Dotacje na fotowoltaikę. Kiedy instalacja się zamortyzuje?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Dotacje na fotowoltaikę. Kiedy instalacja się zamortyzuje?

Można powiedzieć, że od niedawna wręcz lawinowo rośnie zainteresowanie instalacjami PV. Złożyło się na to głównie uruchomienie programu "Mój Prąd" oraz zapowiedzi podwyżek cen. Jednak na ile taki system jest opłacalny? I jaki wpływ na rachunek ekonomiczny ma system dotacji?

OPŁACALNOŚĆ BUDOWY MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - CO WZIĄĆ POD UWAGĘ?

W tym tekście zajmiemy się kwestią opłacalności budowy 3 wariantów mikroinstalacji fotowoltaicznej, z uwzględnieniem różnych form jej dofinansowania. Zakładamy moc 3, 6 lub 10 kWp. W przybliżeniu można przyjąć, że rocznie w domu jednorodzinnym zużywamy 4000-6000 kWh energii elektrycznej.

Dlatego przyjęliśmy 3 wielkości instalacji:

  • mała 3 kWp (ok. 10 paneli) to rozwiązanie najtańsze inwestycyjnie (ekonomiczne), a przy tym rozsądne, bo zmniejszenie mocy do 2 kWp przyniesie nieproporcjonalnie małą oszczędność (poniżej 3000 zł). To też najlepsze rozwiązanie dla małych gospodarstw domowych;
  • średnia 6 kWp (ok. 20 paneli) pozwoli praktycznie zrównoważyć roczne zużycie energii własną produkcją. Pozostaną nam praktycznie tylko stałe opłaty abonamentowe. Dlatego zwróćmy szczególną uwagę na ich wysokość;
  • duża 10 kWp (ok. 30 paneli) pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania energooszczędnego domu z pompą ciepła albo z klimatyzatorami.

Natomiast możliwe formy dofinansowania są następujące:

  • dotację w ramach ogólnokrajowego programu "Mój Prąd" (5000 zł, ale nie więcej niż połowa koszów całości);
  • odliczenie od podatku wynikające z ulgi termomodernizacyjnej (podstawowa stawka to 17% kosztów po odjęciu dotacji, więcej jeżeli wpadamy w wyższy próg podatkowy);
  • przykładową dopłatę samorządową (lokalną) wynoszącą 1500 zł/kWp (czyli podobnie jak w dotacji oferowanej przez władze Warszawy, jednak bez progu maksymalnego dofinansowania wynoszącego 30% kosztów kwalifikowanych).

Co ważne, nie można skorzystać z programu "Mój Prąd", jeżeli otrzymaliśmy już dotację samorządową (lokalną). Z kolei skorzystanie z "Mój Prąd" uniemożliwia nam wzięcie niskooprocentowanej pożyczki na fotowoltaikę w ramach programu "Czyste Powietrze".

W naszych zestawieniach przyjęliśmy, że finansowanie następuje z własnych środków, potem odbieramy ewentualną dotację i korzystamy z odliczenia od podatku. Podkreślmy - dotację dostajemy dopiero po zapłaceniu całej kwoty, a na zwrot podatku musimy czekać do kolejnego roku. Jeżeli zdecydujemy się na kredyt, faktyczne wydatki na instalację zwiększą się o jego koszt, a czas zwrotu się wydłuża.

Dla każdego wariantu obliczamy tzw. prosty okres zwrotu. Czyli przyjmując stałą cenę za energię, równą 0,60 zł/kWh. I sprawdzamy po jakim czasie poczynione dzięki własnej mikroelektrowni oszczędności zrównoważą poniesione na jej budowę wydatki. Dlaczego przyjmujemy stałą cenę za prąd, kiedy można być niemal pewnym, że energia przez najbliższe lata będzie drożeć? Przede wszystkim dlatego, że nikt nie wie jaki będzie to wzrost. Dla gospodarstw domowych są one bowiem sztucznie, urzędowo, ustalane. Tak więc każda prognoza będzie wróżeniem z fusów.

Takie podstawowe zestawienie zawiera tabela Wariant 1.

Wariant 1. Zużycie na potrzeby własne 25%. Cena stała 0,60 zł/kWh.

Parametry instalacji PV Wielkość instalacji
Moc zainstalowana [kWp] 3 6 10
Roczne zużycie energii [kWh] 6000 6000 10 000
Roczny koszt energii bez opłat stałych [zł] 3600 3600 6000
Roczna produkcja energii [kWh] 3000 6000 10 000
Roczne zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja 25%) [kWh] 750 1500 2500
Energia oddana do sieci (roczna produkcja - autokonsumpcja) [kWh] 2250 4500 7500
Energia odebrana z sieci (80% oddanej) [kWh] 1800 3600 6000
Oszczędność z autokonsumpcji (autokonsumpcja × 0,60 zł/kWh) [zł] 450 900 1500
Oszczędność z energii odebranej z sieci (odebrana × 0,60 zł/kWh) [zł] 1080 2160 3600
Roczna suma oszczędności z autokonsumpcji oraz oddania,
a następnie odebrania energii z sieci [zł]
1530 3060 5100
Całkowity koszt budowy instalacji (bez dotacji) [zł] 14 500 27 500 41 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 9,5 9,0 8,0
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) [zł] 9500 22 500 36 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 6,2 7,4 7,1
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" i ulgą podatkową 17% [zł] 7885 18 675 29 880
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,2 6,1 5,9
Koszt instalacji z dotacją lokalną (1500 zł/kWp) [zł] 10 000* 18 500 26 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 6,5* 6,0 5,1
Koszt instalacji z dotacją lokalną i ulgą podatkową 17% [zł] 8300* 15 355 21 580
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,4* 5,0 4,2

*Nieopłacalny wariant dotacji.

Dla przykładu podajemy jednak, jak na opłacalność inwestycji wpłynąłby wzrost cen prądu do 0,75 zł/kWh. (Wariant 2). Wbrew pozorom to nie aż tak dużo, bo zakładając wzrost cen o 3% rocznie taki poziom osiągniemy już po 7-8 latach. Dlatego też z dużą ostrożnością patrzmy na długoterminowe prognozy, np. oszczędności które osiągniemy przez 25 lat eksploatacji. Przyjmując ten sam wskaźnik 3% rocznie, po 25 latach stawka będzie ponad 2 razy wyższa niż obecne 0,60 zł/kWh. Bo to przecież procent składany (w kolejnych latach powiększamy o 3% kwotę z poprzedniego roku, a nie początkowe 0,60 zł).

Jednak przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że ma sens tylko budowa instalacji przyłączonej do sieci energetycznej, a my skorzystamy z preferencyjnych warunków rozliczania za energię, jako tzw. prosumenci. Otwiera to również możliwość wykorzystania z dotacji.

Wariant 2. Zużycie na potrzeby własne 25%. Cena stała 0,75 zł/kWh.

Parametry instalacji PV Wielkość instalacji
Moc zainstalowana [kWp] 3 6 10
Roczne zużycie energii [kWh] 6000 6000 10 000
Roczny koszt energii bez opłat stałych [zł] 4500 4500 7500
Roczna produkcja energii [kWh] 3000 6000 10 000
Roczne zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja 25%) [kWh] 750 1500 2500
Energia oddana do sieci (roczna produkcja - autokonsumpcja) [kWh] 2250 4500 7500
Energia odebrana z sieci (80% oddanej) [kWh] 1800 3600 6000
Oszczędność z autokonsumpcji (autokonsumpcja × 0,75 zł/kWh) [zł] 562 1125 1875
Oszczędność z energii odebranej z sieci (odebrana × 0,75 zł/kWh) [zł] 1350 2700 4500
Roczna suma oszczędności z autokonsumpcji oraz oddania,
a następnie odebrania energii z sieci [zł]
1912 3825 6375
Całkowity koszt budowy instalacji (bez dotacji) [zł] 14 500 27 500 41 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 7,6 7,2 6,4
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) [zł] 9500 22 500 36 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,0 5,9 5,6
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" i ulgą podatkową 17% [zł] 7885 18 675 29 880
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 4,1 4,9 4,7
Koszt instalacji z dotacją lokalną (1500 zł/kWp) [zł] 10 000* 18 500 26 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,2* 4,8 4,1
Koszt instalacji z dotacją lokalną i ulgą podatkową 17% [zł] 8300* 15 355 21 580
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 4,3* 4,0 3,4

*Nieopłacalny wariant dotacji.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KIM JEST PROSUMENT?

W budownictwie jednorodzinnym prosumentem jest osoba fizyczna, która wykorzystuje energię na własne potrzeby, ale nie na potrzeby działalności gospodarczej, jeśli taką prowadzi. Przy tym jest tzw. odbiorcą końcowym, czyli energia z mikroinstalacji nie służy dalszej sprzedaży albo produkcji.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Ponadto z dostawcą energii musimy zawrzeć tzw. umowę kompleksową, która określa opłaty zarówno za samą energię, jak i jej przesył. Bo jak inaczej uregulować kwestię rozliczeń za energię pobieraną i oddawaną do sieci?

JAK ROZLICZYĆ PRĄD Z PV?

Przede wszystkim pamiętajmy, że za wyprodukowany i oddany do sieci prąd nie dostaniemy ani grosza. Możemy jednak zmniejszyć nasze rachunki i to niemal do zera. Bowiem zgodnie z ustawą OZE możemy traktować system energetyczny jako swoisty magazyn (akumulator). W efekcie korzystamy z wytworzonego prądu na bieżąco, ale jeżeli pojawia się nadmiar, mamy prawo oddać go do sieci, a następnie odebrać go w późniejszym czasie, bez ponoszenia opłat za przesył. Jednak możemy odebrać nie 100, lecz 80% przekazanej do sieci energii. O ile moc zainstalowana naszej mikroinstalacji nie przekracza 10 kWp. Jeżeli jest wyższa, odbierzemy już tylko 70%. Jednak tak duże systemy to ewenement w domach jednorodzinnych.

Wynika z tego, że najbardziej opłaci się zużywać jak najwięcej prądu na potrzeby własne. To tzw. autokonsumpcja. Jednak w praktyce jesteśmy w stanie zużyć na bieżąco (w momencie wytworzenia) 20-30% energii. W dużym uproszczeniu, wynika to z faktu, że uzysk energii jest największy w miesiącach wiosenno-letnich, a w środku dnia wówczas zwykle nie ma nas w domu.

O ile nie mamy klimatyzatorów, zużycie prądu jest znikome w godzinach największego nasłonecznienia. Dlatego uważajmy na ten parametr w ofertach od firm. Zwiększenie wskaźnika autokonsumpcji to dość częsty chwyt stosowany w ofertach, bo czas zwrotu się wówczas skraca. Pokazujemy to jako Wariant 3. Równocześnie nie ma najmniejszego sensu oddać więcej niż potem odbierzemy. Taki nadmiar nam po prostu przepadnie. Bardzo ważne żeby okres rozliczeniowy był jak najdłuższy, najlepiej roczny. Inaczej przepadnie nam nadmiar z lata, a zimą będziemy dopłacać.

Wariant 3. Zużycie na potrzeby własne 75%. Cena stała 0,60 zł/kWh.

Parametry instalacji PV Wielkość instalacji
Moc zainstalowana [kWp] 3 6 10
Roczne zużycie energii [kWh] 6000 6000 10 000
Roczny koszt energii bez opłat stałych [zł] 3600 3600 6000
Roczna produkcja energii [kWh] 3000 6000 10 000
Roczne zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja 75%) [kWh] 2250 4500 7500
Energia oddana do sieci (roczna produkcja - autokonsumpcja) [kWh] 750 1500 2500
Energia odebrana z sieci (80% oddanej) [kWh] 600 1200 2000
Oszczędność z autokonsumpcji (autokonsumpcja × 0,60 zł/kWh) [zł] 1350 2700 4500
Oszczędność z energii odebranej z sieci (odebrana × 0,60 zł/kWh) [zł] 360 720 1200
Roczna suma oszczędności z autokonsumpcji oraz oddania,
a następnie odebrania energii z sieci [zł]
1710 3420 5700
Całkowity koszt budowy instalacji (bez dotacji) [zł] 14 500 27 500 41 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 8,5 8,0 7,2
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) [zł] 9500 22 500 36 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,6 6,6 6,3
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" i ulgą podatkową 17% [zł] 7885 18 675 29 880
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 4,6 5,5 5,2
Koszt instalacji z dotacją lokalną (1500 zł/kWp) [zł] 10 000* 18 500 26 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,8* 5,4 4,6
Koszt instalacji z dotacją lokalną i ulgą podatkową 17% [zł] 8300* 15 355 21 580
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 4,9* 4,5 3,8

*Nieopłacalny wariant dotacji.

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH A (NIE)IDEALNA DZIAŁKA

Rzetelność kalkulacji przedstawianej w ramach ofert bywa różna. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że wstępna kalkulacja z samej swej natury może być obarczona sporym błędem. Żeby zrobić dobre wyliczenie trzeba zebrać naprawdę dużo informacji o budynku, działce, a nawet trybie życia mieszkańców. Bez tego nie wyznaczymy sensownie choćby wspomnianego już wskaźnika autokonsumpcji. To samo dotyczy ewentualnej rozbieżności pomiędzy teoretycznym, a rzeczywistym uzyskiem energii. Bez wizji lokalnej się nie obejdzie.

Każdy 1 kWp mocy zainstalowanej domowej mikroinstalacji może nam dać ok. 1000 kWh energii rocznie. Przy założeniu, że panele są skierowane wprost na południe, a kąt ich nachylenia bliski jest 35°, co daje największy uzysk energii w stosunku rocznym. Jeżeli ustawienie jest gorsze, albo panele coś zacienia, uzysk będzie mniejszy. Co zmniejszy opłacalność inwestycji. Dlatego przygotowaliśmy Wariant 4. Tu zakładamy, że uzysk energii, z racji specyfiki domu i działki, będzie o 20% mniejszy niż teoretycznie możliwy.

Wariant 4. Zużycie na potrzeby własne 25%. Cena stała 0,60 zł/kWh. Produkcja energii niższa o 20% z powodu zacienienia lub niekorzystnej orientacji.

Parametry instalacji PV Wielkość instalacji
Moc zainstalowana [kWp] 3 6 10
Roczne zużycie energii [kWh] 6000 6000 10 000
Roczny koszt energii bez opłat stałych [zł] 3600 3600 6000
Roczna produkcja energii [kWh] 2400 4800 8000
Roczne zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja 25%) [kWh] 600 1200 2000
Energia oddana do sieci (roczna produkcja - autokonsumpcja) [kWh] 1800 3600 6000
Energia odebrana z sieci (80% oddanej) [kWh] 1440 2880 4800
Oszczędność z autokonsumpcji (autokonsumpcja × 0,60 zł/kWh) [zł] 360 720 1200
Oszczędność z energii odebranej (odebrana × 0,60 zł/kWh) [zł] 864 1728 2880
Roczna suma oszczędności z autokonsumpcji oraz oddania,
a następnie odebrania energii z sieci [zł]
1224 2448 4080
Całkowity koszt budowy instalacji (bez dotacji) [zł] 14 500 27 500 41 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 11,8 11,2 10,0
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) [zł] 9500 22 500 36 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 7,8 9,2 8,8
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" i ulgą podatkową 17% [zł] 7885 18 675 29 880
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 6,4 7,6 7,3
Koszt instalacji z dotacją lokalną (1500 zł/kWp) [zł] 10 000* 18 500 26 000
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 8,2* 7,6 6,4
Koszt instalacji z dotacją lokalną i ulgą podatkową 17% [zł] 8300* 15 355 21 580
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 6,8* 6,3 5,3

*Nieopłacalny wariant dotacji.

CZY WARTO INWESTOWAĆ W PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy warto zainwestować w fotowoltaikę. Z całą pewnością w obecnych warunkach taka instalacja może się nam zamortyzować nawet w czasie ok. 5 lat. Czyli o wiele krócej niż wynosi przewidywany czas pracy paneli (ok. 25 lat).

Ogromne znaczenie ma tu system dotacji. Trzeba podkreślić, że bez niego czas zwrotu wydłuża się do ok. 10 lat. Dlatego, im większa kwota dofinansowania, tym bardziej warto. Bardzo ważne też czy mamy po prostu wolne środki, czy musimy brać kredyt, bo wtedy faktyczne koszty rosną.

Zwracajmy jednak baczną uwagę na to czy kalkulacja odpowiada warunkom naszej działki i domu, bo zacienienie lub niekorzystna orientacja paneli wyraźnie wydłuża czas zwrotu (w naszym przykładzie ok. 1,5 roku).

Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Fronius

Zdaniem naszych Czytelników

time image

30 Paź 2021, 17:09

Od dawna było wiadomo że ten system rozliczania nie bedzie trwał wiecznie i muszą nastapić zmiany, bo system energetyczny i dystrybucyjny tego nie wytrzyma.    

time image

30 Paź 2021, 14:59

No tempo wprowadzania mają błyskawiczne... 

time image

29 Paź 2021, 13:09

54 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał: Zmienia się jak w kalejdoskopie... I taki smaczek: Przerwa między I a II czytaniem projektu Emilewicz wynosiła 3 miesiące. Przerwa między I a II czytaniem projektu Suskiego to 12 godzin...    A teraz spróbuj ...

time image

29 Paź 2021, 12:12

Zmienia się jak w kalejdoskopie... I taki smaczek: Przerwa między I a II czytaniem projektu Emilewicz wynosiła 3 miesiące. Przerwa między I a II czytaniem projektu Suskiego to 12 godzin... 

time image

29 Paź 2021, 11:47

Najnowszy poselski projekt zmiany ustawy o OZE, który złożył Marek Suski, przewiduje zmiany w rozliczeniu prosumentów od kwietnia 2022 roku. Zjednoczona Prawica będzie starała się jak najszybciej zmienić obecny system opustów na tzw. netbilling czyli rozliczenie za wprowadzony ...

time image

28 Paź 2021, 16:45

Teraz to już nigdy i w pisdu cały plan    

time image

28 Paź 2021, 13:13

  A tu łopatologiczne wyjaśnienie tego, o co w tym wszystkim chodzi.   Jak wiadomo, panele produkują energię w momencie nasłonecznienia. W nocy czy dni pochmurne jej nie wytwarzają. Prosumenci nie mają jak magazynować nadwyżek, dlatego oddają je do sieci, a następnie ...

time image

28 Paź 2021, 12:57

  Jadwiga Emilewicz wycofała dzisiaj projekt ustawy o OZE. Oznacza to, że PiS będzie musiał wnieść swój projekt i przejść ponownie ścieżkę legislacyjną. Choć pewnie będzie ona skrócona (jako projekt poselski) nie wiadomo, czy zdąży do końca roku.  To doniosła ...

time image

28 Paź 2021, 12:17

A jednak zwrot akcji.. Emilewicz właśnie wycofała swój projekt ze względu na zbyt radykalne zmiany w porównaniu do jej propozycji, więc pewnie wracamy na ścieżkę rządową projektu noweli

time image

28 Paź 2021, 10:12

Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych i dyskutowali o zmianach w rozliczeniach, ale na ten moment jedyna zmiana w propozycjach dot. noweli polega na tym, że ustawa wejdzie w życie nie od 1.01 ale od 1.02.2022

time image

27 Paź 2021, 21:50

Bardzo ciekawy tekst do poczytania   https://wysokienapiecie.pl/41799-odchodzi-minister-klimatu-michal-kurtyka-co-po-sobie-pozostawia/

time image

27 Paź 2021, 16:16

Do poczytania. Cytat   Prawie dwukrotnie może wydłużyć się zwrot inwestycji w fotowoltaikę, jeśli rząd PiS przeforsuje ustawę o odnawialnych źródłach energii. Analityk rynków energii wyliczył straty w zależności od dostawcy prądu w danym ...

time image

26 Paź 2021, 13:38

Jeszcze się może trochę pozmieniać. Jutro jest posiedzenie komisji w sprawie nowych rozliczeń

time image

23 Paź 2021, 08:11

  17 minut temu, gawel napisał: tylko 10 %    Spróbuj tutaj zaglądnąć https://wysokienapiecie.pl/41577-zmiana-zasad-rozliczania-fotowoltaiki-od-1-stycznia-2022-jest-zgoda-poslow/   PS. A artykuł jest cały.

time image

23 Paź 2021, 07:53

tylko 10 % 

time image

23 Paź 2021, 07:49

Przed chwilą, gawel napisał: skopiuj cały artykuł bo ciekawy. Nie wiedziałem że ustawy obowiązują już w zależności od lokalizacji.    Przecież wstawiłem.

time image

23 Paź 2021, 07:48

2 minuty temu, retrofood napisał: Sytuacja jest mocno dynamiczna, ale w sumie to chyba leci mocno w dół.     W kogo jeszcze uderzy zmiana przepisów o fotowoltaice?     skopiuj cały artykuł bo ciekawy. Nie ...

time image

23 Paź 2021, 07:44

Sytuacja jest mocno dynamiczna, ale w sumie to chyba leci mocno w dół.   Cytat   - Dostaniemy kary unijne, bo nie wywiążemy się z umów - tak o skutkach projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, forsowanego przez PiS, mówią samorządowcy. ...

1 godzinę temu, Gość nierób napisał: Witam,w moim przypadku to nieopłacalne,dlaczego? mam 62 lat obliczyłem że muszę wydać 45 tys złotych,ulga wynosi 5 tys.czyli koszt 40 tys.wraz z żoną pół roku przebywamy poza Polską czyli inwestycja spłaci się za 30 lat ...

time image

24 Cze 2021, 07:14

Przed chwilą, Gość nierób napisał: Witam,w moim przypadku to nieopłacalne,dlaczego? mam 62 lat obliczyłem że muszę wydać 45 tys złotych,ulga wynosi 5 tys.czyli koszt 40 tys.wraz z żoną pół roku przebywamy poza Polską czyli inwestycja spłaci się za 30 lat a ...

time image

Gość nierób

24 Cze 2021, 07:13

Witam,w moim przypadku to nieopłacalne,dlaczego? mam 62 lat obliczyłem że muszę wydać 45 tys złotych,ulga wynosi 5 tys.czyli koszt 40 tys.wraz z żoną pół roku przebywamy poza Polską czyli inwestycja spłaci się za 30 lat a my już tego nie doczekamy,poza tym oszpece sobie dach i ...

time image

24 Kwi 2021, 07:45

I skończyło się kowbojenie   https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-nie-bedzie-juz-doplat-do-paneli-fotowoltaicznych,nId,5185872

time image

Gość SPEEDY

23 Cze 2020, 06:31

halo od 13 Stycznia oczekoke doplaty do woltaidow w wysokosci 5.000 tys zl i nic sie nie dzieje mialo byc 30 dni potem 3 miesiace a teraz gluchy Telefon tz pocalujcie mni w d-

time image

Gość Adek

10 Lut 2020, 13:35

Wszystkie te warianty o których piszecie myślę że mają pokrycie i w rzeczywistości. Moj dom to 160m2 pow użytkowej caly ok 220m2, pompa ciepła i wentylacja mech. roczne zużycie to 8000kWh w 2018 instalacja foto.. to 8,12kW 28 paneli monokrystalicznych aby sie nie rozpisywać koszt ...

time image

30 Sty 2020, 09:12

Dnia 1.10.2018 o 16:48, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Dlatego na taką inwestycję trzeba: po pierwsze zdobyć niskooprocentowany kredyt a po drugie tak dobrać poziom produkcji by ograniczyć do minimum nadprodukcję. 1. Ale niskooprocentowany kredyt ...

time image

Gość ad

30 Sty 2020, 08:22

panele to pikuś, największym kosztem jest falownik, który jak się zepsuje tuż po gwarancji (ok 5 lat gwarancji) to instalację można wyrzucić

Dnia 26.11.2016 o 14:07, bibi67 napisał: zibi22 bardzo ciekawe to co piszesz. Ja od pewnego czasu zastanawiam się nad montażem takiej instalacji. Nachodzi mnie jedna firma (Sun-Pro) i namawiają na inwestycję. Oszacowali mi zwrot takiej inwestycji (6 kWh) na 9 lat. ...

time image

Gość Jaguar

01 Paź 2018, 13:46

20 lat? Przesada… Ja mam panele ponad rok, koszty za prąd o ponad połowę mniejsze, więc ja licze na zwrot po maxymalnie 10 latach Zresztą na innych portalach/forum można znaleźć, że zwrot jest już nawet po 8

time image

26 Lis 2016, 21:22

Cytat Retrofood o tym dobrze wie, a te kilofy mu się chyba tylko tak wymskły Nic się nie wymskło. Kilofy tym bardziej. Dlatego w rachunkach za prąd zobaczysz dopłatę do wydobycia wungla zamiast dopłaty na rozwój OZE. Kto ma kilof, ...

time image

Gość gawel

26 Lis 2016, 20:38

https://forum.budujemydom.pl/Panele-fotowol...tml#entry521623. Tutaj wałkowałem ten temat bo pomimo 80% dofinansowania to się i tak nieopłaca jest niebezpieczne bo nie wiadomo jak sie zachowaja ogniwa po gradobiciu jak np nie ma cie w domu.

time image

26 Lis 2016, 20:09

No właśnie, a w czym ma ją gromadzić ten co ją kupi od tych fotowoltaników. Jak więc widać kilofy nie mają tu żadnego zastosowania, to jest rynek i nie można zmuszać nikogo do płacenia za coś co jest w danej chwili zbędne, a kosztowne i trudne do sztaplowania, czy jakoś tak. ...

time image

26 Lis 2016, 17:27

Cytat Niech ją gromadzą i sprzedają zimą, wtedy zarobią. W czym, jak worki poszły na wały przeciwpowodziowe.

time image

26 Lis 2016, 16:43

Cytat Dlaczego? Bo nie macie kilofów w rękach. Proste, nieprawdaż? A jak będą mieć kilofy to zmuszą producentów energii żeby od nich ją kupowali w czasie i godzinach gdy jest ona najmniej potrzebna i po wysokich cenach, ...

time image

26 Lis 2016, 14:01

Ludzie, nie łudźcie się, że zrobicie na tym jakiś interes, co wcale nie znaczy, że nie warto się tym bawić. Tak, bo to jest zabawa, hobby, a hobby kosztuje i zawsze będziecie do tego dopłacać. Dlaczego? Bo nie macie kilofów w rękach. Proste, nieprawdaż?

time image

26 Lis 2016, 13:07

Cytat Do wszystkich, którzy tak pięknie mówią o fotowoltaice.Od marca tego roku mam podłączoną instalację o mocy 4,59 kW (18 paneli po 255 W). Tydzień temu dostałem rozliczenia za I półrocze. Oczywiście w rozliczeniu w systemie net-metering ...

time image

Gość gość

28 Wrz 2016, 09:33

zibi22 -> Jak oceniasz jej działanie i jak to się ma z obniżką cen? Czy jest problem z akumulatorami? Reasumując, czy przekłada się to na ceny prądu, co z sprzedażą prądu, lub jego wykorzystaniem? Mam dom 100m2 i spełnia wymogi, czy to się sprawdzi, bo akurat 2 panele solarne ...

time image

Gość zibi22

22 Wrz 2016, 07:58

Do wszystkich, którzy tak pięknie mówią o fotowoltaice.Od marca tego roku mam podłączoną instalację o mocy 4,59 kW (18 paneli po 255 W). Tydzień temu dostałem rozliczenia za I półrocze. Oczywiście w rozliczeniu w systemie net-metering podlega tylko wartość energii a pozostałe ...

time image

30 Sie 2016, 10:09

Cytat 20 lat na zwrot inwestycji, dobre sobie. Cieszę się, że mam firmową - zwróci się jeszcze przed końcem gwarancji paneli. Teraz się okazuje, że nie tylko inwestorzy mają problem z obliczeniem okresu zwrotu instalacji ...

time image

Gość Karol

22 Sie 2016, 06:40

20 lat na zwrot inwestycji, dobre sobie. Cieszę się, że mam firmową - zwróci się jeszcze przed końcem gwarancji paneli.

time image

01 Sie 2016, 12:02

Cytat czytam o systemach rozliczeń, np TUTAJ i jakoś mnie to nie przeraża. Ja, jak czytam o systemach rozliczeń, też mnie to nie przeraża. Nawet jak czytam o wampirach lub o Macierewiczu, to też nie. Skorzystać jednak nie ...

time image

01 Sie 2016, 11:38

Cytat szanowni eksperci ,tak opłacalna jest w naszym kraju ,ale dla banków, producentów i instalatorów , a zachwalanie przez was dotacji to zachwalanie inwestorowi ,że straci mniej jest lepsze od tego ,że straciłby więcej Mam taką instalację ...

time image

Gość krzysztof

30 Lip 2016, 11:38

szanowni eksperci ,tak opłacalna jest w naszym kraju ,ale dla banków, producentów i instalatorów , a zachwalanie przez was dotacji to zachwalanie inwestorowi ,że straci mniej jest lepsze od tego ,że straciłby więcej Mam taką instalację ,więc z praktyki wiem więcej od was , gdy kto ...

time image

11 Lip 2016, 10:28

Cytat No to zależy jak patrzysz na to zagadnienie - da się oszczędzać na rachunkach. Da się inteligentnie korzystać z wyprodukowanej energii. Nie można energii sprzedawać czyli zysków i biznesu się na tym nie zrobi. Na ...

time image

11 Lip 2016, 10:14

Cytat Sru tu tutu, kilo drutu. Opłacalna, owszem, tylko nie dla inwestujących właścicieli domów. No to zależy jak patrzysz na to zagadnienie - da się oszczędzać na rachunkach. Da się inteligentnie korzystać z wyprodukowanej ...

time image

10 Lip 2016, 17:23

Cytat Zaczęła być opłacalna dopiero niedawno. Sru tu tutu, kilo drutu. Opłacalna, owszem, tylko nie dla inwestujących właścicieli domów.

time image

Gość Rafał

10 Lip 2016, 15:26

Zaczęła być opłacalna dopiero niedawno. Jak ceny modułów i paneli spadły.

time image

Gość były

13 Cze 2016, 23:53

Komu będzie się opłacało montować panele ? "Ostatecznie jednak podniesiono poziom opustów do 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW i do 1:0,7 dla pozostałych mikroinstalacji o mocy do 40 kW, a także wydłużono okres wsparcia z proponowanych na początku 10 lat do 15 lat. Po tym okresie ...

time image

16 Mar 2016, 13:15

Cytat A jak to jest z różnicą w jakości konkretnych paneli ? Czy jest duża różnica pomiędzy panelami w Polsce, Niemczech czy gdzieś w Azji ? Ile powinna kosztować dobrej jakości instalacja ? Ceny na rynku są dosyć zróżnicowane i ...

time image

16 Mar 2016, 12:53

A jak to jest z różnicą w jakości konkretnych paneli ? Czy jest duża różnica pomiędzy panelami w Polsce, Niemczech czy gdzieś w Azji ? Ile powinna kosztować dobrej jakości instalacja ? Ceny na rynku są dosyć zróżnicowane i pytanie z czego wynika ta różnica ?

time image

17 Lut 2016, 10:54

Cytat Witajcie, czy 13,22 kwp fotowoltaika za 12ooozl komplet, 6 miesiecy używany to dobra oferta?Da sie na tym cos zarobic czy lepiej kupic cos nowego? Ja bym się niestety nie decydował na używany sprzęt fotowoltaiczny- zawsze ...

time image

Gość Jestem

14 Lut 2016, 23:30

Witajcie, czy 13,22 kwp fotowoltaika za 12ooozl komplet, 6 miesiecy używany to dobra oferta?Da sie na tym cos zarobic czy lepiej kupic cos nowego?

time image

Gość motomaniak

07 Sty 2016, 13:23

Adam my mamy to na hali produkcyjnej i powiem Ci, że jesteśmy zadowoleni. Według prognoz instalacja zwróci się nam za około 8 lat. Jak się zastanawiasz to polecam Ci zapytać w jakiejś firmie o wycenę indywidualną dla Ciebie i myślę, że to Ci pomoże podjąć decyzję.

time image

Gość Adam

22 Gru 2015, 11:02

Ja się zastanawiałem nad panelami fotowoltaicznymi do firmy, a nie do domu. Ma może ktoś z Was jakieś doświadczenie w tym temacie?

time image

Gość Jobal

30 Wrz 2015, 19:46

Jest tu ktoś kto ma założoną instalację około 40kw i powie mi jakie są ceny odsprzedaży energii?

time image

Gość protoplasta

29 Wrz 2015, 10:07

Mam za sobą montaż 4kw w columbus energy. Temat zglebiony mam od dawna i mam nadzieje ze podjecie decyzji o zainwestowaniu w oze bylo tym co bedzie w dluzszej perspektywie oplacalne. W jakim czasie spodziewacie sie zwrotu inwestycji?

time image

Gość Pedro

28 Sie 2015, 09:18

Hey. Właśnie założyłem fotowoltaikę 3kw oraz panele słoneczne. Na fotowoltaikę mam 40% a na panale 20%. Już mija miesiąc od złożenia dokumentów do PGE i nic- cisza. Koszt 23000zł dotacje ok.10000zł. Jak pisał "bidakz polski" ja również nie miałem zdolosci kredytowej, ale ...

time image

Gość bbbb

25 Sie 2015, 17:04

do @biedak z polski: ehhh nóż się w kieszeni otwiera... czy to pieprzone podejście do obywatela, rodem z minionej słusznie epoki się kiedyś u nas skończy???

time image

24 Lip 2015, 11:52

Są firmy, które wyliczą, że "zwrot" nastąpi już w 2 roku, a zyski (na przestrzeni 20 lat) wyniosą miliony zł.

time image

Gość marek

24 Lip 2015, 11:46

Ja ostatnio robilem wycene takich paneli. I wyliczono mi, ze zwrot nastapi nie po 19 a 9 latach. Nie wiem skad wzieliscie ta liczbe.

time image

Gość biedak z polski

09 Lip 2015, 09:50

Ten cały prosument to ch... d..... i kamieni kupa. Złożyłem wniosek o dotację do elektrowni 6 KW. Kredytu miało być 18000 zł na 5 lat. Przedstawiłem zaświadczenia o dochodach żony oraz moje. W sumie około 8 tyś zł miesięcznie. Wczoraj po 2 miesiacach dzwonił do mnie facet z ...

time image

Gość Jakub Wiśniewski

19 Mar 2015, 09:46

1. Technicznie poprawnie. Ekonomicznie bardzo nieaktualne.2. Dla firmy, która pracuje w dzień fotowoltaika opłaca się już dziś bez żadnych dotacji. Jednocześnie dla MSP są przewidziane największe dotacje właśnie na OZE.3. Przykładowa, szczegółowa kalkulacja dla systemu o mocy ...

time image

06 Mar 2015, 22:05

Analizy realnych instalacji można znaleźć tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=300

time image

Gość waldek

06 Mar 2015, 11:38

polecam z linku. M marketing yślawę, że się opłaci to za mało. Ten prosument to keting polityczny:http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/639882/Ekspertyza_IEO_prosument_wg_projeku_ustawy_OZE.pdf

time image

Gość nk

03 Mar 2015, 17:54

60 gr minus podatek, bo nie mysl sobie ze skarbówka Ci odpusci.

time image

Gość grześ

31 Sty 2015, 10:35

A myśleliście o tym, że to będzie działało zawsze dla was - kiedy padnie sieć z różnych powodów. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta ma być tak, że elektrownia płaci wam 60gr - ustawowo i wtedy myślę, że sprawa jest opłacalna

time image

Gość ki

07 Sty 2015, 14:18

To może jeszcze jedna poprawka. Liczysz 0,2pln za 1 kwh. Sam płacisz energetyce 0,60pln. Jeżeli zużyjesz sam wyprodukowaną energię to okres zwrotu wynosi ok.10 lat wg twoich parametrów. Kluczem do "opłacalności" jest tzw. magazynowanie w sieci. jeżeli będziesz mógł wyprodukowaną ...

time image

Gość pi

02 Sty 2015, 00:21

Poprawka: Zestaw on-grid 1250W kosztowałby około 12 000 z montażem. Wliczając dodatkowe zabezpieczenia i wymagany projekt wykonawczy. Zakładając te 40% dofinansowania to 7200 wkładu własnego. Zysk ten sam 220, 7200/220=32 lata. Trochę przesadziłem z tymi 44 latami, ale dalej na zwrot ...

time image

Gość pi

26 Lis 2014, 16:20

Zgadza się. Licząc 0,2pln za 1kwh dla Prosumenta, dla instalacji o mocy 1250W rocznie zarobimy 220zl (1100kWh/rok). FOS faworyzuje instalacje z urzadzeniami majacymi gwarancje 5 lat minimum, wiec wiekszosc falownikow malych off-grid odpada w tej grze, bo nikt nie da takiej gwarancji. Jesli ...

time image

Gość marcin

15 Wrz 2014, 11:06

czy możnz prosić o wyliczenia opłacalności

time image

20 Cze 2014, 07:48

Cytat Witam Panie Jarku,Czy może Pan poprzeć twierdzenie o okresie zwrotu w ciągu 19 lat twardymi danymi, bo trwałość instalacji na pewno jest dużo dłuższa niż 20 lat.Pozdrawiam. Ocena długoterminowej opłacalności tego ...

time image

Gość Dariusz Zgorzelski

18 Cze 2014, 11:22

Witam Panie Jarku,Czy może Pan poprzeć twierdzenie o okresie zwrotu w ciągu 19 lat twardymi danymi, bo trwałość instalacji na pewno jest dużo dłuższa niż 20 lat.Pozdrawiam.

time image

Gość slavo22

12 Cze 2014, 05:45

No i gdzie jest w tym momencie Unia Europejska, tak bardzo proekologiczna. Ceny z kosmosu tylko ze względu że można wtrącić słówko eko.

time image

12 Cze 2014, 05:45

Można powiedzieć, że od niedawna wręcz lawinowo rośnie zainteresowanie instalacjami PV. Złożyło się na to głównie uruchomienie programu "Mój Prąd" oraz zapowiedzi podwyżek cen. Jednak na ile taki system jest opłacalny? I jaki wpływ na rachunek ekonomiczny ma system dotacji?   Pełna ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
14,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom kwiecień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje