Zasada działania kolektora słonecznego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Zasada działania kolektora słonecznego

Zadaniem kolektora słonecznego jest pobieranie energii z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego, a następnie przekazywanie jej do instalacji grzewczej.

Kolektory pobierają energię z promieniowania bezpośredniego, odbitego i rozproszonego
Kolektory pobierają energię z promieniowania bezpośredniego, odbitego i rozproszonego

Kolektory słoneczne - zasada działania:

 1. Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Skuteczność pochłaniania zależy od rodzaju absorbera. Zwykły, czarny absorber dużą część promieniowania odbija. Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny – pochłania on 95% padającego na niego promieniowania.
 2. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor.
 3. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika.
 4. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora.

Zasada działania kolektora słonecznego - co wpływa na sprawność kolektora?

Energooszczędność kolektorów związana jest także z uzyskaniem możliwie wysokiej sprawności ich pracy. Przede wszystkim zależy ona od ustawienia względem stron świata – największą wydajność mają urządzenia zwrócone w kierunku południowym.

 

Kolektor płaski może być odchylony o maksimum 15° w kierunku wschodnim lub zachodnim, bo wtedy jego sprawność obniży się nieznacznie. Jeśli odchylenie jest większe, kolektor musi mieć większą powierzchnię niż w przy ustawieniu w kierunku południowym.

 

Jeśli dom ma niekorzystne położenie względem stron świata, warto zastosować kolektory rurowe, w których można indywidualnie dopasować kierunek ustawienia absorbera. Kolektory rurowe mogą mieć większe dopuszczalne odchylenie od południa niż kolektory płaskie – kąt nachylenia absorbera regulujemy w każdej rurze indywidualnie.

Dla wydajności kolektora duże znaczenie ma również kąt ustawienia kolektora. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy promienie będą padać prostopadle do jego powierzchni. Ponieważ położenie Słońca zmienia się w ciągu roku, także optymalny kąt nachylenia kolektora nie jest stały: w lecie wynosi 30°, a zimą – 60°. Kolektory, które mają pracować tylko latem, można ustawić pod kątem 30°, całoroczne pod kątem 45°. Zmiana nachylenia kolektora zamontowanego na połaci dachu nie jest możliwa, ale między 35° a 50° sprawność kolektora spada w bardzo niewielkim stopniu.

Montując kolektor na dachu płaskim lub na ziemi, możemy optymalnie dobrać jego kąt nachylenia do powierzchni ziemi Montując kolektor na dachu płaskim lub na ziemi, możemy optymalnie dobrać jego kąt nachylenia do powierzchni ziemi
 (fot. Bachus)  (fot. Aparel)
 Montując kolektor na dachu płaskim lub na ziemi, możemy optymalnie dobrać jego kąt nachylenia do powierzchni ziemi

Ilość pozyskiwanej przez kolektor energii zależy także od miejsca montażu urządzenia. Jeżeli kolektory rurowe lub płaskie próżniowe są ustawione na powierzchni ziemi lub przy ścianach budynków, to im bardziej są nachylone, tym więcej pada na nie promieniowania odbitego od otaczających go powierzchni. A to oznacza, że kolektor zaabsorbuje więcej ciepła.

Całkowite natężenie promieniowania zależy m.in. od warunków pogodowych
 Całkowite natężenie promieniowania zależy m.in. od warunków pogodowych


Niestety jest czynnik, który zmniejsza wydajność kolektorów. Jest to... zwykły kurz. Szkodzi on przede wszystkim płaskim kolektorom niepróżniowym, gdyż osiada nie tylko na powierzchni, ale także na absorberze (obudowy tych kolektorów są zazwyczaj nieszczelne). Promieniowanie słoneczne, zamiast docierać do absorbera, jest odbijane i rozpraszane na drobinkach kurzu. Po kilku latach eksploatacji sprawność kolektora może spaść nawet o 30%. Powierzchnię kolektora należy więc myć raz w roku.

Gdzie zamontować kolektor?

Kolektory warto ustawić pod takim kątem, żeby pozyskiwały maksymalnie dużo ciepła
Kolektory warto ustawić pod takim kątem, żeby pozyskiwały maksymalnie dużo ciepła
(fot. Bachus)

Przede wszystkim miejsce montażu nie może być zacienione przez drzewa lub budynek. Usytuowanie względem domu może być różne: na dachu, w dachu i jako wolno stojące. Możliwy jest także montaż na ścianie budynku, ale dotyczy to tylko niektórych typów kolektora.

 

Najbardziej rozpowszechnione jest montowanie kolektorów na dachu. W ten sposób można zainstalować każdy typ kolektora, nie tylko w trakcie, ale także po wybudowaniu domu. Wystarczy podczas pokrywania dachu zamontować uchwyty dachowe i wyprowadzić na zewnątrz przewody rurowe, do których podłączone będą kolektory.

 

Zaletą tego sposobu instalacji jest niższa cena, krótszy czas montażu i brak konieczności poświęcenia kawałka działki na kolektory. Wadą są trochę większe straty ciepła w porównaniu z kolektorami montowanymi w dachu. A zatem z punktu widzenia energooszczędności lepszym rozwiązaniem będzie wbudowanie kolektorów w połać dachową.

 

W dach możemy wbudować jedynie kolektory płaskie, pod warunkiem że nachylenie dachu wynosi min. 25°. Zaoszczędzamy w ten sposób na ilości dachówek, ale musimy zapłacić więcej za montaż, gdyż kolektory ze wszystkich stron muszą być zabezpieczone przed przedostawaniem się wody.

 

Kolektor wolno stojący można ustawić optymalnie względem stron świata zwiększając w ten sposób jego maksymalną wydajność
 Kolektor wolno stojący można ustawić optymalnie względem stron świata zwiększając w ten sposób jego maksymalną wydajność
(fot. Bachus)

 Kolektory montowane na ziemi lub na dachu płaskim można optymalnie ustawić względem słońca i w ten sposób zwiększyć sprawność urządzenia. Dodatkowo skuteczność pracy kolektorów zwiększa odbite od ziemi promieniowanie. Wadą tego rozwiązania w przypadku kolektorów wolno stojących są straty ciepła powstające podczas przepływu czynnika grzewczego z kolektora do instalacji w budynku.

 

Zaletą tego sposobu montażu jest niższy koszt montażu, ale wymagane jest zapewnienie odpowiedniej stabilności kolektora i zabezpieczenie konstrukcji przed burzą.

 

Gdy kolektory zamontowane są na powierzchni ziemi, dużo łatwiej można je umyć lub odśnieżyć. A to zwiększy ich wydajność, czyli energooszczędność systemu podgrzewania c.w.u. W przypadku awarii tańsza jest również ich naprawa. Kolektory można też montować na ścianie budynku lub przy południowej ścianie budynku. Ściana jest bardziej wytrzymała niż dach, dzięki czemu nie trzeba jej wzmacniać. Kolektor jest też mniej narażony na chłodzące działanie wiatru. Ponadto wykorzystuje się tu dodatkowe promieniowanie, które odbija się od ziemi i obiektów znajdujących się w pobliżu kolektora. Jednak nie każdy kolektor da się tak zamontować – ze względu na większe opory przepływu musi on być przystosowany do montażu w pozycji pionowej.

 

Kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego i koncentryczne można montować do dachów spadzistych, płaskich lub balkonów wzdłuż lub w poprzek bez strat promieniowania.

 

Kolektory rurowe typu heat-pipe muszą być zamontowane z minimalnym nachyleniem 20°.

Zasada działania kolektora słonecznego - do czego służy obieg solarny?

Tak zbudowana jest instalacja solarna
 Tak zbudowana jest instalacja solarna

Zadaniem obiegu solarnego jest doprowadzenie ciepła z kolektorów do zasobnika, w którym będzie ono magazynowane.

 

Obieg solarny składa się z kolektorów, przewodów rurowych, solarnego zestawu pompowego, urządzeń zapewniających bezpieczeństwo działania instalacji i zasobnikowego wymiennika ciepła.

 

Największy wpływ na sprawność instalacji mają przewody rurowe i zasobnikowy wymiennik ciepła.

 

 • Przewody rurowe. Długość rur między zasobnikiem a kolektorem powinna być możliwie jak najkrótsza – wtedy straty ciepła przy przepływie ogrzanego czynnika z kolektora do zasobnika będą najmniejsze. Wszystkie rury trzeba odpowiednio zaizolować (tu jest źródło dużych strat ciepła!), a?elementy gumowe, np. uszczelki, przepony, mające styczność z czynnikiem roboczym przepływającym w instalacji muszą być wykonane z materiałów niewchodzących w reakcję chemiczną z tym czynnikiem.

   

 • Zasobnikowy wymiennik ciepła. Kolektor dostarcza ciepło najczęściej wtedy, gdy go nie potrzebujemy, czyli w ciągu dnia. A ciepłą wodę zużywamy zazwyczaj po południu i wieczorem. Żeby więc energię wyprodukowaną w ciągu dnia można było wykorzystać wieczorem, trzeba zgromadzić ją w zasobniku solarnym.
Nie warto oszczędzać na pojemności zasobnika
Nie warto oszczędzać na pojemności zasobnika. Gdy będzie większy, na dłużej wystarczy zapas wody ogrzanej przez słońce (fot. Nibe-Biawar)

Najbardziej rozpowszechnione są zasobniki dwusystemowe biwalentne. Znajdują się w nich dwa wymienniki ciepła. Dolnym przepływa czynnik roboczy z obiegu solarnego, górnym – woda ogrzana w kotle.

 

Zazwyczaj wykorzystuje się zasobniki o pojemności pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ciągu od jednego do trzech dni, w czasie których solary nie grzeją. Pamiętajmy, że im większa jest pojemność zasobnika, tym dłużej będziemy korzystać ze zgromadzonej wcześniej energii słonecznej w pochmurne dni.

 

Dla czteroosobowej rodziny warto kupić zbiornik o pojemności 600 l. Oczywiście możemy kupić mniejszy, jednak w razie niepogody zapas ciepłej wody się szybciej skończy i będziemy musieli dogrzewać wodę w sposób konwencjonalny.

 

Zamiast zasobnika z podwójną wężownicą można zastosować prostsze rozwiązanie, czyli zasobnik z pojedynczą wężownicą i grzałką elektryczną. W wężownicy krąży płyn z obiegu solarnego, a dogrzewanie wody jest zapewnione dzięki grzałce. Jest to rozwiązanie droższe eksploatacyjnie niż wymiennik z podwójną wężownicą, ale jest wygodne, zwłaszcza gdy dom ogrzewamy za pomocą kotła na paliwo stałe.

Jaka wielkość kolektora?

Jego wielkość powinna być taka, żeby uzyskać z niego średnio 85–95% ciepłej wody użytkowej w półroczu letnim. Można przyjąć, że czteroosobowa rodzina potrzebuje kolektora:

 • płaskiego o powierzchni 1–1,5 m² na 1 osobę, czyli 4–6 m² albo
 • rurowego o powierzchni 0,6–0,8 m² na 1 osobę, czyli 2,4–3,2 m².
Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę w różnych miesiącach roku
 Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę w różnych miesiącach roku, w zależności od powierzchni kolektorów, dla czteroosobowej rodziny

Jeśli instalacja solarna ma współpracować z instalacją centralnego ogrzewania, przyjmuje się, że na 1 m² budynku przypada od 0,3 do 0,5 m² powierzchni płaskiego kolektora rurowego. A oto powierzchnia kolektorów, które mają ogrzewać wodę w basenie:

 • krytym – ok. 40% powierzchni jego lustra wody,
 • otwartym – ok. 70% tej powierzchni.

Jeżeli przykładowo basen ma wymiary 5 razy 10 m, kolektory powinny mieć powierzchnię:

 • 20 m² do basenu krytego,
 • 35 m² – do otwartego.

Czym wypełnić instalację solarną?

Do wyboru mamy zwykłą wodę lub płyn niezamarzający. Wodęmożna stosować tylko w instalacjach działających w okresie od późnej wiosny do jesieni. Na okres zimowy instalację musimy opróżniać z wody, w przeciwnym razie może uszkodzić rury. W instalacjach całorocznych lub działających od wczesnej wiosny do późnej jesieni instalacja musi być napełniona płynem niezamarzającym, co jest częściej stosowane. Musimy jednak kupić wysokiej jakości zasobnik, żeby zminimalizować ryzyko rozszczelnienia układu i przedostania się szkodliwego płynu do instalacji c.w.u.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Czy kolektor ogrzeje dom?

Firmy sprzedające i instalujące kolektory słoneczne proponują wykorzystywanie ich nie tylko do podgrzewania c.w.u., ale także wody na cele c.o. Jest to możliwe jedynie w instalacjach niskotemperaturowych (zwłaszcza ogrzewania podłogowego), których czynnik grzewczy może mieć temperaturę około 40°C. Jednak potrzebne są wtedy kolektory o znacznie większej powierzchni i bardziej skomplikowanej instalacji niż w przypadku przygotowania ciepłej wody. Jest to rozwiązanie godne polecenia, ale tylko dla osób, które stać na taki wydatek. Z punktu widzenia ekonomiki inwestycji, nakłady są zbyt wysokie w stosunku do zysków, nawet w aspekcie energooszczędności.

Monika Czeczotek

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość m

20 Wrz 2020, 13:23

Ja mam Watt i działają b dobrze. Całe lato woda ciepła.

time image

09 Cze 2014, 23:16

Cytat Kolektory rurowe firmy WATT użytkuję i jeszcze nie miałem z nich pożytku nawet przy temp. zewnętrznej 30 st i pełnym słońcu. Ludzie to najgorszy bubel. Zmień firmę. Założą ci chłodnicę.

time image

08 Cze 2014, 16:41

Cytat Kolektory rurowe firmy WATT użytkuję i jeszcze nie miałem z nich pożytku nawet przy temp. zewnętrznej 30 st i pełnym słońcu. Ludzie to najgorszy bubel. Może masz coś nie tak złożone.

time image

Gość Jerzy

08 Cze 2014, 12:09

Kolektory rurowe firmy WATT użytkuję i jeszcze nie miałem z nich pożytku nawet przy temp. zewnętrznej 30 st i pełnym słońcu. Ludzie to najgorszy bubel.

time image

02 Mar 2014, 19:39

Cytat Nie działa dziadostwo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Noc jest

time image

02 Mar 2014, 19:32

Cytat Nie działa dziadostwo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bo się zepsiuło!

time image

Gość Ja

02 Mar 2014, 18:56

Nie działa dziadostwo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

time image

Gość Escobar

02 Paź 2012, 09:34

Panie Janku prosze nie pisać głupot, jak wiadomo kolektor jest elementem pasywnym i nie może on "generować" żadnego promieniowania. Pełni on jedynie funkcję absorbera. A jeżeli chodzi o te wszystkie chemikalia to większy wpływ na Pańskie zdrowie mają te, które zjada pan codziennie ...

time image

Gość adiqq

07 Sty 2012, 06:56

Cytat Jak chcecie miec elektrownie na dachu to prosze bardzo.Co z tego ze bedzie tansza energia i zaoszczedzimy pieniadze?Tym tokiem rozumowania wybudujcie sobie dom z azbestu-bedzie taniej.W Anglii juz jest coraz glosniej o skutkach ubocznych ...

time image

07 Sty 2012, 03:06

Przedtem pisałeś że są promieniotwórcze... teraz są nafaszerowane truciznami.Rozumiem że tą największą trucizną jest Hydrogen (H, łac. hydrogenium) czyli po polsku Wodór.To rzeczywiście bardzo trujący pierwiastek Jakbyś jeszcze wskazał w której części kolektora on się ...

time image

Gość Pan Janek

07 Sty 2012, 00:58

Jak widze wywolalem burze komentarzy.Wielu ignorantow probuje szydzic z tego co napisalem,bo pewnie zalozyli juz kolektory i teraz nic sie nie da z tym zrobic.Kolektory was nie zabija,ale sa szkodliwe.W kolektorach znajduje sie 50 roznych chemikalii rakotworczych jak np.kadm i arszenik.Gdy ...

time image

28 Gru 2011, 16:48

Cytat Iskrzyło bo było źle poskładane. Aaaaaa..., teraz się wyślizgało i już nie iskrzy...

time image

28 Gru 2011, 16:43

Iskrzyło bo było źle poskładane. Normalnie to tarcie powinno (bez iskrzenia) generować ciepło co znacząco podnosi sprawność samego kolektora, na tyle że pokrywa straty przesyłowe.

time image

28 Gru 2011, 16:37

Cytat Czyżbyś sugerował, że ten glikol, przepływający w kolektorze, tak trze o rurę, że wytwarza szkodliwe radioaktywne promieniowanie, sumujące się z tym od radia ? A nie widziałeś, jak iskry szły od tego tarcia?

time image

28 Gru 2011, 16:34

Cytat .... druga sprawa-jestem technikiem elektroenergetykiem i cos wiem na temat elektrownii i promieniowania.I wybralem zdrowie... To chyba wyjaśnia wątpliwości

time image

28 Gru 2011, 16:31

Cytat Teraz nie mam czasu wam tego tlumaczyc,generalnie jest to promieniowanie radioaktywne,elektromagnetyczne A tą radioaktywność to który pierwiastek generuje?Możesz podać numer na tablicy Mendelejewa... sam znajdę.Oczywiście ...

time image

28 Gru 2011, 16:30

Czyżbyś sugerował, że ten glikol, przepływający w kolektorze, tak trze o rurę, że wytwarza szkodliwe radioaktywne promieniowanie, sumujące się z tym od radia ?

time image

28 Gru 2011, 16:23

Cytat Teraz nie mam czasu wam tego tlumaczyc,generalnie jest to promieniowanie radioaktywne,elektromagnetyczne,ktorego zrodlo bedziecie mieli nad glowa-na dachu.Moze jutro cos wiecej o tym napisze jak bede mial czas.. promieniowanie ...

time image

28 Gru 2011, 16:00

Mistrzu – to nie są „kolektory fotowoltaiczne”, tylko grzewcze. Tu ni ma prundu.

time image

Gość Pan Janek

28 Gru 2011, 15:40

Teraz nie mam czasu wam tego tlumaczyc,generalnie jest to promieniowanie radioaktywne,elektromagnetyczne,ktorego zrodlo bedziecie mieli nad glowa-na dachu.Moze jutro cos wiecej o tym napisze jak bede mial czas..

time image

27 Gru 2011, 23:21

Cytat Nooo... a elektrownie wiatrowe wiatr słoneczny ściągają... ogólnie mamy przesr............. Nie mówiąc już o wietrze międzygwiezdnym...

time image

27 Gru 2011, 23:11

Nooo... a elektrownie wiatrowe wiatr słoneczny ściągają... ogólnie mamy przesr.............

time image

27 Gru 2011, 22:53

A co tam niby promieniuje? Słońce?Ty się nie przyznaj, żeś jakiś elektroenergetyk, bo mi wstyd za Ciebie.

time image

Gość Pan Janek

27 Gru 2011, 22:37

Ja mieszkam w Anglii i w tym momencie rzad angielski doplaca do kolektorow okolo 70%,czyli za 30% ceny mozna sobie zalozyc.A mimo to nie zakladam ze wzgledu na szkodliwe promieniowanie..

time image

Gość Pan Janek

27 Gru 2011, 20:50

Jak chcecie miec elektrownie na dachu to prosze bardzo.Co z tego ze bedzie tansza energia i zaoszczedzimy pieniadze?Tym tokiem rozumowania wybudujcie sobie dom z azbestu-bedzie taniej.W Anglii juz jest coraz glosniej o skutkach ubocznych na zdrowiu.To dziala tak jak rentgen-promieniuje i jest ...

time image

Gość Sabina

06 Wrz 2011, 14:54

Ja korzystam z kolektorów słonecznych i jestem bardzo zadowolona. Dzięki zintegrowanemu ogrzewaniu mam naprawdę ciepło w domu w zimie. Inwestycja nie jest mała, ale później oszczędza się na energii, a ostatecznie wychodzi się na tym dobrze :) po spłaceniu kolektorów korzysta się ...

time image

11 Cze 2011, 08:16

Cytat rozumiem że kolega rojek nie musi się martwić czym napalić w piecu aby ta woda była gorąca . niestety wielu ludzi ma ten problem i nie zapowiada się że będzie lepiej . kolektory są coraz tańsze i zwracają się w 100 procentach ...

time image

11 Cze 2011, 08:10

Cytat rozumiem że kolega rojek nie musi się martwić czym napalić w piecu aby ta woda była gorąca . niestety wielu ludzi ma ten problem i nie zapowiada się że będzie lepiej . kolektory są coraz tańsze i zwracają się w 100 procentach ...

time image

Gość mariusz

11 Cze 2011, 05:24

rozumiem że kolega rojek nie musi się martwić czym napalić w piecu aby ta woda była gorąca . niestety wielu ludzi ma ten problem i nie zapowiada się że będzie lepiej . kolektory są coraz tańsze i zwracają się w 100 procentach - kwestia czasu ..

time image

Gość rojek

22 Kwi 2011, 16:32

Przeczytałem i nie podoba mi się że muszę oszpecić dom żeby umyć ręce. Ja i tak muszę w zimę grzać w c.o. to po co mam płacić grubą kasę za coś czego nie używam od września do marca bo piec c.o. ogrzewa mi wodę do codziennego użytku a w lato i mam termę elektryczną. Zauważcie ...

time image

Gość Szpostan

28 Lut 2011, 14:57

Dla laika jak ja , wystarczające...

time image

Gość ela

01 Gru 2010, 12:05

super artykuł...

time image

10 Wrz 2010, 08:42

Z przyjemnością przeczytałem ten artykuł. Na pewno te praktyczne wskazówki pomogą niejednemu decydującemu się na montaż kolektorów. Szacuneczek autorowi.

time image

Gość ocies

21 Sie 2010, 17:58

Monika... Aleś nam tu opis pierdykneła. Teraz to już wiem wszystko..

time image

21 Sie 2010, 17:58

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje