Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 5/2013
Ogrodzenia, bramy, napędy

Ogrodzenia muszą przetrwać pogodę w kratkę, tak charakterystyczną dla naszego klimatu. Z tego względu trzeba je zbudować z trwałych materiałów, najlepiej niewymagających konserwacji. Producenci wychodzą naprzeciw takim potrzebom i oprócz tradycyjnych, oferują nowoczesne i łatwe w montażu produkty. Czy skorzystali z nich nasi rozmówcy? Przekonajmy się.

Ogrodzenie wykonuje się raz na dzie­siątki lat. Dlatego oprócz nadania mu estetycznego i reprezentacyjnego wy­glądu oraz zapewnienia sobie ochro­ny przed intruzami, kurzem i hałasem z ulicy, właściciele powinni szczególnie zadbać o względy praktyczne.

Co stanowią przepisy budowlane?

Minimalna szerokość wjazdu na posesję powinna wynosić 3 m. Dotyczy to jed­nak tylko działki bezpośrednio przyle­gającej do jezdni. Jeśli działka przylega do traktu, po którym poruszają się pie­si i samochody, minimalna szerokość wjazdu powinna wynosić 5 m. W prak­tyce często stosowanym zabiegiem, uła­twiającym wjazd, jest cofnięcie bramy w głąb działki. Ważne jest, by zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachować minimalną szerokość co najmniej 2,4 m światła bramy. W rzeczywistości najle­piej jest zamontować bramę o szerokości 3 m lub więcej, z uwagi na szerokość samochodów ciężarowych, nawet jeśli sporadycznie przyjeżdżają na posesję.

 

Przepisy mówią ponadto, że:

  • bramy i furtki mogą otwierać się tylko do wewnątrz posesji, a ich progi powinny umożliwiać osobom niepełnosprawnym swobodny wjazd na wózkach inwalidzkich;

     

  • ogrodzenie nie może prze­kroczyć granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy;

     

  • nie może również stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. W związku z tym zabronione jest umieszczanie ostro zakończonych elementów, w tym tłuczonego szkła, drutu kolczastego itp., na wysokości poniżej 1,80 m. 

W przypadku, kiedy wysokość ogrodzenia przekracza 2,20 m albo ma ono stanąć od strony miejsc pu­blicznych (np. ulicy, torów kolejowych itp.), zamiar budowy należy zgłosić w starostwie powiatowym 30 dni przed rozpoczęciem prac. Warto wie­dzieć, że nie wszędzie mamy prawo w dowolny sposób budować ogrodze­nie na własnej posesji. Zakazy i naka­zy dotyczące budowy ogrodzeń zawar­te są w miejscowym planie zagospo­darowania przestrzennego.

Lilianna Jampolska
fot. Joniec

Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny