Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 1-2/2007
Pozwolenie na budowę
Rozpoczęcie budowy bez uzyskania pozwolenia jest karane nakazem rozbiórki domu. Jakie uzgodnienia są potrzebne przed pozwoleniem na budowę? W większości przypadków gromadzenie potrzebnych dokumentów należy rozpocząć od uzyskania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma, to od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki). Oba dokumenty są...

Rozpoczęcie budowy bez uzyskania pozwolenia jest karane nakazem rozbiórki domu.

Jakie uzgodnienia są potrzebne przed pozwoleniem na budowę?

W większości przypadków gromadzenie potrzebnych dokumentów należy rozpocząć od uzyskania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma, to od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki). Oba dokumenty są wydawane przez wydziały architektury urzędów miast, gmin lub dzielnic. Zawarte w nich informacje mogą szczegółowo określać wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu, kąta nachylenia połaci, wysokości budynku, a nawet materiałów wykończeniowych i wielkości terenów zielonych.

 

Następnym krokiem jest zlecenie uprawnionemu geodecie uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500). Dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze oszacowanie kosztów przyszłej budowy (robót ziemnych, długości przyłączy instalacyjnych itp.).

 

Kolejnymi załącznikami są warunki techniczne dostawy mediów, np. wody i odbioru ścieków (uzgodnione z okręgowym lub miejskim zakładem wodociągów i kanalizacji), energii elektrycznej (z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem energetycznym) oraz gazu (z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem gazowniczym). W razie braku możliwości przyłączenia budynku do którejś z sieci, trzeba będzie przedstawić rozwiązanie alternatywne (w przypadku np. kanalizacji – projekt szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków).

 

Trzeba także uzyskać wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów. Zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000 wydawana przez Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów urzędu gminnego, dzielnicowego lub miejskiego. Gdy na działce są skomplikowane warunki terenowe lub gruntowo-wodne, niezbędna może okazać się ekspertyza geologiczna, ewentualnie tylko oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia budynku.

Co musi zawierać projekt budowlany, żeby uzyskać pozwolenie na jego realizację?

W skład projektu budowlanego wchodzi projekt domu i działki. Projekt architektoniczno-budowlany. Projekt typowy nie jest projektem budowlanym. Trzeba go zaadaptować (opłacając autora projektu typowego albo innego architekta) do konkretnej działki – lokalnych warunków terenowych i gruntowo-wodnych oraz wytycznych zawartych w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli zamawiamy projekt indywidualny, spada z nas załatwianie dodatkowych formalności, ponieważ jego autor ma obowiązek uzyskać wymagane uzgodnienia, dokumenty i ekspertyzy. W projekcie architektoniczno-budowlanym musi być określona charakterystyka energetyczna, ekologiczna i rozwiązania techniczno-materiałowe.

 

Projekt zagospodarowania działki to nic innego, jak naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanych (i istniejących) obiektów: budynku, szamba, śmietnika, dojazdów, ogrodzenia a także przebieg sieci uzbrojenia terenu. Integralną częścią projektu są opisy i rysunki przyłączy – np. wodociągowego, elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego. W zależności od warunków zabudowy może być dodatkowo wymagany projekt ogrodzenia lub wjazdu na działkę (np. jeżeli znajduje się tam rów melioracyjny). v Wszystkie projekty muszą być wykonane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Architekt (projektant) powinien legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Niezbędne jest też uzgodnienie projektów przyłączy w odpowiednich zakładach (wodociągów i kanalizacji, energetycznym, gazowniczym), a projektu budowlanego w zakładzie uzgodnień dokumentacji projektowej.

 

W przypadku, gdy działka znajduje się na gruncie klasy od I do III, konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:


Pobierz wersję pdf: Pozwolenie na budowę
Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA