Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 1-2/2005
Zdrowa woda
Filtry wstępne mechaniczne są różnej wielkości (fot. Secura)Iwona MałkowskaZanieczyszczenie środowiska powoduje, że jakość wód powierzchniowych i podziemnych, z których pobieramy wodę do picia, jest nadal bardzo niska. Większość wód powierzchniowych jest silnie zanieczyszczona, a wody gruntowe na terenach przemysłowych i zurbanizowanych są często skażone chemicznie i bakteriologicznie. To drugie stanowi...

Zanieczyszczenie środowiska powoduje, że jakość wód powierzchniowych i podziemnych, z których pobieramy wodę do picia, jest nadal bardzo niska. Większość wód powierzchniowych jest silnie zanieczyszczona, a wody gruntowe na terenach przemysłowych i zurbanizowanych są często skażone chemicznie i bakteriologicznie. To drugie stanowi poważną niedogodność zwłaszcza dla osób uczulonych na związki chemiczne, takie jak pestycydy, azotany, związki chloru. Najlepszym rozwiązaniem jest dla nich zastosowanie urządzeń do uzdatniania wody.

Wg GUS, w 2002 r. stan czystości rzek utrzymywał się na poziomie niezadowalającym, szczególnie pod względem sanitarnym (bakteriologicznym). Według tego kryterium w 40,8% badanych rzek wody były pozaklasowe. Wód o I klasie czystości nie stwierdzono, natomiast do klasy II zaliczono 6,3%, a do III – 52,9% wód badanych rzek.

Filtry wstępne mechaniczne
Filtry wstępne mechaniczne są różnej wielkości (fot. Secura)

Jakość rzek pogarszają wody zasolone, zawierające jony chlorków i siarczanów, pochodzące z kopalń węgla kamiennego. W osadach rzecznych znajdują się metale ciężkie (prawie w połowie badanych rzek). Pogorszeniu uległa jakość wód podziemnych.

Skąd się biorą zanieczyszczenia?

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem. Zawiera ogromną liczbę związków pobranych ze środowiska. Część z nich trafia do wód jako efekt naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie (np. rozpuszczania skał, wytrącania minerałów z wód podziemnych). Reszta jest wprowadzona do wód na skutek działalności człowieka – są to zanieczyszczenia. Często są to związki nie występujące samoistnie w przyrodzie.

Wszystkie te substancje, zarówno domieszki, jak i zanieczyszczenia, przedostają się do wody pitnej w różnym, często śladowym stężeniu. Mogą one powodować różnorodne reakcje alergiczne. Często cierpimy na alergię, ale nie jesteśmy w stanie ustalić alergenu, który ją powoduje. A odpowiedź może być zawarta w wodzie, którą pijemy.

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód naturalnych są:

  • surowe lub niewystarczająco oczyszczone ścieki miejskie i przemysłowe – dostarczają przede wszystkim różnych zanieczyszczeń chemicznych, ale także bakteryjnych i mechanicznych;
  • ścieki pochodzące z nieszczelnych szamb z okolicznych gospodarstw domowych;
  • spływy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych;
  • spływy z pól nawożonych nawozami naturalnymi i sztucznymi;
  • różnorodne składowiska odpadów (komunalnych, przemysłowych) – są źródłem wielu szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń;
  • zanieczyszczenia przemysłowe.

Woda w instalacji domowej może pochodzić z własnego ujęcia albo z wodociągu. Ta pierwsza zawiera zazwyczaj wiele zanieczyszczeń. Ich skład zależy od składników gleby, przez które się przesącza, okolicy, w której mieszkamy (czy w pobliżu są zlokalizowane pola uprawne, zakłady przemysłowe itp.), od głębokości, z której pobieramy wodę, a także od pory roku – latem woda bywa bardziej zanieczyszczona niż zimą.

Zanieczyszczenia mogą być organiczne lub nieorganiczne. Woda może także zawierać bakterie. W większości wód z własnego ujęcia występują: żelazo, mangan, jony wapnia i magnezu (odpowiadające za twardość wody) i azotany. Te zanieczyszczenia należy usunąć w pierwszej kolejności. Zwłaszcza że mogą być one przyczyną alergii zarówno pokarmowych, jak i skórnych.

 

Woda wodociągowa pochodzi zazwyczaj z wód powierzchniowych, które są bardzo zanieczyszczone. Woda z ujęć komunalnych jest odpowiednio uzdatniana, a następnie dezynfekowana chlorem lub jego związkami, co nadaje jej specyficzny zapach i smak, albo ozonem. Chlorowanie jest niezbędne, żeby uzyskać wodę czystą bakteriologicznie. Często jest ona jednak wtórnie zanieczyszczana w instalacji wodociągowej.

Do wody przechodzą drobne zawiesiny, pochodzące z długo eksploatowanych sieci wodociągowych, przestarzałych i przeciążonych. Zanieczyszczenia dostają się też podczas remontu i modernizacji – są to m.in. piasek, resztki materiałów uszczelniających. Częste wahania ciśnienia odrywają resztki rdzy (pochodzące z korodujących przewodów) i inne zanieczyszczenia gromadzące się w instalacji podczas użytkowania.

może zawierać ponadto, mimo uzdatniania, substancje szkodliwe dla zdrowia, w tym również rakotwórcze. Są to niektóre związki chloropochodne, powstające w wyniku połączenia chloru ze związkami zawartymi w uzdatnianej wodzie. Powstają związki chemiczne niemożliwe do wykrycia powszechnie dostępnymi metodami. Mogą one zagrażać zdrowiu, w tym także powodować odczyny alergiczne.

 

Dodatkową przyczyną zanieczyszczeń może być materiał rur, z których wykonana jest instalacja zimnej i ciepłej wody. Do instalacji wodnych stosuje się rury ocynkowane, gdyż są one bardziej odporne na korozję niż rury nieocynkowane. Jednak i one po pewnym czasie ulegają uszkodzeniu, dlatego mogą tworzyć się w nich najpierw osady związków cynku, a potem żelaza. W osadach tych mogą mnożyć się bakterie.

Rury miedziane nie mogą być stosowane do przesyłania wody miękkiej, ani też wody o pH<7. Powoduje to bowiem wypłukiwanie jonów miedzi do wody oraz korodowanie rur.

Iwona Małkowska


Pobierz wersję pdf: Zdrowa woda
Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom marzec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje