Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 06/2005
Instalacje - prowadzenie i osprzęt

Każdy inwestor budujący własny dom musi „zmierzyć się” z instalacją wodną i grzewczą: z czego je wykonać, którędy poprowadzić i jaki osprzęt zastosować. Nie jest to zadanie łatwe.Instalacje wody zimnej mogą być wykonywane z rur stalowych ocynkowanych, ze stali nierdzewnej, z miedzi, PVC, a także z polipropylenu PP, polibutylenu PB,...

Każdy inwestor budujący własny dom musi „zmierzyć się” z instalacją wodną i grzewczą: z czego je wykonać, którędy poprowadzić i jaki osprzęt zastosować. Nie jest to zadanie łatwe.

Instalacje wody zimnej mogą być wykonywane z rur stalowych ocynkowanych, ze stali nierdzewnej, z miedzi, PVC, a także z polipropylenu PP, polibutylenu PB, polietylenu sieciowanego PE-X oraz z rur wielowarstwowych. Wskazane jest wykonanie instalacji wody ciepłej oraz ewentualnie cyrkulacji z tego samego materiału, co wody zimnej.

 

Wodne instalacje centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych, z polietylenu sieciowanego PE-X, a także polipropylenu PP, polibutylenu PB lub rur wielowarstwowych.

 

Prowadzenie instalacji

 

Zasadniczo przewody instalacji wodociągowych i grzewczych powinny przebiegać równolegle lub prostopadle do ścian i stropów. Przejścia rur przez przegrody należy wyposażyć w tuleje ochronne, co zabezpieczy je przed szkodliwym oddziaływaniem przegród, np. wskutek „osiadania” budynku, czy z powodu korodujących właściwości gipsu w ściankach gipsowo-kartonowych. Ponadto ułatwi to wymianę instalacji w przyszłości. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym:

 

  • nie działającym korozyjnie na rurę;
  • umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się;
  • utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno się znajdować żadne połączenie przewodu.

 

 

Rury należy prowadzić po trasach najkrótszych, bez zbędnych załamań i kolizji z innymi instalacjami. Przebieg instalacji powinien zapewniać właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed uszkodzeniami (szczególnie ważne dla przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). Dobór średnic przewodów wraz z armaturą powinien zapewnić bezszumowe działanie instalacji.

 

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg przewodów zabezpieczonych przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem się pary wodnej po ścianach zewnętrznych (cieplne izolowanie rur lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

 

Sposoby prowadzenia instalacji

 

Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania mogą być rozprowadzone w następujący sposób:

 

  • natynkowo – czyli po wierzchu ścian i przegród budowlanych;
  • w bruzdach ściennych;
  • w szlichcie podłogowej;
  • w pionowych szachtach i kanałach ściennych.

 

Możliwe są też kombinacje opisanych powyżej sposobów (np. przewody rozdzielcze i piony prowadzone natynkowo, a odgałęzienia lub rozprowadzenia do grzejników w szlichcie podłogowej – przy wykorzystaniu rozdzielaczy). Dodatkowo przewody instalacji grzewczej mogą być również układane w specjalnych listwach przypodłogowych.


Pobierz wersję pdf: Instalacje - prowadzenie i osprzęt

Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowicie za darmo!