Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 5/2013
Uzdatnianie wody

Często woda z wła­snego ujęcia bez uzdatniania nie nada-je się w ogóle do użytku. Zastosowanie filtrów jest więc koniecznością. Z kolei woda wodociągowa może być po prostu niesmaczna, zbyt twarda itp.

Badanie

Zestaw substancji do usunięcia może być bardzo różny. Liczy się zarówno ich ro­dzaj, jak i ilość – jak bardzo przekracza do­puszczalny poziom. Dlatego pierwszym kro­kiem powinno być zawsze określenie składu wody. Badanie można zlecić stacji Sanepidu lub laboratorium działającemu przy uczel­ni medycznej. Dopiero po jego wykonaniu można wybrać właściwy sposób uzdatnia­nia. Bezpieczniej nie zlecać analizy firmie sprzedającej urządzenia do uzdatniania. Często korzystają one z prostych, niedokład­nych testów, a ponadto są przede wszystkim zainteresowane sprzedażą urządzeń ze swej oferty, co nie wróży dobrze rzetelności sa­mego badania.

 

Z kolei amatorska ocena tylko smaku i zapachu może być bardzo myląca, bo np. smaczna i klarowna woda może być skażona bakteriologicznie lub chemicznie, a niekie­dy wodę o zniechęcającym wyglądzie i sma­ku można stosunkowo łatwo uzdatnić.

Oczyszczanie

Filtry mechaniczne
Zatrzymują piasek, rdzę, zawiesiny wystę­pujące w wodzie. Inaczej te substancje za­tykają zawory i filtry na dalszych etapach oczyszczania oraz mechanicznie uszkadza­ją rury. Na zanieczyszczenia stałe bardzo wrażliwe są pompy i precyzyjne zawory, np. w bateriach jednouchwytowych i termosta­tycznych.

 

Filtry mechaniczne zawsze powinny sta­nowić pierwszy etap oczyszczenia. Dlatego taki filtr umieszcza się na początku insta­lacji wodociągowej i w razie potrzeby tak­że bezpośrednio przed filtrami innego typu, zaworami itp. Najpopularniejsze są filtry wykonane z włókniny, sznurka albo metalowej lub pla­stikowej siatki (mniej dokładne). Dwa pierw­sze typy są jednorazowe, siatkowe zaś moż­na wypłukać i użyć ich ponownie.

Jarosław Antkiewicz
fot. Secura

Pozostałe artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2018

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze luty 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny