Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze

Rząd zadeklarował, że do wzięcia będą 103 mld zł - a to mnóstwo pieniędzy! I obiecał, że w ramach walki ze smogiem państwo dopłaci m.in. do wymiany starych kotłów na nowe źródła ciepła, do docieplenia domów, wymiany okien i drzwi, montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Zainteresowanie programem jest duże - w trzy miesiące od jego startu złożono 25 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Niestety, przygotowano go kiepsko - od 1 do 21 stycznia przyjmowanie podań było wstrzymane "ze względów formalno-prawnych oraz technicznych".

Inaugurowany z pompą program Czyste Powietrze ma być głównym instrumentem walki ze smogiem, który co roku zabija w Polsce przeszło 40 tys. osób. Za jego realizację odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Podstawowe cele programu to poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Ma temu służyć termomodernizacja domów i wymiana palenisk.

Od 19 września do końca grudnia 2018 r. Polacy złożyli 25 tys. wniosków o dofinansowanie - 3,5 tys. na Śląsku, 2,3 tys. na Mazowszu. Na Portalu Beneficjenta założono ponad 100 tys. kont. Jednak, zanim ktokolwiek dostał jakieś pieniądze, program wstrzymano. Po 1 stycznia wniosków o dotacje nie można było składać "ze względów formalno-prawnych oraz technicznych".

Według oficjalnej wersji, chodziło o dostosowanie systemu informatycznego do zmian w prawie. Przerwa trwała 3 tygodnie - od 21 stycznia znowu można aplikować. Po 4 miesiącach od uruchomienia planowanego na 10 lat i bardzo potrzebnego przedsięwzięcia wiadomo, że przygotowano je słabo. Zmiany wprowadzono jeszcze przed wypłatą pierwszych pieniędzy, w przyszłości z pewnością będzie ich więcej. Pojawiają się liczne wątpliwości i pytania, czy Unia będzie chciała dopłacać do kotłów na paliwa kopalne (czyli nie tylko węgiel, także gaz!), a bez wspólnotowych pieniędzy programu nie da się sfinansować. Aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego, którzy uważali, że to robiony zbyt wolno, ale jednak krok w dobrym kierunku, teraz ogłosili, że zapisy programu są niezgodne z prawem unijnym i krajowym. Minister środowiska wątpliwości odrzuca, lecz możliwości wprowadzania korekt już nie.

Rozbieżność między urzędowymi deklaracjami a życiem najlepiej pokazuje informacja o udostępnieniu środków na realizację Czystego Powietrza w bieżącym roku. Wstępnie szacowana przez NFOŚiGW kwota wynosi 1,3 mld zł - jeśli tak, to z czego przez 10 lat uskłada się te 103 mld zł? Bo tyle właśnie wynosi deklarowany budżet programu - 63,3 mld zł mają być wypłacone w formie dotacji, 39,7 mld zł przeznaczono na pożyczki, udzielane na preferencyjnych zasadach (na okres do 15 lat, z oprocentowaniem, które wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt. bazowych i nie mniej niż 2% rocznie).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do końca czerwca 2027 r. we właściwych terytorialnie WFOŚiGW. Obejmie ono wydatki na termomodernizację, poniesione między 1 stycznia 2018 i 30 czerwca 2029 r. Odpowiedzialni za program bardzo optymistycznie szacują, że operacja umożliwi poprawę efektywności energetycznej nawet 4 mln budynków jednorodzinnych (to 80% wszystkich) i wymianę 3 mln starych kotłów!

Walka ze smogiem to jedno ze sztandarowych haseł obecnego rządu
Choć walka ze smogiem jest jednym ze sztandarowych haseł obecnego rządu, program Czyste Powietrze trudno uznać za dopracowany. (fot. Adam Guz KPRM)

Na częste pytania o program Czyste Powietrze
odpowiada zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

DLA KOGO TE DOPŁATY?

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz ci, którzy rozpoczęli ich budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zmianach z początku roku przysługuje ona również właścicielom lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego w budynku jednorodzinnym. W zależności od dochodu, można liczyć na zwrot do 90% środków wydanych na termomodernizację, czyli np. zakup nowego kotła czy ocieplenie ścian. Lista przedsięwzięć dofinansowywanych w budynkach użytkowanych jest dużo dłuższa od tej dla domów budowanych, dokładniej piszemy o tym nieco dalej.

W przypadku wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z wprowadzonej z początkiem roku ulgi termomodernizacyjnej oraz budujących nowe domy, obowiązuje tabela dopłat sprzed zmian. Dotacja na poziomie 90% należy się więc inwestorom, których miesięczny dochód nie przekracza 600 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Każde dodatkowe 200 zł na osobę obniża poziom finansowania o 10%. Przy dochodach powyżej 1600 zł netto/os., dotacja wynosi maksymalnie 30%.

Jeśli wnioskodawca (rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem), może skorzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej, rzecz nieco się komplikuje. Dwie grupy o najniższych dochodach (do 600 i do 800 zł netto/os. w gospodarstwie domowym) nadal otrzymają dotację odpowiednio do 90 lub 80%. Pozostałym dotacja spada, ale stratę (w porównaniu z tabelą sprzed zamian) ma wyrównać ulga podatkowa. Przy dochodach powyżej 1600 zł/os. robi się jeszcze bardziej zawile: dotacja może wynieść 15 lub 18%, albo nie przysługuje wcale, w zależności od dochodów rocznych.

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu do 53 tys. zł, wydanych na termomodernizację budynku jednorodzinnego. Mogą z niej skorzystać podatnicy opłacający PIT według skali, przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, a także ryczałtowcy. Ulga przysługuje tylko przy remoncie, nie da się z niej korzystać, budując nowy dom.

Ważna uwaga - dotacje z programu Czyste Powietrze nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Gdy chodzi o pożyczkę, to w Ogłoszeniu o naborze na stronie NFOŚ można przeczytać, że: "Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia." Co oznacza, że aby dostać kredyt, trzeba wyłożyć własne środki, których ubiegający się o pożyczkę zwykle przecież nie posiada!

Wysokość dofinansowania dla wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz budujących nowe domy

Grupa Kwota miesięcznego dochodu netto / os. [zł] Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 - 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 - 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 - 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 - 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Wysokość dofinansowania dla wnioskodawców, którzy (rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Grupa Kwota miesięcznego dochodu netto / os. [zł] Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5 6
I do 600 do 90% do 10% do 100% Nie
dotyczy
II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 - 1000 do 67% do 33% do 100%
IV 1001 - 1200 do 55% do 45% do 100%
V 1201 - 1400 do 43% do 57% do 100%
VI 1401 - 1600 do 30% do 70% do 100%
VII powyżej
1600
do 18% do 82% do 100% do
85 528
do 15% do 85% do 100% od 85529
do 125 528
0% do 100% do 100% powyżej
125 528

DOM UŻYTKOWANY I W BUDOWIE

Właściciele domów użytkowanych mogą ubiegać się o dopłaty na:

 • demontaż starego źródła ciepła (kotła na węgiel, biomasę, pieca kaflowego, kominka, kozy, trzonu kuchennego) i jego wymianę na nowe, którym może być kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, węzeł cieplny, system ogrzewania elektrycznego, pompa ciepła;
 • docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, dachu, podłogi na gruncie) i wewnętrznych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • wymianę i montaż stolarki zewnętrznej, tj. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;
 • montaż lub modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • przygotowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego.

Co ważne, podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie pozostałych przedsięwzięć jest wymiana starego źródła ciepła. Jeśli nie zezłomujemy z kopciucha, nie dostaniemy pieniędzy na nowe okna czy ocieplenie!

Na etapie budowy dotacja przysługuje jedynie na zakup i montaż urządzenia grzewczego (z przyłączami). Czyste Powietrze przewiduje także finansowanie kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych. Niestety, tylko w formie pożyczki, za to i w domach starych, i w budowanych.

Jeśli inwestora interesuje dopłata do nowego kotła na paliwo stałe, radzimy nie odkładać wymiany na dalszą przyszłość. Nie wiadomo, jak długo dotacje do tych źródeł ciepła utrzymają się w programie.

Ocieplanie ścian i stary kocioł
Właściciele starych domów mogą sfinansować z dopłat kompleksowy remont: wymianę kotła, ocieplenie ścian, wymianę okien (po lewej: fot. Paroc). Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest wyrzucenie kopciucha (po prawej: fot. J. Werner).
Na etapie budowy, dotacja przysługuje wyłącznie na zakup i instalację źródła ciepła
Na etapie budowy, dotacja przysługuje wyłącznie na zakup i instalację źródła ciepła. (fot. A. Papliński)

DOPŁATY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE - ILE MOŻNA DOSTAĆ?

Minimalny poniesiony wydatek, uprawniający do wystąpienia o dopłatę, to 7 tys. zł. Maksymalne ustalone do wsparcia koszty kwalifikowane wynoszą 53 tys. zł (co oznacza, że inwestor może dostać do 47,7 tys. zł).

Maksymalny koszt usług oraz zakupu i montażu urządzeń/instalacji/wyrobów budowlanych, przewidziany do wsparcia określono na:

 • audyt energetyczny budynku, dokumentacja projektowa związana z przebudową dachu, wymianą źródła ciepła do 1 tys. zł;
 • docieplenie przegród budowlanych oraz prace towarzyszące do 150 zł/m2;
 • wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł/m2;
 • wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych do 2 tys. zł/m2;
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 15 tys. zł/zestaw; kotły na węgiel, z systemem odprowadzania spalin do 10 tys. zł/zestaw, na biomasę do 20 tys. zł;
 • kotły gazowe kondensacyjne i olejowe z systemem odprowadzania spalin i zbiornikiem do 15 tys. zł/zestaw; węzeł cieplny, system ogrzewania elektrycznego do 10 tys. zł/zestaw;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do 10 tys. zł/zestaw; pompy ciepła - powietrzna do 30 tys. zł/zestaw, gruntowa i wodna do 45 tys. zł/zestaw.

Tematy uzupełniające

Jak Polacy ogrzewają domy? Jak Polacy ogrzewają domy?

 

Mamy w kraju przeszło 5 mln domów jednorodzinnych. Co piąty z nich wybudowano przed rokiem 1945, połowę do 1989, 10% w ostatnim dziesięcioleciu. Z reguły, im budynek starszy, tym bardziej energochłonny.
Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach? Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach?

 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Przeczytaj, jaka kara grozi za złamanie zakazu palenia śmieci w domowej kotłowni.

Janusz Werner
fot. otwierająca: © GRZEGORZ POLAK / FOTOLIA

Zdaniem naszych Czytelników

time image

09 Maj 2019, 13:14

Dnia 8.05.2019 o 14:30, Gość Monika napisał: Bardzo fajny jest ten program szkoda, że go nie było wcześniej jak kupowałam kocioł ekologiczny na pellet, na pewno bym skorzystała z nie go , ale udało mi się kupić fajnej cenie , więc nie żałuję No własnie ...

time image

Gość Monika

08 Maj 2019, 12:30

Bardzo fajny jest ten program szkoda, że go nie było wcześniej jak kupowałam kocioł ekologiczny na pellet, na pewno bym skorzystała z nie go , ale udało mi się kupić fajnej cenie , więc nie żałuję

time image

28 Sty 2019, 11:51

Usłyszałem gdzies w mediach ze walka ze smogiem trwa, ja nie dostrzegam zadnej roznicy. Po wizycie w Beskidzie jestem załamany czarny dym z każdego komina – czy oni pala, gdzie służby? Dlaczego nikt nie reaguje??

time image

23 Sty 2019, 21:22

Dnia 20.01.2019 o 12:50, Gość Olam napisał: A jak wyglada doplara w wypadku gdy wlasciciel musi pracowac za granica za najnizsza w danym kraju i nie stac go na wymiane pieca w Polsce. W domu w Polsce mieszkaja rodzice wlasciciela z emeryturka rolnicza. Olam, podstawą ...

time image

Gość Olam

20 Sty 2019, 11:50

A jak wyglada doplara w wypadku gdy wlasciciel musi pracowac za granica za najnizsza w danym kraju i nie stac go na wymiane pieca w Polsce. W domu w Polsce mieszkaja rodzice wlasciciela z emeryturka rolnicza.

time image

15 Sty 2019, 21:19

3 godziny temu, retrofood napisał: Ale trza truć ludziom doopę, że milion elektrycznych samochodów, że smogu prawie nie ma, że my są bardziej ekologiczni niż najbardziej ekologiczni... itp., itd., przecież ciemny naród to kupi. No i nic nowego pod słońcem, ...

time image

15 Sty 2019, 17:44

20 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał:   Ale coś jednak się dzieje, wolno, bo wolno. Niezbyt idealnie, ale jednak! Wiesz co? Piszesz jak niektórzy piewcy dawno minionego ustroju nauczali przed laty. Że "widocznie socjalizm przecież nie taki zły! Fabryki ...

time image

14 Sty 2019, 21:26

Dnia 13.01.2019 o 10:29, retrofood napisał:   Hm.... czytając treść linku wydawać by się mogło, że PAS ocenia działania ze smogiem bardzo negatywnie - dziennikarze:) Czytałem cały raport, zresztą można go przeczytać na dedykowanej stronie - punkt ...

time image

13 Sty 2019, 19:51

13 minut temu, MrTomo napisał: A jednak kuwwa, ta rajskość to ... w kategorii "jak już nie zostanie nic innego"...  Ale może to i dobrze, bo dawno by to wszystko "jepło"   Problem polega na tym aby odróżniać to, gdzie można rywalizować ...

time image

13 Sty 2019, 19:36

4 minuty temu, retrofood napisał: A rajska równość będzie w niebie, na Ziemi oczekują jej jedynie półgłówki. A jednak kuwwa, ta rajskość to ... w kategorii "jak już nie zostanie nic innego"...  Ale może to i dobrze, bo dawno by to wszystko "jepło"  

time image

13 Sty 2019, 19:27

1 godzinę temu, robo@t napisał:  Patologia zaczyna się gdy ten bogaty, którego na coś stać narzuca coś biednemu, którego na to nie stać. Unia ( czyt kraje w większości o łagodniejszym klimacie morskim - benelux, spora część francji) występuje z zaleceniami ...

time image

13 Sty 2019, 18:40

9 minut temu, robo@t napisał:  Patologia zaczyna się gdy ten bogaty, którego na coś stać narzuca coś biednemu, którego na to nie stać. Unia ( czyt kraje w większości o łagodniejszym klimacie morskim - benelux, spora część francji) występuje z zaleceniami (jak ...

time image

13 Sty 2019, 18:31

 Patologia zaczyna się gdy ten bogaty, którego na coś stać narzuca coś biednemu, którego na to nie stać. Unia ( czyt kraje w większości o łagodniejszym klimacie morskim - benelux, spora część francji) występuje z zaleceniami (jak głosi treść rozporządzenia UE). Nasi rządzący ...

time image

13 Sty 2019, 17:44

8 godzin temu, retrofood napisał: Rząd wprowadził zakaz sprzedaży pozaklasowych kotłów tzw. "kopciuchów", ale luki w prawie i brak mechanizmów kontroli przez Inspekcję Handlową sprawiają, że "kopciuchy" są wciąż dostępne w obrocie handlowym. Do ...

time image

13 Sty 2019, 09:29

Cytat   Dwa lata temu rząd ogłosił 15 punktowy program, którego celem miało być rozwiązanie problemu smogu w Polsce. Polski Alarm Smogowy wysyłając zapytania do ministerstw sprawdził jak wygląda realizacja rządowych obietnic. Do oceny wykorzystano pięciostopniową ...

time image

12 Sty 2019, 19:17

30 minut temu, joks napisał: Ty se nie rób jaj. W Zakopanem smród gorszy niż w kiblu, ale opłatę klimatyczną zdzierają od czasów zanim Tusk się narodził. A zresztą... podobno tego Chińczyka też Tusk namówił do szpiegowania. Antoni wybadał.

time image

12 Sty 2019, 18:45

time image

12 Sty 2019, 12:36

1 godzinę temu, animus napisał: Tak, ilość przyrostu drewna do wycinki  się zgadza, ilość CO2 niekoniecznie (do hodowli drzew i wycinki  nie używa się już narzędzi prostych,  pił twoja-moja, konikiem nie robią zrywki,  ani nie orzą, drzewa nie wiozą furmanką do ...

time image

12 Sty 2019, 12:31

Kilka osób z głową na karku i różnymi poglądami ( co tylko podnosi wartość merytoryczną dyskusji) tutaj się wypowiada, to może i mi się uda coś wartościowego dowiedzieć w trapiącym mnie temacie. Zejdę z tematów geopolityki ekologiczno-energetycznej na przyziemne. Zakładając, ...

time image

12 Sty 2019, 11:21

14 godzin temu, retrofood napisał: Zdziwiony? Co roku się wycina, ponad sto lat minęło, a wciąż jest 40 hektarów lasu! Tak, ilość przyrostu drewna do wycinki  się zgadza, ilość CO2 niekoniecznie (do hodowli drzew i wycinki  nie używa się już narzędzi ...

time image

12 Sty 2019, 10:41

21 minut temu, bajbaga napisał: Petycję napisz - że spalanie drewna jest ekologiczne i powinni wykreślić drewno z listy szkodliwych paliw stałych.  To teraz już drewno jest be? węgiel się wybielił?

time image

12 Sty 2019, 10:27

4 minuty temu, bajbaga napisał: Petycję napisz - że spalanie drewna jest ekologiczne i powinni wykreślić drewno z listy szkodliwych paliw stałych.  A po co? Podobno spalanie gazu jest ekologiczne, a przecież obaj wiemy że nie jest...   Róbmy swoje, każdy ...

time image

12 Sty 2019, 10:17

13 minut temu, retrofood napisał: I tym się właśnie rożni spalanie ekologiczne od nieekologicznego. Petycję napisz - że spalanie drewna jest ekologiczne i powinni wykreślić drewno z listy szkodliwych paliw stałych. 

time image

12 Sty 2019, 09:59

5 minut temu, bajbaga napisał:   Średnio (matematyka) jeśli Ty masz 1000 zł, a ja mam  100 zł, to każdy z nas ma po 550 zł - tyle, że ja mogę wydać tylko 100 zł  Tylko że producenta towarów dla nas nie interesują ani Twoje dochody, ani moje. ...

time image

12 Sty 2019, 09:50

Nawet idiota wie że: - matematyka jest królową nauk, - drzewo "żywi" się dwutlenkiem węgla, a w wyniku fotosyntezy produkuje tlen (dużo tlenu).   Ale.   Ale tak się składa, że akurat w opisywanej sytuacji, okres wegetacji drzew (także iglastych) nie ...

time image

12 Sty 2019, 09:05

12 godzin temu, uroboros napisał: Ponadto mówisz o SWOJEJ wspólnocie... A reszta lasów jest również tak racjonalnie zagospodarowywana? Skoro procentowy obszar zalesień w Polsce się powiększa to jak mogłoby być inaczej?  Ale pisałem już, że np. w ...

time image

12 Sty 2019, 08:18

Tiiiiiiiiiiiaaaa . Wszystkie te przykłady z drewnem potwierdzają że drewno jest paliwem odnawialnym ale nie ekologicznym, mając na uwadze czystość powietrza w sezonie grzewczym - w tym smog. 12 godzin temu, retrofood napisał: Jeśli podważasz fakt, iż bilans ...

time image

11 Sty 2019, 20:43

2 minuty temu, retrofood napisał: tylko jedną setną się wycina jedną setną czego? 40 ha? czyli 4 ary. i co? dosadza się 4 ary. 4 ary starego vs 4 ary jednorocznego...     nawet uwzględniając wzrost tej reszty...   może...     Ponadto ...

time image

11 Sty 2019, 20:35

10 minut temu, uroboros napisał: Obszarowo więcej... powierzchniowo, się znaczy... z tym się zgadzam i wątpliwości nie mam!!! chodzi mi o jego możliwości... Przedstawiając wspólnotę, pokazałem Ci jak to działa. Możliwości ...

time image

11 Sty 2019, 20:20

18 minut temu, retrofood napisał: co roku jest go więcej i więcej.  Obszarowo więcej... powierzchniowo, się znaczy... z tym się zgadzam i wątpliwości nie mam!!! chodzi mi o jego możliwości...

time image

11 Sty 2019, 20:01

1 minutę temu, animus napisał: Zdziwiony? Co roku się wycina, ponad sto lat minęło, a wciąż jest 40 hektarów lasu!   1 minutę temu, uroboros napisał: Wyżej hektar i niżej hektar... I co chcesz powiedzieć? Że się różnią? ...

time image

11 Sty 2019, 20:01

2 minuty temu, retrofood napisał: też. Ale tam te z ropy i wungla. I potem są takie kwiatki. Cytat Jajko - z fermy czy wiejskie. Badanie pokazało, że stężenie witamin w obu typach jaj jest bardzo podobne. Tak samo jest z bardzo cennymi ...

time image

11 Sty 2019, 19:58

  Wyżej hektar i niżej hektar...      

time image

11 Sty 2019, 19:56

2 minuty temu, retrofood napisał:  Umiecie, kuwwa, liczyć? 

time image

11 Sty 2019, 19:53

Napisze wam tak. Moja wspólnota Leśna ma 60 członków i jest właścicielem coś ok. 40 hektarów lasu. Co roku urządza się wyrąb i kazdy przywozi z lasu swój udział. Mnie na przykład drewna wystarcza na całą zimę. Wy liczycie tak, że 40 ha podzielić na 60 i w rok lasu nie ...

time image

11 Sty 2019, 19:51

2 minuty temu, retrofood napisał: Czyli opadają na pola i lasy...  A w jeziora i stawy gdzie siedział  karpik wigilijny?

time image

11 Sty 2019, 19:47

4 minuty temu, uroboros napisał: Ty spalasz jedno drzewo, sąsiad spala jedno drzewo, sąsiadka też spala jedno drzewo, itd...   Ty naprawdę nie potrafisz liczyć? Nie wierzę...  Ja spalam jedno, sąsiad jedno, sąsiadka również... Ale sto milionów ...

time image

11 Sty 2019, 19:43

1 minutę temu, retrofood napisał: przed chwilą ...

time image

11 Sty 2019, 19:40

8 minut temu, bajbaga napisał: Warto się zapoznać: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf  Ryszardzie, wielkość wskaźników emisji spalin nie ma żadnego znaczenia w przypadku drewna, bo przy spalaniu jest to emisja tego, co przed chwilą zostało ...

time image

11 Sty 2019, 19:38

11 minut temu, retrofood napisał: A te zawieszone opadają na glebę, nie wiszą wiecznie.  A na tej glebie akurat teraz rosną oziminy: jęczmień, pszenica, pszenżyto, rzepak, rzepik czy żyto. 

time image

11 Sty 2019, 19:37

12 minut temu, retrofood napisał: spala się jedno drzewo Ty spalasz jedno drzewo, sąsiad spala jedno drzewo, sąsiadka też spala jedno drzewo, itd...   14 minut temu, retrofood napisał: bilans spalania drewna w kraju jest mocno dodatni Czyżby?   14 ...

time image

11 Sty 2019, 19:30

7 minut temu, retrofood napisał: .........., które pochodzą z ropy, węgla i gazu Warto się zapoznać: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf 

time image

11 Sty 2019, 19:21

PS. No i zauważ, że mnóstwo drewna ze związanym smogiem pozostawia go dłużej w stanie związanym. Takie meble na przykład. Drewno związało ile potrafi, ścięto je i zrobiono meble, więc nic nie emituje, a nowe rośnie w tym miejscu i czyści atmosferę. Czysty zysk. 3 minuty ...

time image

11 Sty 2019, 19:18

No i te ..... zawieszone  9 minut temu, aaaa napisał: pewnie gdyby oddawały przez .....dzieści lat, to pewnie nie byłoby problemu....  

time image

11 Sty 2019, 19:18

20 minut temu, uroboros napisał: Wyłapały przez ...dzieści lat, a znowu oddają - przez spalenie - w godzinę, dwie... Więc weź mi wytłumacz jak to się dzieje, że zalesienie kraju wzrosło od 24% w latach 60-tych do 32% obecnie? Jeśli uczciwie policzysz, ...

time image

11 Sty 2019, 19:13

Otóż to...

time image

11 Sty 2019, 19:11

15 minut temu, uroboros napisał: Wyłapały przez ...dzieści lat, a znowu oddają - przez spalenie - w godzinę, dwie... pewnie gdyby oddawały przez .....dzieści lat, to pewnie nie byłoby problemu....

time image

11 Sty 2019, 18:54

4 godziny temu, retrofood napisał: najpierw drzewa ten smog wyłapały Wyłapały przez ...dzieści lat, a znowu oddają - przez spalenie - w godzinę, dwie...

time image

11 Sty 2019, 18:02

3 godziny temu, bajbaga napisał: Twoim płucom to wytłumacz  - spalanie drewna też przyczynia się do smogu, tu i teraz.  Za to gaz jest czysty? Nie emituje spalin?

time image

11 Sty 2019, 14:23

3 minuty temu, bajbaga napisał: Tiiiiiiiiaaaaaaaaaaa.   Twoim płucom to wytłumacz  - spalanie drewna też przyczynia się do smogu, tu i teraz.  Ale najpierw drzewa ten smog wyłapały. Przy pomocy liści i korzeni. Matematyka jest jedna.

time image

11 Sty 2019, 14:18

Tiiiiiiiiaaaaaaaaaaa.   Twoim płucom to wytłumacz  - spalanie drewna też przyczynia się do smogu, tu i teraz. 

time image

11 Sty 2019, 14:06

Dnia 3.01.2019 o 17:08, bajbaga napisał: Taka uwaga: drewno nie jest paliwem ekologicznym, tylko odnawialnym. Drewno jest paliwem ekologicznym. Z jednego prostego powodu. Wszystkie składniki drewna są wzięte stąd i teraz, A więc pozostałości spalenia ...

Otóż to - ulga podatkowa. Trzeba dopiąć ten temat bo Polacy niedługo będą składać PIT-y.

time image

09 Sty 2019, 11:31

Dnia 4.01.2019 o 13:33, MrTomo napisał: Poważnie? Poważnie, nabór jest wstrzymany ze względu na to, że muszą wnioski dostosować do ulgi podatkowej. Z dzisiejszych słów Pana Woźnego wynika, że do 1 lutego powinni uruchomić nabór na nowo. 

time image

05 Sty 2019, 10:37

21 godzin temu, adam_mk napisał: Tę kaskę co była już rozdysponowano. To jest zwykłe "pomówienie".   Nie o brak kasy tu chodzi, tylko o niekompetencje i arogancję "realizatorów" - przy czym prawdą jest toż to, że póki co, bazuje się na finansach ...

time image

05 Sty 2019, 10:12

20 godzin temu, adam_mk napisał: Tę kaskę co była już rozdysponowano. Chyba na podwyżkę cen prądu, co to jej nie ma   Podobno program ma ruszyć ponownie za tydzień. Ja i tak nie mam zamiaru z niego korzystać. Więcej na tym stracę niż zyskam. Niestety.

time image

04 Sty 2019, 16:06

3 minuty temu, MrTomo napisał: Kto? Amatorzy, którzy udają merytorycznych fachowców. Nie zagrało, bo nie mogło zagrać. Pisałem o tym wcześniej - przed startem programu.

time image

04 Sty 2019, 16:01

Czyli: ktoś robi nas w baloon Kto?

time image

04 Sty 2019, 13:31

tu jest fajny filmik.   Adam M.

time image

04 Sty 2019, 13:11

Poważnie! Tę kaskę co była już rozdysponowano. Można uznać, że czyste powietrze już jest!!! A więcej go nie potrzeba, bo kto miał zarobić już zarobił. (no, ma ten kontrakt)   Adam M.

time image

04 Sty 2019, 12:33

37 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Program Czyste Powietrze zszedł na drugi plan... to pewnie dlatego, że zamknięto/wstrzymano nabór wniosków.  Poważnie?

time image

04 Sty 2019, 11:56

16 godzin temu, MrTomo napisał: Dla przypomnienia: temat   Program Czyste Powietrze zszedł na drugi plan... to pewnie dlatego, że zamknięto/wstrzymano nabór wniosków. 

time image

03 Sty 2019, 22:11

Ha, ha...

time image

03 Sty 2019, 21:56

  1 godzinę temu, mhtyl napisał: 1 godzinę temu, uroboros napisał: Może on ma jakiegoś haka na Redakcję... Chyba czarną teczkę     1 godzinę temu, MrTomo napisał: może to jest jakiś ...

time image

03 Sty 2019, 20:23

Taki redakcyjny agent Tomek  

time image

03 Sty 2019, 20:11

może to jest jakiś tajniak redakcyjny, dla podkręcania atmosfery? 

time image

03 Sty 2019, 20:09

2 minuty temu, uroboros napisał: Może on ma jakiegoś haka na Redakcję... Chyba czarną teczkę  

time image

03 Sty 2019, 20:07

14 minut temu, mhtyl napisał: dlaczego Redakcja na to nie reaguje Może on ma jakiegoś haka na Redakcję...

time image

03 Sty 2019, 20:02

11 minut temu, MrTomo napisał: -emisja pyłu: do 40 mg/m³, -emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³, -emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych   (OGC): do 20 mg/m³, -sprawność cieplna: od 87%,     a to dla porównania         dwa ...

time image

03 Sty 2019, 19:52

57 minut temu, uroboros napisał: nie pamiętasz kilku zjebek mhtyla i nie tylko jego -  za twoje "cytaty" I co to dało? Ale mnie dziwi jeden fakt, My możemy się żreć między sobą mniej lub bardziej, najwyżej dostanie się banana lub ograniczenie, tylko dlaczego ...

time image

03 Sty 2019, 19:49

-emisja pyłu: do 40 mg/m³, -emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³, -emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych   (OGC): do 20 mg/m³, -sprawność cieplna: od 87%,   Jak ktoś wie, niech się wypowie - czy te wartości są OK czy nie OK. 1 minutę temu, zenek napisał: Pewnie ...

time image

03 Sty 2019, 19:48

5 minut temu, MrTomo napisał: Myślę, że mając taki kociołek, mógłbym spalać drewienko i ogrzewać moje bufory z czystym sumieniem Pewnie możesz, jeśli prawo ci pozwoli. Bo jeśli zakażą spalania drewna, to choćby nic nie emitowało - to i tak będzie zakazane. 

time image

03 Sty 2019, 19:46

Dla przypomnienia: temat Cytat Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze  

time image

03 Sty 2019, 19:44

47 minut temu, uroboros napisał: nie pamiętasz kilku zjebek mhtyla No brawo - merytoryczny argument, że hej.  50 minut temu, uroboros napisał: od wielu miesięcy piszę, że argumenty do ciebie nie trafiają i MERYTORYCZNA dyskusja z tobą jest  ...

time image

03 Sty 2019, 19:41

Proszę wujek gogli pierwsze z brzegu   Nie mam tutaj zamiaru niczego reklamować Cytat Kotły zgazowujące drewno Sigma Holzgas posiadają certyfikat europejskiej normy emisji spalin EURO 2022 EcoDesign, oraz certyfikat 5 Klasy europejskiej normy PN-EN 303-5:2012. ...

time image

03 Sty 2019, 19:39

1 godzinę temu, MrTomo napisał: A po co w aspekcie drzewnym jakiś filtr? Bo w dymie jest pył - zdaje sie nazywa się P10 - i on jest szkodliwy dla płuc. Filtr odciąga właśnie ten pył. Pozostałe gazy emituje również gaz, a nawet więcej.

time image

03 Sty 2019, 19:29

37 minut temu, aaaa napisał: jak to po co? myślisz, że jak spalasz drzewo, to nic nie emitujesz? Emitujesz całkiem sporo. A jak jeszcze nie jest dobrze wysezonowane (co może być w niektórych przypadkach normą) to...... Myślę, że w kotle zgazowującym klasy ...

time image

03 Sty 2019, 18:52

3 godziny temu, zenek napisał: Odnieś się do konkretnej sytuacji, Masz CELOWO KRÓTKĄ PAMIĘĆ - nie pamiętasz kilku zjebek mhtyla i nie tylko jego -  za twoje "cytaty" - nie chce mi się ich szukać (zresztą wiele z nich wymietła mietła) , bo od wielu miesięcy ...

time image

03 Sty 2019, 18:51

jak to po co? myślisz, że jak spalasz drzewo, to nic nie emitujesz? Emitujesz całkiem sporo. A jak jeszcze nie jest dobrze wysezonowane (co może być w niektórych przypadkach normą) to......

time image

03 Sty 2019, 17:51

A po co w aspekcie drzewnym jakiś filtr? Ja coraz częściej  myślę o kole zgazowującym drewno. Nie wiem czy słusznie, czy nie. Rok temu widziałem 1mp buka po 150zł. W tym roku po 200. Za rok 300??

time image

03 Sty 2019, 16:08

Taka uwaga: drewno nie jest paliwem ekologicznym, tylko odnawialnym.

time image

03 Sty 2019, 16:01

Ja się nie dziwię, że elektrofiltry zostały w tyle (tak w aspekcie węglowym jak i drewnianym). Powód prawdopodobnie jest prozaiczny. Mniej się na nich zarobi....niż na kominkach i kotłach. Dużo więcej zarobi się na kotle V klasy, niż na filtrze, który niech będzie że ...

time image

03 Sty 2019, 15:42

7 godzin temu, retrofood napisał: Żałosny jesteś w tych bredniach. Ja, jak coć piszę, to zgodnie z tym co myślę, a jak coś cytuję, to wyrażam o tym konkretną opinię, albo się utożsamiam. I nie wycofuję sie rakiem z tego co powiedziałem.   TO ...

time image

03 Sty 2019, 11:00

3 godziny temu, retrofood napisał: Oni traktują to jako okazję. W wąskim, prywatnym przedziale czasowym, na zasadzie "po nas choćby potop!" Ich najważniejszym i jedynym celem jest utrzymanie władzy, nieważne jakim kosztem.   O to to.     3 ...

time image

03 Sty 2019, 07:30

4 godziny temu, adam_mk napisał: Jest tu ktoś, kto uważa, że u nas politycy za najważniejszą sprawę uznają walkę ze zmianami klimatycznymi kosztem większych podatków i cen? Ja myślę, że nawet nie walkę. Oni traktują to jako okazję. W wąskim, prywatnym ...

time image

03 Sty 2019, 02:34

18 godzin temu, aaaa napisał: adam, zauważam dziwną korelację pomiędzy zamknięciem wątków politycznych (i nie tylko) na innym forum a twoja aktywnością tutaj Nie jest dziwna. Wątek się ożywił i coraz więcej powiadomień dostaję.   Jest tu ...

time image

02 Sty 2019, 22:52

To nie pomówienia - to fakt... Dziesiątki razy wielu userom "przypadkowo", przez nieumiejętne cytowania, wkładałeś w usta słowa wypowiadane/wypisywane przez innuch!   No, chyba, że robiłeś/robisz to z premedytacją ... A to już nieelegancko!!!

time image

02 Sty 2019, 22:43

18 minut temu, retrofood napisał: Chcę przez to powiedzieć, że włożyłeś w moje usta wypowiedź cytowaną. Nie pierwszy zresztą raz kłamiesz. No ale cytowałeś jako coś, żczym się zgadzasz i proponujesz. Podpierałeś się tym cytatem, nie przeczyłeś ...

time image

02 Sty 2019, 22:42

20 minut temu, retrofood napisał: Chcę przez to powiedzieć, że włożyłeś w moje usta wypowiedź cytowaną. Nie pierwszy zresztą raz kłamiesz. Mnie się wydaje, że zenek nie kłamie... on po prosyu NIE UMIE cytować i tak mu wychodzi...

time image

02 Sty 2019, 22:20

1 godzinę temu, zenek napisał:  Chcę przez to powiedzić,   Chcę przez to powiedzieć, że włożyłeś w moje usta wypowiedź cytowaną. Nie pierwszy zresztą raz kłamiesz.

time image

02 Sty 2019, 22:14

O tu sobie poczytajcie , trochę inne akcenty i więcej sensu: https://kobieta.onet.pl/zycie-na-ziemi-zanika-w-przerazajacym-tempie-zmierzamy-ku-zagladzie/er1jq7z

time image

02 Sty 2019, 21:13

11 godzin temu, retrofood napisał: Nie bij się w cudze piersi, spójrz na siebie.   10 godzin temu, bajbaga napisał: Jak będziemy, wszyscy, dbali o to gdzie mieszkamy/żyjemy, naszą Małą Ojczyznę (dom, ulicę, miasto (gminę) - zadbamy także ...

time image

02 Sty 2019, 11:11

Cytat   Jeśli ogrzejemy Ziemię o 2 st., czeka nas katastrofa. Jeśli chcemy globalne ocieplenie ograniczyć do 1,5 st., w ciągu trzech dekad musimy przestać spalać paliwa kopalne. Czy da się zachować optymizm w obliczu takich danych naukowych? Autorzy ...

time image

02 Sty 2019, 09:55

Proszę mnie nie przekonywać, że jestem przewrażliwiony. Cytat   Australia zmaga się z falą upałów obejmujących cały kontynent. Rekordowa temperatura 49 stopni Celsjusza została zarejestrowana w Australii Zachodniej. Wraz z upałami wzrasta również ...

time image

02 Sty 2019, 09:55

Bo - dbanie globalne to mit. Jak będziemy, wszyscy, dbali o to gdzie mieszkamy/żyjemy, naszą Małą Ojczyznę (dom, ulicę, miasto (gminę) - zadbamy także globalnie. Im prędzej to zrozumiemy, tym wcześniej będziemy żyli w czystszym środowisku.

time image

02 Sty 2019, 09:20

26 minut temu, zenek napisał:   No dobra - ale to nie "człowiek" podejmuje decyzję tylko konkretne państwa. W tym najważniejsze są te, ktore najwięcej trują. I właśnie te się wymiksowały z układu! Chiny, Rosja, USA. A i ci wielcy pozostali w Europie ...

time image

02 Sty 2019, 08:46

12 godzin temu, animus napisał: Zapomniałeś dodać, że w szklarniach nie ma tornad i innych anomalii, które będą występować w coraz silniejszej wersji na planecie. To spowoduje, że stracimy więcej, niż teraz bawiąc się w ekologów. Życie nie ma ...

time image

02 Sty 2019, 08:02

Gdzieś, z kimś TRZEBA pogadać, wszelkimi sposobami... Np. jest wielu "pacjentów", chodzących do lekarza tylko po to, żeby z kimś, parę minut pogadać... Ale to co komunikuje adam_mk ma sens

time image

02 Sty 2019, 07:37

adam, zauważam dziwną korelację pomiędzy zamknięciem wątków politycznych (i nie tylko) na innym forum a twoja aktywnością tutaj

time image

02 Sty 2019, 07:19

7 godzin temu, adam_mk napisał:  Dobrym składem jest 30% tlenu i 1,5% CO2. Poczytaj... http://longevitas.pl/hiperbaria-i-normobaria/   Adam, nie mieszaj pół- czy godzinnych zabiegów z życiem w takich warunkach 24h/dobę i 365 dni w roku. ...

time image

01 Sty 2019, 23:55

Też mam koncentrator tlenu, tlen w butli, CO2 w butli i... wodór w butli. Robię sobie gaz Browna, jak mi potrzebny... Nie raz używałem gazów ciekłych... Coś tam o gazach wiem. Nie ilość tlenu jest szkodliwa a stosunek tlenu do CO2. Ale to pewnie wiesz. Dobrym ...

time image

01 Sty 2019, 23:28

52 minuty temu, adam_mk napisał:  Tak to jakoś było, jak zmierzyli. Zauważ, że w Carbonie i Permie (po jakimś tam ukształtowaniu biosfery) jest gwałtowny spadek CO2 i tak samo gwałtowny wzrost ilości tlenu. To te roślinki z których mamy węgiel ...

time image

01 Sty 2019, 22:30

Tak to jakoś było, jak zmierzyli. Zauważ, że w Carbonie i Permie (po jakimś tam ukształtowaniu biosfery) jest gwałtowny spadek CO2 i tak samo gwałtowny wzrost ilości tlenu. To te roślinki z których mamy węgiel to zrobiły. Potem już było - im więcej CO2 tym ...

time image

01 Sty 2019, 22:06

No - fakt! Anaeroby nawet za nami nie zapłaczą... Co za katastrofa!   Natura to dobry homeostat. Da sobie radę.   "Zastanów się, kiedyś 100 tys. ludzi żyło na planecie i rozpalało na raz ogniska do pieczenia mięsa, to jaki to miało wpływ na planetę, ...

time image

01 Sty 2019, 21:52

1 godzinę temu, adam_mk napisał: Z którego wariatkowa się urwałeś? Chcesz zatykać wulkany i Słoneczkiem regulować? Mamy technikę i energię. Adam M. Zastanów się, kiedyś 100 tys. ludzi żyło na planecie i rozpalało na raz ...

time image

01 Sty 2019, 21:45

22 minuty temu, adam_mk napisał: "I dopiero po wyeliminowaniu człowieka, natura już sobie później poradzi."   No, tak... Już to policzyli. Ma być mniej jak 1,5 miliarda. Eliminują więc tak szybko, jak się da. Nie, ...

time image

01 Sty 2019, 21:19

"I dopiero po wyeliminowaniu człowieka, natura już sobie później poradzi."   No, tak... Już to policzyli. Ma być mniej jak 1,5 miliarda. Eliminują więc tak szybko, jak się da.

time image

01 Sty 2019, 20:50

5 godzin temu, adam_mk napisał: Możesz nam wyjaśnić jak ten metan dostał się w tę zmarzlinę? Skąd się wziął?  W bardzo podobny sposób co i pozostałe węglowodory, czyli węgiel, ropa, gaz... Natura miała wiele dziesiątków milionów lat na ...

time image

01 Sty 2019, 20:25

30 minut temu, animus napisał: Zapomniałeś dodać, że w szklarniach nie ma tornad i innych anomalii, które będą występować w coraz silniejszej wersji na planecie. To spowoduje, że stracimy więcej, niż teraz bawiąc się w ekologów. Życie nie ma ...

time image

01 Sty 2019, 20:07

Dnia 31.12.2018 o 21:08, retrofood napisał: Powiedzcie mi wreszcie gdzie można kupić te wina Tuska. Chciałbym spróbować. Jak to gdzie?  W Pułtusku. 

time image

01 Sty 2019, 19:51

6 godzin temu, adam_mk napisał: Wyobraźmy sobie taki eksperyment: Stawiamy dwie IDENTYCZNE i SZCZELNE szklarnie. W nich robimy IDENTYCZNE i dość różnorodne gatunkowo nasadzenia roślin występujących u nas powszechnie. Adam M. Zapomniałeś ...

time image

01 Sty 2019, 18:11

time image

01 Sty 2019, 16:16

albo:   nasza chata z kraja...

