Jak wygląda typowa wymiana bramy garażowej?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Jak wygląda typowa wymiana bramy garażowej?

Starą bramę, skrzydłową albo uchylną zastępuje nowszy model tej ostatniej albo brama segmentowa, najchętniej z napędem. Podstawowe powody remontu są następujące: wygoda obsługi wersji z napędem, docieplenie budynku bądź względy natury estetycznej, np. dopasowanie bramy do nowej elewacji.

Kiedy wymiana bramy garażowej jest konieczna?

Wymiana bramy garażowej nie jest najpilniejszą potrzebą remontową, ale po założeniu nowych okien, pokrycia dachowego, czy termoizolacji budynku na garaż też przyjdzie kolej. Bo jak już dom ocieplony, to dobrze by było, żeby brama również miała lepszą izolacyjność termiczną i nie odstawała wizualnie od ładnej elewacji.

Stara - nieizolowana w ogóle lub obłożona cienkim styropianem - nie powstrzyma skutecznie ucieczki ciepła. Współczynnik przenikania ciepła U bramy nowej, zamykającej ogrzewany garaż, nie może przekraczać 1,5 W/(m²·K). Z drugiej strony producenci stolarki robią co mogą, żeby przyciągnąć klienta i proponują np. modele stylistyczne dopasowane do drzwi wejściowych i okien. My zaś stajemy się coraz wygodniejsi - każdy woli otwieranie bramy pilotem, bez wysiadania z samochodu od szarpania się z ciężkim skrzydłem na mrozie czy w czasie deszczu.

Bramy garażowe - jaki model możemy wybrać?

Najpopularniejsze są bramy segmentowe. Składają się z paneli połączonych zawiasami, uszczelnionych na połączeniach i obwodzie płaszcza. Panele produkuje się z blachy stalowej lub aluminiowej. Izolację termiczną stanowi najczęściej pianka poliuretanowa o grubości 20-60 mm. Bramy segmentowe występują w dwóch wariantach: górnym - wtedy brama otwiera się do góry i chowa pod sufitem, i bocznym, gdy otwiera się na bok, na jedną ze ścian garażu.

Zdecydowanie powszechniejszy jest wariant górny - brama ma wtedy 4-6 paneli. Wariant boczny przeznaczony jest do pomieszczeń niskich i szerokich. Segmenty mogą być pełne bądź przeszklone, choć w naszym kraju te ostatnie nie są zbyt popularne. Bramy segmentowe zajmują miejsce wewnątrz garażu, ale nie ograniczają (jak skrzydłowe i uchylne) możliwości parkowania na podjeździe.

Brama 4-panelowa segmentowa górna
Brama 4-panelowa segmentowa górna (fot. Krispol)

Najłatwiej obsadzić je w pomieszczeniach, w których nadproże (przenoszący obciążenie element nad otworem wjazdowym) ma co najmniej 20 cm wysokości, a węgarki (ścianki po bokach) powyżej 10 cm szerokości. Gdy nadproże lub węgarki są zbyt wąskie (albo w ogóle ich brak), stosuje się specjalne profile/ramy montażowe. To osłony z takiego materiału jak brama (tak samo ocieplone), które mocuje się na ościeżnicach bocznych i/lub nadprożowej. Bramę można zatem zamontować, ale kosztem zmniejszenia szerokości lub wysokości otworu wjazdowego.

Rama montażowa umożliwia osadzenie bramy w otworze bez nadproża i węgarków
Rama montażowa umożliwia osadzenie bramy w otworze bez nadproża i węgarków. (fot. Krispol)

Jeżeli w garażu nie da się założyć bramy segmentowej (bo jest zbyt wąski na boczną, zaś miejsce pod sufitem zajmują rury albo podciąg), można wybrać rolowaną, która przypomina rolety zewnętrzne. Jej pancerz tworzą profile z aluminiowej blachy, wypełnione pianką poliuretanową. Pancerz jest nawijany na wał w kasecie, umieszczanej za nadprożem, które musi mieć przynajmniej 30 cm wysokości. Kasetę można też umieścić po stronie zewnętrznej, wtedy wysokość nadproża nie jest ograniczeniem. Jednak to mało popularne rozwiązanie.

Brama rolowana górna
Brama rolowana górna (fot. Wiśniowski)

Nadproże o wysokości poniżej 10 cm wystarczy popularnym bramom uchylnym. Ich skrzydło nie łamie się, a przy otwieraniu w charakterystyczny sposób zachodzi na podjazd, żeby chwilę później schować się pod stropem. Ten ruch sprawia, że podczas otwierania i zamykania bramy potrzeba przed garażem około 1 m pustej przestrzeni, co przy ograniczonej ilości miejsca na podjeździe będzie wadą tego modelu.

Typowa brama uchylna to stalowa rama pokryta blachą lub drewnem, od wewnątrz także panelami PVC. Ociepleniem jest styropian lub pianka poliuretanowa, o grubości 20-40 mm. I tu znaczenie ma szerokość węgarka - nie mniejsza niż 10 cm. Ten typ bramy dostępny jest również z tzw. mechanizmem nożycowym - wtedy nie ma prowadnic sufitowych, jedynie składające się ramiona boczne.

Brama uchylna, stylistycznie spójna z drzwiami
Brama uchylna, stylistycznie spójna z drzwiami (fot. Wiśniowski)

Wymiana bramy garażowej - przygotowujemy miejsce na nową bramę

W starych bramach rozwieranych, drewniane skrzydła (czasami obite blachą) wiszą na zawiasach na drewnianej ramie. Po zdjęciu skrzydeł ramę przecina się w dwóch miejscach na każdym boku. Łapką ciesielską wyciąga wycięty fragment, potem wyrywa resztę. Wyrwa zostanie wyrównana zaprawą. Nową bramę montuje się zwykle nie w otworze wjazdowym, a za nim. Jeżeli ściana ma poważniejsze uszkodzenia, należy je naprawić, np. przez przemurowanie lub wykonanie opaski z pełnej cegły, co ułatwi solidny montaż prowadnic.

W przypadku demontażu bramy metalowej, zawiasy i inne niepotrzebne elementy odcina się piłą albo szlifierką kątową. Można też wyciąć całą bramę, o ile jej metalowa ościeżnica nie stanowi części konstrukcji nadproża. W wariancie przedstawionym na zdjęciach, nowa brama segmentowa zastąpiła uchylną. Jej stalową ramę wypełniały drewniane, niczym nieocieplone panele. Nową ościeżnicę przytwierdzono do starej, po usunięciu zbędnych elementów. Trzeba pamiętać, że bramy segmentowe montuje się w wykończonym (otynkowanym) wnętrzu i na gotowej posadzce. Otwór wjazdowy musi zachowywać piony i poziomy. Krzywizny (także podłogi) mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić wstawienie nowej bramy.

Jeżeli brama jest osadzana w świetle otworu wjazdowego po wycięciu starej ościeżnicy, ma on być o 2-3 cm większy niż jej wymiary. Luzy pozwolą na korektę ustawienia ramy i wprowadzenie pianki uszczelniającej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Gdy otwór jest wyraźnie większy od bramy, szczeliny zakrywa się maskownicami, oferowanymi przez większość producentów. Można ją też zamocować na dodatkowych uchwytach, a otwór zwęzić styropianem, który później będzie wykończony tak jak elewacja. Powiększenie wjazdu jest trudniejsze i wymaga zaangażowania uprawnionego konstruktora.

Stara brama uchylna z wypełnieniem z drewnianych paneli (fot. po lewej) i nowa segmentowa (fot. po prawej), która ją zastąpiła. (fot. Novoferm)

Usuwanie starej ościeżnicy i mocowanie nowej

Usuwanie niepotrzebnych elementów starej ościeżnicy. (fot. Novoferm)
Montowanie ościeżnic bram segmentowych wewnątrz otworu wjazdowego
Ościeżnice bram segmentowych montuje się wewnątrz otworu wjazdowego. (fot. Novoferm)
Nowa ościeżnica przytwierdzona do starej (stalowej)
W tym przypadku nową ościeżnicę przytwierdzono do starej, stalowej. (fot. Novoferm)
Mocowanie ościeżnicy za pomocą łączników
Standardowo ościeżnicę mocuje się do ściany za pomocą łączników. (fot. Hörmann)

Zobacz, jak przygotować garaż do montażu bramy segmentowej

Montaż nowej bramy garażowej

Ościeżnica poprzedniej bramy uchylnej była zamontowana wewnątrz otworu wjazdowego, w licu ściany wewnętrznej garażu. Profile tworzące ramę bramy segmentowej najpierw zostały ze sobą połączone, później - po skontrolowaniu pionu i poziomu - przymocowane do starej ościeżnicy.

Gdyby starą ramę usunięto, nowe prowadnice trzeba by zamocować do ścian za pomocą kątowników montażowych, a szczeliny między ościeżnicą i murem wypełnić pianką.

Prowadnice górne, występujące w bramach segmentowych górnych i niektórych uchylnych, przykręca się do sufitu. Prostopadle do płaszczyzny bramy, sprawdzając, czy trzymają poziom. Profil progowy, usztywniający ramę w bramach uchylnych, w segmentowych się nie pojawia. Mamy tu za to szynę końcową, która na czas montażu staje się progiem, a po zamocowaniu ościeży trafia na swoje miejsce na końcu prowadnic podsufitowych.

Przy bramie segmentowej, kolejnym etapem prac jest włożenie w prowadnice od dołu paneli i połączenie ich zawiasami. W przypadku bramy uchylnej, będzie to założenie skrzydła. W modelach uchylnych rolki mocuje się do skrzydła, w segmentowych do każdego panelu. Gdy skrzydło lekko się przesuwa i nie zaczepia o prowadnice, pozostaje wyregulowanie sprężyn przez odpowiednie naciągnięcie stalowych linek. Na końcu zakłada się wyposażenie dodatkowe: rygle antywłamaniowe, napęd. Tu ważna uwaga - jeżeli planujemy napęd, do miejsca, w którym będzie siłownik, należy wcześniej doprowadzić instalację elektryczną.

Jak montować bramę garażową? Krok po kroku

Przykręcanie prowadnic górnych
Prowadnice górne przykręca się do sufitu, pilnując, żeby trzymały poziom. (fot. Novoferm)
Wkładanie paneli bramy segmentowej w prowadnice
Panele bramy segmentowej wkłada się w prowadnice od dołu i łączy zawiasami. (fot. Novoferm)
Po założeniu sprężyn (fot. po lewej), trzeba je wyregulować, naciągając stalowe linki (fot. po prawej). (fot. Hörmann)
Montowanie uszczelki na dolnym panelu
Montowana na dolnym panelu uszczelka ma zapewnić dobre przyleganie bramy do posadzki i zapobiegać przenikaniu wody. (fot. Hörmann)
Zamontowana brama garażowa
Jeśli linki naciągnięto prawidłowo, brama otwarta do połowy zatrzyma się. (fot. Hörmann)

Wymiana bramy garażowej - kiedy wystarczy serwis?

Wymiana bramy to ostateczność. Jeśli chcemy, żeby służyła nam jak najdłużej, powinniśmy ją regularnie serwisować. Jak radzić sobie z najczęstszymi niedomaganiami? Kiedy skrzydło hałasuje, smaruje się smarem do bram garażowych prowadnice, zawiasy, łożyska rolek, sprężyny, ewentualnie łańcuch. Po jego nałożeniu bramę kilka razy zamyka się i otwiera, aby ułatwić penetrację preparatu i sprawdzić, czy hałas ustąpił. Jeżeli nie - należy skontrolować rolki toczne. Jeśli chwieją się podczas ruchu skrzydła, trzeba je dokręcić. Zużyte wymienić na nowe, najlepiej nylonowe. Skorodowane, metalowe elementy bramy warto przy okazji wyczyścić i zakonserwować.

Przyczyną blokowania się bramy i jej ciężkiej pracy mogą być błędy popełnione przy mocowaniu górnych prowadnic. Jeżeli nie są one dobrze wypoziomowane, albo się obluzowały, konieczne jest zamontowanie ich od nowa. Blokowanie skrzydła może też wynikać ze zużycia koła pasowego, które jest elementem systemu sprężyn naciągowych w bramie segmentowej. W tym przypadku także wystarczy wymiana tej części.

Koszty wymiany bramy garażowej

Za zamontowanie bramy segmentowej fachowcy liczą sobie np. 15% jej wartości, ale nie mniej niż 400-500 zł. Jeśli trzeba przygotować otwór, cena wzrasta. Prace warto zlecić ekipie polecanej przez producenta. Kupując bramę z montażem zapłacimy niższy VAT (8, a nie 23%). Ulga nie dotyczy garaży wolno stojących. Ceny bram segmentowych zaczynają się od 1,5 tys. zł za prosty model z marketu budowlanego. Wersje lepiej wyposażone, markowe to wydatek od 2,5 tys. zł. Niestandardowy rozmiar podnosi cenę o 20-50%, napęd o kilkaset, do tysiąca zł. Profesjonalny przegląd bramy garażowej kosztuje koło 200 zł.

Janusz Werner

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje