Gruntowanie przed malowaniem - jaka jest rola preparatów gruntujących?

Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Gruntowanie przed malowaniem - jaka jest rola preparatów gruntujących?

Zarówno w nowo wybudowanych domach, jak i podczas remontów, malowanie ścian i sufitów stanowi podstawowy sposób ich wykończenia. Stanowi ono jednak jedynie finalny etap tworzenia powłoki dekoracyjno-ochronnej, poprzedzony niezbędnymi pracami przygotowawczymi. Zakres tych prac uzależniony jest od stanu powierzchni. W przypadku ścian i sufitów gładkich i równych, prace mogą ograniczyć się do ich oczyszczenia i zagruntowania przed nałożeniem farby. Natomiast w przypadku powierzchni nierównych, chropowatych lub pokrytych starą, zniszczoną farbą, konieczne będzie przeprowadzenie bardziej kompleksowych prac remontowych.

aktualizacja: 2024-05-24 06:56:56
Czego dowiesz się z artykułu?
 • Jaka jest rola preparatów gruntujących i jakie są ich własności techniczne?
 • W jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi nakładać preparaty gruntujące?

Preparat gruntujący - jego rola i własności techniczne

Dawniej pierwszą powłokę na nowych tynkach stanowiło tzw. białkowanie, polegające na pokryciu podłoża rzadkim roztworem wapna malarskiego. Celem było wzmocnienie i uszczelnienie powierzchni przed nałożeniem dekoracyjnego pokrycia z farb wapiennych lub klejowych.

Wraz z pojawieniem się wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych białkowanie zastąpiono gruntowaniem podłoża rozcieńczoną farbą nawierzchniową. Nie tylko wzmacniało to podłoże, ale także wyrównywało jego chłonność, ułatwiając nakładanie farby. Rozwój chemii budowlanej i wprowadzenie wielu odmian farb i innych dekoracyjnych pokryć ściennych zaowocował pojawieniem się grupy wyrobów przeznaczonych do aplikacji przed malowaniem - gruntów do podłoży mineralnych. Często stanowią one element firmowego systemu malarskiego, gwarantując odpowiednie połączenie kolejnych warstw nakładanych na ściany i sufity.

Pod pojęciem preparatów gruntujących znajdziemy wiele produktów, często rekomendowanych do konkretnych podłoży i niezbędnych przy nakładaniu określonych warstw nawierzchniowych. Wszystkie one jednak pełnią kilka podstawowych zadań niezbędnych do prawidłowego utworzenia ostatecznego pokrycia. Pod względem chemicznym są to rozcieńczone wodą żywice polimerowe zawierające również szereg dodatków o specjalnych właściwościach, np. tworzących szorstką powierzchnię sczepną pod tynki. Szczegółowe właściwości konkretnych produktów do gruntowania oraz sposób ich aplikacji znajdują się z reguły na opakowaniu handlowym.

 

Przykładowa oferta preparatów gruntujących firmy FFiL Śnieżka
Przykładowa oferta preparatów gruntujących firmy FFiL Śnieżka

 

Istotnym zadaniem preparatu gruntującego jest (przy większości zastosowań) głębokie wnikanie w podłoże i tworzenie struktury wzmacniającej, co jest szczególnie ważne przy słabych podłożach, np. "piaszczystych" tynkach wapiennych. Z reguły podstawowym wyznacznikiem zdolności do penetracji jest gęstość preparatu - rzadki produkt łatwiej wnika wgłęb podłoża - ale nadmiernie rozwodniony nie zapewni dużej wytrzymałości nasączonej warstwy. Dlatego istotne znaczenie ma także wielkość cząstek polimeru i jego zdolność do penetracji, co zależy od rodzaju zastosowanejżywicy syntetycznej i odpowiednich dodatków.

Dzięki uszczelnieniu podłoża ograniczone jest wchłanianie wody, ale jednocześnie zachowana będzie przepuszczalność dla pary wodnej, co umożliwia m.in. wysychanie głębszych warstw przegród budowlanych. Zmniejszenie chłonności podłoża i jego wyrównanie na całej powierzchni ułatwia też malowanie i zapewnia równomierne wysychanie powłoki malarskiej, ograniczając ryzyko pojawienia się smug i przebarwień pochodzących z podłoża. Przygotowanie podłoża przez jego zagruntowanie wykonuje się również na powierzchniach przewidzianych do ułożenia tapet, gładzi gipsowej czy klejonych okładzin ceramicznych, gdyż ogranicza odciąganie wody z nakładanych warstw mocujących pokrycie.

Grunty wykorzystywane są do przygotowania powierzchni do dalszychprac wykończeniowych na wszystkich podłożach mineralnych, a więc z betonów, ceramiki, gipsu, tynków w różnych odmianach, a także płyt gipsowo-kartonowych czy gipsowo-włóknowych, a w specjalnych odmianach również do gruntowania płyt drewnopochodnych np. typu OSB.

Aplikacja preparatów gruntujących

Wiele osób decyduje się na samodzielne wykonanie prac malarskich w domach i mieszkaniach, zarówno w nowo wybudowanych, jak i remontowanych. W przypadku standardowego wykończenia deweloperskiego, obejmującego surowe tynki na ścianach i sufitach, przygotowanie do samodzielnego malowania lub nałożenia innych powłok dekoracyjnych można często ograniczyć - po ewentualnym wykonaniu drobnych miejscowych napraw - jedynie do odkurzenia i zagruntowania podłoża. Analogicznie postępujemy w przypadku renowacji gruntownej, obejmującej nałożenie gładzi tynkarskiej lub wyłożenie płytami gipsowo-kartonowymi na klej.

Szpachlowanie ścian - kiedy szpachla, kiedy z worka? Kiedy grunt?

Aplikacja preparatów gruntujących na istniejących powłokach malarskich

W przypadku istniejących powłok malarskich wykonanych zfarb emulsyjnych o wystarczającej przyczepności gruntowanie podłoża może być zbędne, a nawet szkodliwe. Grunt może nie wchłonąć się w podłoże, a utworzona warstwa może utrudnić nałożenie nowej farby i zmniejszyć jej przyczepność. Na takich powierzchniach wystarczy dokładne zmycie ich wodą z dodatkiem detergentu. Zanieczyszczenia, których nie da się usunąć w ten sposób, mogą wymagać wytarcia np. z użyciem rozpuszczalnika. Niezmywalne rdzawe zacieki lub plamy po dymie tytoniowym należy wstępnie pomalować farbą izolującą.

Nakładanie preparatu gruntującego

Do gruntowania surowego podłoża można użyć szerokiego pędzla (ławkowca), wałka malarskiego lub pistoletu natryskowego. Wygodnym sposobem jest również zastosowanie opryskiwacza ogrodniczego, a następnie rozprowadzenie preparatu pędzlem, co zapewni jego wtarcie w podłoże. Grunt nie powinien ściekać po ścianie ani tworzyć dostrzegalnych zacieków. Nakłada się go jedno- lub dwukrotnie, w zależności od chłonności podłoża.

Właściwości prawidłowo nałożonego preparatu gruntującego

Prawidłowo nałożony preparat gruntujący powinien tworzyć matową, jednorodną płaszczyznę bez widocznych wybłyszczeń. Czas potrzebny do jego wyschnięcia wynosi zazwyczaj 1-2 godziny, w zależności od warunków otoczenia.Zagruntowana powierzchnia może pozostać niepomalowana przez dłuższy czas, ale przed nałożeniem farby należy ją oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.

 

fot. otwierająca: Agrekom

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • Jakie są etapy przygotowania powierzchni przed malowaniem?

  Przygotowanie powierzchni przed malowaniem obejmuje oczyszczenie i zagruntowanie, w przypadku gładkich i równych ścian oraz sufitów, a także bardziej kompleksowe prace remontowe przy nierównych, chropowatych lub pokrytych starą farbą powierzchniach.
 • Jakie zadania pełnią preparaty gruntujące?

  Preparaty gruntujące wzmacniają podłoże, wyrównują jego chłonność, tworzą strukturę wzmacniającą, uszczelniają powierzchnię, ograniczają wchłanianie wody, a jednocześnie zachowują przepuszczalność dla pary wodnej, co ułatwia dalsze prace wykończeniowe i nakładanie farby.
 • W jakich warunkach należy nakładać preparaty gruntujące i jakie narzędzia są do tego używane?

  Preparaty gruntujące nakłada się w odpowiednich warunkach atmosferycznych za pomocą szerokiego pędzla, wałka malarskiego, pistoletu natryskowego lub opryskiwacza ogrodniczego. Grunt nie powinien ściekać ani tworzyć zacieków, a aplikację można powtórzyć jedno- lub dwukrotnie w zależności od chłonności podłoża.
 • Jakie są właściwości prawidłowo nałożonego preparatu gruntującego?

  Prawidłowo nałożony preparat gruntujący tworzy matową, jednorodną powierzchnię bez wybłyszczeń. Czas schnięcia wynosi zazwyczaj 1-2 godziny, a zagruntowana powierzchnia może pozostać niepomalowana przez dłuższy czas, pod warunkiem jej oczyszczenia przed nałożeniem farby.
 • Czy gruntowanie istniejących powłok malarskich jest zawsze konieczne?

  Gruntowanie istniejących powłok malarskich wykonanych z farb emulsyjnych o wystarczającej przyczepności może być zbędne, a nawet szkodliwe. Wystarczy dokładne zmycie powierzchni wodą z detergentem, a w przypadku trudnych do usunięcia zanieczyszczeń, użycie rozpuszczalnika.
 • Czytaj więcej Czytaj mniej
Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom

Od 1998 roku Redakcja "Budujemy Dom" tworzy społeczność pasjonatów budownictwa, którzy z chęcią dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasz zespół to wykwalifikowani redaktorzy, architekci, inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin budownictwa, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i śledzą najnowsze trendy.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!