godzin temu, Gość Inwestor napisał: Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Uściślę   Zwykle jest to napisane w specyfikacji stropu prefabrykowanego. Na pewno zależy od rozpiętości ...

time image

Gość mhtyl

29 Cze 2019, 10:38

14 godzin temu, Gość Inwestor napisał: Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Powinien wynosić około 10 cm.

time image

28 Cze 2019, 20:32

3 minuty temu, Gość Inwestor napisał: Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Powinien.

time image

Gość Inwestor

28 Cze 2019, 20:29

Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy?

time image

Gość Jepi

18 Paź 2018, 09:14

Terriva ma bardzo dobrą nośność? Chyba sobie żartujesz. Ledwo spełnia normę. A wykonał pan siatkę stal. na stropie zgodnie z normą? Żebro rozdzielcze oraz wzmocnienia pod działówki?

time image

Gość maslo

27 Lut 2017, 20:24

Witam, montowałem samodzielnie strop gęstożebrowy i moim zdaniem trudność tego rozwiązania jest bardzo niska Montuje się bardzo przyjemnie i szybko, nie trzeba robić pełnego deskowania i nie robi się dużej warstwy nadbetonu. Strop ma bardzo dobrą nośność i izolacyjność akustyczną ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje