Nowa nawierzchnia tarasu - dylatacje, hydroizolacja, układanie płytek

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Nowa nawierzchnia tarasu - dylatacje, hydroizolacja, układanie płytek

Pęknięcia, przecieki czy kruszenie się nawierzchni to usterki, które z czasem pojawiają się na niemal wszystkich tarasach i balkonach, pokrytych płytkami ceramicznymi. Szczególnie niekorzystnie oddziałują zmiany temperatury w okolicach 0°C. Jeśli zamarzająca i rozmarzająca woda przeniknie pod pokrycie, powoduje kruszenie i odspajanie się nawierzchni. Jak tworzyć dylatacje? Jak wykonać hydroizolację i ułożyć nowe pokrycie?

Oceniamy stan tarasu

Na posadzce tarasu, pokrytej płytkami ceramicznymi, powierzchniowe objawy destrukcji pojawiają się jako: pęknięcia, kruszenie i odspajanie się płytek, a także deformacje powierzchni w postaci miejscowych wgłębień bądź wypukłości. Uszkodzenia te mogą być spowodowane przyczynami związanymi z samą nawierzchnią lub jej mocowaniem do podłoża, jak też zniszczeniem niżej położonych warstw tarasowych.

Długie pęknięcia o nieregularnej linii przebiegające przez niemal całą długość czy szerokość tarasu świadczą o braku dylatacji w nawierzchni i w podkładzie. Podobne objawy mogą wystąpić również wtedy, gdy taras spoczywa na niestabilnym podłożu lub wykonano zbyt słaby podkład pod nawierzchnię. W takich przypadkach najczęściej występuje również odkształcenie powierzchni - w miejscu szczeliny może pojawić się wyraźny uskok, wgłębienie lub wybrzuszenie. Takie zjawiska występują najczęściej na tarasach spoczywających na gruncie, gdy płyta tarasowa została wylana na niedostatecznie zagęszczonym podłożu lub w na tarasach ocieplanych, gdzie użyto zbyt miękkiego materiału do izolacji cieplnej, a warstwa dociskowa z betonu jest za cienka i o zbyt małej wytrzymałości.

Z kolei często występujące odspajanie się płytek od podłoża to efekt zastosowania niewłaściwych zapraw klejowych oraz braku podpłytkowej izolacji przeciwwilgociowej. Jeśli zamarznie woda wnikająca pod nawierzchnię tarasu, to zwiększa swoją objętość i odrywa płytki, powodując również ich pękanie.

Odspajające się płytki ceramiczne to efekt zastosowania złej zaprawy klejowej lub braku hydroizolacji podpłytkowej, fot. Sopro.

Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi lub nieogrzewanymi powinny posiadać skuteczną hydroizolację chroniącą przed przeciekami wody opadowej, topniejącego śniegu. Pojawienie się wilgotnych plam na suficie pomieszczenia znajdującego się pod tarasem świadczy o uszkodzeniu tej izolacji. Przecieki mogą też wystąpić w wyniku zaciekania wody na źle uszczelnionej krawędzi tarasu lub na styku ze ścianą budynku.

Zależnie od rodzaju stwierdzonych uszkodzeń, remont może obejmować różne zakresy koniecznych robót - wymianę tylko nawierzchni, wymianę nawierzchni i warstw podposadzkowych lub kompleksową renowację całej konstrukcji.

Nowa nawierzchnia tarasowa

Remont ograniczony do zmiany nawierzchni tarasu wykonuje się wtedy, gdy pozostałe warstwy tarasowe są prawidłowo wykonane i w dobrym stanie, a na płycie tarasowej utworzony jest spadek o nachyleniu ok. 2%. Przy takim zakresie remontu z reguły zrywa się stare płytki i po odpowiednim przygotowania podłoża układa nową warstwę nawierzchniową.

Wyrównanie podłoża

Do wyrównywania betonowego podłoża nie można używać zwykłych zapraw cementowych, gdyż nie gwarantują one dostatecznej przyczepności, co w konsekwencji prowadzi do ich pękania i odspajania. Zależnie od wymaganej grubości warstwy wyrównującej używa się różnych, gotowych wylewek podłogowych.

W przypadku tarasów, gdzie wymagane jest nachylenie posadzki, nie można stosować podkładów samorozlewnych, gdyż podczas nakładania będą dążyć do wypoziomowania podłoża. Dlatego wykorzystuje się zaprawy posadzkowe wyrównywane ręcznie lub mechanicznie o zakresie grubości 5-30 mm lub 10-80 mm - zależnie od potrzeb. Przed ich nałożeniem należy utworzyć warstwę kontaktową ze specjalnej emulsji zmieszanej z drobnym kruszywem. Drobniejsze nierówności (do 5 mm) można wyrównać przy użyciu zaprawy klejowej do płytek ceramicznych. Podłoże można też wyrównać metodą szlifowania maszyną do betonowych powierzchni.

Tworzenie dylatacji

Powierzchnia tarasu narażona na znaczne zmiany temperatury - latem może nagrzewać się do 60°C, a zimą zamarza do -20°C i ulega znacznym ruchom termicznym - kurczy się lub rozszerza. Zniwelowanie tych naprężeń wymaga utworzenia dylatacji - szczelin wypełnionych materiałem elastycznym, dzielących nawierzchnię na pola o bokach 3-4 m oraz biegnących na styku ze ścianą domu.

Dylatacje powinny przechodzić przez podłoże i warstwę nawierzchniową przy szerokościach szczeliny w zakresie 6-10 mm. Ze względów estetycznych istotne jest takie rozmieszczenie dylatacji, aby odpowiadały wymiarom płytek nawierzchniowych bez konieczności ich przycinania.

Jeśli trzeba utworzyć dylatacje w istniejącym już podkładzie, wykorzystuje się szlifierkę kątową z tarczą diamentową. Szerokość nacięcia powinna wynosić 6-8 mm lub umożliwiać wstawienie systemowej listwy dylatacyjnej. W tradycyjny sposób szczelinę wypełnia się sznurem lub taśmą dylatacyjną do poziomu istniejącej podłogi, a nad dylatacją należy przykleić paski uszczelniające wtopione w izolację podpłytkową.

Na płycie tarasowej powinna być również utworzona dylatacja obwodowa wzdłuż ścian domu, która oddziela konstrukcję budynku od tarasu, umożliwiając np. niezależne osiadanie, gdy są różnie fundamentowane. Z reguły wymagana jest dla tarasu spoczywającego na gruncie, a jej utworzenie będzie dość trudne ze względu na ograniczony dostęp w miejscu styku. Jednak przy stabilnym posadowieniu można z niej zrezygnować, tworząc jedynie dylatację brzegową w pokryciu płytkowym.

Hydroizolacja podpłytkowa tarasu

Wykonanie izolacji podpłytkowej, nazywanej także hydroizolacją zespoloną, stało się możliwe dzięki nowoczesnym produktom chemii budowlanej, gdyż - używane dotychczas bitumiczne materiały hydroizolacyjne - uniemożliwiały bezpośrednie układanie na nich płytek ceramicznych.

Stosowane są dwa rodzaje hydroizolacji zespolonej - w formie cienkowarstwowej powłoki z tzw. płynnej folii lub elastycznych zapraw wodoszczelnych.

Hydroizolacja podpłytkowa na tarasie
Hydroizolacja podpłytkowa tarasu, fot. Knauf.

Płynna folia, dzięki dużej elastyczności, ma zdolność do krycia rys o szerokości do 3-5 mm, a na tarasach należy używać folii przeznaczonej do stosowania na zewnątrz. Nakłada się ją dwukrotnie w odstępie co ok. 6 h na suchą i odkurzoną powierzchnię betonową pędzlem lub wałkiem. Płytki można przyklejać po upływie 24 h od nałożenia ostatniej warstwy, a średnie zużycie wynosi 0,5-0,8 kg/m2.

Zaprawy wodoszczelne są dostępne w dwóch odmianach jako jedno- i dwuskładnikowe. Przed nałożeniem podłoże powinno być wilgotne, a kolejne warstwy nakłada się pędzlem bądź szpachlą w odstępach co ok. 3h. Łączna grubość powinna wynosić 2-3 mm, co odpowiada zużyciu 3-4 kg/m2. Istotne znaczenie dla szczelności i trwałości tarasu ma prawidłowe wykonanie połączenia warstw tarasowych ze ścianą budynku. Podstawowym warunkiem jest wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej na ścianę domu do wysokości 10-15 cm, a w trakcie układania izolacji podpłytkowej w narożach wkleja się wkładkę z taśmy izolacyjnej, osłaniającą sznur umieszczony w dylatacji obwodowej.

Układanie płytek

Płytki ceramiczne na tarasie układa się, używając do tego celu wyłącznie elastycznej zaprawy klejowej. Powinna być ona nakładana w taki sposób, aby pod płytkami nie tworzyły się puste przestrzenie, gdzie ewentualnie mogłaby zatrzymywać się woda. W tym celu klej nakłada się pacą zębatą, nie tylko na podłoże, ale również na płytkę. Układ pasków zaprawy przy mocowaniu powinien być wzajemnie prostopadły, co zapewnia równomierne rozłożenie się kleju pod płytką.

Układanie płytek na tarasie
Zaprawę klejową nakłada się przy pomocy pacy zębatej na podłoże i na płytkę, fot. Kreisel.
Spoinowanie płytek na tarasie
Po 2 dniach od montażu płytek należy wykonać spoinowanie. Zaprawę nakładamy packą lub szpachelką gumową w przerwy między płytkami, fot. Kreisel. 
Usuwanie nadmiaru zaprawy z płytek na tarasie
Nadmiar zaprawy ostrożnie usuwamy wilgotną gąbką ruchami ukośnymi do siatki spoin, fot. Kreisel. 

Innym sposobem, szczególnie przydatnym przy układaniu płytek o dużych rozmiarach, jest użycie specjalnej zaprawy upłynnionej, która po dociśnięciu równomiernie rozpływa się pod płytką. Przy prawidłowo montowanych płytkach powinno wystąpić wyciśnięcie zaprawy na całym obwodzie, a jej nadmiar usunięty szpachelką. Szerokość fug zależy od wielkości płytek i powinna stanowić nie mniej niż 2% ich największego wymiaru.

Do spoinowania należy użyć elastycznej zaprawy spoinującej, a w linii przebiegu dylatacji w warstwie podkładowej umieszcza się ozdobną listwę dylatacyjną. Na nawierzchni narażonej na długotrwałe nasłonecznienie trzeba wykonać tzw. dylatacje pozorne w postaci fug wypełnionych specjalnym silikonem, rozmieszczone co ok. 2 m. Ze względu na ochronę przed zabrudzeniem i dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wody, pas ściany przy podłodze tarasu należy pokryć płytkami ceramicznymi. Nie mogą one stykać się bezpośrednio z nawierzchnią tarasu - w narożniku pozostawiamy przerwę dylatacyjną wypełnioną sznurem dylatacyjnym osłoniętym warstwą silikonu. Górną krawędź płytek cokołowych zabezpieczamy silikonem lub masą poliuretanową.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa

fot. otwierająca: A. Werner

Zdaniem naszych Czytelników

time image

29 Kwi 2022, 14:13

16 godzin temu, vlad1431 napisał: Bardziej martwie się jak to będzie wyglądać po tym, jak słońce będzie operować przez kilkanaście godzin dziennie. Mam na ogrodzie, chyba już 6 lat, bez żadnych zmian.

time image

28 Kwi 2022, 21:45

Jednak chyba dłużej niż kafle. Raczej napewno, zwłaszcza że wychodzi się tam tylko w lecie i max kilka razy na dzień. Bardziej martwie się jak to będzie wyglądać po tym, jak słońce będzie operować przez kilkanaście godzin dziennie. Będę chciał zrobić coś takiego, około 180zł/m2:

time image

28 Kwi 2022, 14:53

3 godziny temu, vlad1431 napisał: Mnie bardziej chodzi o to, żebym zrobił i o temacie zapomniał. O czymś takim myślałem. Popieram to jest dobra pomysła.  Ale gdybyś koniecznie chciał kafle to tylko system wspornikowy bez klejenia: Osobiście ...

time image

28 Kwi 2022, 14:49

Ha, dobrze by tak było...   Poczytaj opinie o takich panelach... są na jakimś tworzywie sztucznym... pewnie niby-mrozoodpornym, aleeeee...  https://liderwood.pl/wp-content/uploads/2021/02/karta-techniczna-kompozytowy-podest-standard.pdf Takie panele mnie będą kosztowały 700zł, te ...

time image

28 Kwi 2022, 11:48

...

time image

28 Kwi 2022, 11:28

Chyba masz rację, ja swój taras wyłożyłem folią EPDM, a na to dałem sztuczną trawę. Wyszło dośc tanio i bez większej roboty. Mnie bardziej chodzi o to, żebym zrobił i o temacie zapomniał. O czymś takim myślałem.

time image

28 Kwi 2022, 09:45

13 godzin temu, vlad1431 napisał: . Kumpel ma mi przysłać-pokazać jakieś panele i po prostu ułoże je na balkonie i tyle, Chyba masz rację, ja swój taras wyłożyłem folią EPDM, a na to dałem sztuczną trawę. Wyszło dośc tanio i bez większej roboty.

time image

27 Kwi 2022, 19:59

Miała być, ale już jest zmiana planów. Kumpel ma mi przysłać-pokazać jakieś panele i po prostu ułoże je na balkonie i tyle, pod spód papa termozgrzewalna, a wcześniej okapniki. Ten "dywan" żywiczny podobno wcale nie jest taki trwały, w każdym razie odradzili mi, bo ktoś tam ...

time image

27 Kwi 2022, 15:30

Chyba nie ma... ale trzeba będzie jakąś masę sczepną zastosować pod ewentualne płytki...

time image

27 Kwi 2022, 14:27

10 minut temu, podczytywacz napisał: Obawiam się, że ta żywica ma być hydroizolacją, a nie wykończeniem docelowym tarasu... To chyba nie ma czego się się obawiać.  Czy ma?.

time image

27 Kwi 2022, 14:15

50 minut temu, demo napisał: żywica nie jest zła Obawiam się, że ta żywica ma być hydroizolacją, a nie wykończeniem docelowym tarasu...

time image

27 Kwi 2022, 13:22

3 godziny temu, vlad1431 napisał: Wiaderko 25kg, twierdzi że na dwie warstwy na 6m2 spokojnie wystarczy. Takie 25kg 560zł. No pewnie że żywica nie jest zła, ale Ty cały czas chciałeś zdaje się kafle.  Ja mam nawet na parkiecie położoną żywicę ale ...

time image

27 Kwi 2022, 10:12

Dekarz od połaci zrobi mi jednak z nierdzewki te okapniki. Doradził mi jeszcze ciekawą rzecz, żeby taki okapnik zagiąć od wewnątrz na 1cm, wyciąć rowek w płaszczyźnie balkonu i zatopić go masą silikonową i mimo wszystko radzi żeby zrobić żywicę. Wiaderko 25kg, twierdzi że ...

time image

10 Kwi 2022, 18:14

Zapytam ile ta blacha kosztuje, bo wygiać to on mi za grosze zrobi. Jakbym zrobił na 5cm i 5cm do zaklejenia, to wychodzi mi 1m2 blachy, czyli około 200zł trzeba liczyć taką 0.5-0.7mm. Łącznie potrzebuje 10m takich profili.

time image

10 Kwi 2022, 17:12

3 godziny temu, vlad1431 napisał: Tylko teraz pytanie, ta część, która będzie pod płytkami, muszę ją jakoś podziurkować, czy to nie wpłynie jakoś na to że będzie rdzewieć w tych miejscach? Blacha TiZn jest nierdzewna, można podziurkować lub przetłoczyć. Ale ...

time image

10 Kwi 2022, 13:28

Tak, tylko gdzie taki arkusz blachy znajdę. Był jeden sklep w Krakowie, kwasówkę tam swego czasu kupowałem, może jeszcze jest.Jest i mają tam taką blachę, także zapytam. Tylko teraz pytanie, ta część, która będzie pod płytkami, muszę ją jakoś podziurkować, czy to nie wpłynie ...

time image

10 Kwi 2022, 13:21

38 minut temu, vlad1431 napisał: chyba z aluminium to zrobie. Pamiętaj, że aluminium nie jest niezniszczalne... posłuchaj demo...

time image

10 Kwi 2022, 12:41

On to zrobi, tylko trochę melepeta z niego. Nie można się doprosić niczego, ale jak się go męczy, to się go zmęczy. Tylko chyba z aluminium to zrobie.

time image

10 Kwi 2022, 12:38

2 godziny temu, vlad1431 napisał: także zapytam. Bardzo dobra pomysła, albo będzie znał adres gdzie takie coś zrobią, bo tego rodzaju warszaty to dzisiaj już rzadkość. Ja miałem niemal pod bokiem a teraz musiałem aż do Katowic brykać.

time image

10 Kwi 2022, 09:53

Poszukaj w swojej okolicy warsztatu gięcia i cięcia blach, zrobią Ci piękne okapniki z blachy tytanowo cynkowej za 2 stówki. Giętarke do blachy ma dekarz ten co nam poszycie wymieniał, ma być u nas do poprawki rynien, także zapytam.

time image

10 Kwi 2022, 09:15

13 godzin temu, vlad1431 napisał: Te z Renoplastu to najmniej 200zł za 2.5m, około tysiąca z narożnikami łącznie by wyszło, także raczej za droga impreza. Poszukaj w swojej okolicy warsztatu gięcia i cięcia blach, zrobią Ci piękne okapniki z blachy tytanowo ...

time image

09 Kwi 2022, 19:21

    I - tak jak pisałem wyżej - polecam droższy, ale lepszy renoplastu... dodatkowym plusem są otwory drenażowe, dzięki którym nie zatrzymuje się woda, która po opadach czy roztopach może zatrzymywać się na brzegu tarasu, i zamarzając - narusza klej, którym przyklejone są ...

time image

09 Kwi 2022, 17:37

Już dobra, myślałem że chodziło Ci o szerokość samego daszku, a nie całej listwy.

time image

09 Kwi 2022, 17:31

3 godziny temu, demo napisał: Stasiu ale te które polecasz mają właśnie ok 2 cm. szerokości.      I - tak jak pisałem wyżej - polecam droższy, ale lepszy renoplastu... dodatkowym plusem są otwory drenażowe, dzięki którym nie zatrzymuje ...

time image

09 Kwi 2022, 16:40

https://allegro.pl/oferta/profik-okapowy-balkonowy-okap-aluminium-200cm-a09-10851322216 te mają 34mm i to jest w Krakowie. Co prawda 2cm tylko do wklejenia, ale nikt z tym szarpać się nie będzie, także myślę że będzie ok.

time image

09 Kwi 2022, 13:18

3 godziny temu, podczytywacz napisał: Takim 2 cm to sobie daszek od czapki osłonisz... a nie taras... Oszczędność +- stówki odbije się czkawką... Stasiu ale te które polecasz mają właśnie ok 2 cm. szerokości. 

time image

09 Kwi 2022, 12:20

Takim 2 cm to sobie daszek od czapki osłonisz... a nie taras... Oszczędność +- stówki odbije się czkawką...  https://emaga.eu/profil-aluminiowy-balkonowy-2-5m-okapnik-anodowany-srebro.html?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral   albo  https://allegro.pl/oferta/profik-okapowy-balkonowy-okap-aluminium-200cm-a09-10851322216?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss&ev_adgr=budownictwo&ev_campaign_id=14937753736&gclid=EAIaIQobChMIrb_U7NmG9wIVdAbmCh3wGQK7EAQYBCABEgL3efD_BwE ...

time image

09 Kwi 2022, 09:58

Takim 2 cm to sobie daszek od czapki osłonisz... a nie taras... Oszczędność +- stówki odbije się czkawką...   https://emaga.eu/profil-aluminiowy-balkonowy-2-5m-okapnik-anodowany-srebro.html?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral   albo   https://allegro.pl/oferta/profik-okapowy-balkonowy-okap-aluminium-200cm-a09-10851322216?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss&ev_adgr=budownictwo&ev_campaign_id=14937753736&gclid=EAIaIQobChMIrb_U7NmG9wIVdAbmCh3wGQK7EAQYBCABEgL3efD_BwE   Nie ...

time image

08 Kwi 2022, 21:42

Na chłopski rozum, okapniki powinny być zaciapane w pierwszej warstwie i potem tak jak piszesz, ciągnięte do równa. Kumpel doradził mi okapniki plastikowe, ale chyba takich nie ma raczej w ogóle, być może ze względu na warunki atmosferyczne. Aluminiowe takie na 2cm mi wystarczą, ...

time image

08 Kwi 2022, 16:34

18 godzin temu, vlad1431 napisał: Teraz jeszcze pytanie, czy te okapniki i taśmy zatapiać w pierwszej warstwie czy drugiej. Rzuć monetą......     no dobra żartuję...., klej na pierwszą.    Ale to się robi tak że najpierw smarujesz tylko ...

time image

07 Kwi 2022, 21:01

zgodnie ze swoim doświadczeniem, poleciłby,  wspomniany wyżej, Atlas WODER DUO, dwuskładnikowy preparat, do hydroizolacji na bazie cementu i wypełniaczy... Mieszanka wytwarza "gumiastą" masę, odporną na wiele czynników - czytaj kartę techniczną:  https://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20220308_135245.pdf ...

time image

07 Kwi 2022, 20:23

1 godzinę temu, vlad1431 napisał: Sir podczytywacz zgodnie ze swoim doświadczeniem, poleciłby,  wspomniany wyżej, Atlas WODER DUO, dwuskładnikowy preparat, do hydroizolacji na bazie cementu i wypełniaczy... Mieszanka wytwarza "gumiastą" masę, odporną na ...

time image

07 Kwi 2022, 19:59

się pomyliłem, bo bazą jest poliuretan. Czyli na te 6m 10L może by wystarczyło, biorąc pod uwagę tylko jedną warstwę. Piszą 1.5kg/m2.

time image

07 Kwi 2022, 19:42

9 minut temu, vlad1431 napisał: o wydajności nic nie piszą. Piszą, piszą: https://www.sanier.pl/wp-content/uploads/2018/06/KI-SikaBond-T8-pol.pdf 42 minuty temu, demo napisał: coś w rodzaju silikonu.  się pomyliłem, bo bazą jest poliuretan.

time image

07 Kwi 2022, 19:31

Się kumpel nauczy nowych technik, co się martwisz. To znaczy jakby jakby takie 10L tego SilkaBonda wystarczyło, to bym odżałował. Ale przecież nie ma opcji żeby taką cienką warstwę dać, o wydajności nic nie piszą.Bo jakby wyrównanał to dobrze, to teraz tylko kwestia jak grubą ...

time image

07 Kwi 2022, 19:16

2 minuty temu, vlad1431 napisał: Ale ten SilkaBond to raczej majątek Zależy jak na to patrzeć, 6 metrów to niewiele, ale i tego Bonda niewiele wyjdzie. 5 minut temu, vlad1431 napisał: Zobaczymy co on powie, a mówił właśnie tylko o wyrównaniu ...

time image

07 Kwi 2022, 19:10

6 metrów jest w sumie, także materiału sporo pewnie nie pójdzie. Ale ten SilkaBond to raczej majątek. Także więcej zabawy niż samej roboty. Zobaczymy co on powie, a mówił właśnie tylko o wyrównaniu i dopiero na to klej. Z tego co mi goście od elewacji mówili, że jak wytrzyma ...

time image

07 Kwi 2022, 19:01

27 minut temu, vlad1431 napisał: . Kumpel twierdzi, że na 10 lat będę miał spokój. Ile metrów tego masz?. No i powiedz że po 10 latach będziesz na nowo wszystko wymieniał, taką gwarancję to niech sobie kumpel wsadzi. A 10 lat zleci naprawdę bardzo ...

time image

07 Kwi 2022, 18:41

Tego Ci nie podpowiem, bo firma, której szwagier zlecił te prace, dała gwarancję, ale informacji nie udzielała. Ale rzeczywiście, już kilkanaście lat minęło i nic się nie dzieje. A wcześniej tak dwa - trzy dni po każdym deszczu, w piwnicy zaczynało padać. On zrobi jak ja będę ...

time image

07 Kwi 2022, 17:43

Tego Ci nie podpowiem, bo firma, której szwagier zlecił te prace, dała gwarancję, ale informacji nie udzielała. Ale rzeczywiście, już kilkanaście lat minęło i nic się nie dzieje. A wcześniej tak dwa - trzy dni po każdym deszczu, w piwnicy zaczynało padać.

time image

07 Kwi 2022, 17:34

Do czego? Do flizowania? Szwagier dawnymi czasy tak uważał. Że załatwi temat przy flizowaniu. Nie dało się. Musiał płytki zdejmować i załatwić temat przed flizowaniem. Czyli najpierw zrobić szczelne pokrycie tarasu, a dopiero na szczelnym modzić z flizami. Tak też jesteśmy ...

time image

07 Kwi 2022, 17:29

1 godzinę temu, vlad1431 napisał:  Czy zalecasz jakieś specjalne środki do tego?   Do czego? Do flizowania? Szwagier dawnymi czasy tak uważał. Że załatwi temat przy flizowaniu. Nie dało się. Musiał płytki zdejmować i załatwić temat przed flizowaniem. ...

time image

07 Kwi 2022, 16:14

No nie... i w tym artykule też tak - bez dodatkowego komentarza - napisali... Układacz kieruje się również - oprócz takich zaleceń - swoim doświadczeniem, swoją praktyką...   W każdym razie ja nie ułożyłbym "bezfugowo", a fugę dałbym "zdroworozsądkową"... NAJWAŻNIEJSZE ...

time image

07 Kwi 2022, 12:06

1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Na jakim opakowaniu to wyczytałeś? No nie... i w tym artykule też tak - bez dodatkowego komentarza - napisali... Układacz kieruje się również - oprócz takich zaleceń - swoim doświadczeniem, swoją praktyką...   W ...

time image

07 Kwi 2022, 11:22

Nie. Na jakim opakowaniu to wyczytałeś? Jak to pisali, wtedy jeszcze nie było takich dużych płytek.

time image

07 Kwi 2022, 10:57

Nie. Na jakim opakowaniu to wyczytałeś?

time image

Gość Sebastian

07 Kwi 2022, 10:24

"Szerokość fug zależy od wielkości płytek i powinna stanowić nie mniej niż 2% ich największego wymiaru." Zgodnie z powyższym dla płytek 80x80 cm, a takie mrozoodporne płytki nie są rzadkością, fuga powinna mieć szerokość co najmniej 1,6 cm !!! Pytanie do mistrzów sztuki.... ...

time image

07 Kwi 2022, 10:24

Pęknięcia, przecieki czy kruszenie się nawierzchni to usterki, które z czasem pojawiają się na niemal wszystkich tarasach i balkonach, pokrytych płytkami ceramicznymi. Szczególnie niekorzystnie oddziałują zmiany temperatury w okolicach 0°C. Jeśli zamarzająca i rozmarzająca woda ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym
Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!