Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Zobacz oferty produktowe firm

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Znalezione pozycje: 4
Ostatnio dodane produkty
Zalegający w strefie okapu dachu śnieg i zwisające z rynien sople lodu nie tylko mogą uszkodzić orynnowanie, ale są też groźne dla znajdujących się w pobliżu ludzi. Z kolei usuwanie białego puchu z podjazdu do garażu wymaga sporego wysiłku i zabiera dużo czasu. Rozwiązaniem tych problemów jest zainstalowanie instalacji przeciwoblodzeniowej.

Ogrzewanie rynien

Kluczowym elementem instalacji chroniącej strefę okapu są przewody grzejne, które układa się w rynnach, a w rejonach gdzie występują intensywne opady śniegu - także przy krawędzi dachu. Podłączone do instalacji elektrycznej emitują ciepło, dzięki czemu znajdujący się wokół śnieg i lód roztapia się, zapewniając drożność systemu odprowadzania wody.

Przewody oferowane są w dwóch wersjach:

  • zwykłe (stałooporowe) - po uruchomieniu grzeją ze stałą mocą;
  • samoregulujące - same dostosowują moc grzania do temperatury otoczenia, a moc może być odmienna na różnych odcinkach tego samego przewodu. Co prawda zapłacimy za nie więcej, niż za stałooporowe, ale oszczędzimy na etapie eksploatacji, ponieważ - w zależności od temperatury - pobierają mniej lub więcej energii.

Instalację można uruchamiać samemu bądź zdecydować się na wariant automatyczny. Ta druga opcja jest wygodniejsza, ponieważ włączenie może być potrzebne w czasie nieobecności domowników bądź w środku nocy.

Ważnym elementem systemu są też działające łącznie czujniki wilgotności i temperatury, które umieszcza się odpowiednio na dnie rynny i na zewnątrz budynku. W pierwszej kolejności sprawdzana jest temperatura zewnętrzna. Jeżeli jest niższa od ustawionej (np. 2°C), sterownik zaczyna kontrolować wilgotność i dopiero po wykryciu opadu śniegu - włącza system.

Przewody nie emitują zbyt wysokiej temperatury, dlatego można je układać zarówno w rynnach stalowych, jak i z PVC.

Oblodzone rynny
fot. Galeco
System przeciwoblodzeniowy dachu i rynny
System przeciwoblodzeniowy dachu i rynny (fot. Fenix Polska)

System przeciwoblodzeniowy na podjeździe

Zasada działania jest podobna jak w przypadku instalacji rynnowej. Obok przewodów grzejnych, używa się też specjalnych mat. Wykonane są one przeważnie z siatki z włókna szklanego, do której przymocowany jest przewód grzejny. Sprzedawane są w gotowych do montażu kompletach, o różnych wymiarach - tak, by móc je łatwo dopasować do wymiarów ogrzewanej powierzchni. Maty układa się znacznie szybciej od przewodów, ale i tak montaż instalacji na posesji jest dużo bardziej pracochłonny niż na dachu - o ile nie wykonuje się go na etapie budowy domu. Elementy grzejne - zarówno kable, jak i maty - układa się bowiem pod nawierzchnią podjazdu.

Sposób montażu różni się w zależności od rodzaju nawierzchni, jaką zastosowano na posesji. W przypadku kostki brukowej lub płyt konieczne będzie zdemontowanie warstwy wykończeniowej - na całej powierzchni podjazdu (co będzie się wiązało z większym poborem mocy elektrycznej podczas eksploatacji) lub tylko w dwóch 50-60 cm pasach, wytyczonych przez tor jazdy kół samochodu.

Kable bądź maty umieszcza się na stalowej taśmie montażowej w warstwie piasku, który zazwyczaj pełni funkcję podsypki pod tego typu nawierzchnie. Materiał ten ochroni elementy grzejne przed ewentualnym uszkodzeniem podczas układania kostki i będzie je izolował od warstwy kruszywa, znajdującej się poniżej. Przewody prowadzi się równolegle do kierunku jazdy, w odstępie nie mniejszym niż 5 cm. Nie mogą one na siebie nachodzić ani się krzyżować, nie wolno też ich skracać ani sztukować.

Montaż systemu w nawierzchni z betonu wymaga wykucia bruzd o głębokości 5-10 cm. Po umieszczeniu w nich przewodów grzejnych szczeliny wypełnia się zaprawą. Innym sposobem jest ułożenie maty bądź kabli na aluminiowej taśmie montażowej i pokrycie całego podjazdu cienką (ok. 4 cm) warstwą betonu. Wiąże się to jednak z podniesieniem poziomu nawierzchni, co nie w każdym przypadku będzie możliwe.

Sterowanie ogrzewaniem jest realizowane za pomocą czujników temperatury i wilgotności podłoża, które montuje się w nawierzchni podjazdu.

Instalacja przeciwoblodzeniowa ułożona na podjeździe
Instalacja przeciwoblodzeniowa ułożona na podjeździe (fot. Elektra)
Podjazd na którym ułożono system przeciwoblodzeniowy
Podjazd na którym ułożono system przeciwoblodzeniowy (fot. Fenix Polska)

Ile kosztuje ogrzewanie przeciwoblodzeniowe?

Za instalację przeciwoblodzeniową do rynien o łącznej długości 26 m i rur spustowych o łącznej długości 13 m zapłacimy 3000-6000 zł. Ceny różnią się w zależności od mocy systemu i obejmują przewód grzewczy, regulator oraz niezbędne akcesoria.

Koszt materiałów potrzebnych do zainstalowania ogrzewania na podjeździe też jest zróżnicowany. Można przyjąć, że za taki system na powierzchni ok. 60 m² zapłacimy w przybliżeniu 5000-7000 zł. Orientacyjne koszty robocizny to 1500-2000 zł.