Na jakich zasadach można budować domy do 70 m2?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Na jakich zasadach można budować domy do 70 m2?

Jak to jest z budową domów do 70 m2, można je stawiać bez pozwolenia i projektu, czy nie? Bo raz czytam, że wystarczą odręczne rysunki, a gdzie indziej, że konieczny jest projekt.

aktualizacja: 2023-08-02 10:27:36
Czego dowiesz się z artykułu?
 • Jakie obiekty można wybudować bez pozwolenia i projektu?
 • Czy bez pozwolenia można wybudować dom do 70 m2 przeznaczony do całorocznego użytkowania?
 • Czy domek letniskowy można postawić bez pozwolenia i bez projektu?
 • Jakie są ograniczenia przy budowie domów letniskowych?

Obiekty, które można wybudować bez pozwolenia i projektu

Obiekty, które można wybudować bez pozwolenia i projektu, wyliczono w artykule 29, ustęp 1 Prawa Budowlanego. Ich listę znajdziemy również na stronie: www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/550.

Na tej rządowej witrynie czytamy: "Chcesz zbudować niewielki obiekt, na przykład pomost lub parterowy budynek gospodarczy albo zainstalować tablicę reklamową? Nie potrzebujesz do tego pozwolenia na budowę ani projektu budowlanego. Wystarczy, że budowę lub roboty budowlane zgłosisz w urzędzie". I dalej (cytujemy w części, która może być interesująca dla myślących o budowie/przebudowie domu):

"Możesz zgłosić i zbudować bez projektu budowlanego:

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - pod warunkiem, że zbudujesz je w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:
  • a) do 35 m2
  • b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m - przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki".
Szambo
Zgłoszenie bez projektu wystarczy np. przy budowie szamba o pojemności do 10 m3. (fot. Ecobet)

Dom całoroczny

Wątpliwości Pytającego wynikają zapewne z faktu, że w prawie budowlanym ograniczenie do 70 m2 powierzchni zabudowy pojawia się odnośnie domów letniskowych (to te parterowe budynki rekreacji indywidualnej przeznaczone do okresowego wypoczynku, z ostatniego punktu wyliczenia powyżej) i odnośnie domów całorocznych.

Te drugie, jednorodzinne, całoroczne domy o powierzchni zabudowy do 70 m2, można budować bez zatrudniania kierownika budowy, prowadzenia jej dziennika i występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie, ale potrzebny jest też projekt, zaadaptowany do konkretnej działki przez osobę z uprawnieniami.

Dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2
Dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2 można wybudować na własne potrzeby na zgłoszenie, ale z projektem. (fot. Archiwum BD)

Budynek musi być wolno stojący i mieć nie więcej niż dwie kondygnacje. Obszar oddziaływania inwestycji ma się w całości mieścić na działce inwestora, na 500 m2 działki może przypadać nie więcej niż jeden dom.

Budowa musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli go nie uchwalono, trzeba wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tę urząd ma przygotować w 21 dni.

Co ważne, dom ma być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe. Inwestor składa stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ale można go sprzedać, czy wynająć.

W przypadku rezygnacji z usług kierownika budowy, odpowiedzialność za jej przebieg bierze na siebie inwestor, również podpisując odpowiednie oświadczenie.

Domek letniskowy

Bez pozwolenia (na zgłoszenie) i bez projektu można natomiast postawić domek letniskowy, czyli budynek rekreacji indywidualnej, przeznaczony do okresowego wypoczynku. Ten również może mieć powierzchnię zabudowy do 70 m2. Do zgłoszenia wystarczy załączyć rzut i rysunki elewacji, ewentualnie przekroje, wykonane samodzielnie. Zakres tego rodzaju dokumentacji nie jest ściśle określony przepisami, dlatego wymogi bywają różne, zależnie od sytuacji i urzędu przyjmującego zgłoszenie. Tu też nie ma obowiązku zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia jej dziennika.

Stawiany według tej procedury domek musi być wolno stojący, i również maksymalnie jeden na każde 500 m2 działki. Domków letniskowych nie dotyczą wymagania odnośnie izolacyjności przegród, wyposażenia w instalację grzewczą itd.

Gdybyśmy zapragnęli zamieszkać w nim na stałe, trzeba wystąpić do urzędu z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania i przedłożyć sporządzoną przez uprawnionego projektanta dokumentację potwierdzającą, że budynek spełnia wymogi dotyczące domów całorocznych. Zatem formalności i tak trzeba dopełnić, domek ocieplić itd.

Domek letniskowy o powierzchni zabudowy do 70 m2
Przy budowie domku letniskowego o powierzchni zabudowy do 70 m2 projekt nie jest potrzebny, wystarczą własne rysunki. (fot. Archiwum BD)
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Ograniczenia przy budowie domów letniskowych

Poza wyliczonymi wcześniej (wolno stojący, i maksymalnie jeden na każde 500 m2 działki), są jeszcze inne ograniczenia. Przede wszystkim budowa domu letniskowego musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jeśli plan nie dopuszcza takiej zabudowy, domku nie postawimy. Jeśli dla interesującego inwestora terenu nie uchwalono planu, trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Te 70 m2 to powierzchnia zabudowy, co oznacza powierzchnię rzutu domu mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych. Co do wysunięcia okapu dachu, czy tarasu, urzędy zajmują różne stanowiska. Taras zadaszony, podparty słupami, pewnie zostanie zaliczony do powierzchni zabudowy. Utwardzenie gruntu, czyli niezadaszony taras np. z płyt chodnikowych, już nie.

Dom musi być parterowy - nie może mieć piętra, ani użytkowego poddasza, które jest traktowane jak kolejna kondygnacja. Poddasze nieużytkowe jest dozwolone. Zatem oficjalnie - składzik na poddaszu tak, pokój czy sypialnia nie.

Dopuszczalna jest za to antresola, która w myśl prawa nie jest osobną kondygnacją. Jej powierzchnia musi być mniejsza od powierzchni podłogi kondygnacji, której część stanowi, czyli w tym przypadku parteru domku.

Dwa nowe ograniczenia wprowadzono razem z powiększeniem dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 35 do 70 m2. To maksymalna rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m (to nie to samo, co rozpiętość budynku - można przecież oprzeć strop np. na ścianie wewnętrznej i postawić dom o rozpiętości powyżej 6 m) i wysięg wsporników do 2 m.

Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Dom letniskowy o powierzchni zabudowy do 70 m2 musi być parterowy, albo z nieużytkowym poddaszem, całoroczny może mieć dwie kondygnacje. (fot. MULTICOMFORT SAINT-GOBAIN/ELMOT)

Zdaniem naszych Czytelników

W przypadku wiat mamy dwie zasadniczo różne sytuacje, w zależności od tego jaki jest status działki.  Pierwszy wariant. Bez projektu, ale zgłaszając zamiar budowy można wznieść wiatę o powierzchni zabudowy do 35 m2, tak jak napisano w artykule. Przy czym działka może mieć ...

10 Aug 2023, 11:18

Komentarz dodany przez Tomek: Taki drobiazg. Przepisy jeśli chodzi o wiaty zmieniły się już dawno i wiata wolnostojca może. mieć do 50 m2 a nie 35 m2

Gość aru

17 Jun 2022, 19:45

mała uwaga: "Chyba najważniejszym ułatwieniem dla inwestora jest przy tym fakt, że do zgłoszenia nie mamy obowiązku dołączać profesjonalnego projektu, sporządzonego przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. Wystarczają jedynie amatorskie rysunki i szkice wraz z opisem" i "Rozpiętość ...

Nowe przepisy mówią tylko o budowie, czyli nowych budynkach. Nie odnoszą się zaś bezpośrednio do rozbudowy i przebudowy. Jednak należałoby się spodziewać, że w przypadku rozbudowy wymogi będą takie same jak przy budowie domu letniskowego do 70 m2. Czyli potrzebne będzie zgłoszenie, ...

Tu jest wszystko pięknie rozpisane w literze prawa https://www.izbudujemy.pl/artykuly/885/Przebudowa-i-rozbudowa-zgodnie-z-prawem    

21 Mar 2022, 10:39

A czy jest gdzieś zapis o rozbudowach? Mam juz domek letniskowy 35m parterowy, budowany na pozwolenie, czy mogę go teraz rozbudować do 70m? Warunki działki na to pozwalają

Gość zdegustowany

25 Jun 2021, 10:16

Wielokrotnie w mediach słyszałem, że te siedemdziesięciometrowe domki będzie można stawiać jedynie na działkach objętych MPZP a nie w oparciu o WZ. Ponadto ja mam ważną WZ na dach dwuspadowy, czyli mógłbym teoretycznie postawić domek z dachem płaskim, gdyby jednak media myliły ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!