Jak postawić ścianę z płyty g-k?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Jak postawić ścianę z płyty g-k?

Chcesz wykonać ściankę działową z płyt g-k, ale nie wiesz, jak zrobić to poprawnie? W 13 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać taką ściankę działową.

aktualizacja: 2021-08-23 09:32:54
Streszczenie artykułu
Stawianie ściany z płyt g-k wymaga dokładnego planowania i przemyślenia. Można je postawić w niemal każdym pomieszczeniu, o ile nie jest ono narażone na zalewanie i wilgotność nie przekracza 70%. Ścianki te są lekkie, ale jednocześnie mogą pełnić funkcję izolacji akustycznej i bariery przeciwpożarowej. Wykonuje się je ze stelaża drewnianego lub stalowego. Ścianka musi spoczywać na stabilnym podłożu, więc nie można jej stawiać na panelach czy parkiecie. Przed montażem stelaża trzeba dokładnie wytyczyć linie profili na podłodze, ścianach i suficie. Grubość ścianki zależy od wymagań izolacyjności akustycznej i potrzeby zakrycia przewodów instalacyjnych. Po zamocowaniu jednostronnego pokrycia można przystąpić do poprowadzenia instalacji, a następnie do szpachlowania spoin. Na końcu trzeba zadbać o wykończenie linii styku ścianki z istniejącymi przegrodami. Na ściankach można zawiesić różne przedmioty, ale trzeba uwzględnić ich ciężar i sposób mocowania.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 1. Gdzie stawiamy?

Ścianki działowe z płyt g-k - Gdzie stawiamy?
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 1

Szkieletowe ścianki działowe możemy postawić niemal w każdym pomieszczeniu, pod warunkiem, że nie jest narażone na zalewanie, a wilgotność powietrza w nim nie przekracza 70%. Na ich zbudowanie decydujemy się najczęściej przy zmianie aranżacji pomieszczeń, dzieląc je np. na dwa samodzielne pokoje lub przy urządzaniu poddasza użytkowego. Niewielka masa takiej ścianki (30-40 kg/m2) nie obciąża zbytnio stropu, można więc je stawiać bez konieczności sprawdzenia jego nośności.

Dzięki dobrym właściwościom akustycznym ścianki szkieletowe (wypełnione np. wełną mineralną) skutecznie tłumią hałas i mogą też pełnić funkcję bariery przeciwpożarowej. Ścianki działowe wykonuje się ze stelaża drewnianego lub z profili stalowych. W poniższej instrukcji skupimy się na tym drugim rozwiązaniu.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 2. Niezbędne przygotowanie

Ścianki działowe z płyt g-k - Niezbędne przygotowanie
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 2

Ścianka musi spoczywać na stabilnym podłożu, nie można jej zatem ustawić np. na panelach podłogowych czy na parkiecie. Podłoża takie "pracują", zatem wszelkie ich ruchy i drgania przenoszone byłyby na ściankę. W przypadku takich posadzek, wzdłuż przebiegu ścianki trzeba wyciąć bruzdę o szerokości większej o ok. 2 cm niż grubość wykończonej ścianki, bądź rozebrać pokrycie do warstwy jastrychu.

Jeżeli podłoga wykończona jest płytkami ceramicznymi lub wykładziną PVC, ściankę można oprzeć bezpośrednio na niej. Ściany i sufit powinny być już otynkowane, nie wymagają specjalnego przygotowania. Jeśli planujemy poprowadzić instalację elektryczną wewnątrz ścianki, konieczne będzie wcześniejsze doprowadzenie jej do miejsca styku ścianki z murem i pozostawienie zwiniętego przewodu o odpowiedniej długości.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 3. Wytyczamy linie zabudowy

Ścianki działowe z płyt g-k - Wytyczamy linie zabudowy
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 3

Zanim przystąpimy do montowania stelaża, musimy dokładnie wytyczyć linie profili na podłodze, ścianach i suficie. Po wstępnym odmierzeniu odległości umieszczenia nowej ścianki od istniejących przegród, zaznaczamy na podłodze, w pobliżu jej końców, punkty mocowania profilu i osadzamy tam niewielkie kołki, które ułatwią wyznaczenie osi montażowej za pomocą rozciągniętego między nimi sznura.

Linię wytyczamy również na suficie, posługując się pionem murarskim, który opuszczony na oś podłogową wyznaczy punkty odniesienia na suficie, a rozciągnięty między nimi sznur określi linię mocowania profilu sufitowego. Łącząc osie sufitową i podłogową, łatwo określimy przebieg profilu przyściennego.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 4. Jak gruba ściana?

Ścianki działowe z płyt g-k - Jak gruba ściana?
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 4

Zależnie od wymagań izolacyjności akustycznej i ewentualnej konieczności zakrycia przewodów instalacyjnych, ścianki szkieletowe mogą mieć różną grubość, co wymaga użycia profili o odpowiedniej szerokości. Przy niewielkich wymaganiach - wykorzystuje się profile o szerokości 50 mm, a w razie potrzeby 75 lub 100 mm. Niekiedy decydujemy się na postawienie ścianki dwuwarstwowej, np. umożliwiającej schowanie w jej wnętrzu drzwi przesuwnych, wówczas konieczne jest użycie stelaża dwurzędowego z profili 50 mm.

Na grubość ścianki wpływa też liczba warstw płyt g-k ją pokrywających. Przy jednowarstwowym obustronnym pokryciu, grubość zwiększy się o 25 mm. Większą sztywność, lepsze wyciszenie, jak i możliwość mocowania cięższych przedmiotów zapewni pokrycie dwuwarstwowe o grubości po 25 mm z każdej strony (zwiększy grubość ścianki o 50 mm).

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 5. Montaż stelaża

Ścianki działowe z płyt g-k - Montaż stelaża
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 5

Montaż stelaża rozpoczynamy od profilu podłogowego UW. Na oczyszczonym podłożu kładziemy profil z podłożoną elastyczną taśmą akustyczną i uszczelniającą, a w miejscach otworów w stalowym kształtowniku wiercimy otwory pod kołki mocujące - w odstępach nie większych niż 100 cm i o co najmniej o 1 cm głębsze niż długość kołka. Aby uniknąć przesuwania się profilu podczas wiercenia, najpierw przytwierdzamy go na końcach, potem w pozostałych otworach.

Przed osadzeniem kołków w otwory trzeba odessać pył po wierceniu. Najłatwiejsze będzie użycie kołków do tzw. szybkiego montażu. W przypadku zaplanowania w ściance drzwi, profil podłogowy kończymy na styku ze słupkami ościeżnicowymi, pozostawiając przerwę - odpowiadającą szerokości ościeżnicy zwiększonej o 2-3 cm. Według takich samych zasad, i po nałożeniu taśmy akustycznej, mocujemy profil UW na suficie i skrajne profile CW do ścian.

Kolejny krok to docięcie profili słupkowych CW na długość równą wysokości pomieszczenia z zostawieniem ok. 1 cm luzu od sufitu, co niekiedy wymaga skracania ich na różny wymiar, gdy wysokość nie jest jednakowa wzdłuż całej ścianki. Dopasowane słupki wstawiamy w profil podłogowy i sufitowy w odstępach co 60 cm. Rozmieszczenie słupków warto utrwalić skręcając je blachowkrętem z profilem podłogowym i zostawiając swobodne osadzenie u góry.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 6. Montaż profilu ościeżnicowego

Ścianki działowe z płyt g-k - Montaż profilu ościeżnicowego
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 6

Jeśli w ściance montowane będą drzwi - zależnie od ich ciężaru i intensywności użytkowania - ich obramowanie tworzymy ze zwykłych profili CW lub wzmocnionych UA, gdy skrzydło drzwiowe będzie ważyć powyżej 25 kg. Rozmieszczenie profili w obu wariantach będzie takie samo. Jedynie do zamocowania profilu UA w podłodze i suficie użyjemy specjalnych uchwytów kątowych.

Przy planowaniu lokalizacji drzwi powinniśmy wziąć pod uwagę takie rozmieszczenie profili, aby zapewnić pokrycie płytami zachodzącymi poza brzeg otworu drzwiowego przynajmniej o 15 cm z każdej strony - słupki ościeżnicowe mają znaleźć się nie dalej niż 45 cm od sąsiednich profili CW. Przytwierdzone słupki łączy się poprzeczką z profilu UW na wysokości nadproża i wstawia krótkie odcinki profilu CW (sięgające do sufitu). Połączenie profilu UW z ościeżnicowym wymaga wycięcia w nim półki i utworzenia widełek, umożliwiających skręcenie blachowkrętami z profilem ościeżnicowym.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 7. Jednostronne mocowanie poszycia

Ścianki działowe z płyt g-k - Jednostronne mocowanie poszycia
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 7

Płyty pokrywające stelaż dostosowujemy do wysokości pomieszczenia. Nie mogą jednak opierać się na podłodze, dlatego przycinamy je o ok. 1 cm krócej. Cięcie płyt nie sprawia problemu - wystarczy naciąć je nożykiem z jednej strony, złamać i przeciąć karton po drugiej stronie.

Mocowanie rozpoczynamy płytą o pełnej szerokości, ustawiając ją np. przez podbijanie klinów dokładnie pionowo krawędzią w osi słupka. Wykorzystując wkrętarkę i blachowkręty samonawiercające, przytwierdzamy wstępnie płytę na dwóch skrajnych profilach 3 albo 4 wkrętami, następnie korygujemy ustawienie słupka środkowego i również łączymy z płytą. Linie mocowania wyznacza nadruk na płycie w odległości 60 cm od brzegu. Przy jednowarstwowym opłytowaniu - wkręty rozmieszczamy co 20 cm i tylko na słupkach, a nie na profilach UW. Na słupkach, tam gdzie płyty się łączą, wkręty w podwójnych rzędach przesuwamy wzajemnie o połowę podziałki.

Przy pokryciu podwójnym, wstępne połączenie wykonuje się co 75 cm, a po nałożeniu drugiej płyty uzupełnia się do rozstawu co 20 cm. Druga warstwa powinna mieć przesunięte miejsca łączenia, układanie pokrycia rozpoczynamy więc od płyty o połowie szerokości 60 cm. Łebki wkrętów mają być zagłębione w kartonie na ok. 1 mm bez jego przecięcia. W przypadku "przekręcenia" lub skrzywienia mocowania, wkręt trzeba usunąć i umieścić 2-3 cm dalej. Profesjonalna wkrętarka samoczynnie ogranicza głębokość dokręcania, lecz korzystając ze zwykłego modelu, musimy to robić z wyczuciem i lepiej w końcowej fazie posłużyć się zwykłym wkrętakiem.

Przy pokrywaniu otworu drzwiowego płytę należy przyciąć w kształt litery L, aby jej brzeg nie wypadał na profilu ościeżnicowym sięgającym na całą wysokość pomieszczenia.

Jak zrobić ściankę działową z płyt g-k?

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 8. Wyciszenie, instalacje i zamknięcie

Ścianki działowe z płyt g-k - Wyciszenie, instalacje i zamknięcie
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 8

Po zamocowaniu jednostronnego pokrycia możemy przystąpić do poprowadzenia instalacji - najczęściej elektrycznych - przeciągając przewody przez odgięte przetłoczenia w profilach CW. Izolację akustyczną z wełny mineralnej trzeba ułożyć bardzo starannie, gdyż nawet niewielkie puste przestrzenie pogarszają efektywność wyciszenia. Płyty wełny z reguły nie wymagają przycinania - mają 60 cm szerokości, ale w przypadku konieczności dopasowania tniemy je długim nożem wzdłuż przyłożonej łaty.

W płytach zamykających ściankę warto przed ich przykręceniem wykonać otwory pod puszki elektroinstalacyjne i wyprowadzić przewody, bo późniejsze ich odszukanie wewnątrz ścianki będzie kłopotliwe. Przy mocowaniu płyt po drugiej stronie, obowiązują te same reguły, z tym że łączenia płyt powinny wypadać na innych profilach niż po drugiej stronie - zaczynamy więc od płyty przyciętej na szerokość 60 cm.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 9. Szpachlowanie spoin

Ścianki działowe z płyt g-k - Szpachlowanie spoin
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 9

Po obustronnym opłytowaniu i korekcie osadzenia wkrętów, przystępujemy do zaszpachlowania połączeń płyt i miejsc zamocowania wkrętów. Do wypełnienia spoin wykorzystujemy gipsową masę szpachlową, która posłuży też do osadzenia perforowanej taśmy papierowej. Łebki wkrętów pokrywamy szpachlówką i po jej stwardnieniu szlifujemy na gładko. W nałożoną masę szpachlową wciskamy taśmę i wyciśnięty przez otwory jej nadmiar wyrównujemy szpachlą. Profilowane i spłaszczone brzegi płyt pozwalają na precyzyjne wyrównanie łączenia za pomocą gładzi i szlifowania spoiny.

W przypadku łączenia się płyt, których brzegi zostały przycięte, zaszpachlowanie złącza wymaga zukosowania krawędzi pod kątem ok. 45 stopni ze szczeliną 2-3 mm i użycia zbrojonych mas szpachlowych. Dodatkowo połączenie wzmacnia się siatką albo taśmą papierową, szpachluje i nanosi gładź "rozciągającą" miejsce łączenia. Staranność końcowego wykończenia zależy od rodzaju ostatecznego pokrycia - pod płytki czy grube tapety może być mniej dokładne, niż pod malowanie. Aby uzyskać bardzo gładką powierzchnię, na całą powierzchnię ściany naciągamy gładź.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 10. Na styku z przegrodami

Ścianki działowe z płyt g-k - Na styku z przegrodami
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 10

Nowa ścianka przylega do istniejących wcześnie ścian, sufitu i podłogi i wymaga wykończenia linii styku z nimi. Przy podłodze montowane są listwy przypodłogowe, maskujące szczelinę dylatacyjną. Na połączeniu ścian, dzięki sztywnemu mocowaniu profilu słupkowego - wystarczy na "starej" ścianie nakleić taśmę malarską bądź poślizgową, zaszpachlować szczelinę zbrojoną masą gipsową, oderwać nadmiar taśmy i wyprofilować narożnik masą akrylową.

Na styku z sufitem musimy wykonać wypełnienie elastyczne, które przejmie ugięcie stropu i zabezpieczy przed przenoszeniem drgań. Szczelinę zamaskuje się np. ozdobną listwą styropianową (klejoną do sufitu) lub masą akrylową. Przed malowaniem, w celu uzyskania równomiernej chłonności podłoża, konieczna jest impregnacja - zwłaszcza w miejscach szpachlowanych, które powinniśmy pokryć takim preparatem przynajmniej dwukrotnie.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 11. Co można zawiesić?

Ścianki działowe z płyt g-k - Co można zawiesić?
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 11

Na ściankach szkieletowych można zawiesić nawet dość ciężkie przedmioty, zależnie od grubości pokrycia, rodzaju zamocowania i obciążenia. Lekkie dekoracje - na haczykach z gwoździami wbitymi bezpośrednio w płytę. Szafki, półki o masie do ok. 25 kg - na jednowarstwowym pokryciu przytwierdzamy kołkami kotwicznymi typu molly. Przy opłytowaniu dwuwarstwowym nośność zwiększa się niemal dwukrotnie.

W przypadku uchwytów i poręczy, czyli dynamicznych obciążeń, powinny być one mocowane w miejscach przebiegu profili słupkowych. Przy szczególnie dużych obciążeniach (np. zbiorniki wiszące) na etapie montażu stelaża trzeba wstawić konieczne wzmocnienia w formie połączeń słupkowych i poprzeczek.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 12. Materiały

Ścianki działowe z płyt g-k - Materiały
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 12

Podstawowe materiały niezbędne do budowy ścianki to profile tworzące stelaż, poszycie z płyt gipsowo-kartonowych i wypełnienie z wełny mineralnej. Typowe profile to profil przyłączeniowy, zwany podłogowym UW, oraz słupkowy CW o szerokościach 50, 75 lub 100 mm. Profile mają długość 3 albo 3,5 m, co jest istotne przy profilach CW, których długość powinna odpowiadać przynajmniej wysokości pomieszczenia.

Liczbę potrzebnych profili UW łatwo określić - ich łączna długość ma odpowiadać podwójnej długości ścianki. Z kolei liczbę profili CW wyliczymy dzieląc długość ścianki w cm przez 60 i do wyniku dodając jeden profil. Do profili UW i dwóch CW potrzebna będzie taśma akustyczna o odpowiedniej długości. W przypadku osadzania w ściance ciężkich drzwi konieczne będą profile ościeżnicowe UA wraz z akcesoriami montażowymi. Pokrycie stelaża w pomieszczeniach suchych można wykonać ze zwykłych płyt (szarych), ale w miejscach o podwyższonej wilgotności należy kłaść płyty wodoodporne (zielone).

Płyty mają standardową szerokość 120 cm, a ich długość powinna odpowiadać co najmniej wysokości pomieszczenia. Ich liczba wynika ze sposobu pokrycia - przy jednowarstwowym wyniesie (po zaokrągleniu do całości) podwójną długość ściany dzieloną przez 120 cm, a przy kryciu dwuwarstwowym dwa razy więcej.

Do montażu potrzebne także będą kołki do zamocowania w podłożu, wkręty samonawiercające do łączenia profili metalowych (do drewna używa się innych) i do mocowania płyt. Wypełnienie z wełny mineralnej w postaci płyt o gramaturze ok. 60 kg/m3 stanowi izolację akustyczną, jej grubość dobieramy do szerokości profili. Materiały wykończeniowe to taśmy zbrojące, masy szpachlowe, akryl w tubie i preparat gruntujący.

Ścianki działowe z płyt g-k - krok 13. Narzędzia

Ścianki działowe z płyt g-k - Narzędzia
Ścianki działowe z płyt g-k - krok 13

Postawienie ścianki działowej wymaga użycia narzędzi do wiercenia, przecinania metalu, robót tynkarskich i malarskich. Niezbędne też będą narzędzia pomiarowe takie jak poziomnica, miarka czy pion murarski oraz długa łata aluminiowa.

Do zamocowania profili do podłoża potrzebna będzie wiertarka udarowa bądź młotowiertarka (gdy podłoga i sufit są z mocnego betonu). Do cięcia profili użyjemy szlifierki kątowej lub nożyc do blachy, a wkrętarka umożliwi szybkie przykręcenie płyt do stelaża. Przycinanie płyt na wymiar wymagać będzie użycia nożyka z wymiennym ostrzem, zaś duże otwory, np. pod puszki elektryczne, wykonamy otwornicą założoną na wiertarkę.

Przy wykańczaniu powierzchni opłytowania potrzebne będą szpachle, uchwyty do papieru ściernego i gąbki, pędzle o różnej szerokości, a także pistolet do wyciskania masy akrylowej z tub.

Profile i wkręty do montażu płyt g-k

Konstrukcję do montażu płyt gipsowo kartonowych wykonuje się z drewna lub profili stalowych. Najpopularniejsze profile stalowe to UW (a), CW (b) i UA (c).
Profil stalowy UW
a) (fot. Norgips)
Profil stalowy CW
b) (fot. Norgips)
Profil stalowy UA
c) (fot. Siniat)
 
W zależności od rodzaju materiału, z którego wykonane jest rusztowanie do płyt stosuje się inne wkręty montażowe. Wkręty do konstrukcji drewnianej (a) i do profili metalowych (b).
Wkręty do konstrukcji drewnianej
Wkręty do konstrukcji drewnianej
a) (fot. fischer)
Wkręty do profili metalowych
Wkręty do profili metalowych
b) (fot. fischer)

Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Knauf

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • W jakich warunkach można postawić ścianki działowe z płyt g-k?

  Ścianki działowe z płyt g-k można postawić niemal w każdym pomieszczeniu, pod warunkiem, że nie jest ono narażone na zalewanie i wilgotność powietrza w nim nie przekracza 70%.
 • Jakie są zalety ścianek działowych z płyt g-k?

  Ścianki działowe z płyt g-k mają niewielką masę (30-40 kg/m2), nie obciążają zbytnio stropu i nie wymagają sprawdzenia jego nośności. Posiadają dobre właściwości akustyczne, skutecznie tłumią hałas i mogą pełnić funkcję bariery przeciwpożarowej.
 • Z jakich materiałów wykonuje się stelaż do ścianek działowych z płyt g-k?

  Ścianki działowe wykonuje się ze stelaża drewnianego lub z profili stalowych. W omawianym artykule skupiono się na rozwiązaniu z profilami stalowymi.
 • Na jakim podłożu powinna spoczywać ścianka z płyt g-k?

  Ścianka musi spoczywać na stabilnym podłożu. Nie można jej ustawić na panelach podłogowych czy parkiecie, ponieważ takie podłoża "pracują". W przypadku takich posadzek trzeba wyciąć bruzdę o odpowiedniej szerokości lub rozebrać pokrycie do warstwy jastrychu. Jeśli podłoga jest wykończona płytkami ceramicznymi lub wykładziną PVC, ściankę można oprzeć bezpośrednio na niej.
 • Jakie są kroki montażu stelaża do ścianek działowych z płyt g-k?

  Montaż stelaża rozpoczyna się od profilu podłogowego UW, który kładzie się na oczyszczonym podłożu z podłożoną elastyczną taśmą akustyczną i uszczelniającą. Następnie wierci się otwory pod kołki mocujące w odpowiednich odstępach. Po osadzeniu kołków w otwory, profil przytwierdza się kołkami. W przypadku planowania drzwi w ściance, profil podłogowy kończy się na styku ze słupkami ościeżnicowymi.
 • Czytaj więcej Czytaj mniej

Zdaniem naszych Czytelników

Gość ktoś pisze, ktoś ilustuje

25 Apr 2022, 19:43

Krok 7. Cytat: "Przy jednowarstwowym opłytowaniu - wkręty rozmieszczamy co 20 cm i tylko na słupkach, a nie na profilach UW." A teraz zobaczcie ilustrację do kroku 7.

22 Apr 2022, 13:06

42 minuty temu, Gość JJ napisał: bardzo niedokładna ta instrukcja budowy   Bo oprócz instrukcji jest jeszcze potrzebna umiejętność czytania.

Gość JJ

22 Apr 2022, 12:22

bardzo niedokładna ta instrukcja budowy

Gość

15 Jan 2020, 12:53

Wystarczy wzmocnić przez ułożenie dodatkowych profili pionowo, albo wmontowanie w ściance stelaża dedykowanego pod umywalkę.

Gość look

15 Jan 2020, 01:15

a jak chcę postawić ściankę z profili ale od strony łazienki ma wisieć umywalka to pionowe profile wzmacniam drewnianymi łatami czy jak to ma wyglądać...

03 Aug 2017, 14:08

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych coraz częściej wykorzystywane są w budownictwie jednorodzinnych, np. do aranżacji wnętrz. Takie, wykonane w technologii suchej zabudowy, konstrukcje są łatwe w montażu/demontażu, co pozwala na sprawne przearanżowanie wnętrza w przypadku ...

20 Jun 2017, 08:26

Jak stelaż jest dobrze skręcony co 60cm to nie ma mowy o trzęsieniu się ściany. Co 40cm stosuje się gdy na ścianie ma wisieć coś ciężkiego, w tedy nawet stosuje się podwójne poprzeczki stelaża.

Gość XXX MN

19 Jun 2017, 23:22

Mnie uczono -rozstaw profili pionowych co 40 cm -przynajmniej jest to sztywne a nie trzęsie się jak się podchodzi ,

18 Apr 2017, 12:46

22 minuty temu, Gość bystry napisał: Wygląda na to, ze technologia jest sprawdzona i popularna. Interesuje mnie jednak sprawa typowego remontu a nie stawiania ścianek w mieszkaniu oddanym przez Dewelopera. Załóżmy, że mam w salonie panele, czy inną posadzkę. Czy ...

Gość bystry

18 Apr 2017, 12:23

Wygląda na to, ze technologia jest sprawdzona i popularna. Interesuje mnie jednak sprawa typowego remontu a nie stawiania ścianek w mieszkaniu oddanym przez Dewelopera. Załóżmy, że mam w salonie panele, czy inną posadzkę. Czy wtedy mogę "wystartować" od poziomu istniejącej posadzki, ...

Gość urszula41@onet.pl ,

16 Oct 2013, 11:54

mam pytanie, czy mozna stawiac sciany korytarzowe w 100 rodzinym budynku z płyty regips 12,5 mm, sciany zewnetrzne mieszkania drza, gniazdami, kontaktami jest nawiew zimnego powietrza

Gość Pieszy

11 Apr 2013, 12:19

Text wycięty z jakiegoś poradnika DIY ( Do it yourself) metodą(Ctrl+c)bez znajomości tematu, podstaw czy zasad budownictwa. Po prostu laik dla laika. Typowe w tych czasach, gdzie piekarz stawia ścianki K/G a zegarmistrz montuje okna.

Gość Monter

23 Sep 2011, 19:21

To tylko 5% wiadomosci do postawienia sciany z płyt gk wsumie nic niewnoszące i wyrwane ze srodka całego procesu montażu. Lepiej autor wcale jak by niepisał jak ma mieszać w głowach a potem sciany pękają a przecież zrobilismy jak napisane HEHEHEHE..

Gość PL

28 Jul 2011, 21:25

Wkładanie wełny mineralnej gołymi rękami to lekka przesada..

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!