time image

01 Sty 2019, 16:14

44 minuty temu, adam_mk napisał: Też życzę wszystkim szczęścia, zdrowia i ROZUMU, bo wybory idą. Dobrze wybierzemy to może się polepszy. Źle, to na pewno się pogorszy. No - z tym nie powinniśmy mieć większych kłopotów - wszak ...

time image

01 Sty 2019, 16:14

...byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna...

time image

01 Sty 2019, 15:15

Też życzę wszystkim szczęścia, zdrowia i ROZUMU, bo wybory idą. Dobrze wybierzemy to może się polepszy. Źle, to na pewno się pogorszy. No , jedno wiadomo... będzie cieplej!!!   Adam M.

time image

01 Sty 2019, 15:12

3 minuty temu, zenek napisał: No i jeszcze Rada Mędrców. Ciekawe, kiedy sobie wybiorą Boga. Pewnie Niemca lub Francuza. Będzie się nazywał Guru, albo Alfa i Omega. Lub po prostu Pierwszy. I oczywiście bedzie najmądrzejszy. Z urzędu oczywiście. I będzie ...

time image

01 Sty 2019, 15:00

12 minut temu, retrofood napisał: Dlatego dziwią mnie twierdzenia głupowatych debili, że "co tam, niech Europa..." albo "niech Ameryka, Chiny i wszyscy, tylko nie my." Jak metan ruszy, to klimat przypieprzy wszystkim i nie będzie pytał kto biały, kto czarny, ...

time image

01 Sty 2019, 14:56

Jest bardzo wiele możliwości PRZYSTOSOWANIA SIĘ do zachodzących zmian. My mamy technikę i dostęp do taniej energii a dinozaury jej nie miały. I zamiast - wiedząc co się szykuje - się dostosowywać to walczymy z czymś, czego nie pokonamy, a zarabiają TU I TERAZ na tym ...

time image

01 Sty 2019, 14:37

43 minuty temu, retrofood napisał: Największym zagrożeniem dla życia na Ziemi nie jest  nawet samo spalanie bezpośrednio, ale groźba osiągnięcia średniej temperatury globu, które spowoduje uwalnianie się do atmosfery złóż metanu zgromadzonych w oceanach i w wiecznej ...

time image

01 Sty 2019, 14:37

Możesz nam wyjaśnić jak ten metan dostał się w tę zmarzlinę? Skąd się wziął? Bo mnie się wydaje, że z jakiegoś BUJNIE KRZEWIĄCEGO SIĘ życia. Był w obiegu i życie kwitło. No, morza było nieco więcej, ale w morzu też życie kwitło.   Ludzie ...

time image

01 Sty 2019, 14:36

16 godzin temu, Jani_63 napisał: Ale, ale Strauss był przecież okupantem/zaborcą A Bach i Goethe by byli hitlerowcami, gdyby się później urodzili - taka jest twoja logika?   Dziadek był oficerem w wojsku austriackim, a potem oficerem u Piłsudskiego. ...

time image

01 Sty 2019, 14:25

2 minuty temu, MrTomo napisał: Czyli - mamy ostry stan podgorączkowy a może i nawet gorączkę ale zamiast panadolu (bo nie) będziemy pić napar z lipy, ale na razie poczekamy aż lipa zakwitnie, no bo skąd wziąć napar ...    Natura się ...

time image

01 Sty 2019, 14:16

Czyli - mamy ostry stan podgorączkowy a może i nawet gorączkę ale zamiast panadolu (bo nie) będziemy pić napar z lipy, ale na razie poczekamy aż lipa zakwitnie, no bo skąd wziąć napar ...    Natura się sama oczyści, z ludzi też. Za jakieś parę mln lat powstanie ...

time image

01 Sty 2019, 13:49

16 minut temu, adam_mk napisał: Wątek jest o sposobach walki ze smogiem w Polsce. Warto by było zastanowić się - jak na tym w Polsce zarobić. Sadźmy wiec drzewa i wszelką zieleniznę co POWINNO skutkować odliczaniem opłat za CO2 (bo w tym jest ...

time image

01 Sty 2019, 13:26

Wątek jest o sposobach walki ze smogiem w Polsce. Warto by było zastanowić się - jak na tym w Polsce zarobić. Sadźmy wiec drzewa i wszelką zieleniznę co POWINNO skutkować odliczaniem opłat za CO2 (bo w tym jest kasa). Energia wyjdzie nam taniej a to oznacza rozwój. Czyli... Kto ...

time image

01 Sty 2019, 13:12

Ale jakby dumnie brzmiało w przekazie że zmusiliśmy ich do stania w kolejkach po wizę.   Obecnie strefa Schengen uniemożliwia wykonanie takiego ruchu, ale druga kadencja sekciarzy może i ten problem rozwiązać.

time image

01 Sty 2019, 11:48

35 minut temu, joks napisał: Wizy im wpierdzielić na wjazd  do Polski ? To byłby strzał we własną stopę...albo jaja 

time image

01 Sty 2019, 11:11

11 minut temu, Buster napisał: Zenek,powiedz mi jak ich skłonić żeby zapłacili???? Wizy im wpierdzielić na wjazd  do Polski ?

time image

01 Sty 2019, 11:00

15 godzin temu, zenek napisał: Nie - ale skoro wysłali w atmosferę tyle CO2, to niech oni za to zapłacą, a nie my. Nie słyszałem, żeby płacili za to co posłali - chcą zapłaty za aktualne wyziewy. Poza tym USA i Chiny wymiksowały sie z układu - a głównie ...

time image

01 Sty 2019, 10:25

29 minut temu, mhtyl napisał: Przecież to żadna nowość, jedynie że zapowiedziana.   Ale od marca zapomniana. 

time image

01 Sty 2019, 09:56

9 godzin temu, retrofood napisał: Od 1 stycznia więcej za paliwo. Kolejna opłata w cenie Przecież to żadna nowość, jedynie że zapowiedziana. Nie pamiętasz/cie co działo sie z cenami paliwa w 2018 roku? drożały i malały ale nikt o tym nie szumiał a na ...

time image

01 Sty 2019, 00:00

2 godziny temu, zenek napisał: A co nas obchodzi wrzawa w Niemczech? Rozumiem, że z argumentów zostało ci jedynie szambo. Zanurzaj się więc.     Kierowcy najwyraźniej jawią się politykom jako dojne krowy – jeszcze przed końcem roku w Sejmie ...

time image

31 Gru 2018, 22:04

17 minut temu, zenek napisał: Mój pradziadek nie machał maczugą, miał orkiestrę i grał walce Straussa. Pradziadek może... ja pisałem pra pra pra. Ale, ale Strauss był przecież okupantem/zaborcą o twój pradziadek grał jego walce. Taka skaza na rodzinie ...

time image

31 Gru 2018, 21:39

1 godzinę temu, retrofood napisał: Dopiero by była wrzawa, gdyby Tusk się odważył coś zawetować! A co nas obchodzi wrzawa w Niemczech?   1 godzinę temu, Jani_63 napisał: Mylisz eurosceptyków od prawdziwych europarlamentarzystów. I ...

time image

31 Gru 2018, 20:54

25 minut temu, joks napisał: Słyszałem że gdzieś w Toruniu jest meta , ale ile w tym prawdy?? Jakąś degustację tam mają? W Mołdawii 3 firmy produkowały brandy "Белый аист". Za Sojuza nie było różnicy, wszystko pod jedna etykietą, ale potem... ...

time image

31 Gru 2018, 20:23

13 minut temu, retrofood napisał: Powiedzcie mi wreszcie gdzie można kupić te wina Tuska. Chciałbym spróbować. Słyszałem że gdzieś w Toruniu jest meta , ale ile w tym prawdy??

time image

31 Gru 2018, 20:08

12 minut temu, Jani_63 napisał:  Czyja to wina... też Tuska? Powiedzcie mi wreszcie gdzie można kupić te wina Tuska. Chciałbym spróbować.

time image

31 Gru 2018, 19:54

25 minut temu, zenek napisał: Tak - a potem Tusk nie zawetował, choć mogł. Ty też mogłeś zostać miliarderem... a nie zostałeś... wina Tuska   Cytat Jednak nie najwięcej ich siedzi - więcej jest z PO - a w sumie to opozycja się tam ...

time image

31 Gru 2018, 19:32

1 minutę temu, zenek napisał: Tak - a potem Tusk nie zawetował, choć mogł. Dopiero by była wrzawa, gdyby Tusk się odważył coś zawetować!  Argument niby podpis pod zdjęciem Stalina z dzieckiem.  "A mógł zabić..." 4 minuty temu, zenek ...

time image

31 Gru 2018, 19:29

18 godzin temu, Jani_63 napisał: Mówisz o tym pakcie energetyczno-klimatycznym co go z uśmiechem L. Kaczyński w marcu 2007 roku podpisał, a Jarosław jako premier zaakceptował? Tak - a potem Tusk nie zawetował, choć mogł. 14 godzin temu, Buster napisał: Chcieliśmy,a ...

time image

31 Gru 2018, 19:28

2 godziny temu, MrTomo napisał: A od września w Krakowie już nie napalisz ani drewienkiem, o węglu nie wspominając.   Tak dzisiaj wyczytałem. A to niby czemu?  ktoś z ekologów upadł chyba na odkryty mózg. Bo tak naprawdę, spalanie ...

time image

31 Gru 2018, 19:02

9 minut temu, animus napisał: A papierosy? To biopaliwo, bez którego niektóre ludzie nie mogą funkcjonować.   Skutki społeczne mogłyby być opłakane.

time image

31 Gru 2018, 18:47

1 godzinę temu, MrTomo napisał: Ciekaw jestem co zaproponują w zamian Zupy regeneracyjne.  1 godzinę temu, MrTomo napisał: A od września w Krakowie już nie napalisz ani drewienkiem, o węglu nie wspominając.   Tak dzisiaj ...

time image

31 Gru 2018, 17:30

To trzymania kotła czy kominka w markecie też zakażą? No, to będzie kilka pozwów...   Adam M.

time image

31 Gru 2018, 17:29

Linka   Ciekaw jestem co zaproponują w zamian

time image

31 Gru 2018, 17:27

a niby dlaczego maja zwracać? to przecież w ich interesie jest...

time image

31 Gru 2018, 17:22

Będą zwracali za kotły i kominki?   Adam M.

time image

31 Gru 2018, 16:58

A od września w Krakowie już nie napalisz ani drewienkiem, o węglu nie wspominając.   Tak dzisiaj wyczytałem.

time image

31 Gru 2018, 15:41

6 minut temu, adam_mk napisał: Kiedyś tego wszystkiego nie było i nie było też smogu, chociaż okna trzeba było co 3 dni myć, a sadza płatkami z hut w środku miasta spadała, autka w plamki były od kwaśnych deszczy a drzewa umierały stojąc - całymi połaciami. Adaś, ...

time image

31 Gru 2018, 15:34

No, to... ŹLE Ci się kojarzy! Skojarz sobie z kasą. Za limity CO2. za te ramki, za kredyty na kotły 5 klasy, za spędy takie jak w Katowicach...   Kiedyś tego wszystkiego nie było i nie było też smogu, chociaż okna trzeba było co 3 dni myć, a sadza płatkami ...

time image

Gość pawcio

31 Gru 2018, 15:08

Smog w kontekście budowlanki kojarzy mi się z tymi nowymi ramkami Fakro, Cleanair czy jakoś tak. W każdym razie czytałem o skuteczności tych rozwiązań i chyba dla Kowalskiego nie ma na tę chwilę lepszego rozwiązania. A termomodernizacja nic nie ma do paliwa, jakie ludzie stosują w piecach.

time image

31 Gru 2018, 13:42

ja se ne boim...

time image

31 Gru 2018, 13:14

https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2654/pieklo-na-ziemi-–-podziemne-zgazowanie-wegla https://pl.wikipedia.org/wiki/Synteza_Fischera-Tropscha To się da pożenić...   Adam M.

time image

31 Gru 2018, 12:45

Bo lud jest od tego, żeby kupować - a nie gadać. I żeby z niego zdzierać co należne.

time image

31 Gru 2018, 11:42

4 minuty temu, retrofood napisał: Owszem wungiel jest, w pokładach poniżej 1000 metrów i z metanem większym niż ten w Stonavie, w Karwinie. Wszyscy to wiedzą, no może po za ciemnym chłopem z Zadupia dolnego, ale płonące opony i kilofy w garści to niezły ...

time image

31 Gru 2018, 11:22

41 minut temu, Jani_63 napisał: Ba, według tych tuzów mamy do tego środki (wungiel na 200 lat jest w naszym posiadaniu) i nie spoczniemy nim dojdz... tfu dogonimy Europę.  Kuwwa, jakie 200 lat, skoro Ostrołęka ma być opalana wunglem z Rosji? A właściwie ...

time image

31 Gru 2018, 10:34

4 godziny temu, Buster napisał: A już tak serio to że Europa Zachodnia truła 200 lat to my teraz też mamy to robić? Ba, według tych tuzów mamy do tego środki (wungiel na 200 lat jest w naszym posiadaniu) i nie spoczniemy nim dojdz... tfu dogonimy Europę. A ...

time image

31 Gru 2018, 08:32

35 minut temu, aaaa napisał: odejmij...i to sporo och te dzieci...ani w Mikołaja,ani w kapustę,ani w bociana...tylko niektóre we Wróżkę Zębuszkę bo wypadające mleczaki są "namacalne" 

time image

31 Gru 2018, 07:53

9 godzin temu, Jani_63 napisał: Tyle że średnio rozgarnięty 12-tolatek już w św. Mikołaja już nie wierzy.   odejmij...i to sporo

time image

31 Gru 2018, 05:40

3 minuty temu, retrofood napisał: Chcieliśmy i mamy. Wy chcecie przywrócenia kartek na wszystko, cenzury i jedynie słusznej partii, ale wała! Jak Polska cała!  dokładnie!!!

time image

31 Gru 2018, 05:36

6 godzin temu, zenek napisał: Chcieliście Unię - to ją macie.  Chcieliśmy i mamy. Wy chcecie przywrócenia kartek na wszystko, cenzury i jedynie słusznej partii, ale wała! Jak Polska cała! 

time image

31 Gru 2018, 05:13

5 godzin temu, zenek napisał: Chcieliście Unię - to ją macie Chcieliśmy,a najmocniej chyba chcieli eurosceptycy z PIS bo mnóstwo ich teraz siedzi w europarlamencie.Na czele z byłym przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej Richardem Henrym Czarneckim,zaciekłym ...

time image

31 Gru 2018, 00:36

48 minut temu, zenek napisał: Gdyby nasz Donald zawetował pakt cieplarniany - nie byłoby kłopotu.    Mówisz o tym pakcie energetyczno-klimatycznym co go z uśmiechem L. Kaczyński w marcu 2007 roku podpisał, a Jarosław jako premier zaakceptował? Jarek ...

time image

30 Gru 2018, 23:22

1 godzinę temu, adam_mk napisał: Teraz w biały dzień tak ciulnęli naród, że jeszcze ma się CIESZYĆ! - No przecież NIE PODROŻAŁO! W dobę niecałą NAM to załatwili! Ale i tak zapłacimy, i to słono...   Ciekawe ...

time image

30 Gru 2018, 23:05

15 minut temu, adam_mk napisał: Jezus i Maryja... Wszędzie żydzi! Umieją zarabiać, co im przyznać trzeba. A tym to cały kraj w środku Europy ofiarowano! Nie, to tylko jego ciotki (bliźniaczki) były Żydówkami. Ale się ochrzciły ...

time image

30 Gru 2018, 22:48

Jezus i Maryja... Wszędzie żydzi! Umieją zarabiać, co im przyznać trzeba. A tym to cały kraj w środku Europy ofiarowano!   Adam M.

time image

30 Gru 2018, 22:34

Tyle że średnio rozgarnięty 12-tolatek już w św. Mikołaja już nie wierzy. Ale w kraju w którym "wybrańcy narodu" z mównicy sejmowej oddają go pod opiekę Maryji i to nie toruńskiej... ta to się sama sobą umie zaopiekować, nie pozostaje innego jak zacytować Kurskiego - ...

time image

30 Gru 2018, 21:38

16 minut temu, adam_mk napisał: Przeczytałem zalinkowane. No, nie ja jeden... TYLKO JA widzę, że ciepłownia (nie ona jedna) MUSI kupować limity CO2? Z CZEGO ma być obniżka ceny prądu? Nie z tych limitów sprzedawanych drogo?   Sprytusie ...

time image

30 Gru 2018, 21:17

Przeczytałem zalinkowane. No, nie ja jeden... TYLKO JA widzę, że ciepłownia (nie ona jedna) MUSI kupować limity CO2? Z CZEGO ma być obniżka ceny prądu? Nie z tych limitów sprzedawanych drogo?   Sprytusie dobrze wymyśliły. PRĄD NIE ZDROŻEJE (na razie) ...

time image

30 Gru 2018, 09:21

8 godzin temu, bobiczek napisał: Trzeba brać przykład z Krakusów. Oni wiedzą już co trzeba zrobić. Mam podobną. Na co dzień. A właściwie na co noc. Bo długa w zimie.

time image

30 Gru 2018, 00:48

4 godziny temu, Jani_63 napisał: Pożyć to może pożyjemy... problem w tym - jak długo? Trzeba brać przykład z Krakusów. Oni wiedzą już co trzeba zrobić.

time image

29 Gru 2018, 23:24

Nie wiem czy się śmiać czy raczej ubolewać, że żyję w kraju gdzie coraz więcej zależy od opaczności boskiej i widzimisię jednego posła i jego wyznawców - wybrańców narodu ???

time image

29 Gru 2018, 21:08

1 godzinę temu, Jani_63 napisał: Pożyć to może pożyjemy... problem w tym - jak długo? Powiedziałbym tak długo jak Bóg da, ale w obecnej sytuacji bardziej miarodajne byłoby powiedzenie że pożyjemy tak długo jak Prezes da 

time image

29 Gru 2018, 20:05

5 godzin temu, mhtyl napisał: Pożyjemy, zobaczymy  a i tak mamy najmniejszy wpływ na to co Nam rząd zaserwuje. Pożyć to może pożyjemy... problem w tym - jak długo?

time image

29 Gru 2018, 17:18

Prąd to dopiero preludium. Za ciepło też zapłacimy więcej  https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/prad-to-dopiero-preludium-za-cieplo-tez-zaplacimy-wiecej,2597649,4199 Cytat   O wyższych cenach poinformował Rafała jego obecny dostawca energii, spółka ...

time image

29 Gru 2018, 14:58

44 minuty temu, retrofood napisał: Drożały. W tempie "na piechotę". Teraz zdrożeją w tempie "Pendolino". Pożyjemy, zobaczymy  a i tak mamy najmniejszy wpływ na to co Nam rząd zaserwuje.

time image

29 Gru 2018, 14:12

38 minut temu, mhtyl napisał: A czy inne rzeczy wcześniej nie drożały? I to bez podwyżki prądu   Drożały. W tempie "na piechotę". Teraz zdrożeją w tempie "Pendolino".

time image

29 Gru 2018, 13:33

21 minut temu, MrTomo napisał: Tak? Tylko zdrożeje kilka innych rzeczy, w tym leki. To będzie na załatanie ukrytej "podwyżki" prądu. A czy inne rzeczy wcześniej nie drożały? I to bez podwyżki prądu   1 minutę temu, retrofood napisał: 1 ...

time image

29 Gru 2018, 13:32

4 godziny temu, mhtyl napisał: Już wiadomo jakie ceny prądu będą, a będą takie same, nic nie zdrożeje a nawet potanieje. 1 kwietnia za kilka miesięcy dopiero. 

time image

29 Gru 2018, 13:10

4 godziny temu, mhtyl napisał: Już wiadomo jakie ceny prądu będą, a będą takie same, nic nie zdrożeje a nawet potanieje. Tak? Tylko zdrożeje kilka innych rzeczy, w tym leki. To będzie na załatanie ukrytej "podwyżki" prądu.

time image

29 Gru 2018, 12:19

I jeszcze dodatkowo wytwórcy dobrze na tym zarobią... I ja mam w to uwierzyć? Kreatywna księgowość robiona pod rok wyborczy.   Adam M.

time image

29 Gru 2018, 08:49

Już wiadomo jakie ceny prądu będą, a będą takie same, nic nie zdrożeje a nawet potanieje.

time image

28 Gru 2018, 13:40

Dnia 24.12.2018 o 13:34, retrofood napisał:   Ceny prądu     Ceny prądu - przyszłość cen na rok 2019 bedzie wiadoma po dzisiejszych obradach... od 11:00 obraduje dzisiaj sejm - własnie o cenach energii!

time image

27 Gru 2018, 11:34

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/33479/zygmunt-solorz-zak-zbuduje-wielka-farme-fotowoltaiczna

time image

24 Gru 2018, 12:34

Cytat   Ustawa o podatku akcyzowym i o zmianie niektórych innych ustaw jest już dostępna na stronach internetowych Sejmu. Rząd zaplanował dwa kluczowe rozwiązania, które mają wpłynąć na obniżenie rachunków za prąd. ... Ustawa zakłada ...

time image

22 Gru 2018, 22:15

A może na odwrót. Za wungiel dopłata, a za EKO np. zwrot VAT-u po sezonie grzewczym - Słowacy tak robią z gazem.

time image

22 Gru 2018, 22:07

"Raj ma być w niebie, nie oczekuj go już tutaj."   Bardzo celne! Wszyscy, którzy zakazują palenia węglem i paliwami stałymi powinni to słyszeć co kwadrans. Albo płacić.   Adam M.

time image

22 Gru 2018, 21:04

1 godzinę temu, mhtyl napisał: Bo kto korzysta z prywatnych wizyt? Ci co na kasę chorych czekali by pól a nawet cały rok, więc korzystają najbardziej potrzebujący aby ratować się, jest to nic innego jak wykorzystywanie ludzi przez system. Raj ma być w niebie, ...

time image

22 Gru 2018, 19:47

13 minut temu, retrofood napisał: Ale niewiele osób uważa to za normalne. Nawet ci, którzy chodzą prywatnie też na takie rozwiązanie psioczą. Bo kto korzysta z prywatnych wizyt? Ci co na kasę chorych czekali by pól a nawet cały rok, więc korzystają najbardziej ...

time image

22 Gru 2018, 19:30

27 minut temu, adam_mk napisał: Do lekarza chodzi się prywatnie pomimo opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Ale... Ale niewiele osób uważa to za normalne. Nawet ci, którzy chodzą prywatnie też na takie rozwiązanie psioczą. 29 minut temu, ...

time image

22 Gru 2018, 19:13

8 minut temu, adam_mk napisał: Zgoda. Niech za to zapłacą. Zbyt piękne aby było prawdziwe, bo wtedy nie zarobią. Kiedyś słyszałem wypowiedź jednego sławnego muzyka który powiedział, że pierd... koncerty charytatywne bo na tych koncertach zarabiają ...

time image

22 Gru 2018, 19:01

Do lekarza chodzi się prywatnie pomimo opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Ale... Mnie chodzi o tych co głośno krzyczą - zakazać węgla! Zgoda. Niech za to zapłacą.   Adam M.

time image

22 Gru 2018, 18:50

2 godziny temu, adam_mk napisał: Możesz jaśniej? Nie chcą wydrzeć moich pieniędzy, nie łapię się do programu, nie spełniam punktu 2./4) w/g ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA. Kiedyś chcialem zakładać zestaw fotowoltaiczny, przyjechał taki jeden, zrobił ...

time image

22 Gru 2018, 18:18

2 godziny temu, adam_mk napisał:  Dla mnie każdy, kto chce czystego powietrza i nie chce za to zapłacić to zwykły oszust!!!   Czemu zaraz "zwykły oszust"? Ja się na przykład ubezpieczyłem. I chcę czystego powietrza na ubezpieczenie, nie chcę ...

time image

22 Gru 2018, 15:59

Możesz jaśniej?   Chcesz tego "świeżego powietrza" czy nie? Bo jak chcesz - to ile za to zapłacisz? Nic nie dasz bo nic Ci nie zadotują? - To niech dotują sobie to ci, którzy dotacje dostają? Wiesz, ze aby dostać złotówkę to MUSZĄ zabrać Ci ze 1,5 ...

time image

22 Gru 2018, 13:23

Prawie 85% prądu u nas wytwarzanych jest z węgla kamiennego i brunatnego, w Niemczech to tylko i aż 43%. Ceny, podwyżki cen prądu w 2019 roku, zostały niby zamrożone, ale nieubłaganie dojdzie do dużego skoku, czym dłużej się to odwleka, tym większa czeka nas podwyżka jednorazowa.   Przedświąteczne ...

time image

21 Gru 2018, 20:47

No, dobra. Macie rację! WSZELKIE racje... To co z tymi dotacjami? Który i ile daje na nie?   Adam M. "Tylko przez wzgląd że jesteś znajomym Bajbagi, nie będę używał wobec Ciebie ostrzejszych określeń, więc doceń to i nie przemawiaj do nas jak do ...

time image

21 Gru 2018, 18:38

4 godziny temu, adam_mk napisał: Każdy wystraszony , bo niedoinformowany, tuman wrzeszczy - zakazać węgla!   coś ci się potentegowało. Nie było - zakazać węgla, tylko zakazać spalania w domach jednorodzinnych, bo te nie "niedouczone tumany" nie ...

time image

21 Gru 2018, 15:16

41 minut temu, adam_mk napisał: To oni zarobią a nie ten co piec kupi. Bo z reguły to kupujący za nabyty towar płaci - kupuje, to płaci.    Adaś,znamy się w zasadzie od Wielkiego Wybuchu  Znam Twój punkt widzenia. Proszę powróć z matrixsa ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Nowe kotły kondensacyjne jednofunkcyjne Onnline Mono i dwufunkcyjne Onnline Duo
Nowe kotły kondensacyjne jednofunkcyjne Onnline Mono i dwufunkcyjne Onnline Duo
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny