Remont podłogi na gruncie

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Remont podłogi na gruncie

Zakres prac związanych z remontem podłogi na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować również podkład betonowy lub drewnianą konstrukcję podłogi na legarach a także ułożyć ocieplenie.

Obecnie jako podłoże pod posadzkę niepodpiwniczonego parteru powszechnie stosowany jest podkład betonowy. Podłogi na drewnianych legarach wykonywane były dość często w budynkach stawianych przed kilkudziesięciu laty, konstrukcje takie spotyka się jednak również w domach wznoszonych później, zwłaszcza letniskowych.

Ze względu na znaczne różnice w technologii prowadzenia prac remontowych przy podłogach spoczywających na podkładzie betonowym oraz na legarach, oba te rozwiązania omawiamy oddzielnie i szczegółowo.

Oceniamy stan podłogi

Uszkodzenia wierzchniej warstwy podłogi zwykle są wyraźnie widoczne; na pierwszy rzut oka dostrzeżemy stopień zniszczenia powierzchni – jej odkształcenia i nierówności, rysy, a także szpary pomiędzy elementami posadzki. Nietrudno też odczuć uginanie się podłogi podczas chodzenia. W kontekście zakresu niezbędnych prac remontowych istotniejsza jest jednak ocena stanu podłoża, której możemy dokonać jedynie po zdjęciu fragmentu posadzki.

 

Ustalimy wówczas, co tak naprawdę kryje się pod spodem: czy np. nie pojawiło się tam zawilgocenie lub grzyb. W razie stwierdzenia nawet nieznacznych śladów wilgoci należy – w celu ustalenia i likwidacji przyczyny jej występowania – zdecydować się na całkowite zerwanie posadzki.

 

W przypadku podkładu betonowego warto za pomocą specjalnego miernika sprawdzić jego wilgotność; nie powinna ona przekraczać 3%. Po odsłonięciu podkładu ustalimy też, jak grube nowe warstwy podłogowe możemy położyć bez konieczności usuwania betonowego podłoża i położonej pod nim warstwy gruntu.

Przeczytaj rozwiązania problemów, z jakimi się spotkasz, remontując podłogę

Podłogi na legarach

Ich typowa konstrukcja składa się z murowanych lub betonowych, ustawionych bezpośrednio na gruncie słupków, które stanowią podparcie dla legarów – belek drewnianych – z przybitymi do nich deskami podłogowymi. W tym przypadku przestrzeń podpodłogowa wentylowana jest dzięki otworom umieszczonym w cokole i zabezpieczonym siatką przed drobnymi zwierzętami (głównie gryzoniami).

 

Inne rozwiązanie to legary oparte na wybetonowanym podłożu przykrytym papą – tu przestrzeń pod podłogą w ogóle nie jest wentylowana. Wtakim przypadku grubość dyspozycyjna (wysokość legarów i pokrycia z desek) nie przekracza 10 cm, co uniemożliwia ułożenie grubej izolacji cieplnej bez konieczności skuwania betonu podkładowego.

 

Deski na legarach bezpośrednio na gruncie
 Deski na legarach bezpośrednio na gruncie


Najczęściej po wielu latach użytkowania elementy drewniane są w nienajlepszym stanie, choć zdarzają się wyjątki – bywa że nawet niezaimpregnowane legary zachowują pełną wytrzymałość. Nawet wówczas jednak ograniczenie prac remontowych do wymiany samego pokrycia z desek znacznie utrudni zamontowanie odpowiedniego ocieplenia, a nowe warunki, w jakich po remoncie znajdą się legary, mogą niekorzystnie wpłynąć na ich trwałość.

 

Dlatego jeśli już decydujemy się na remont podłogi na gruncie, korzystniej będzie wymienić drewnianą konstrukcję na betonowy podkład z ociepleniem i przykryć go „pływającym” jastrychem, na którym można będzie ułożyć dowolną posadzkę.

Beton zamiast legarów

Zastąpienie izolowanym podkładem betonowym konstrukcji legarowej opartej na słupkach wymaga ułożenia kolejno: podsypki wyrównującej, betonowego podkładu, izolacji przeciwwilgociowej, warstwy ocieplenia, „pływającego” jastrychu oraz wierzchniego pokrycia.

 

 Warstwy podłogi betonowej na gruncie
  Warstwy podłogi betonowej na gruncie


Najważniejsze w tym wypadku będzie ustalenie grubości poszczególnych warstw podłogowych, gdyż od tego zależy głębokość, na jaką będziemy musieli wybrać grunt pod podłogą w wewnętrznym obrysie ścian budynku. W rozwiązaniach typowych przyjmuje się, że głębokość owa, licząc od poziomu ostatecznie wykończonej podłogi, wynosi 35-45 cm.

 

Na wartość tę składają się (od góry):

  • 1-3 cm grubości posadzki;
  • 5 cm betonowego jastrychu;
  • 10 cm izolacji cieplnej;
  • 10 cm betonowego podkładu;
  • 10-15 cm piaskowej podsypki wyrównującej.

Jeśli powyższe wyliczenia wykazały, że przestrzeń pod podłogą będzie trzeba pogłębić, usuwanie ziemi należy przeprowadzać równomiernie, warstwami jednakowej grubości, by na większej głębokości nie spowodować rozluźnienia gruntu.

Podsypkę wyrównującą
układamy z zagęszczanego warstwami piasku na grubość 10-15 cm i dokładnie poziomujemy. Następnie wylewamy podkład z betonu B10 (grubości 10 cm), który po lekkim stwardnieniu wygładzamy, aby usunąć z jego powierzchni wystające drobiny kruszywa, które mogłyby uszkodzić kładzioną na nim później folię do izolacji przeciwwilgociowej. Rozkładamy ją po związaniu podkładu, pozostawiając na połączeniach co najmniej 15-centymetrowe zakłady.

 

Izolacja przeciwwilgociowa w ścianach i podłodze powinna sięgać tego samego poziomu
 Izolacja przeciwwilgociowa w ścianach i podłodze powinna sięgać tego samego poziomu


Folia powinna być wywinięta na ściany pomieszczenia do wysokości minimum 20 cm lub połączona z izolacją poziomą ścian. Kolejny etap prac remontowych to ułożenie termoizolacji – płyt styropianowych FS 20 o zamierzonej grubości. Jeśli zdecydujemy się na grubość 8 cm lub więcej, płyty warto ułożyć w dwóch przesuniętych względem siebie warstwach, co zapobiegnie powstawaniu na ich połączeniach mostków termicznych, zapewniając lepszą ochronę cieplną.

 

Na izolacji cieplnej układamy tzw. pływający jastrych, czyli betonową wylewkę grubości 5 cm, wykonaną z betonu B15. Należy ją wzmocnić siatką przeciwprężną z drutu Ø 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Jeśli planujemy zainstalować w podłodze ogrzewanie podłogowe, musimy dodać do betonu preparat plastyfikujący.

 

Przed jego wylaniem, konieczne będzie też ułożenie wzdłuż wszystkich ścian pasków dylatacyjnych, np. ze styropianu grubości 2 cm czy pianki polietylenowej. Ich zadaniem będzie oddzielenie jastrychu od stałych elementów konstrukcji budynku; zapobiegnie ono pękaniu podkładu i pozwoli na swobodne rozszerzanie się podłogi. Betonowy jastrych wymaga zatarcia na gładko, będzie bowiem stanowić podkład pod wierzchnią, wykończeniową warstwę podłogi; im staranniej go przygotujemy, tym łatwiej będzie nam później ułożyć posadzkę.

 

W czasie twardnienia betonu – przez kilka dni – trzeba zadbać o jego systematyczne nawilżanie, uważając by jednocześnie nie dopuścić do zawilgocenia ścian.

 

Na tak przygotowanym podłożu już po ok. 14 dniach możemy ułożyć płytki ceramiczne. Z wykonywaniem parkietu, mozaiki czy układaniem wykładziny należy poczekać do momentu, gdy jastrych uzyska wilgotność poniżej 3%.

 

Suchego jastrychu, czyli podłoże z płyt gipsowo-włóknowych
(fot. Knauf)

Jeśli legary podłogi istniejącej opierają się na betonowym podkładzie, a chcemy uzyskać podłoże, na którym można będzie ułożyć płytki ceramiczne, przykleić parkiet czy wykładzinę dywanową, poprawiając jednocześnie jej izolacyjność cieplną, przeprowadzamy remont podłogi na gruncie w inny sposób. Korzystnym rozwiązaniem będzie tu ułożenie na podkładzie z płyt styropianowych tzw. suchego jastrychu – podłoża z płyt gipsowo-włóknowych.

 

Po usunięciu legarów i rozłożeniu na betonowym podłożu nowej izolacji przeciwwilgociowej podłogę pokrywamy ściśle płytami styropianowymi FS 20 lub z polistyrenu ekstrudowanego grubości 4-6 cm. Jeśli podłoże jest nierówne, przed ułożeniem płyt wykonujemy podsypkę wyrównującą z granulatu keramzytowego o średniej grubości co najmniej 1 cm. Następnie na izolacji cieplnej układamy płyty suchego jastrychu grubości 25 mm, łącząc je na zakładach na klej i wkręty. Tak przygotowany podkład już następnego dnia można wykończyć dowolnym rodzajem pokrycia podłogowego.

Remont podłoży betonowych

Zakres prac przy remoncie podłoży betonowych obejmuje najczęściej wyrównanie ich powierzchni oraz ułożenie izolacji przeciwwilgociowej. Do wyrównywania nie można używać zwykłych zapraw, gdyż nie łączą się one trwale z podłożem, co w krótkim czasie zaowocuje ich pękaniem i odspajaniem się od powierzchni betonu. Przy niewielkich nierównościach (nieprzekraczających 10 mm) skutecznym sposobem renowacji będzie zastosowanie gotowej wylewki samopoziomującej.

 

Na rynku dostępne są masy samopoziomujące, które stosuje się jako warstwy wyrównawcze wzmacniające powierzchnię podłoża przed położeniem właściwej posadzki Na rynku dostępne są masy samopoziomujące, które stosuje się jako warstwy wyrównawcze wzmacniające powierzchnię podłoża przed położeniem właściwej posadzki


Wylewki samopoziomujące takie można nakładać na naprawiony i odkurzony podkład betonowy, po jego uprzednim dokładnym zagruntowaniu. Uzyskana z nich powierzchnia jest gładka i nie wymaga zacierania; można bezpośrednio na niej ułożyć nawet cienką wykładzinę z PVC. W przypadku konieczności ułożenia grubszej warstwy wyrównującej, wykorzystuje się wylewki grubowarstwowe, wykańczane w tradycyjny sposób – przez zacieranie. Wylewki betonowe można natomiast wykonywać tylko wówczas, jeśli grubość podkładu ma przekraczać 3,5 cm.

 

Sporo kłopotów może przysporzyć betonowa podłoga, pod którą nie ułożono warstwy izolacji przeciwwilgociowej. W tradycyjnym rozwiązaniu tej izolacji przy użyciu folii lub papy, konieczne jest dociśnięcie jej warstwą jastrychu grubości przynajmniej 3,5 cm. Spowoduje to podniesienie poziomu podłogi, co może stać się nie lada problemem (ze względu na planowaną wysokość pomieszczenia czy poziom otworów drzwiowych). W takich przypadkach korzystniej będzie wykonać izolację z tzw. płynnej folii – bezpośrednio na niej możemy przyklejać płytki ceramiczne lub też pokryć ją cienka warstwą wylewki samopoziomującej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Wymiana posadzki

Podstawowy problem, jakiemu trzeba sprostać przy wymianie warstwy wykończeniowej podłogi, to konieczność utrzymania jej dotychczasowego poziomu. Jego podniesienie może bowiem wymagać podcięcia drzwi, co naruszy ich konstrukcję i proporcje, a także spowoduje obniżenie wysokości przejść. Dopuszczalne podwyższenie podłogi nie może przekraczać 3-5 cm, przy czym różnice poziomów posadzki w sąsiadujących pomieszczeniach nie powinny przekraczać 2 cm.

 

Uwaga!Drewnianych podłóg na gruncie nie można pokrywać wykładziną z PVC, płytkami ceramicznymi czy panelami podłogowymi, gdyż ich szczelność uniemożliwi odparowanie wilgoci, która może się pojawić w efekcie ewentualnego przenikania od podłoża.

Cezary Jankowski

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Producent desek podłogowych

29 Mar 2013, 15:05

W treści zawarty jest błąd - izolacji z folii nie układa się na lewarowaniu ( rusztowaniu ) pod deski podłogowe. Izolacja ta winna być tylko pod całością konstrukcji podłogi.

time image

Gość remontowy

27 Lut 2013, 09:33

Lubię tą stronę:), jest konkretna i na temat.

time image

Gość zawiszka

25 Sty 2011, 12:06

bardzo wyczerpujące informacje nawet dla takiego laika jakim jestem:) dziękuję za pomoc..

time image

Gość Karol

02 Lis 2010, 17:07

Dzięki za wyczerpujące informacje.Szukałem długo czegoś na ten temat..

time image

Gość mietek51`

30 Maj 2010, 20:13

zrozumialem.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze luty 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje