Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 5/2013
Przegrody zewnętrzne

Wszyscy wiedzą, że ściany, dach i podło­ga w domu energo­oszczędnym powinny mieć bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Jednak ciepłochron­ność to tylko jedna z pożądanych cech. Ponadto w takim do­mu szczególnego zna­czenia nabiera jakość okien – ich parametry zawsze są znacznie gorsze niż ścian i nie­łatwo je poprawić.

Funkcjonuje bardzo mocno utrwalony ste­reotyp – energooszczędność to przede wszystkim gruba izolacja. Jeśli chcesz mieć jeszcze bardziej energooszczędny dom, to dołóż jeszcze 10 cm wełny lub styropia­nu na ścianach. To wszystko nieprawda. W średniej wielkości domu jednorodzin­nym (130–150 m2) o izolacyjności ścian, da­chu i podłogi na poziomie 0,2 W/(m2·K), oknach do 1,5 W/(m2·K) oraz wymianie po­wietrza ok. 200 m3/h (bez rekuperacji) rocz­ne straty ciepła kształtują się w przybliże­niu następująco:

  • ¼ ściany, dach i podłoga;
  • ¼ okna;
  • ½ wentylacja.

To grube przybliżenie, ale widać, że na­wet w domu nie aż tak bardzo górującym nad standardem wynikającym z przepi­sów, poprawianie izolacji ścian za wszelką cenę nie ma sensu. Potrzebne na to pienią­dze można wydać lepiej. O wentylacji z odzyskiem ciepła szerzej pisaliśmy w poprzed­nim numerze.

 

Z kolei okna to też przegrody zewnętrz­ne, a raczej ich część. W domu mają znacznie mniejszą powierzchnię niż ściany – zwykle 20–30%, ale równocześnie ok. 5 razy wyższy współczynnik przenikania ciepła. U ściany to najczęściej 0,3–0,2 W/(m2·K), a okna 1,5–1,0 W/(m2·K). Oczywiście są też okna 0,6 W/(m2·K), ale wznosi się również ściany 0,1 W/(m2·K). Proporcje są mniej więcej za­chowane. W praktyce nie mniej ważny od ja­kości samego okna okazuje się sposób jego montażu.

 

Dlaczego skupimy się na racjonalnej i eko­nomicznie uzasadnionej grubości ocieplenia przegród oraz doborze okien.

Ile ocieplenia?

Standard ciepłochronności przegród zewnętrz­nych przez ostatnich kilkadziesiąt lat wciąż się podnosi. Obecnie współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie może być wyższy niż 0,3 W/(m2·K), a planowane jest jego obniżenie do 0,2 W/(m2·K). Do lat osiemdzie­siątych XX w. przekraczał zaś 1 W/(m2·K). Dom spełniający dzisiejsze wymagania uznano by wówczas za superenergooszczędny.

Jarosław Antkiewicz
fot. Grupa Silikaty

Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny