Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 10/2006
To ja się przyłączę
Przyłącze napowietrzne do linii energetycznej napowietrznej Przyłącze kablowe do linii energetycznej napowietrznej Przyłącze kablowe do linii energetycznej kablowejZakład energetyczny musi podłączyć do sieci każdego, kto złoży stosowny wniosek. Kiedy jednak to zrobi, jak i ile będzie kosztowała taka usługa jest już kwestią dość indywidualną. Inwestorzy często narzekają na kłopotliwe formalności związane z przyłączeniem do prądu. Może sytuacja...
Przyłącze napowietrzne do linii energetycznej napowietrznej
Przyłącze kablowe do linii energetycznej napowietrznej
Przyłącze kablowe do linii energetycznej kablowej

Zakład energetyczny musi podłączyć do sieci każdego, kto złoży stosowny wniosek. Kiedy jednak to zrobi, jak i ile będzie kosztowała taka usługa jest już kwestią dość indywidualną. Inwestorzy często narzekają na kłopotliwe formalności związane z przyłączeniem do prądu. Może sytuacja ta zmieni się po 1 lipca 2007 roku, kiedy to będzie można kupować energię od tej firmy, która zaoferuje ją najtaniej.
Dobrze, jeżeli będzie miało to dwa skutki – spowolnienie wzrostu cen prądu i zdrową konkurencję między zakładami energetycznymi.

Aby czerpać energię elektryczną z sieci należy wykonać odpowiednie przyłącze. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba wystąpić do właściwego Rejonowego Zakładu Energetycznego z wnioskiem o określenie warunków takiego przedsięwzięcia. Polska podzielona jest na obszary obsługiwane przez odrębne Zakłady Energetyczne. Każde z tych przedsiębiorstw ma obowiązek dostawy energii elektrycznej, nie może więc odmówić wykonania przyłącza. Oczywiście, potencjalny odbiorca musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i ekonomiczne. Jeżeli przyłączenie do sieci nie jest ekonomicznie uzasadnione zakład ma prawo odmówić usługi lub obarczyć wnioskodawcę kosztami poniesionymi dodatkowo. W praktyce, w takiej sytuacji wnioskodawca musi sfinansować budowę urządzeń sieciowych, np. stacji transformatorowej, linii napowietrznej itp.

 

Jednak dzięki przepisom unijnym zakład energetyczny nie będzie mógł odmówić nam podłączenia do sieci z powodu zbyt małej mocy transformatora. Będzie musiał go wymienić na własny koszt.

 

Ile ta taryfa?

 

W normalnych warunkach za przyłączenie zakład pobiera opłatę określoną w taryfie, a jej wysokość zależy od wielkości mocy przyłączeniowej (w kilowatach) potrzebnej dla naszego domu. Wysokość opłaty określa się mnożąc liczbę kilowatów przez stawkę taryfową. I tak, dla domu jednorodzinnego potrzebujemy przeważnie 15-30 kW, więc przy koszcie 100 zł/kW (przyłącze napowietrzne) i 130 zł/kW (przyłącze kablowe), musimy się liczyć z kosztem 1500-4000 zł. Opłaty obejmują wszystkie sprawy związane z budową przyłącza: prace projektowe, geodezyjne, uzgodnienie dokumentacji, zgłoszenie w starostwie (zgodnie z przepisami na budowę przyłącza nie potrzeba pozwolenia na budowę), zakup potrzebnych materiałów, wykonanie robót, prowadzenie nadzoru nad robotami, przeprowadzenie prób i pomiarów, opłaty za zajęcie terenu. Jeżeli długość przyłącza przekracza 200 metrów, zakład energetyczny pobiera za każdy metr dodatkową opłatę. W przypadku, kiedy przyłącze ma charakter tymczasowy i służyć ma tylko przez określony czas, nie dłuższy niż 1 rok, (np. na potrzeby placu budowy) opłatę za wykonanie takiego przyłącza określa się w umowie o przyłączenie. Taryfy nie określają wysokości tej opłaty. Jeśli odbiorca zdecyduje się na budowę docelowego przyłącza i wykorzystywanie go do zasilania placu budowy, wtedy płaci tylko raz, jak za przyłącze docelowe. Warunkiem jest określenie mocy docelowej. Niektóre zakłady udzielają 10 proc. zniżki inwestorom, którzy sami załatwiają dokumentację potrzebną dla przyłącza.

 

Sam to zrobię

 

Na realizację wniosku można czekać nawet dwa lata, dlatego niektórzy inwestorzy sami organizują przyłączenie do sieci. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie w starostwie zamiaru budowy przyłącza. Zgłoszenie składamy z min. 30-dniowym wyprzedzeniem, a określamy w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac, a także termin ich rozpoczęcia. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starostwo nie wyrazi sprzeciwu, możemy rozpoczynać prace. Do zgłoszenia dołącza się: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej, projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz opisem technicznym. Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów (art.12 ust.2 i 7 ustawy – Prawo budowlane).

 

Uwaga! W oparciu o nowo wprowadzony art.29a ustawy Prawo budowlane, inwestor może budować przyłącze bez zgłoszenia. Ale musi to zlecić projektantowi z uprawnieniami.

 

Potwierdzenie odbioru przyłącza przez odpowiednie służby jest niezbędnym dokumentem załączanym do wniosku inwestora o pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 

Niech moc będzie z tobą

 

Przy składaniu wniosku do zakładu energetycznego należy określić wielkość mocy przyłączeniowej oraz przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej. Konieczne jest więc wykonanie odpowiedniego bilansu – oczywiście, obarczonego dużym marginesem błędu. Większość projektów domów ma założoną moc przyłączeniową. Jeżeli nie, musimy wyliczyć ją sami (lub poprosić o pomoc elektryka albo pracowników zakładu energetycznego). Spisujemy moc największych, domowych odbiorników prądu, jak kuchenka, piekarnik, zmywarka, pralka, klimatyzator, elektryczne ogrzewanie podłogowe itd. Sumujemy wartości i otrzymujemy teoretyczne zapotrzebowanie na moc. Wiadomo jednak, że urządzenia te nie pracują jednocześnie, więc rzeczywista moc przyłączeniowa będzie mniejsza. Obliczymy ją mnożąc wartość teoretycznego zapotrzebowania na prąd przez współczynnik jednoczesności (0,5-0,6). Warto podać prawdziwą przewidywaną moc przyłączeniową. Jej zaniżenie obniży opłatę za przyłączenie, ale może sprawić, że nie będzie możliwe pobieranie takiej mocy, jaka będzie potrzebna. Natomiast zbytnie zawyżanie mocy, to dodatkowe koszty wykonania przyłącza.

 

Ile na liczniku?

 

Koszty przyłącza ponosi odbiorca. Są one wyższe, jeżeli trzeba wykonać odcinek sieci w rejonie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Przyłącze może wykonać jedynie koncesjonowany elektryk pracujący dla zakładu energetycznego. Przyłącze kablowe wymaga pozwolenia na budowę i konsultacji geodezyjnych. Po zakończeniu prac przychodzi pora na następny wniosek – o odebranie przyłącza i zainstalowanie licznika przez zakład energetyczny. Wtedy też podpisujemy umowę na dostawę energii. Określone są w niej parametry techniczne dostawy prądu, dopuszczalne odchyły wartości napięcia czy maksymalnego czasu przerwy w dopływie prądu. Umowa ta pozwala nam ubiegać się o odszkodowanie (np. od 1 stycznia 2006 roku awaria w dostarczeniu energii nie może trwać dłużej niż 24 godziny). Licznik montujemy w miejscu wygodnym do jego sprawdzania przez inkasenta, najlepiej w skrzynce umieszczonej w linii ogrodzenia obok złącza kablowego. W trakcie jego podłączania decydujemy, czy chcemy rozliczać się jedno- czy dwutaryfowo. Licznik jednotaryfowy to stała opłata za prąd przez całą dobę, dwutaryfowy zapewnia „tańsze godziny” 13.00-15.00 i w nocy.

Janusz Strzyżewski, Anna Olszewska-Krysztofiak

Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:


Pobierz wersję pdf: To ja się przyłączę
Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom kwiecień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje