Przyłącze energetyczne - wybór taryfy i formalności

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Przyłącze energetyczne - wybór taryfy i formalności

Nie da się żyć bez prądu. Nie da się też bez niego wybudować domu. Dlatego zanim rozpoczniemy budowę, musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia i wykonać przyłącze energetyczne.

Można wybudować dom, nie korzystając bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Podczas budowy źródłem energii może być agregat prądotwórczy, instalacja sąsiada lub tymczasowe przyłącze energetyczne, wykonane tylko na czas budowy. Jednak najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykonanie od razu docelowego podłączenia do sieci.

Z linii energetycznej napowietrznej możemy wykonać przyłącze elektryczne: napowietrzne (rys. z lewej) lub kablowe (ziemne) (rys. z prawej)

Przyłącze między linią energetyczną a licznikiem

Żeby wykonać instalację elektryczną łączącą sieć z instalacją wewnętrzną w domu, warto wiedzieć, z jakich elementów składa się taka instalacja, a potem poznać formalności wymagane do jej wykonania.

Oto jej elementy:

  • Przyłącze elektryczne - odcinek sieci zasilającej łączącej linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku. Przyłącza do domów jednorodzinnych wykonuje się na napięcie 400 V, czyli jako trójfazowe.
  • Złącze - kończące przyłącze, czyli miejsce jego przyłączenia do instalacji odbiorczej w budynku - w złączu umieszcza się bezpieczniki główne, a samo złącze -zazwyczaj zamyka się w specjalnej skrzynce przy ogrodzeniu lub, rzadziej, na zewnętrznej ścianie domu.
  • Licznik energii elektrycznej - montowany najczęściej w skrzynce złącza.
  • Wewnętrzna linia zasilająca - przewód doprowadzający prąd ze złącza do tablicy rozdzielczej.
  • Tablica rozdzielcza - zwana rozdzielnicą. Na czas budowy montuje się tablicę tymczasową, a po zakończeniu budowy - tablicę rozdzielczą wewnątrz budynku. Rozdzielnica to specjalna skrzynka, od której zaczyna się domowa instalacja elektryczna. W skrzynce montuje się urządzenia zabezpieczające i sterujące domową instalacją elektryczną.
Z linii energetycznej kablowej wykonuje się przyłącza kablowe
Z linii energetycznej kablowej wykonuje się przyłącza kablowe

Niezbędne formalności do uzyskania przyłącza energetycznego

Każdy, kto chce wybudować nowy dom i przyłączyć się do sieci elektrycznej, musi wystąpić z wnioskiem do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci. W tym celu należy złożyć wniosek, określając w nim przewidywane zapotrzebowanie mocy, orientacyjne roczne zużycie energii i spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru.

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • dokument potwierdzający własność działki,
  • plan zabudowy na mapie lub szkic określający usytuowanie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych i względem sąsiadów.

Po złożeniu wymaganych dokumentów warunki powinny być wydane bezpłatnie w terminie 14 dni.

Zawierać powinny następujące informacje:

  • sposób zasilania - z sieci napowietrznej czy kablowej,
  • miejsce przyłączenia do sieci elektrycznej,
  • miejsce zainstalowania licznika i zabezpieczenia głównego, wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym.

Wraz z warunkami otrzymujemy projekt umowy o przyłączenie.

Natomiast sama budowa przyłącza może odbyć się w jednym z 3 trybów. W praktyce zwykle wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie trasy przyłącza, tak aby uniknąć ewentualnych kolizji, i tak jest wymagane w warunkach przyłączenia do sieci wydanych przez zakład energetyczny.

Na podstawie pozwolenia na budowę. W budownictwie jednorodzinnym projekt przyłącza energetycznego, podobnie jak i wszystkich pozostałych, może być częścią projektu budynku i zagospodarowania działki. Tę część opracowuje uprawniony projektant, oczywiście w sposób zgodny z warunkami przyłączenia.

Na podstawie zgłoszenia. W praktyce potrzebna jest taka sama dokumentacja jak w poprzednim przypadku. Jednak zgłoszenie składamy w starostwie co najmniej 21 dni przed podjęciem robót. Możemy je rozpocząć, o ile urząd w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu.

Bez pozwolenia i zgłoszenia. Przyłącze można wykonać bez występowania o pozwolenie, a nawet bez zgłoszenia. Musimy jednak dostosować się do technicznych warunków przyłączenia. Co ważne, wykonane przyłącze musi zostać naniesione na mapy i zgłoszone do wydziału geodezji i kartografii.

Przyłącze elektryczne

W warunkach technicznych przyłączenia znajduje się określenie rodzaju przyłącza energetycznego (ziemne lub napowietrzne), miejsce usytuowania złącza, licznika i wymaganych zabezpieczeń.

Trasa przebiegu kabla musi znajdować się w odpowiednich odległościach od innych instalacji: gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej, co ma duże znaczenie zwłaszcza na terenach o gęstej zabudowie. Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki z zaznaczonymi wszystkimi instalacjami.

Żeby rozpocząć budowę przyłącza, musimy podpisać z zakładem energetycznym umowę o przyłączenie. Umowa ta zawiera m.in. termin przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, terminy przeprowadzenia prób i odbiorów, miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji pomiędzy zakładem energetycznym a odbiorcą.

Instalacja domowej elektrowni słonecznej
Pierwszą inwestycją właścicieli tego domu były kolektory słoneczne - do grzania wody użytkowej. W domu o powierzchni użytkowej 133 m2 mieszkają dwie osoby i... pies. A częstymi gośćmi są dzieci. Kolejną inwestycją jest zestaw paneli fotowoltaicznych.

Po wykonaniu przyłącza elektryk z uprawnieniami montuje w skrzynce złącza tymczasową tablicę zasilającą plac budowy i podłącza ją do skrzynki złącza. Niekiedy wystarczy jedynie wyprowadzić gniazda do zasilania budowy.

Gotowe przyłącze energetyczne zgłaszamy do zakładu energetycznego. Zakład odbiera przyłącze i wykonuje inwentaryzację powykonawczą (naniesienie na mapę przebiegu wykonanej instalacji), a my podpisujemy umowę dostawę energii. Wówczas zostaje założony licznik i możemy zacząć korzystać z prądu.

Dopiero po założeniu całej instalacji można podpisać umowę z zakładem energetycznym, na podstawie której świadczone są dostawy energii elektrycznej. W umowie określone są warunki dotyczące parametrów technicznych dostarczanego prądu. Określone są na przykład wymagania dotyczące odchyłek wartości napięcia. Określony jest także sposób obliczania należności za energię oraz terminy i sposób zapłaty.

Wszystkie urządzenia między linią energetyczną a licznikiem są plombowane i dostęp do nich mają jedynie pracownicy rejonu energetycznego. Przyłącze energetyczne przechodzi na własność rejonowego zakładu energetycznego i jest przez niego konserwowane.

Wybór taryfy przyłącza elektrycznego

Podpisując umowę o dostarczanie energii elektrycznej, musimy wybrać, w której taryfie będziemy płacić za zużyty prąd. Na czas budowy będzie to niezbyt korzystna tzw. taryfa budowlana. Natomiast później jest to przede wszystkim decyzja czy wybieramy taryfę jedno- czy dwustrefową.

W taryfie jednostrefowej G11 za zużycie prądu w ciągu całej doby płacimy wg takiej samej stawki. Taryfę tę warto wybrać wówczas, gdy nie będziemy korzystać z prądu do celów grzewczych, np. do ogrzewania mieszkania lub c.w.u.

Taryfa dwustrefowa G12 jest korzystna, gdy w domu mamy ogrzewanie podłogowe lub zamontowane elektryczne urządzenia grzewcze, które mają możliwość magazynowania ciepła, np. akumulacyjny piec grzewczy, który pobiera energię w czasie, gdy jest to tańsze; zakumulowane ciepło ogrzewa dom wówczas, gdy cena prądu jest wyższa.

Taryfa ta umożliwia rozliczanie zużytej energii elektrycznej w dwóch strefach czasowych doby. Tańsza taryfa obowiązuje w nocy, np. od 22.00 do 6.00 i dwie godziny w ciągu dnia (13.00-15.00). Strefy czasowe mogą być nieco inne u różnych dostawców energii. Ponadto są dostępne choćby taryfy z tańszym prądem nie tylko w nocy, ale również w weekendy. Pamiętajmy, że dostawcę energii możemy zmienić.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Redaktor: Monika Czeczotek
fot. otwierająca: Pexels / pixabay.com

Zdaniem naszych Czytelników

time image

22 Lut 2022, 18:12

38 minut temu, Gość Elżbieta Nowak napisał:  czyli jak kW kosztuje 60 zł to za 10 kW musiałabym zapłacić 600 zł. Takie opłaty poniósł mój szwagier w ZE Energio     Więc zwróć się do ZE Energio, tam jest taniej. Przecież wiesz lepiej.

time image

Gość Elżbieta Nowak

22 Lut 2022, 17:33

Ale o czym ty piszesz??!! Nie masz pojęcia a się odzywasz zamiast coś doradzić. Wszędzie trąbią że za przyłącze do 200 m płaci się stałą opłatę za kw mocy przyłączeniowej, czyli jak kW kosztuje 60 zł to za 10 kW musiałabym zapłacić 600 zł. Takie opłaty poniósł mój ...

time image

10 Lut 2022, 16:44

44 minuty temu, Gość Elżbieta Nowak napisał:  Wnioskowałam o moc 16 kW a podobno kw mocy przyłączeniowej kosztuje około 60 zł    Nie mieszaj opłaty za moc przyłączeniową - czyli opłaty właściwie administracyjnej - z kosztami (i ceną) wykonania ...

time image

Gość Elżbieta Nowak

10 Lut 2022, 15:57

Dostałam wycenę na wykonanie przyłącza od Waterlanda na kwotę ponad 40 tys!!! Wnioskowałam o moc 16 kW a podobno kw mocy przyłączeniowej kosztuje około 60 zł więc dlaczego taka cena? Czy można negocjować z firmą? A, i jeszcze jedno przewód wg projektu będzie poprowadzony ...

time image

27 Wrz 2021, 13:46

2 godziny temu, Gość Wiesław napisał:   Podwykonawca, chce ode mnie Plan Zagospodarowania Terenu (Działki). Takiego planu nie mam i czy muszę go zrobić? Nie mam wybranego jeszcze projektu domu,     Skoro nie masz wybranego projektu domu, to jak masz ...

Wykonawca chce wiedzieć gdzie zlokalizować przyłącze względem budynku. Nie jest to wymóg konieczny, ale jakieś wstępne ustalenia   lokalizacji domu i wjazdu  będą konieczne.

time image

Gość Wiesław

27 Wrz 2021, 10:50

Dzień Dobry, Podpisałem umowę na dostarczanie energii z Innogy, która zleciła podwykonawcy realizacje projektu przyłącza. Podwykonawca, chce ode mnie Plan Zagospodarowania Terenu (Działki). Takiego planu nie mam i czy muszę go zrobić? Nie mam wybranego jeszcze projektu domu, czyli ...

time image

22 Wrz 2021, 09:08

10 minut temu, Gość Grzegorz napisał: Czy elektryk powinien zrobić protokół pomiarów po zakończonej pracy w nowo wybudowanym domu w cenie czy jest to dodatkowo płatna usługa?   Elektryk z krwi i kości robi to bez próśb, jako zwieńczenie wykonywanej ...

time image

Gość Grzegorz

22 Wrz 2021, 08:53

Czy elektryk powinien zrobić protokół pomiarów po zakończonej pracy w nowo wybudowanym domu w cenie czy jest to dodatkowo płatna usługa?

time image

Gość Piotr

31 Mar 2021, 09:41

Witam, chce do działki doprowadzić prąd. Moja działka jest druga od drogi głównej do której prowadzi droga wewnętrzna. Niestety zakład energetyczny nie chce doprowadzić przyłącza i zainstalować licznik przy mojej działce tylko na początku drogi wewnętrznej gdzie jest trzech ...

time image

aru

05 Mar 2021, 15:11

a "Zakładem energetycznym" może być i deweloper, lub poprzez dewelopera takie umowy mogą być zawierane, czego akurat się unika; 2 godziny temu, Gość GAll napisał: czy deweloper jest zobligowany do założenia licznika prądu? Jeżeli w umowie jest zawarty wpis ...

Licznik jest własnością Zakładu energetycznego i jego montaż następuje po, podpisaniu umowy o dostarczanie energii elektrycznej.

time image

Gość GAll

05 Mar 2021, 12:16

czy deweloper jest zobligowany do założenia licznika prądu? Jeżeli w umowie jest zawarty wpis że zostaną wykonane :" instalacje elektryczne i przyłącze"

time image

18 Lut 2021, 10:12

16 godzin temu, Gość Ktoś napisał: Czy jest jakaś podstawa prawna do usytuowania skrzynki emergetycznej na granicy działki? Enea wydała warunki (na przebudowę przyłącza napowietrzne na ziemne) z zastrzeżeniem, ze skrzynkę trzeba umieścić przy granicy działki. ...

Operator sieci eletro-energetycznej decyduje o miejscu ustawienia złącza i układu pomiarowego zgodnie z Prawe Energetycznym PS. WLZ można też poprowadzić napowietrznie - oczywiście na własny koszt, wykorzystują dotychczasowe przyłącze. 

Przecież za wykonanie tego odcinka i tak trzeba będzie zapłacić. Co za różnica czy będzie to część przyłącza, czy już nie? Prawdopodobnie będzie taniej zrobić to już nie jako przyłącze. Wymogu sytuowania skrzynki złącza przy granicy działki w sensie ścisłym nie ma. ...

time image

Gość Ktoś

17 Lut 2021, 17:28

Czy jest jakaś podstawa prawna do usytuowania skrzynki emergetycznej na granicy działki? Enea wydała warunki (na przebudowę przyłącza napowietrzne na ziemne) z zastrzeżeniem, ze skrzynkę trzeba umieścić przy granicy działki. Budynek od granicy dzieli 200m, nie wyobrażam sobie wykonywać ...

time image

07 Lut 2021, 17:16

15 minut temu, Gość Aga napisał: Witam mam podpisaną umowę z Pge i dopiero mają mi podłączyć prad w lutym 2022r jak mogę przyspieszyć bo chciałam się wprowadzić we wrześniu tego roku ale brak prądu mi to uniemożliwia a na budowlany mnie nie stać Pogadać ...

time image

Gość Aga

07 Lut 2021, 16:59

Witam mam podpisaną umowę z Pge i dopiero mają mi podłączyć prad w lutym 2022r jak mogę przyspieszyć bo chciałam się wprowadzić we wrześniu tego roku ale brak prądu mi to uniemożliwia a na budowlany mnie nie stać

Prąd do budynku gospodarczego może być liczony według znacznie mniej korzystnej taryfy (z wysokimi opłatami stałymi). Zaś jeżeli obecnie jest to grupa taryf "G" to i tak zostanie ta sama.

Zależy od aktualnie przyjętej taryfy rozliczenioweij i ewentualnych zmian w parametrach  przyłącza (moc, liczba faz).

time image

Gość Ewa

03 Lut 2021, 16:22

Witam Mam na działce budynek gospodarczy z przyłączonym prądem W granicy działki jest skrzynka Teraz chcę rozbudować ten budynek i przekształcić na dom letniskowy, czy muszę to zgłaszać do elektrowni ?

time image

28 Sty 2021, 18:28

6 minut temu, Gość Pani Paulina napisał: Witam kupiliśmy dzia£ke z domem w którym był kiedyś prąd poprzedni właściciel twierdzi ze widział ze tam cos sie iskrzy zadzwonił i odcieli prąd.Moze ktoś wie jak to zrobić żeby spowrotem podłoczyli nam prąd i od czego ...

time image

Gość Pani Paulina

28 Sty 2021, 18:16

Witam kupiliśmy dzia£ke z domem w którym był kiedyś prąd poprzedni właściciel twierdzi ze widział ze tam cos sie iskrzy zadzwonił i odcieli prąd.Moze ktoś wie jak to zrobić żeby spowrotem podłoczyli nam prąd i od czego zacząść

time image

Gość Anna

03 Sty 2021, 21:28

Witam. Planuję budowę domu. Mam warunki techniczne i umowę z enea. Czy teraz ja we własnym zakresie szukam elektryka?

time image

Gość anchrom

21 Lis 2020, 21:40

Dzień Dobry wszystkim .Mam już skrzynkę na działce .Licznik chodzi i liczy . Korzystam z prądu poprzez "przedłużacz" . Fachowiec od prądu , za pociągnięcie przewodu zasilającego od skrzynki do domu policzył 130,PLN za 1metr bieżący . Mało ? dużo ? akurat ? jakie są orientacyjne ceny ?

time image

Gość mateuszz

12 Lis 2020, 17:48

podpowie mi ktos co mam dalej zrobic, mam juz skrzynke na placu od jakis 3tyg, ale nie mam ani warunkow technicznych ani faktury za wstawienie skrzynki. Co dalej robic? Tauron

time image

06 Lis 2020, 23:46

Wystąp o wydanie warunków technicznych pisemnie, to się dowiesz.

time image

Gość Wiesław

06 Lis 2020, 09:07

Co jesli chce sobie uzbroic działke sasiad nie ma pradu trojfazowego a taki chce miec a ten jest dopiero na słupie 250 metrów dalej.

time image

Gość Mieczysław.

25 Cze 2020, 12:08

Pożyczanie prądu od sąsiada może się skończyć nałożeniem kary włącznie z odcięciem sąsiadowi dostępu do sieci - to raz. Nie należy podawać takich informacji, bo można zrobić komuś krzywdę. Po drugie nie ma podstawy prawnej do narzucania taryfy C dla konsumenta - jest to ...

time image

30 Kwi 2020, 16:04

czasami są takie opóźnienia i niewiele można z tym zrobić...też miałem opóźnienia podczas projektowania, bo projektant początkowo zaprojektował słup z licznikiem w miejscu gdzie mam schody...pomylił na mapie granice pomiędzy obszarem o różnym przeznaczeniu w MPZP z granicą ...

time image

Gość energia GBY

30 Kwi 2020, 15:14

witam , podanie o przyłącze złożyłem na koniec lutego 2019 roku , a dziś dostałem pismo że proces projektowania przyłącza się przeciąga i do końca października może to ogarną , masakra :( , pisma telefony nic nie dają mają kowalskiego w ... . ps. wodę podłączyli w dwa miesiące ...

time image

Gość Dawid

28 Kwi 2020, 16:42

Witam nie długo mija termin 14 miesięcy na podłączenie prądu A tu przyszło pismo że etap projektowania i będą opóźnienia co zrobić bo mieliśmy umówione firmy na posadzki pompę i co teraz

time image

03 Kwi 2020, 07:07

17 godzin temu, Elfir napisał: Tauron. Ale pewnie nie osobiście tylko poprzez podwykonawcę. Nie wiem jak ostatnie zmiany prawa budowlanego ustaliły opcje przyłączy. Czy potrzebne jest jakieś zgłoszenie, projekt... Ale oczywiście, że przez podwykonawcę. Kwestia ...

time image

Gość mhtyl

02 Kwi 2020, 14:15

2 godziny temu, Gość bb napisał: Mamy podpisaną umowę z TAURONEM. Macie umowę ale na co? Na zapewnienie dostawy energii  czy na przyłącze? Była zapłacona jakaś zaliczka na poczet wykonania przyłącza.

time image

02 Kwi 2020, 13:27

Tauron. Ale pewnie nie osobiście tylko poprzez podwykonawcę.

time image

Gość bb

02 Kwi 2020, 11:42

Dostaliśmy pozwolenie na budowę i w tym roku planujemy ją rozpocząć. Mamy podpisaną umowę z TAURONEM. Kto ma zamontować "skrzynkę" (czyli "złącze")? TAURON czy ktoś inny? Dzwoniłem do TAURONA, bo w umowie jest podana data 10 czerwca 2020 r., ale oczywiście ich punkty obsługi ...

time image

20 Mar 2020, 14:34

Dnia 16.03.2020 o 11:03, Gość Sławek napisał: Bardziej się zastanawiam jak wygląda procedura, kiedy chcesz to zrobić na własną rękę. Możesz. Nie ma problemu. Skoro zakład ma tak odległe terminy na wykonanie, masz warunki techniczne przyłącza, ...

time image

Gość Sławek

16 Mar 2020, 10:03

Bardziej się zastanawiam jak wygląda procedura, kiedy chcesz to zrobić na własną rękę.

time image

15 Mar 2020, 21:17

49 minut temu, joks napisał: Wyniuchaj dobry kontakt przez kogoś do kogoś w PGE, reklamówka z węgorzem wędzonym i dobrą wódką ...i może się uda . Guzik. To nie tak. Najpierw trzeba rozeznać czyje działki są po drodze. Bo największym problemem (najdłuższym ...

time image

Gość

15 Mar 2020, 20:57

Qrde.... do czego Ty namawiasz...   Ale to może być jakieś wyjście...

time image

15 Mar 2020, 20:26

11 minut temu, Gość Sławek napisał: Mam 150m od najbliższego słupa. PGE daje sobie 18 miesięcy na przyłączenie. Jak mam to przyspieszyć? Wyniuchaj dobry kontakt przez kogoś do kogoś w PGE, reklamówka z węgorzem wędzonym i dobrą wódką ...i może się uda .

time image

Gość Sławek

15 Mar 2020, 20:16

Mam 150m od najbliższego słupa. PGE daje sobie 18 miesięcy na przyłączenie. Jak mam to przyspieszyć?

time image

Gość mhtyl

10 Mar 2020, 13:37

3 godziny temu, Gość Łukasz napisał: Chce doprowadzić do działki prąd siłowy gdzie powinienem się udać i jakie kroki muszę wykonac? Zrób pierwszy krok i poczytaj sobie choćby ten temat a potem pytaj, choć sądzę że po lekturze tego tematu nie będziesz ...

time image

Gość Łukasz

10 Mar 2020, 09:44

Chce doprowadzić do działki prąd siłowy gdzie powinienem się udać i jakie kroki muszę wykonac?

time image

Gość mhtyl

06 Mar 2020, 13:47

4 godziny temu, Gość konradek napisał: po prostu czy moge składać papiery ,aby pociągneli mi prąd do działki która jest w trakcie przekształcania dodam ,że z dwoch stron działki już są zabudowane? czy musze czekać aż działka zostanie przekształcowana na budowlaną ...

time image

Gość konradek

06 Mar 2020, 09:33

po prostu czy moge składać papiery ,aby pociągneli mi prąd do działki która jest w trakcie przekształcania dodam ,że z dwoch stron działki już są zabudowane? czy musze czekać aż działka zostanie przekształcowana na budowlaną i wtedy dopiero pisać o podciągniecie prądu do ...

time image

Gość mhtyl

05 Mar 2020, 21:05

8 minut temu, Gość konradek napisał: czy moge przystapic do tych formalnosci jeżeli moja działka jest działką rolna w trakcie przekształcania? Jakie formalności?

time image

Gość konradek

05 Mar 2020, 20:56

czy moge przystapic do tych formalnosci jeżeli moja działka jest działką rolna w trakcie przekształcania?

time image

Gość mhtyl

21 Lis 2019, 19:52

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: W umowie przyłączeniowej  jest określany zakres odpowiedzialności za funkcjonowania zasilania (naprawy, konserwacja, modernizacja) przez ZE. Może być on różny w zależności od konfiguracji przyłącza, ...

W umowie przyłączeniowej  jest określany zakres odpowiedzialności za funkcjonowania zasilania (naprawy, konserwacja, modernizacja) przez ZE. Może być on różny w zależności od konfiguracji przyłącza, lokalizacji złącza czy urządzenia pomiarowego

Każdy zakład energetyczny ma zatwierdzaną odgórnie (przez URE) taryfę opłat za wykonanie przyłączy. Faktycznie do 200 m jest zryczałtowana opłata za kW mocy przyłączeniowej. Jednak z inną (niższą ) stawką za przyłącza napowietrzne, niż za kablowe (ziemne). Stawka przy ...

time image

Gość mhtyl

21 Lis 2019, 15:21

Dnia 18.11.2019 o 18:04, Gość dawid napisał: a co jesli słupy z prądem są daleko np200m a kabla ziemią nie można poprowadzić ze względu na kanał melioracyjny/wodny czy elektrownia dostawi dodatkowy słup ? kto kryje koszta? Do 200 m płacisz za przyłącze ...

time image

Gość Pawel

21 Lis 2019, 13:44

Czy elektrownia odpowiada za przyłączenie od słupa do licznika. Czy od słupa do wyłącznika głównego który znajduje się na zewnątrz budynku

time image

Gość Pawel

21 Lis 2019, 13:41

Mam pytanie mam obecnie łączę energetyczne - stare-jak byli ostatnio elektrycy z elektrowni to przelaczyli mnie na ostatnią fazę i powiedzieli że warkocz jest do wymiany, zrobiłem remont gdzie są polozone nowe kable w domu. Licznik jest nowy ale jeszcze na scianie budynku mam wyłącznik ...

time image

Gość dawid

18 Lis 2019, 17:04

a co jesli słupy z prądem są daleko np200m a kabla ziemią nie można poprowadzić ze względu na kanał melioracyjny/wodny czy elektrownia dostawi dodatkowy słup ? kto kryje koszta?

time image

Gość pop

18 Paź 2019, 18:26

Jeżeli masz już umowę to musisz mieć już wykonany projekt przyłącza. Na przejście kabla przez działkę sąsiada jak również umiejscowienie skrzynki projektant przyłącza musiał uzyskać zgodę sąsiada. Ty jedynie co to możesz zapytać sąsiada czy miał takie zapytanie od biura ...

time image

Gość Kazimierz

18 Paź 2019, 18:01

Witam ja dzisiaj otrzymalem umowe do podpisania o przylacz ZE informuje ze skrzynka ma sie znajdowac w granicy mojej dzialki i sąsiada który ma nie zamieszkala dzialke.Czy ja mam miec jakas zgode od sasiada na usytuowanie tej skrzynki i czy jak by ZE bedzie ciagnal ziemia kabel przez granice ...

time image

Gość

18 Paź 2019, 13:51

3 godziny temu, retrofood napisał: Co za piękna polszczyzna... Taka googlowa jakaś...

time image

18 Paź 2019, 10:02

Dnia 16.10.2019 o 20:56, Gość Max napisał: Bzdury właśnie wkopałem kabel nie mam projektu a w warunkach jest tylko że muszę doprowadzić przewód do skrzynki którą stawia elektrownia o której znajduje się licznik i zabezpieczenie tak jak u mnie 40 amper. Warunki ...

time image

Gość Max

16 Paź 2019, 18:56

Bzdury właśnie wkopałem kabel nie mam projektu a w warunkach jest tylko że muszę doprowadzić przewód do skrzynki którą stawia elektrownia o której znajduje się licznik i zabezpieczenie tak jak u mnie 40 amper. Warunki przyłącza złożyłem na wniosek Obliczając wstępnie potrzebowali ...

time image

Gość Jakub

04 Lis 2018, 14:15

Hehe troszkę jest w tym artykule głupot i pokręconych rzeczt... Np to że elektryk w żadnym wypadku nie robi za rejon przyłącza co innego jak jest zmiana bądź wyniesienie ZP wszystkie nowe przyłącza robi rejon żeby założyli licznik potrzebna jest instalacja odbiorcza żeby mógł ...

time image

Gość .

02 Maj 2018, 07:35

Autorowi artykułu chodziło zapewne o schemat jedno kreskowy, z którym trzeba się udać do rejonu inwestora i go tam omówić z osobą określającą warunki przyłącza. Jak widać żaden z was nie ma o tym pojęcia a tyle gadacie. Wykonując dane zlecenie bez wykonania schematu i omówienia ...

time image

Gość radek

26 Sty 2018, 21:03

od kiedy to elektryk wykonuje projekt instalacji elektrycznej? Coś wam się pomajtało! Elektryk wykonuje instalację na podstawie jej projektu , a PROJEKT INSTALACJI WYKONUJE PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

time image

Gość ela

30 Gru 2017, 13:24

Mogą, nie ma przeciwwskazań.

time image

Gość bogda

30 Gru 2017, 12:00

Projektant zaprojektował mi przyłącz do granicy działki na przyłączu sąsiada,gdybym ja chciała zrobić swój przyłącz od skrzynki musiałabym kopać pod jego kablem albo nad.Słup elektryczny mam przy domu.Wiem że między mediami powinna być odległość przynajmniej metr.Sąsiad ...

time image

Gość mhtyl

22 Mar 2017, 16:42

Przejście przez "obcy" nie swój teren powinien uzyskać przed. Ja się zapytam kto mu robił projekt przyłącza? Ten kto robił jest odpowiedzialny za załatwienie wszelakiej papierologii,  z tym również przejście przez prywatne grunty. Jeżeli tego nie zrobił to samowola. Nie ma ...

3 godziny temu, Gość Jarek Raj napisał: Mam następujący problem: Zleciłem wykonanie przyłącza uprawnionemu elektrykowi - kabel podziemny do licznika w płocie poprowadzono na brzegu lasu należącego do nadleśnictwa. Dziś nadleśnictwo żąda ode mnie zapłaty dzierżawy ...

time image

Gość Jarek Raj

22 Mar 2017, 11:24

Mam następujący problem: Zleciłem wykonanie przyłącza uprawnionemu elektrykowi - kabel podziemny do licznika w płocie poprowadzono na brzegu lasu należącego do nadleśnictwa. Dziś nadleśnictwo żąda ode mnie zapłaty dzierżawy za grunt pod kablem, ponieważ skoro jestem inwestorem ...

Najczęściej zakłada się je obecnie w linii ogrodzenia, czyli na granicy działki. W zasadzie jest to jednak kwestia uzgodnienia pomiędzy odbiorca energii i zakładem energetycznym. Zdarza się montaż przy budynku albo obok słupa energetycznego na działce. To ostatnie jest popularne ...

time image

Gość mhtyl

09 Mar 2017, 15:45

Nie ma na to reguły, możesz nawet na granicy postawić.

time image

Gość dziadek

09 Mar 2017, 14:44

ile od granicy działki można zainstalowaćskrzynkę elektryczną..

time image

Gość mhtyl

15 Lis 2016, 12:39

Cytat kto odpowiada za wymianę skorodowanej skrzynki rozdzielczej z licznikiem elektrycznym zaplombowanym przez ZE i zamkniętą przez nich skrzynką? Za wymianę licznika na pewno ZE, a za skrzynkę to już chyba kwestia umowna, ...

time image

15 Lis 2016, 11:02

Cytat kto odpowiada za wymianę skorodowanej skrzynki rozdzielczej z licznikiem elektrycznym zaplombowanym przez ZE i zamkniętą przez nich skrzynką? Powinieneś sprawdzić kto jest jej właścicielem, bo to na nim spoczywa konserwacja ...

time image

Gość Darek

15 Lis 2016, 09:48

kto odpowiada za wymianę skorodowanej skrzynki rozdzielczej z licznikiem elektrycznym zaplombowanym przez ZE i zamkniętą przez nich skrzynką?

time image

Gość Biba28

27 Lip 2015, 18:13

Poszukuje elektryka który pomoże mi szybciej doprowadzić prąd na działkę który jest w drodze 3 metry od ogrodzenia bo dostałem termin 14 miesięcy na podłączenie skrzynki docelowej proszę o namiary na elektryka który może pomóc to zrobić szybciej gmina pogorzelec

time image

Gość mhtyl

15 Gru 2014, 19:24

Toszto jakiś cud nad Wisłą Ja jeszcze płace słono bo odbioru nie mam a za przyłącze 16 kW płaciłem około 2,5 tys zł!!!

time image

15 Gru 2014, 16:33

Cytat W jaki sposób to zrobiłaś? Z kim bym nie rozmawiał to za przyłącze każdy płacił około 140 zł za każdy kW mocy przyłączeniowej i na czas budowy płacili prąd "budowlany" droższy od prądu po odbiorze budynku. No ...

time image

15 Gru 2014, 16:33

Kleszczów - to tłumaczy wszystko

time image

Gość mhtyl

15 Gru 2014, 15:51

Cytat PS. za przyłącze (docelowe) płaciłam ok. 100zł, zamiast kwot liczonych w tysiącach... W jaki sposób to zrobiłaś? Z kim bym nie rozmawiał to za przyłącze każdy płacił około 140 zł za każdy kW mocy przyłączeniowej ...

time image

15 Gru 2014, 07:37

Cytat No to teraz sie PGE cie obsługuje czy ktoś inny ? W PGE koszty ogromne (za samo przyłącze musiałabym zapłacić 1200zł, czyli ponad 10x więcej).Nie jestem najlepszym przykładem dla całego kraju, ale chciałam pokazać, ...

time image

15 Gru 2014, 06:41

Cytat Ale to do na pewno mnie /nie mam siły wczytywać się w nowe forum/? Przecież ja płacę grosze ;) PS. za przyłącze (docelowe) płaciłam ok. 100zł, zamiast kwot liczonych w tysiącach...Żeby było ciekawie, na taryfie budowlanej płacę ...

time image

15 Gru 2014, 01:45

Cytat a to zależy jeszcze od rejonu ;)Mam wykupione na czas budowy 7kW, więc co 2 miesiące płacę (za te 14kW mocy + 2xabonament) "aż" 33,39 zł. ;D No to teraz sie PGE cie obsługuje czy ktoś inny ?

time image

14 Gru 2014, 22:57

Cytat Polecam poczytanie tego, żeby tyle nie płacić:Z C11 na G 11 bez odbioru - Zmiana tzw.taryfy Ale to do na pewno mnie /nie mam siły wczytywać się w nowe forum/? Przecież ja płacę grosze ;) PS. za przyłącze (docelowe) ...

time image

14 Gru 2014, 21:55

Cytat Witam. Czy moge sie starac o przylacze do mojej dzialki ale bez planow budowy bo zamierzam sie dopiero budowac za co naj mniej 5lat. Postaw jakąś szopkę i dostaniesz przyłącze docelowe. Cytat ...

time image

14 Gru 2014, 21:26

Cytat Będziesz płacił co 2 miesiące taryfę dla firmy. Chyba, że postawisz coś "mieszkalnego"Koszt taryfy dla prądu budowlanego 5-6kw to 120zł/2 miesiace a to zależy jeszcze od rejonu ;)Mam wykupione na czas budowy 7kW, ...

time image

14 Gru 2014, 21:07

Cytat Witam. Czy moge sie starac o przylacze do mojej dzialki ale bez planow budowy bo zamierzam sie dopiero budowac za co naj mniej 5lat. Czy bede ponosil jakies co miesieczna koszty zwiazane ze zlączem na granice dzialki(skrzynki) nawet jesli ...

time image

Gość slawek

14 Gru 2014, 21:03

Witam. Czy moge sie starac o przylacze do mojej dzialki ale bez planow budowy bo zamierzam sie dopiero budowac za co naj mniej 5lat. Czy bede ponosil jakies co miesieczna koszty zwiazane ze zlączem na granice dzialki(skrzynki) nawet jesli nie korzystam z pradu. Pytam, bo sasiedzi zaczeli wystepowac ...

time image

24 Paź 2014, 11:30

Pewnie się da ale opór urzędników może być spory. W większości przypadków jako jeden z załączników do projektu wymaga oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej i warunków przyłączenia do sieci, które trzeba uzyskać w Zakładzie energetycznym. A jak zakład stwierdzi, ...

time image

Gość Kuba

23 Paź 2014, 19:29

Mam, hmmm ,trochę dziwne pytanie... czy w Polsce jest możliwe postawienie domu bez podłąnczania się do sieci.. tak jak z wodą ,mam swoją studnię , chcę mieć swoje zasilanie ,nie istotne jakie( hihihi ,lampy naftowe i agregat ),czy muszę się podłąnczać do sieci..!!( dom będe ...

time image

Gość mhtyl

15 Cze 2014, 20:52

Cytat Jeśli chcesz przyspieszyć wykonanie przyłącza opracuj we własnym zakresie projekt. Otrzymasz upust na wykonanie przyłącza a jednocześnie skrócisz znacznie czas oczekiwania Bzdury piszesz kolego.Jeżeli tak jest to ...

time image

Gość Elektryk

15 Cze 2014, 20:46

Jeśli chcesz przyspieszyć wykonanie przyłącza opracuj we własnym zakresie projekt. Otrzymasz upust na wykonanie przyłącza a jednocześnie skrócisz znacznie czas oczekiwania.

time image

Gość mhtyl

28 Wrz 2013, 18:16

Cytat Dzięki. Uzyskam taki dokument w ZE? Właścicielem jest gmina. Obowiązuje MPZP. Jeżeli jest plan to warunki są,o to nie musisz się martwić.Musisz znać nr działki aby wystąpić z zapytaniem do ZE.

time image

28 Wrz 2013, 17:23

Cytat Nazywa się to zapewnienie dostawy mediów i jest to wydawane gratis.Właściciel tej działki powinien takie papiery posiadać,więc najpierw jego o to zapytaj.Jest tam plan czy studium dla tego terenu gdzie leży działka która Cie interesuje. ...

time image

Gość mhtyl

28 Wrz 2013, 14:22

Cytat Czy jest jakiś sposób na uzyskanie warunków przyłączenia domu do sieci na działce nie będącej moją własnością? Interesuje mnie działka, ale nie jest uzbrojona w prąd. Nie chciałabym, żeby po zakupie się okazało, że na przyłączenie ...

time image

28 Wrz 2013, 10:59

Czy jest jakiś sposób na uzyskanie warunków przyłączenia domu do sieci na działce nie będącej moją własnością? Interesuje mnie działka, ale nie jest uzbrojona w prąd. Nie chciałabym, żeby po zakupie się okazało, że na przyłączenie muszę czekać kilka lat.

time image

Gość gula

13 Sie 2013, 20:13

to jest 21 wiek kpina czekam za podłaczeniem juz rok

time image

Gość romekol

03 Sie 2013, 16:15

Trochę autorka na bakier z przepisami. Poza tym takie ślizganie tylko po temacie. Kiepskie. Szukam innych artykułów

time image

Gość zimbawe nie wolność

27 Wrz 2012, 03:55

Jakoś 100, 200 lat temu potrafiono żyć bez prąd i jakimś dziwnym trafem budowali domy. Czyli jakby ni patrzeć wstęp artykułu rozmija się z prawdą. Co do ZE, to lobbyści mają niezwykle przychylną ustawę. W zasadzie jest zmuszenie człowieka, aby miał prąd od monopolistów, ...

time image

19 Gru 2011, 23:22

Cytat A co jeśli nie chcę się podłączać do sieci ZE? Chciałbym na dachu mieć 2kW paneli słonecznych oraz agregat na wszelki wypadek jakby długo słońce nie świeciło. To przedstawia się umowę na dostawy paliwa do agregatu.Bo ...

time image

Gość Marcin

19 Gru 2011, 23:10

A co jeśli nie chcę się podłączać do sieci ZE? Chciałbym na dachu mieć 2kW paneli słonecznych oraz agregat na wszelki wypadek jakby długo słońce nie świeciło.

time image

Gość Radek

21 Cze 2010, 20:44

oraz do pomiarów potrzebny jest dozór czyli "D" aby módz podpisać protokołt.

time image

12 Maj 2010, 14:19

Post pisany był ponad rok temu.Przytoczony artykuł pochodził z przed półtora roku.W tak zwanym „międzyczasie” zmieniły się i to istotnie przepisy w tym zakresie.To tak dla jasności.

time image

12 Maj 2010, 14:08

Cytat to tyle ode mnie. musialem napisac bo krew mnie zalewa jak "fachowcy" chca radzic ludziom, ktorzy stawiaja pierwsze kroki w budowie, a sami pojecia nie maja jak sie sprawy zalatwia. Ty się szanuj, bo popisałbyś tu trochę, ...

time image

12 Maj 2010, 13:35

Cytat Artykuł został usunięty z serwisu co to za p...? juz lata minely, kiedy to przekazywalo sie przylacze ZE za darmo. Kiedys sie przekazywalo przylacze zakladowi nie wazne jakiej wartosci, lecz nie bylo oplaty za przylaczenie ...

time image

Gość Sabcio

21 Lut 2010, 18:09

Trzeba posiadac uprawnienie SEP w opcji E, czyli eksploatacyjne i to wystarczy. W legitymacji takiej jest przyznawany numer uprawnień. Zaś do wykonania pomiarów wybudowanej instalacji, trzeba posiadac dodatkową opcję: E z pomiarami..

time image

Gość Zibi

19 Lut 2010, 20:22

Jakie uprawnienia trzeba posiadać aby móc wykonać instalację elektryczną w nowym domu? Mam na myśli instalację od istniejącego przyłącza z licznikiem w skrzynce w granicy działki, skrzynkę rozdzielczą wewnątrz domu oraz wszystkie gniazda i wyłączniki do oświetlenia...

time image

Gość Zgrzyt

03 Sty 2010, 20:35

Oni, \"fachowcy\" od brania kasy za nic, sami piszą prawo a ustawodawca tylko formalnie je zatwierdza. Przez to w Polsce panoszą się pseudo urzędnicy, gdyż wciąż zasłaniają się wymogami "chorego" prawa. Przykład?, proszę bardzo / z prawa energetycznego/: Podmiot dostarczający ma ...

time image

Gość elektryk

30 Maj 2009, 05:45

co ZE to różne wymagania nawet na prowizorkę budowlaną musi być projekt elektryczny budowa nawet najmniejsza jest oparta o te same przepisy i normy co każda wielka budowa przyłącza w mieście nowe zawsze kablowe czasem napowietrzne ale od tego już się odchodzi przykład : przyłącze ...

time image

30 Maj 2009, 05:45

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Dobór gniazd i osprzętu elektroinstalacyjnego
Dobór gniazd i osprzętu elektroinstalacyjnego
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje