13 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
13 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek

Podłogi nie mają istotnego znaczenia w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Nie wpływają też wyraźnie na energooszczędność. Poprawność wykonania ich wszystkich warstw wpływa natomiast na walory użytkowe oraz trwałość posadzek.

aktualizacja: 2021-08-23 08:24:15

Podłogi wykonuje się na płycie z chudego betonu - jeśli budynek nie jest podpiwniczony oraz na stropie, jeśli jest on użytkowany.

Wszystkie warstwy należy poprawnie zaprojektować, przyjmując rozwiązania dostosowane do miejsca usytuowania podłogi w budynku i sposobu jej eksploatowania - kuchnia, łazienka, salon, garaż. Projektant powinien przemyśleć wszystkie jej warstwy - ocieplenie, izolację akustyczną, warstwę nośną (jastrych) i wykończenie, czyli posadzkę - bo każda z nich pełni ważną funkcję.

Warstwy podłogi
Każda warstwa podłogi (tu izolacja ze styropianu i folia stosowana pod ogrzewanie płaszczyznowe) musi być wykonana z odpowiedniego materiału i starannie ułożona.

1) Nieprawidłowo zagęszczone warstwy pod chudziakiem

W budynkach niepodpiwniczonych pierwszą warstwę na gruncie stanowi najczęściej tzw. chudziak, czyli płyta utworzona z chudego betonu. Aby cała podłoga była stabilna i wytrzymała ważne jest właściwe dobranie i zagęszczenie piasku na jej podbudowę. Nie można stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić. Prace te należy prowadzić etapami, zagęszczając kolejne warstwy. Jeśli się tego nie zrobi, płyta betonowa może pękać.

Zagęszczanie podbudowy podłogi
Zagęszczenie podbudowy podłogi ma wpływ na jej trwałość. Nie można stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić.
Niewłaściwa konsystencja mieszanki betonowej
Niewłaściwa konsystencja mieszanki betonowej utrudnia równomierne jej rozprowadzenie.

2) Źle dobrana konsystencja mieszanki betonowej

Wykonując warstwy podłogowe należy zadbać o to, by konsystencja mieszanek (cementowych, anhydrytowych) była poprawnie dobrana. Zazwyczaj wylewa się je na duże powierzchnie, a biorąc pod uwagę czas, w którym wiąże beton, na budowie jest nierealne korygowanie jego konsystencji. Niewłaściwa gęstość oznacza trudność w ułożeniu mieszanki. Trzeba więc zamówić beton o odpowiedniej konsystencji - uwzględniając powierzchnię podłóg, warunki atmosferyczne i możliwości wykonawcze.

Warstwę jastrychu cementowego zazwyczaj układa się za pomocą miksokreta. Taka mieszanka betonowa ma konsystencję wilgotną (jak wilgotna ziemia). Z kolei wersje anhydrytowe są płynne i jednolite. Doświadczeni wykonawcy jednych i drugich rodzajów jastrychów dokładnie wiedzą jaką konsystencję powinna mieć robocza mieszanka podczas jej układania.

Na małych budowach, często podłogi cementowe wykonuje się mieszając składniki za pomocą miksokreta (zdjęcie po lewej). Lepszym rozwiązaniem jest zamówienie odpowiedniej mieszanki betonowej i dostarczenie jej na budowę w formie gotowej do wylania za pomocą pompy - tak najczęściej wylewa się podłogę z chudziaka (zdjęcie po prawej).

3) Niepoprawne wykonanie jastrychu

Rodzaj wylewki podłogowej, czyli jastrychu, dobiera się do sposobu wykończenia podłogi. Na przykład posadzki drewniane należy przyklejać do mineralnych podkładów podłogowych o minimalnej wytrzymałości na ściskanie C20/25 i wytrzymałości na zginanie F6. Jeśli tych wymogów się nie uwzględni, przed przyklejeniem podłóg konieczne będzie użycie specjalnych mat wzmacniających, które są dość drogie.

Ponadto aby na jastrychu można było układać posadzkę musi on być suchy. W zależności od rodzaju wykończenia wymagana jest jego maksymalna graniczna wilgotność. Przy drewnianych podłogach nie może ona przekraczać dla jastrychu cementowego 2%, a przy płytkach -4%. Dla anhydrytowego zaś 0,5% w oby przypadkach.

Gdy w podłodze biegną różne instalacje konieczne jest wzmocnienie jastrychu, np. przez ułożenie zbrojenia.

Instalacje w podłodze - jastrych trzeba wzmocnić
Przy tak dużej koncentracji instalacji warstwę jastrychu trzeba wzmocnić. Najlepiej wykonując zbrojenie.

4) Brak hydroizolacji

Przy wykonaniu warstw podłogowych na warstwie zero budynku niepodpiwniczonego, ważna jest hydroizolacja z papy asfaltowej lub folii. Układa się ją na chudziaku, a na niej styropian. Materiały użyte do hydroizolacji muszą być przewidziane do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Ponadto nie każdy wie, że posadzki anhydrytowe powstają na bazie gipsu. W pomieszczeniach mokrych tego typu wylewki muszą być zatem bardzo dobrze zabezpieczone przed wilgocią. Dotyczy to szczególnie takich miejsc jak odpływy liniowe i kratki ściekowe. Z powodu braku hydroizolacji dojdzie do zawilgocenia i uszkodzenia warstw podłogi. W przypadku wylewki cementowej, również niezbędne jest zapewnienie ochrony przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych, takich jak kuchnia i łazienka. W tym celu stosuje się np. płynną folię.

W miejscu planowanego prysznica, najlepiej zrezygnować z ułożenia posadzki anhydrytowej.
W miejscu planowanego prysznica, najlepiej zrezygnować z ułożenia posadzki anhydrytowej.

5) Nadmierne nasłonecznienie i przeciągi podczas prac

Na jakość wykonanej podłogi mają wpływ czynniki, które mogą powodować nierównomierne jej wysychanie. Jednym z nich jest nadmierne nasłonecznienie, wpadające np. przez duże drzwi tarasowe. Warstwa jastrychu w takim miejscu na pewno popęka. Podobny negatywny wpływ będzie miał przeciąg - na betonie także powstaną rysy.

Duże okna należy zasłonić, aby dojrzewająca posadzka zbyt szybko nie wysychała i nie pękała
Duże okna należy zasłonić, aby dojrzewająca posadzka zbyt szybko nie wysychała i nie pękała.

6) Zbyt szybkie wysychanie jastrychu

Jastrych cementowy, w pierwszej fazie po wykonaniu, wymaga właściwiej pielęgnacji. Nie może on zbyt szybko wysychać, ponieważ wówczas kurczy się - a to może powodować rysy i pęknięcia. Aby temu zapobiec jastrych należy zwilżać wodą przez 10 dni.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Jastrych musi być zraszany wodą
Aby jastrych nie wysychał zbyt szybko, po ułożeniu należy go zraszać wodą przez 10 dni.

7) Zastosowanie nieodpowiednich materiałów termoizolacyjnych

Częstym błędem jest użycie ściennych odmian styropianu lub wełny mineralnej, albo produktów połamanych i zniszczonych. Wyroby te muszą zapewniać odpowiednią izolację termiczną i akustyczną oraz nośność poszczególnych warstw. Do ocieplenia podłogi stosuje się więc wyłącznie styropian, wełnę mineralną i polistyren ekstrudowany w odmianach przeznaczonych do tego celu.

Jeśli wymagana jest odpowiednia izolacyjność akustyczna (podłoga na stropie), to do tego celu trzeba zastosować wełnę mineralną lub styropian o odpowiednich parametrach i grubości.

Połamany styropian
Ułożenie połamanego styropianu może skutkować pękaniem jastrychu.
Warstwa styropianu pod posadzką powinna być równa i bez szczelin
Warstwa styropianu pod posadzką powinna być równa i bez szczelin. Musi też mieć odpowiednią grubość. Zastosowany wyrób ma być przeznaczony na podłogi.

8) Brak dylatacji

Duże powierzchnie podłogi powinny być podzielone na mniejsze fragmenty. Miejsca podziałów to tzw. dylatacje utworzone podczas jej wykonania. Są one niezbędne ze względu na wysychanie i kurczenie się podłogi cementowej (anhydrydowa pęcznieje). Dylatacje wykonuje się również obwodowo przy ścianach (by oddzielić powierzchnie poziome od pionowych), w przejściach pomiędzy pomieszczeniami i w narożach zewnętrznych.

Zapomnienie o dylatacji to dosyć powszechny błąd. Bez nich jastrych pęka, najczęściej w miejscach "najsłabszych", czyli w załamaniach i przewężeniach, a także na środku dużych powierzchni.

Brak nacięcia w narożu spowodował pęknięcie podłogi
Brak nacięcia w narożu spowodował pęknięcie podłogi.

Uwaga! Jastrychy anhydrytowe zwykle nie wymagają dylatacji - wyjątkiem są podłogi z ogrzewaniem podłogowym. W takim przypadku takie rysy powinny oddzielać poszczególne pętle (obwody).

Żeby ograniczyć powstawanie rys skurczowych, stosuje się też zbrojenie z cienkiej siatki zbrojeniowej lub zbrojenie rozproszone (stalowe, polipropylenowe lub bazaltowe).

Dylatacja posadzki przy ścianach
Dylatacja posadzki przy ścianach
Dylatacja posadzki przy przejściu pomiędzy pomieszczeniami
Dylatacja posadzki przy przejściu pomiędzy pomieszczeniami
Dylatacja posadzki przy słupie
Dylatacja posadzki przy słupie

9) Za szerokie szczeliny dylatacyjne

Zbyt duże dylatacje to również błąd. Szerokość szczelin zależy od rodzaju planowanego wykończenia podłogi. Jeśli będzie ona pokryta miękkim materiałem, np. wykładziną winylową, to na linii dylatacji będzie się ona odkształcała (w miejscu tym zrobi się wgłębienie).

Posadzka z suchego jastrychu ze zbyt szeroką przerwą dylatacyjną
Posadzka z suchego jastrychu ze zbyt szeroką przerwą dylatacyjną. Po ułożeniu elastycznej wykładziny winylowej - będzie ona widoczna jako wgłębienie.

10) Źle wykonana dylatacja pomiędzy dwoma materiałami

Jeżeli wykończenie podłogi przewidziano z dwóch różnych materiałów, to niezbędne jest ich odpowiednie połączenie, uwzględniające ich właściwości. Najczęściej dobiera się wypełnienia trwale elastyczne, które niwelują naprężenia. Błędem jest zastosowanie fugi cementowej pomiędzy dwiema powierzchniami z płytek. W takim przypadku dylatację można wykonać z masy korkowej lub innych mas dylatacyjnych, dopasowanych kolorystycznie do kafelków i fug.

Dylatacja z korka pomiędzy różnymi materiałami
Dylatacja z korka pomiędzy różnymi materiałami - odkształcalną podłogą z desek i kaflami ceramicznymi.

11) Niewystarczające wygrzanie posadzki po ułożeniu instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Po wykonaniu jastrychu na ogrzewaniu podłogowym ważną czynnością jest jego wygrzanie, w celu usunięcia nadmiaru wilgoci, przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Czynność tę wykonuje się wg ścisłej procedury - jak posadzka zwiąże i osiągnie pełną wytrzymałość, czyli po 28 dniach od jej wylania.

Zaczyna się od napełnienia instalacji wodą o temperaturze 25°C i uruchomienia instalacji na trzy doby. Następnie podnosi się temperaturę o 5°C na kolejną dobę. Potem, co 24 godziny zwiększa się temperaturę o 5 stopni, aż do 45. Następnie obniża się temperaturę wody o 5° na dobę, aż do osiągnięcia 25°C. Po tym czasie na podłodze można układać materiał wykończeniowy.

Ogrzewanie podłogowe wodne
W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, warstwa wylewki ma zapewniać jak najlepsze przewodzenie ciepła.
Instalację ogrzewania podłogowego przykrywa się jastrychem, który wymaga wygrzania
Instalację ogrzewania podłogowego przykrywa się jastrychem, który wymaga wygrzania - według ściśle określonej procedury.

12) Nieodpowiednia grubość warstw

Wszystkie warstwy podłogi oraz jej całkowita grubość powinny być właściwie zaprojektowane i wykonane. Termoizolacja ma być na tyle gruba, by zabezpieczała podłogę przed nadmierną ucieczką ciepła. Najczęściej odpowiada ona również za izolacyjność akustyczną względem dźwięków uderzeniowych - jak odgłosy kroków podczas chodzenia na wyższej kondygnacji. Warstwa wylewki powinna mieć odpowiednią nośność, a także, jeśli jest wykonana w miejscu instalacji ogrzewania podłogowego, zapewniać możliwie najlepsze przewodzenie ciepła.

Z kolei całkowita grubość podłogi wpływa na poziom wykończonej posadzki w odniesieniu do parapetów, okien i otworów drzwiowych. Projektując grubość poszczególnych warstw, trzeba więc uwzględnić rodzaj (i grubość) materiału wykończeniowego oraz niezbędnych podkładów, mat, kleju.

Posadzka w garażu, która będzie wykończona płytkami ceramicznymi do poziomu odpływu liniowego
Grubość warstw powinna odpowiadać przyszłemu wykończeniu podłogi. Na zdjęciu posadzka w garażu, która będzie wykończona płytkami ceramicznymi do poziomu odpływu liniowego.

13) Niedopasowanie grubości posadzki do schodów

Przy wykonywaniu podłóg należy wziąć pod uwagę również inne elementy budynku, np. biegi schodowe. Trzeba pamiętać o tym, że okładzina stopni będzie innej grubości, niż suma wszystkich warstw podłogi, z którą schody łączą. Warstwy podłogowe na poszczególnych kondygnacjach także mogą mieć różne grubości. Ponadto wszystkie stopnie schodów powinny mieć tę samą wysokość. W przeciwnym razie korzystanie z nich będzie niewygodne.

Ważne jest, by dopasować całkowitą grubość podłogi do przyszłego wykończenia schodów
Ważne jest, by dopasować całkowitą grubość podłogi do przyszłego wykończenia schodów.
Lasery samopoziomujące

Lasery samopoziomujące stosowane są podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

Gość Radom

13 Oct 2021, 21:46

Chudziak 5-6cm. starczy

Ja zadam pytanie - jak zbrojona? Na oko, na chybił-trafił? Na jakie naprężenia? Sporadycznie odpowiadam pytaniem na pytanie, ale w tym przypadku nie mogłem inaczej.

Rozumiem, że chodzi o pierwszą warstwę betonu w przypadku podłogi na gruncie? Zwykle nie jest ona zbrojona, bo nie ma takiej potrzeby. Ale w jakichś szczególnych warunkach projektant może to zalecić.

To warstwa stabilizująca i wyrównująca podłoże z tzw. chudego betonu -  przy nadmiarze gotówki można ją nawet zazbroić.

Gość Tomek.

19 Feb 2021, 12:01

Chciałbym się dopytać o jedną rzecz, otóż: czy płyta betonowa (ta pierwsza na podsypce) powinna być zbrojona?

21 Jan 2021, 21:52

Dnia 19.01.2021 o 13:44, Korniszon napisał: Tzn wylewkę nam zalecono pod winyle z fugą, pod całą podłogę. Następnego dnia po rozłożeniu tej wylewki, deweloper zauważył, gdzieś początki "przemokniec" n suficie u sąsiada poniżej, który jeszcze nie odebrał mieszkania, ...

19 Jan 2021, 13:44

6 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: To zależy ile m2 jest wylewki i ile w tym jest wody. Zakładam, że to była/jest podłoga pływająca (nie od ilości wody oczywiście) i najwyżej mogło coś podmoknac bo folia była źle po obrysie wywinięta. ...

19 Jan 2021, 13:35

4 minuty temu, Korniszon napisał: piankę izolacyjną. Piankę dylatacyjną...

2 godziny temu, Korniszon napisał: Tego właśnie nie wiem dokładnie, muszę dopytać. Na razie jest sugerowane, że to woda skądś, ale ściany są podmokniete w tych miejscach, gdzie wylewka nie doschla jeszcze. Dodatkowo zalanie sąsiada zbiegło się z wyłożeniem tej ...

19 Jan 2021, 13:29

10 minut temu, podczytywacz napisał: Jeśli nie było szczelnej folii, wyłożonej "w korytko" - tak... Wylewki samopoziomujące są dość rzadkie, upłynnione... Wypożyczyliśmy kamerę termowizyjna zimne pola widać tylko na dole ścian i łączeniu ...

19 Jan 2021, 13:17

Jeśli nie było szczelnej folii, wyłożonej "w korytko" - tak... Wylewki samopoziomujące są dość rzadkie, upłynnione...

19 Jan 2021, 10:52

Tego właśnie nie wiem dokładnie, muszę dopytać. Na razie jest sugerowane, że to woda skądś, ale ściany są podmokniete w tych miejscach, gdzie wylewka nie doschla jeszcze. Dodatkowo zalanie sąsiada zbiegło się z wyłożeniem tej wylewki. 22 minuty temu, Takiowaki napisał: Kluczowym ...

19 Jan 2021, 10:31

Kluczowym pojęciem jest "wylanie".  Jeżeli chodzi o cementowe, aktualnie raczej się nie wylewa, tylko rozkłada.  Typowo wylewne są posadzki anhydrytowe.  Ewentualnie miałaś lany samopoziom.  Pod spód rozłożona była folia? 

19 Jan 2021, 10:22

Witam, czy nieprawidłowe wylanie wylewki podłogowej może spowodować zalanie sąsiada oraz podmoknięcie ścian?

Najczęstsza przyczyna to ruchy termiczne podłoża i brak dylatacji lub  wady materiałowe.

Gość Hannatnt

05 Jan 2021, 16:12

Witajcie. Mam Pytanie odnośnie położenia plyt terazzo o wielkości 120x60x2 cm w mieszkaniu. A więc po polozeniu plyt na odpowiednim kleju wysokoelastycznym zaczęły pękać na chwile obecna jest 11 plyt. Czym może to byc spowodowane. Dodam ze przygotowanie posadzki bylo odpowiednie. ...

Gość Jarek

05 Dec 2020, 20:55

Wszystko to teoria a i tak w praktyce wyjdzie jak należy wykonywać żeby było ok

Gość Hubi

29 Nov 2020, 19:58

1,jest wiele skrajnych a wrecz idiotycznych punktow ktore sie wykluczaja,,,jaki trzeba byc baranem by nawilzac wylewke w domu czy na tarasie? To kiedy sie nawilza czy tam pielegnuje wylewki 2 dniowe?- pelne wyschniecie w 48h...A wylewki 7-14 dniowe to juz standard! Pielegnaacja wylewki to nic ...

Gość maxior

24 Jan 2020, 18:27

Dobrą opcją są systemy poliuretanowe, posadzki żywiczne to super sprawa, stosunkowo proste położenie, niezła elastyczność i wytrzymałość. My robiliśmy na bazie żywicy - https://www.techniart.pl/systemy/poliuretanowe-pl/ - i jakość/cena bardzo dobra imho.

Gość ja

16 Sep 2019, 13:28

Niektore porady nieralne bo spokojnie 90% domow robiac wylewke nie jest w stanie uruchomic podlogowki i wygrzac jastrych. Na tym etapie praktycznie nikt nie ma pieca w domu, na paliwo stale to nawet fizycznie niemozliwe, a na gaz zwykle albo hydraulika nie jest jeszcze zdatna do uruchomienia ...

02 Sep 2019, 12:35

Dnia 22.08.2019 o 23:04, tcl74 napisał: To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane ...

Gość mhtyl

23 Aug 2019, 09:56

14 minut temu, tcl74 napisał: Akurat miałem wyceny miksokreta i w woj. mazowieckim a w szczególności w okolicach Warszawy cena oscyluje też około 40 zł za m2 robocizna z materiałem. Z ciekawości poszperałem w necie i znalazłem cennik, w mazowieckim za posadzkę ...

23 Aug 2019, 09:19

Akurat miałem wyceny miksokreta i w woj. mazowieckim a w szczególności w okolicach Warszawy cena oscyluje też około 40 zł za m2 robocizna z materiałem.   Przy obecnych wysokich cenach robocizny miksokret nie jest tańszy. Wykonanie wylewki anhydrytowej to około 3 godzin ...

Gość mhtyl

23 Aug 2019, 08:33

9 godzin temu, tcl74 napisał: Ja wydałem na tę wylewkę 40 zł na m2 na gotowo - czy miksokret jest tańszy? Na pewno posadzka cementowa wychodzi o wiele taniej z miksokreta.  9 godzin temu, tcl74 napisał: Nie znam żadnego dobrego fachowca od ...

22 Aug 2019, 23:04

To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane proporcje składników jest trudny do spartaczenia. Ja wydałem ...

Gość mhtyl

22 Aug 2019, 22:03

25 minut temu, tcl74 napisał: Składniki wylewki były mieszane w specjalizowanej machinie umieszczonej na wielkiej ciężarówce. Po zakończonej pracy komputer nadzorujący proces mieszania wyświetlił ilość składników.   Na powierzchni ...

22 Aug 2019, 21:28

Składniki wylewki były mieszane w specjalizowanej machinie umieszczonej na wielkiej ciężarówce. Po zakończonej pracy komputer nadzorujący proces mieszania wyświetlił ilość składników.   Na powierzchni wylewki mam dużą ilość tzw mleczka - z tego co czytałem ...

Gość mhtyl

22 Aug 2019, 16:36

34 minuty temu, tcl74 napisał: Tydzień temu została u mnie wykonana wylewka anhydrytowa. Mam wątpliwości co do składu mieszanki. Dostawca materiału na 13236 kg piasku i 5962 kg spoiwa dał 2598 litrów wody, powstało z tego 10,68 m3 wylewki. Czy ...

22 Aug 2019, 16:00

Tydzień temu została u mnie wykonana wylewka anhydrytowa. Mam wątpliwości co do składu mieszanki. Dostawca materiału na 13236 kg piasku i 5962 kg spoiwa dał 2598 litrów wody, powstało z tego 10,68 m3 wylewki. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie ocenić prawidłowość ...

Oczywiście że skrzypieć może jedynie styk z dylatacją brzegową. Jastrych  jest "pływający " i co najwyżej może zgniatać styropian, ale bez wzajemnego przemieszczania (tarcia).

Nie miałem nigdy jastrychu. Skrzypiała mi tylko podłoga z desek. Pierwsza myśl po pytaniu o przyczynę skrzypienia - dylatacja ze styropianu skrzypi przy krawędziach ścian. Jeżeli faktycznie to błędne skojarzenie, dziwi mnie skrzypienie styropianu pod warstwą jastrychu. Chyba, że ...

Skrzypienie świadczy o jakimś ruchu pomiędzy warstwami podłogi. Pomiędzy wylewką i styropianem lub pomiędzy styropianem i stropem. Może być tak, że któryś element ugina się nadmiernie pod obciążeniem. Nie sposób powiedzieć wiele więcej nie znając sytuacji.

Gość Ania

13 Aug 2019, 22:23

Gość mistrz: tylko ta wylewka anhydrytowa (ma ponad miesiąc) nie jest przeznaczona pod basen. Poza tym chyba nie o to chodzi, aby przez następne około 10-20lat codziennie lać na nią wodę, aby nie skrzypiała

Gość mistrz

13 Aug 2019, 21:21

Poprostu skrzypi bo wyschła posadzka a anhydryt jak wyschnie to skrzypi polej go wodą to przestanie

Gość Ania

13 Aug 2019, 16:42

Brakuje mi informacji, co może być przyczyną tego, że po wylaniu posadzki anhydrytowej na stryropian (przeznaczony na podłogi) podłoga skrzypi podczas chodzenia po niej.

Gość wergwe

05 Aug 2019, 21:43

jeżeli ktoś robi jastrych w miejscach nasłonecznionych lub w wysokiej temperaturze powietrza, radzę dodać chemii spowalniającej i zrobić mgiełkę wodną używając odpowiedniej końcówki na szlaufie.

Gość Dawny serwisant

08 Jun 2019, 23:55

Do gość krys- jeśli zamiast fachowców posiadających odpowiednią wiedzę teoretyczną, praktyczną i uprawnienia SEP weźmiesz " fachowców", którzy " widzieli jak się to robi", to masz słuszność. Ale wiedz, że żaden sprzedawca po szkole handlowej nie robi uprawnień SEP i szkolenia ...

09 May 2019, 10:28

Podłogi nie mają istotnego znaczenia w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Nie wpływają też wyraźnie na energooszczędność. Poprawność wykonania ich wszystkich warstw wpływa natomiast na walory użytkowe oraz trwałość posadzek je wykańczających. Pełna treść ...

Gość krys

09 May 2019, 10:28

Przy kładzeniu mat elektrycznych lepiej poradzic sie sprzedawców co sie na tym znaja bo z fachowcami którzy to kładą bywa rożnie

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!