Na co zwrócić uwagę podczas wymiany pokrycia dachowego?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Na co zwrócić uwagę podczas wymiany pokrycia dachowego?

Pokrycie dachu wymienia się, gdy przestaje być szczelne lub ulega uszkodzeniu oraz przy okazji nadbudowy lub rozbudowy domu. Ponadto nowym materiałem zastępuje się eternit, nadal spotykany na wiejskich terenach. Niekiedy wymienia się tylko część pokrycia bądź same obróbki blacharskie. Zaś podczas adaptacji poddasza na mieszkalne, w połaci osadza się okna dachowe lub buduje lukarnę.

Wymiana pokrycia dachowego - określamy zakres prac

W przypadku nadbudowy albo rozbudowy, gruntownym modyfikacjom podlega konstrukcja więźby dachowej, a co za tym idzie, również pokrycie dachowe. Jeżeli obrys budynku się nie zmienia, a ściany są nadbudowywane proporcjonalnie, to konstrukcję dachu można rozebrać i ponownie złożyć. Chociaż jest to trudne i zależy od stanu technicznego istniejącej konstrukcji dachu.

Jeśli jednak zmieni się choć fragment istniejącego budynku, to do nowej bryły należy dopasować konstrukcję dachu. Wówczas konieczne jest nie tylko ułożenie nowego pokrycia, ale też nowe ocieplenie połaci i zabudowa dachu od strony wewnętrznej.


Przy rozbudowie budynku konieczne jest wykonanie nowej więźby dachowej. (fot. T. Rybarczyk)

Adaptacja poddasza

Kiedy poddasze jest nieużytkowe i geometria dachu pozwala je zagospodarować, to jest to najprostszy sposób na powiększenie powierzchni użytkowej domu. Przy tego typu adaptacji, trzeba sprawdzić konstrukcję stropu poddasza oraz konstrukcję dachu, która zostanie dociążona ociepleniem i zabudową. Należy to zlecić inżynierowi z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Na podstawie jego opinii przygotowuje się projekt adaptacji poddasza. O ile przebudowa nie zwiększy tzw. obszaru oddziaływania budynku (Prawo Budowlane art. 19.2.16), do rozpoczęcie prac wystarczy tylko zgłoszenie.

Poddasze, które będzie zagospodarowane na użytkowe
Adaptacja poddasza na użytkowe często wymaga jego doświetlenia poprzez wstawienie okien w ścianach szczytowych, okien w połaci lub dobudowy lukarny. (fot. T. Rybarczyk)

Zamontowanie okna dachowego

Jednym z etapów adaptacji poddasza jest doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym. Jeśli nie ma możliwości wykonania otworów okiennych w ścianach szczytowych, to osadza się okna w połaci. Jest to ułatwione, jeśli rozstaw krokwi jest odpowiedni. W miejscu planowanego okna demontuje się fragment pokrycia. Ze względów ergonomicznych zaleca się osadzenie na takiej wysokości, aby jego dolna krawędź znajdowała się 110-140 cm nad posadzką, a górna - nie była wyżej niż 220 cm.

Przy wstawianiu okna połaciowego, oczywiście, ważne jest też przygotowanie wszelkich elementów zapewniających odpowiednie odprowadzenie wody, czyli kołnierzy i innych akcesoriów. Poza tym warto od razu wyposażyć okna w rolety lub markizy zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Montaż okna dachowego wymaga wycięcia otworu w połaci i osadzenia skrzydła wraz z kołnierzem uszczelniającym. (fot. Fakro)

Dobudowa lukarny

Innym sposobem na doświetlenie poddasza jest wykonanie lukarny, która daje większe możliwości wykorzystania przestrzeni niż okno połaciowe - powiększa jego powierzchnię użytkową i czyni je wygodniejszym i bardziej ergonomicznym.

Lukarna wymaga jednak dużej ingerencji w konstrukcję dachu, ponieważ w tym miejscu należy go przebudować. Dodatkowo nieodzowne jest sprawdzenie, czy tego typu rozwiązanie będzie możliwe do wykonania pod względem konstrukcyjnym - w kontekście przeniesienia obciążeń przez konstrukcję dachu i strop, który stanowi podłogę poddasza.

Wznosząc lukarnę, trzeba zapewnić taką izolacyjność przegród zewnętrznych, by spełniały wymogi wytycznych WT2021.

Dobudowa lukarny. (fot. T. Rybarczyk)

Przełożenie dachu

Jeżeli nie planujemy przebudowy dachu, jedynie miejscową naprawę pokrycia - stopień skomplikowania robót będzie zależał od jego rodzaju. Najłatwiejsze do wymiany są dachówki. Można je przełożyć, zamieniając część uszkodzonych elementów na nowe. Trudniejsza będzie naprawa pokrycia z blachy, bo do zastąpienia są całe arkusze. Jeśli uszkodzona jest blacha w najwyższej strefie dachu, to sprawa jest prosta - wymienia się arkusze ułożone na wierzchu. Jeżeli konieczna jest ingerencja w dolne partie dachu, to by do nich dotrzeć, trzeba wcześniej odkryć arkusze zamontowane na nich i wyżej.

Wymiana starej dachówki na nową
Wymiana starej dachówki na nową. (fot. T. Rybarczyk)
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Wymiana samego pokrycia

Przy rozległym zniszczeniu powierzchni dachu, niezbędne są niekiedy bardziej radykalne działania, czyli wymiana całego pokrycia na nowe. Gdy więźba dachowa jest "zdrowa" i nieuszkodzona, a pokrycie zastępujemy takim samym, to możemy wykorzystać istniejącą podkonstrukcję. Podczas demontażu wierzchniej warstwy powinno się jednak uważać, by nie uszkodzić folii dachowych (jeśli je ułożono). Prace remontowe w tym przypadku polegają na zdjęciu starego pokrycia, uzupełnieniu folii i membran oraz ułożeniu nowego materiału wierzchniego.

Wymiana pokrycia ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji

Przy wymianie całego pokrycia zdarza się, że trzeba też wzmocnić istniejącą konstrukcję dachu. Najlepszym sposobem jest powiększenie przekrojów jej głównych elementów - przytwierdzając do nich belki wzmacniające. Rodzaj wzmocnień powinien dobrać i zaprojektować uprawniony projektant, biorąc pod uwagę możliwości wykonania ich na placu budowy.

Jeżeli stara konstrukcja jest w złym stanie, wzmocnienia nie wystarczą. Wówczas konieczna jest wymiana elementów na nowe. Ich przekrój i rozmieszczenie powinien również zaplanować konstruktor.

Pomimo że przy wzmacnianiu więźby na ogół nie zmieniają się istotne parametry budynku (powierzchnia użytkowa lub kubatura), to jednak wszystkie te prace związane są z bezpieczeństwem jego eksploatowania użytkowania i muszą być realizowane zgodnie z projektem i po akceptacji stosownego zgłoszenia przez odpowiednie władze (zwykle starostwo powiatowe).

Remontowany dach ze wzmocnionymi krokwiami i wymienionymi łatami
Remontowany dach ze wzmocnionymi krokwiami i wymienionymi łatami. (fot. T. Rybarczyk)

Wykonanie nowego dachu

Kiedy nie można wykorzystać starych elementów, dach należy w całości zdemontować, następnie zaprojektować i wykonać nowy. Wtedy roboty przebiegają tak samo, jak w przypadku nowego domu. Trzeba więc zapewnić odpowiednie przekazywanie obciążeń z dachu na ściany za pomocą wieńca żelbetowego, w którym osadza się murłatę, a na niej opiera się konstrukcję dachu.

Nowa konstrukcja dachu powinna być zaprojektowana jako odporna na obciążenia śniegiem, wiatrem, pokryciem i innymi warstwami dachu oraz obciążenia montażowe. Jeżeli to konieczne, należy przewidzieć ocieplenie i zabezpieczenie membranami - wiatroizolacją i paroizolacją. Nowe pokrycie ma zapewniać szczelność dachu i trwałość na wiele lat, zaś obróbki blacharskie odprowadzać wodę opadową zebraną z dużej powierzchni.

Wszystkie te elementy są bardzo ważne, nawet drobny błąd popełniony na dowolnym etapie wnoszenia dachu może prowadzić do koniecznych napraw. Znalezienie wykonawców chcących poprawić dach jest dosyć trudne. Na ogół dekarze wolą realizować zlecenia od początku, a nie poprawiać po poprzednikach. Dlatego zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie dachu należy powierzyć profesjonalistom z doświadczeniem w montażu konkretnego materiału pokryciowego.

Nowa więźba dachowa na rozbudowywanym budynku. (fot. T. Rybarczyk)

Ocieplenie połaci

Podczas modernizacji dachu istotne jest odpowiednie jego ocieplenie. Niewystarczająca grubość będzie powodować zimą wychładzanie się poddasza, a latem - wysoką temperaturę we wnętrzach na tej kondygnacji. Mieszkanie w wychłodzonych lub w zbyt gorących pomieszczeniach jest niekomfortowe. Dach można ocieplić na dwa sposoby - umieszczając termoizolację między krokwiami albo nakrokwiowo.

W pierwszym wariancie nie da się ułożyć ocieplenia wyłącznie w grubości krokwi, ponieważ taka termoizolacja będzie zbyt cienka. Wówczas konieczne jest wykonanie dodatkowej podkonstrukcji (mocowanej od strony poddasza), którą wypełnia się wełną mineralną. Praktykuje się to, gdy nie demontuje się pokrycia. Sposób ten ma jednak wadę - zmniejsza wysokość pomieszczeń o grubość ocieplenia, co jest szczególnie kłopotliwe na niskich poddaszach.

Druga możliwość to ułożenie ocieplenia nakrokwiowo. Wymaga to jednak demontażu pokrycia dachu, wykonywane jest więc jedynie w budynkach, w których całe pokrycie zastąpi nowe. Zwykle stosuje się twarde płyty z wełny mineralnej lub płyty poliuretanowe (z pianki).

Ułożona nowa wiatroizolacja i ołacenie dachu
Ułożona nowa wiatroizolacja i ołacenie dachu. (fot. T. Rybarczyk)
Ocieplenie połaci dachowej pomiędzy krokwiami z podkonstrukcją
Ocieplenie połaci dachowej pomiędzy krokwiami z podkonstrukcją. (fot. T. Rybarczyk)

Wymiana części orynnowania i obróbek blacharskich

Wymiana samych obróbek blacharskich jest niewielkim przedsięwzięciem. Jeżeli uszkodzone są rynny albo rury spustowe, to należy zastąpić je wyrobami z takiego samego materiału, najlepiej systemu, z którego produkty zostały pierwotnie użyte. Będziemy mieli pewność, że po zamontowaniu wszystkie elementy - nowe i stare - będą do siebie pasowały. W przypadku naprawy lub wymiany obróbek blacharskich, na ogół dopasowuje się je konkretnie do danego fragmentu dachu.

Uszkodzone rynny należy wymienić na produkty z systemu tego samego producenta
Uszkodzone rynny należy wymienić na produkty z systemu tego samego producenta. (fot. Ruukki)

Redaktor: Tomasz Rybarczyk
fot. otwierająca: Röben

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom kwiecień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje