Stropy i wieńce stropowe w domach jednorodzinnych

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Stropy i wieńce stropowe w domach jednorodzinnych

Strop jest niezwykle istotnym elementem konstrukcyjnym domu i podlega ścisłej kontroli jakości wykonania, a wszelkie jego modyfikacje muszą być opracowane przez uprawnionego projektanta i nadzorowane przez kierownika budowy. Uzupełnieniem niemal każdej konstrukcji stropowej jest wieniec, który kotwi elementy stropowe i zapobiega rozchodzeniu się ścian budynku na skutek nierównomiernego osiadania czy ich obciążenia.

Rodzaje najczęściej wykonywanych stropów

Rodzaj i technologie wykonania stropu określa każdy projekt budowlany, ale niekiedy z różnych powodów, np. kosztów, dostępności materiałów, skomplikowania wykonania czy szczególnych wymagań - inwestor decyduje się na jego zmianę po uzgodnieniu z projektantem. Zależnie od ustaleń, do wyboru są następujące rozwiązania konstrukcyjne:

 • strop gęstożebrowy należy do najczęściej układanych ze względu na dostępność materiałów do ich budowy (elementy wykonują lokalne wytwórnie) i stosunkowo proste wykonanie. Te stropy są dostępne w wielu odmianach, znanych pod nazwami, np. teriva, fert, różniących się nośnością użytkową, dopuszczalną rozpiętością, odstępem belek, rodzajem elementów wypełniających. Prefabrykowane belki nośne w postaci kratownicy z zabetonowaną stopką pełnią rolę żeber rozstawionych co 45-60 cm, a przestrzeń między nimi wypełniają pustaki z keramzytobetonu, żużlobetonu, ceramiki lub betonu komórkowego. Ich wysokość konstrukcyjna wynosi 24-30 cm, a rozpiętość sięga do 7,80 m. W zależności od potrzeb belki można skracać, co ułatwia wykonanie nieregularnych zarysów stropu. Przy rozpiętościach powyżej 4 m tworzone jest również poprzeczne żebro rozdzielcze, zapobiegające klawiszowaniu. Belki i pustaki układa się ręcznie na wypoziomowanych podporach w rozstawieniu co ok 1,5 m, a następnie zalewa betonem klasy C20/25 (dawniej B20), tworzącym jednocześnie warstwę nadbetonu o grubości 4-5 cm.
  Strop gęstożebrowy
  Strop gęstożebrowy, fot. Techbud.
 • strop monolityczny to konstrukcja wylewana w całości na budowie i stosowana głównie w przypadku skomplikowanego zarysu stropu oraz przy dużych jego rozpiętościach. Zawsze projektowane są indywidualnie, a ich wysokość konstrukcyjna wynosi z reguły 15-20 cm. Są dość pracochłonne w wykonaniu, gdyż wymagają wykonania zbrojenia głównego i rozdzielczego, a także pełnego szalunku opartego na regulowanych podporach. Ze względu na gęste rozmieszczenie zbrojenia, już w czasie wykonywania stropu, należy przewidzieć miejsca, gdzie będą potrzebne duże przekucia, wstawiając w tych miejscach wkładki.
  Strop monolityczny
  Strop monolityczny, fot. Stalexport.
 • strop z prefabrykowanych płyt typu filigran pod względem konstrukcyjnym podobny jest do stropów monolitycznych. Różnica polega na wykorzystaniu prefabrykatów w postaci płyt pełniących funkcję tzw. szalunku traconego. Płyty o szerokości do 2,5 m oraz grubości 5-7 cm układane są dźwigiem na regulowanych podporach systemowych, a następnie dozbrajane prętami poprzecznymi i wzdłużnymi. Kolejny etap to zabetonowanie stropu do przewidzianej w projekcie grubości. Prefabrykowane płyty mogą mieć różnorodne, zgodne z projektem zarysy, co ułatwia wykonanie nietypowych stropów.
  Strop filigran
  Strop typu filigran, fot. Konbet Poznań.
 • strop z prefabrykowanych płyt kanałowych to również popularne rozwiązanie, które umożliwia wykonanie stropu bez ustawiania podpór montażowych i umożliwia użytkowanie natychmiast po ułożeniu. Stropy te dostępne są w różnych wariantach dopuszczalnych rozpiętości oraz obciążeń i są wykorzystywane w budynkach o prostym kształcie, zapewniając szybki montażu i relatywnie niskie koszty. Płyty stropowe układane są bezpośrednio na ścianach nośnych i podciągach za pomocą dźwigu, a połączenia między nimi tzw. zamki zalewa się betonem, stabilizując połączenia. Ich wadą jest skłonność do pojawiania się rys w miejscach styku płyt, ale przy wykończeniu, np. sufitem podwieszanym, nie ma to istotnego znaczenia.
  Strop prefabrykowany
  Strop z prefabrykowanych płyt kanałowych, fot. Stropy.pl.

Wieniec stropowy - niezbędne uzupełnienie konstrukcji domu

Wieniec stropowy tworzy żelbetową "opaskę" na poziomie stropu, która spina ściany i usztywnia konstrukcję stropową. Wieniec może pełnić dodatkowe funkcje, np. jako podciąg lub nadciąg nad szerokimi prześwitami w konstrukcji murowej lub do osadzenia konstrukcji wspornikowej balkonu albo pokrycia tarasu, a w formie pełnej lub częściowej zwieńcza ściankę kolankową i umożliwia zamocowanie murłaty.

Układany jest również jako oparcie dla gniazd mocowania drewnianych belek stropowych. Jego wymiary i zbrojenie dostosowuje się do konkretnej konstrukcji stropowej i w nietypowych zastosowaniach wymaga szczegółowego zaprojektowania. Natomiast w standardowych rozwiązaniach tworzony jest jako zbrojona konstrukcja belkowa z 3-4 prętów zbrojeniowych o średnicy 10-12 mm i przekroju dostosowanym do wysokości stropu i układane obwodowo na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych. Szczegółowe rozwiązania konstrukcji wieńca podaje zawsze dokumentacja projektowa, a wykonawczo jego utworzenie odbywa się równocześnie z budową konstrukcji stropowej.

Technologia montażu stropów gęstożebrowych

Każdy producent prefabrykowanych belek stropowych i pustaków powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak "B") oraz udostępnić charakterystykę techniczną produktu. Przed położeniem stropu konieczne będzie przygotowanie ścian, a także podłoża, na którym oprą się podpory montażowe.

Montaż stropu rozpoczyna wciągnięcia belek i ich rozstawienie oraz sukcesywne układanie pustaków. Pierwszą belkę układamy w takim miejscu, aby pustaki wypełniające - ustawione na końcach - opierały się na ścianie bocznej ponad 3 cm, a minimalna głębokość oparcia końca belki na podporze wynosiła 7 cm. Kolejne belki ustawiamy w rozstawieniu ustalonym przez pustaki umieszczone przy ich końcach.

Belki dla stropu gęstożebrowego
Konstrukcja stropu gęstożebrowego jest oparta na stalowo-betonowych belkach, fot. Rector. 

Pod rozstawionymi belkami z ułożonymi skrajnymi pustakami musimy teraz ustawić podpory montażowe. Stemple powinny być rozmieszczone w odstępach co ok. 1,5 m wzdłuż belki i 1-1,5 m w kierunku poprzecznym. Wygodnym rozwiązaniem jest użycie podpór systemowych z płynnie regulowaną wysokością. Zalecane jest utworzenie tzw. ujemnej strzałki ugięcia o wartości odpowiadającej 1/300 długości stropu. Uzyskamy to poprzez zwiększenie wysokości podparcia w środku rozpiętości, np. o 2 cm, gdy strop ma 6 m długości. Kolejny etap to rozmieszczenie pozostałych pustaków i utworzenie żeber rozdzielczych. Pustaki powinny być układane pasami prostopadłymi do przebiegu belek, a żebro rozdzielcze tworzymy wtedy, gdy strop ma rozpiętość powyżej 4 m. Gdy jest dłuższy niż 6 m - wykonujemy dwa żebra rozdzielcze.

Stropy gęstożebrowe wymagają ułożenia dodatkowego zbrojenia przypodporowego, przenoszącego siły ścinające. Takie zadanie spełniają prefabrykowane siatki zbrojeniowe o oznaczeniach P1 i P2. Siatkę P1 o szerokości 110 cm układa się na podporach wewnętrznych symetrycznie względem ściany nośnej. Natomiast siatki P2 o szerokości 65 cm kładziemy na szerokość wieńca, a pozostała część zachodzi na strop.

Ponieważ betonowanie stropu odbywa się jednocześnie z betonowaniem wieńca, konieczne będzie przygotowanie i ułożenie jego zbrojenia oraz zaszalowanie od zewnętrznej strony ścian. Standardowo zbrojenie wieńca to 4 pręty średnicy 10-12 mm ze strzemionami co 30 cm. Przy małej grubości ściany nośnej oraz na ścianach wewnętrznych można ułożyć zbrojenie z 3 prętów w układzie odwróconego trójkąta równobocznego lub prostokątnego.

Betonowanie stropu gęstożebrowego
Po lewej: jednoczesne zalewanie wieńca i płyty stropowej. Po prawej: Betonowanie wykonujemy ruchem prostopadłym do belek na całej ich rozpiętości, fot. Stropex.

Strop powinien być betonowany w sposób ciągły co praktycznie wymaga użycia pompy do betonu. Bezpośrednio przed betonowaniem całą powierzchnię trzeba obficie zmoczyć. Beton towarowy klasy C20/25 musi być rozkładany równomiernie pasami prostopadłymi do belek. Zapewnia to równomierne ich dociążanie i jednocześnie umożliwia łatwą kontrolę wzrokową grubości warstwy nadbetonu. Jego konsystencja powinna być na tyle płynna, aby następował samoczynny rozpływ, co pozwoli na uzyskanie w miarę równej powierzchni stropu.

Dodatkowo w miejscach zagęszczenia zbrojenia (w pobliżu wieńców) jest wskazane dodatkowe zagęszczenie przy użyciu wibratora wgłębnego. Przez okres 5-7 dni należy systematycznie zwilżać powierzchnie betonu, nie dopuszczając do widocznego przeschnięcia. Wygodnym sposobem nawilżania będzie ustawienie zraszaczy ogrodowych, które mogą pracować ciągle bez konieczności stałego dozoru. Dalsze prace budowlane na stropie, bez nadmiernego jego obciążenia, można rozpocząć po ok. 7 dniach, a podpory montażowe usunąć po 2 tygodniach.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa

fot. otwierająca: Techbud, Stalexport, Konbet Poznań, Stropy.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2021 - styczeń 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje