14 błędów popełnianych podczas budowy komina

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
14 błędów popełnianych podczas budowy komina

Kominy pełnią bardzo ważną funkcję. Odprowadzają spaliny, dym i zużyte powietrze. Zapewniają też utrzymanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych we wnętrzach, które wymagają odpowiedniej wentylacji. Obecnie powszechnie stosuje się łatwe w montażu gotowe systemy prefabrykowane, które ograniczają liczbę popełnianych błędów wykonawczych.

Nowe domy coraz częściej wyposaża się w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, która nie wymaga stawiania kominów - obieg powietrza w niej wymuszają wentylatory. Chociaż nowoczesne urządzenia grzewcze nie wymagają klasycznego systemu kominowego (bo nawiew i wywiew można wykonać za pomocą przejścia przez ścianę), to jednak pomieszczenia, w których są instalowane już tak. Gazowy kocioł kondensacyjny może np. wydajnie działać bez komina. Jego funkcję pełni wówczas przewód powietrzno-spalinowy typu rura w rurze, wyprowadzony przez ścianę.

W większości budynków działa jednak wentylacja grawitacyjna, do której sprawnego funkcjonowania niezbędne są kominy z przewodami wentylacyjnymi. Komin też jest potrzebny w każdej instalacji z kominkiem i kotłem na paliwa stałe.

Wytyczne, jakie muszą spełniać kominy w domach jednorodzinnych zawarte są przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozdział 5. Przewody kominowe. § 140÷146.

W przypadku komina, ważny jest właściwy nadzór (przez kierownika budowy) na wszystkich etapach jego budowy. Ponadto przed zakończeniem prac kominiarz lub osoba do tego uprawniona powinna skontrolować komin i potwierdzić to protokołem, który jest jednym z dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy.

Niestarannie ułożona wełna mineralna w kominie
Montaż komina powinien być nadzorowany przez kierownika budowy na każdym etapie jego stawiania. Takie niestaranne ułożenie wełny mineralnej, izolującej komin termicznie, to oznaka braku profesjonalizmu.

1) Źle dobrany rodzaj i średnica komina

Kominy przede wszystkim powinny prawidłowo działać, być trwałe oraz zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom domu. Aby tak było, muszą być dopasowane do warunków, w których będą pracować, czyli w przypadku przewodu spalinowego lub dymowego do urządzenia (kotła, pieca, kominka), które będzie do nich podłączone.

Ważne przy tym jest dobranie średnicy komina oraz jego typu do temperatury spalin. W przypadku kominka, średnica przewodu spalinowego nie może być mniejsza od średnicy króćca wychodzącego z wkładu. Ponadto jeśli przewód dymowy obsługuje kominek lub piec węglowy, to w razie zapalenia się w nim sadzy, ocieplenie wkładu kominkowego zabezpiecza przed przeniesieniem się wysokiej temperatury na obudowę komina oraz inne elementy budynku.

Zdarza się, że wykonawcy podłączają kominek do przewodu wentylacyjnego, co jest niezgodne z przepisami i zagraża życiu domowników.

2) Zbyt mała wysokość komina

O sprawności komina decyduje nie tylko przekrój przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Istotna jest także jego wysokość w odniesieniu do dachu i otoczenia, w którym budynek jest usytuowany. Wysokość komina względem dachu powinna spełniać wymagania ujęte w Polskiej Normie PN-B-10425:1989, dotyczącej kominów murowanych. Projektując wysokość komina, trzeba też wziąć pod uwagę wpływ otoczenia na zaburzenie ciągu kominowego - obecność wysokich drzew i innych budynków w najbliższym otoczeniu.

Kominy powinny mieć odpowiednią wysokość ponad dach
Kominy powinny mieć odpowiednią wysokość ponad dach.

3) Zbyt duża odległość od obsługiwanych pomieszczeń

Komin stawia się w pobliżu pomieszczeń, które wymagają wentylacji lub odprowadzenie spalin. Najlepiej byłoby, gdyby były usytuowane w łazience, kuchni i kotłowni. Żeby zmniejszyć liczbę kominów inwestorzy decydują się na budowę jednego albo dwóch, obsługujących pomieszczenia od nich oddalone. Trzeba jednak wiedzieć, że podłączenie przewodu wentylacyjnego do komina poziomą rurą spowoduje zaburzenie wentylacji grawitacyjnej - nie będzie działać prawidłowo. Aby temu zaradzić, należy zmienić system na mechaniczny wyciągowy. Takie rozwiązanie stosuje się też podłączając okap kuchenny.

Najlepiej gdy pomieszczenia wymagające przewodów wentylacyjnych są zgrupowane
Najlepiej gdy pomieszczenia wymagające przewodów wentylacyjnych są zgrupowane, co ogranicza liczbę pojedynczych kominów. (fot. Schiedel)

4) Niewłaściwe usytuowanie komina

Kominy przechodzą przez całą wysokość budynku - od fundamentu aż ponad dach. Powinny być tak zaplanowane, aby nie kolidowały z innymi elementami budynku i nie wpływały na funkcjonalność pomieszczeń w domu. Jeśli architekt dobrze nie przemyśli tej kwestii, może się okazać, że komin będzie usytuowany np. na środku pokoju albo będzie przeszkadzał w wygodnym ustawieniu sprzętów w łazience.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Często zdarza się, że kominy kolidują z elementami konstrukcji więźby dachowej, która wymaga wówczas poważnych przeróbek. Niekiedy, w skrajnych przypadkach, wykonawca decyduje się przeciąć komin lub element konstrukcyjny więźby. Oba rozwiązania są niedopuszczalne.

Kolizja komina z konstrukcją więźby dachowej - krokiew narożna przechodzi przez kanał wentylacyjny
Kolizja komina z konstrukcją więźby dachowej - krokiew narożna przechodzi przez kanał wentylacyjny.

5) Posadowienie bez wzmocnienia podstawy

Kominy mają niedużą powierzchnię przekroju, ale są wysokie i smukłe. Ze względu na wymiary są szczególnie narażone na niekorzystne oddziaływanie wszelkiego rodzaju niestabilności podłoża i odchylenia od pionu. Aby ich konstrukcja była stabilna, wymagają solidnego posadowienia, gwarantującego zachowanie pionów. W trakcie użytkowania komin nie może się też odkształcać pod wpływem własnego ciężaru. Popularnym rozwiązaniem jest wzmocnienie miejsca, w którym stanie komin, dodatkowym zbrojeniem zatopionym w betonie (chudziaku).

Wzmocnienie miejsca, w którym stanie komin, przez ułożenie dodatkowego zbrojenia w warstwie podłogi poziomu 0
Wzmocnienie miejsca, w którym stanie komin, przez ułożenie dodatkowego zbrojenia w warstwie podłogi poziomu 0.

6) Brak usztywnienia

Ze względu na swoją smukłość, elementy te powinny być właściwie zabezpieczone, by miały odpowiednią sztywność. Dotyczy to zwłaszcza kominów wolno stojących, które są bardziej narażone na niestabilne posadowienie oraz na odchylenia od pionu, niż te wmurowane w ścianie. Nawet niewielkie odchylenia takiego komina mogą być niebezpieczne.

Aby im zapobiec, w niektórych miejscach komin trzeba usztywnić. Wykonuje się to za pomocą prętów, zatopionych w specjalnych otworach montażowych pustaków kominowych. Można też osiągnąć ten efekt, łącząc komin z elementami konstrukcji budynku zbrojeniem lub opaskami.

Komin nie został zamocowany do ściany i odchylił się od pionu
Komin nie został zamocowany do ściany i odchylił się od pionu.

7) Brak wzmocnienia nad dachem

Fragment komina wystający nad dach często obudowuje się cegłami klinkierowymi, które tworzą bardzo trwałą osłonę. Jest to rozwiązanie słuszne, ale bardziej skomplikowane niż ocieplenie komina i otynkowanie go. Obudowa z cegieł klinkierowych jest dużym obciążeniem komina. Wymaga więc specjalnego wzmocnienia przez zastosowanie tzw. konsoli lub obudowy z bloczków z betonu komórkowego - są one odporne na wysoką temperaturę i skutecznie przeniosą obciążenie klinkierem.

Obudowa komina z klinkieru jest ciężka, więc powinna mieć stabilne podparcie
Obudowa z klinkieru jest ciężka, więc powinna mieć stabilne podparcie. Może to być konsola lub podmurówka wykonana np. z bloczków z betonu komórkowego.

8) Wpływ na inne elementy budynku

Przy ulokowaniu komina w przekroju ściany zawsze ujawniają się pewne problemy. Po pierwsze, stanowią one mostki akustyczne. Po drugie, ze względu na różną pracę komina i ściany, powstają zarysowania pomiędzy nimi. Nawet otynkowanie obu powierzchni na warstwie zbrojnej siatką nie zapobiega pęknięciom.

Po otynkowaniu, między kominem a ścianą powstała rysa
Po otynkowaniu, między kominem a ścianą powstała rysa. Siatka tynkarska okazała się niewystarczającym zabezpieczeniem.

9) Za mało przewodów wentylacyjnych

Niekiedy zdarza się, że do jednego przewodu wentylacyjnego podłącza się więcej niż jedno pomieszczenie. Nie należy tego robić, ponieważ zaburzy to ciąg kominowy oraz wentylowanie tych wnętrz. Taki układ może też powodować przenoszenie się zapachów pomiędzy podłączonymi pomieszczeniami (kuchnia, łazienka).

10) Niewłaściwe ulokowanie elementów przewodów dymowych

Elementami przewodów dymowych komina są między innymi wyczystka i trójnik do podłączenia czopucha. Istotne jest poprawne ulokowaniu tych elementów. Jeżeli trójnik jest zaplanowany od strony wkładu kominkowego, to wyczystkę trzeba ulokować na innej ścianie komina. Jeśli będą one na jednej ścianie, nie będzie dostępu do wyczystki - tam, skąd powinien być do niej dostęp, będzie wkład kominkowy.

To samo dotyczy wysokości umieszczenia trójnika do podłączenia czopucha. Nie może on być osadzony za nisko. Miejsce na trójnik należy dopasować do wkładu kominkowego i jego obudowy oraz możliwości wykorzystania ciepła znad obudowy kominka do dystrybucji gorącego powietrza.

Za nisko ulokowany trójnik do montażu czopucha kominka
Za nisko ulokowany trójnik do montażu czopucha kominka może znacznie utrudnić podłączenie wkładu. Na zdjęciu widoczna również kolizja wyczystki z trójnikiem.

11) Brak dylatacji między konstrukcją budynku a kominem

Komin nie może być obciążony elementami konstrukcyjnymi budynku. Oznacza to, że musi być oddylatowany (odseparowany) od stropów oraz od więźby dachowej. Obciążenie komina tymi elementami, ze względu na jego smukłość i delikatną budowę, mogłoby spowodować jego uszkodzenie.

Właściwie wykonana dylatacja komina od stropu.

12) Brak ocieplenia

Kominy przechodzą przez dach, są więc na na styku pomieszczenie - zewnętrze budynku. Wykonane są najczęściej z betonowych pustaków kominowych albo keramzytobetonowych, i dość dobrze przewodzą ciepło od wnętrza na zewnątrz. Należy zatem zadbać o ich właściwe ocieplenie. Musi być ono wykonane na całym jego fragmencie nad poziomem dachu oraz na odcinku nie mniejszym niż 0,5 m poniżej połaci. Komin zaizolowany termicznie w ten sposób nie będzie mostkiem termicznym i nie będzie powodował strat ciepła w tym miejscu.

Ocieplenie komina tylko nad połacią to błąd
Ocieplenie komina tylko nad połacią to błąd.

13) Użycie niewłaściwych materiałów izolujących termicznie

Kominy wentylacyjne można ocieplić styropianem. Spalinowe i dymowe, podłączone do kominków i kotłów węglowych izoluje się natomiast tylko wełną mineralną. Urządzenia na paliwa stałe uwalniają bowiem spaliny o wysokiej temperaturze. Do rozkładu styropianu dochodzi przy około 80°C, więc termoizolacja wykonana z tego materiału pod wpływem wysokiej temperatury spalin może ulec uszkodzeniu. Sprawdzi się tu wełna mineralna, która jest odporniejsza na wysoką temperaturę.

Ocieplenie powinno być wykonane na całym fragmencie komina nad poziomem dachu oraz na odcinku nie mniejszym nić 0,5 m poniżej połaci
Ocieplenie komina odprowadzającego spaliny z kominków i kotłów węglowych wykonuje się z wełny mineralnej. Tak jak widać na zdjęciu, ocieplenie powinno być wykonane na całym fragmencie komina nad poziomem dachu oraz na odcinku nie mniejszym nić 0,5 m poniżej połaci.

14) Niewłaściwe wykończenie komina

Zewnętrzne części komina ponad dachem powinny być trwałe. Dotyczy to powierzchni jego ścian i obróbek blacharskich, czap oraz osadzenia kratek zabezpieczających wyloty kominowe. Złe dobranie materiałów lub niedopilnowanie solidnego wykonania tych prac nie tylko negatywnie wpłynie na estetykę dachu, ale też może skutkować pojawieniem się nieszczelności i przecieków przy przejściu komina przez połać.

Na przykład niewłaściwie przycięta termoizolacja przy wylotach wentylacyjnych może spowodować, że wciskana przez wiatr woda opadowa będzie ściekać pomiędzy warstwą ocieplenia a pustakami kominowymi.

Krzywo przycięta termoizolacja przy wylotach wentylacyjnych i nierówno osadzone kratki
Krzywo przycięta termoizolacja przy wylotach wentylacyjnych i nierówno osadzone kratki, mogą powodować przedostawanie się wody między ocieplenie a pustaki w kominie.
Przy nieszczelnym wykończeniu komina woda może przedostawać się pod płytki okładziny oraz powodować nieszczelności i przecieki przy przejściu komina przez połać
Przy nieszczelnym wykończeniu komina woda może przedostawać się pod płytki okładziny oraz powodować nieszczelności i przecieki przy przejściu komina przez połać.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Sprawdź i policz

16 Gru 2020, 18:51

Pompy ciepła sprawdzą się w nieocieplonym domu - ściana z blachy ocieplona 2 cm styropianu czyli kiosk z płyt obornickich. Jak budujesz dom energooszczędny lub pasywny to ile energii potrzebujesz na jego ogrzanie? Radzę sprawdzić taki zestaw: Grzanie gazem albo jak kto nie ma gazu ...

time image

11 Lis 2020, 15:30

a trzeba było kupić PC powietrze-woda...

time image

Gość Bogdan

11 Lis 2020, 10:07

Czy jest do uratowania komin systemowy ceramiczny który po wymurowaniu przez moich fachowców wygląda jak wijący sie pionowo wąż. Szlag mnie trafia bo wydałem na niego prawie 5 tysiaków a fachowcy to wiecie, teraz ręce umywają.

time image

23 Cze 2020, 19:23

Do sąsiadów to mam szczęście  Nie mam daszka i po tych opadach to faktycznie wychodzi taka sytuacja. Rozmawiałem z technologiem od kominów - kazał próbnie przepalić i obserwować póki dom nie wykończony. Co do fachowca to nóż na gardle, bo mam sytuacje z musem wydania pieniędzy ...

time image

Gość mhtyl

23 Cze 2020, 18:59

10 godzin temu, Tymianek napisał: Jakość usług tego człowieka to pomysł na książkę, Chcesz powiedzieć że "Sąsiedzi" to przy nim pikuś?   10 godzin temu, Tymianek napisał: Woda jest również we wnętrzu komina (wyczystka) po intensywnych ...

time image

23 Cze 2020, 08:41

Jakość usług tego człowieka to pomysł na książkę, bo po zakończeniu prac doszło do mnie z kim miałem do czynienia. Mam w planie odwiedzić inne budowy tego  majstra, bo są w niedalekiej okolicy i porównać czy tylko u mnie tak to wyszło czy jest to jego standard. Niestety ...

time image

Gość mhtyl

23 Cze 2020, 08:03

5 minut temu, Tymianek napisał: Komin systemowy - jawar. Pustak w którym montowany jest wkład ma 4 szczeliny wentylacyjne. Prawidłowy sposób montażu wymaga aby te szczeliny były drożne -służą one do wentylacji wełny. Tak jak wspomniałem wcześniej, mój "fachowiec" ...

time image

23 Cze 2020, 07:52

Komin systemowy - jawar. Pustak w którym montowany jest wkład ma 4 szczeliny wentylacyjne. Prawidłowy sposób montażu wymaga aby te szczeliny były drożne -służą one do wentylacji wełny. Tak jak wspomniałem wcześniej, mój "fachowiec" nie zastosował się do instrukcji i zrobił ...

Nie bardzo rozumiem ten opis. Przyda się szkic. Gdzie dokładnie jest wełna? I jak się ma do kanału wentylacyjnego?

time image

Gość mhtyl

22 Cze 2020, 18:55

4 godziny temu, Tymianek napisał: Mam pytanie - majster, który budował mój komin zrobił to w sposób wyjątkowy. Dostał instrukcje i przy montażu wełny powiedział, że tak się nie da. Wełnę łączył na jednym z kanałów wentylacyjnych, bo tak mu było wygodnie. ...

time image

22 Cze 2020, 14:10

Mam pytanie - majster, który budował mój komin zrobił to w sposób wyjątkowy. Dostał instrukcje i przy montażu wełny powiedział, że tak się nie da. Wełnę łączył na jednym z kanałów wentylacyjnych, bo tak mu było wygodnie. Od stropu w wzwyż sam podjąłem się dokończenia ...

time image

Gość Jacek

08 Cze 2020, 19:48

Punkt 11- co ma wspólnego brak "oddylatowania" do obciążenia??? Brak dylatacji nie oznacza że ktoś obciąża czymkolwiek komin. Czy chodzi o to że komin nie może być z boków niczym "podparty" czy żeby nie był obciążony? Oczywiście wiem że nie można komina dodatkowo obciążać ...

time image

Gość Tom

12 Sty 2020, 00:17

Witam, czy jest jakiś paragraf do punktu czwartego?

Koszty pompy ciepła powietrze woda są nawet niższe, pisałem o sezonowych promocjach fierm. Wystarczy wpisać STOP SMOG. Ważne jest tez zapotrzebowanie na cwu przy rodzinie 2+2. Tu można zacząć myśleć o pompie ciepła do cwu. Chyba, że ma się przyłącze gazowe. Wtedy tradycyjnie ...

time image

27 Lis 2019, 21:15

10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: zenek, w tym jest dużo racji, poza jedynym słusznym wyborem "Nie buduje się". Dodam, że pompa ciepła w domu o niskim zapotrzebowaniu broni się bez rekuperacji. tak sobie żarcik napisałem - bo śmieszne ...

zenek, w tym jest dużo racji, poza jedynym słusznym wyborem "Nie buduje się". Dodam, że pompa ciepła w domu o niskim zapotrzebowaniu broni się bez rekuperacji. Wentylatory rekuperatora to dodatkowe zużycie energii. I tak powstał BTW. Przy okazji. Do pompy ciepła komin jest zbędny, ...

time image

27 Lis 2019, 09:46

9 minut temu, Gość piter napisał: Jak nowy dom to tylko rekuperacja + pompa ciepla. Jak cie nie stac to sie nie buduj. Tak - rekuperacja i pompa ciepła. I nic więcej. łóżko obok i wc w krzakach 

time image

Gość piter

27 Lis 2019, 09:35

Jak nowy dom to tylko rekuperacja + pompa ciepla. Jak cie nie stac to sie nie buduj.

time image

Gość LQ

07 Paź 2019, 21:03

Moja matula budowała dom 15 lat temu bez żadnej wiedzy.. a kierasy budowy byli zawodowymi alkoholikami bo dawniej 99 % piło na budowach.. i nawet jeśli jedną ekipę która kradła i piła wyrzucałeś... to następna nie była lepsza.. dziś ekipy nie piją ale nie liczą się z kosztami ...

time image

Gość Weronika

13 Lip 2019, 22:13

A kiedy prawo ureguluje wysokość komina w stosunku do sąsiedniego budynku zwłaszcza przy różnicy wysokości sąsiadujących budynków? Nawet odległość śmietnika od płotu jest uregulowana przepisami.

1. Otwórz okno w pokoju gdzie stoi kominek - czy zwiększy się ciąg? 2. Sprawdź drożność kanału dymowego (kominiarz) 3. Jak działa  i czy jest szyber?. 4. Latem komin się nagrzewa od słońca brak wtedy ciągu stąd zapachy.

Jakiego kształtu jest ta nasada? Stała czy obrotowa? Przy nasadzie typu strażak nie powinno być tego problemu. Coś takiego:

time image

Gość Yacky

28 Wrz 2017, 06:12

Ja mam komin od kominka przy zewnętrznej ścianie. W prostej linii ok 4m od szczytu kalenicy. Mimo że mam nasadę to wiatr wdmuchuje wiatr do komina. Jak nie palę tośmierszi spalenizną, jakrozpalam Torzym się cofa. Komin wystaje ok 50cm wyżej niż kalenica. To jaki ma być wysoki???

time image

04 Maj 2017, 20:18

Dnia 3.05.2017 o 10:48, Pomocnik napisał: Kominy muszą być wybudowane w sposób, który zapewni ich trwałość i bezpieczne użytkowanie. Czy komin stalowy do kominka może być prowadzony wewnątrz pomieszczenia (np. wzdłuż ściany i oczywiście wyprowadzony ...

time image

Gość mhtyl

03 Maj 2017, 08:51

Jaki porcelanowy i jakie wybuchy? czym Ty palisz? trotylem?

time image

Gość Zenon

03 Maj 2017, 08:49

Czy kominy porcelanowe mogą być montowane do pieców palonych miałem gdy występuje wybuchy?

time image

03 Maj 2017, 08:48

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
5,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze listopad 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom październik 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje