Czym jest mapa geodezyjna i w jaki sposób możesz ją wykorzystać?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Czym jest mapa geodezyjna i w jaki sposób możesz ją wykorzystać?

Geodezja to dziedzina, której zadaniem jest ustalenie kształtu i wielkości Ziemi, a także precyzyjnym ustalaniem położenia konkretnych punktów na jej powierzchni. Pomiary terenowe, które są nieodłączną częścią tej nauki, pozwalają na przygotowanie opracowań graficznych w postaci map, które często stanowią niezbędne dokumenty, aby zgodnie z literą prawa zagospodarować teren czy też eksploatować istniejące już budowle. Co należy wiedzieć o mapach geodezyjnych i kiedy pomiary wykonane przez geodetów są wymagane? O tym w kolejnych częściach artykułu.

Co to jest mapa geodezyjna?

Mapą zasadniczą nazywa się dokument, w którym widnieją informacje o uzbrojeniu i zagospodarowaniu terenu, dane z ewidencji gruntów i budynków oraz te dotyczące jego ukształtowania. Niestety, zazwyczaj stanowi ona jedynie poglądowy dokument o charakterze archiwalnym. Informacje w niej zawarte najczęściej w dość dużym stopniu nie są już aktualne, a informacja o tym, że nie może być wykorzystana do celów projektowych jest poparta stosowną pieczątką na dokumencie.

Tego rodzaju mapy wydawane są w starostwach powiatowych, konkretnie w wydziałach kartografii i geodezji. Nie są kosztowne i mogą okazać się pomocne podczas podziału nieruchomości. Jednak to dopiero mapa geodezyjna, którą tworzy się w oparciu o mapy zasadnicze, może stać się podstawą do działań projektowych i eksploatacyjnych. O ile mapy zasadnicze często są jedynie pamiątkami świadczącymi o stanie terenu przed wielu laty, o tyle mapy geodezyjne tworzy się dokładnie wtedy, kiedy informacje w nich zawarte pomogą nam przedsięwziąć kolejne kroki.

Co zawiera mapa geodezyjna?

Na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministerstw, geodeci dokonują pomiarów, które poniekąd "odświeżają" dane z map zasadniczych. Korekta ta jest niezbędna, aby dany teren mógł stać się działką pod budowę domu lub jakiejkolwiek konstrukcji.

Co zawiera taka mapa? Muszą się na niej znaleźć wyraźne granice działki z uwzględnieniem otoczenia na minimum trzydzieści metrów od każdej z jej granic. Dzięki temu możliwe jest zachowanie przepisowych odległości budynku od granic działki. Geodeta ma obowiązek nanieść na mapę informację o usytuowaniu najbliższych budynków oraz ich przeznaczeniu, a także nakreślić linie zabudowy, osie dróg i tereny zielone. W dokumencie widnieją dane osobowe inwestora i geodety, który dokonał pomiarów, wraz z numerem określającym jego uprawnienia.

Niezbędne są również oznaczenie granic terenu, o którym informacje zostały zaktualizowane, oraz data sporządzenia mapy. Mapa geodezyjna teoretycznie jest ważna tak długo, jak długo na danym terenie nie zachodzą żadne zmiany, ale niepisane zasady mówią o tym, że żywotność tego dokumentu to około trzy miesiące.

Jak wygląda mapa geodezyjna?

Jak wszystkie mapy, pierwszą informacją, jakiej szukamy na tym dokumencie jest skala. Dla obszarów leśnych i rolnych skala ta najczęściej wynosi 1:5000. Dla obszarów średnio zagospodarowanych - 1:1000 lub 1:2000, 1:500-1:1000 w przypadku obszarów wysoko zagospodarowanych oraz 1:250 dla obszarów o bardzo dużym zagęszczeniu obiektów. Wszystkie z tych obiektów muszą być dokładnie opisane, mapa powinna zawierać siatkę kwadratów i lokalizację terenu z uwzględnieniem podziału administracyjnego.

Poszczególne skróty i litery zawarte w legendzie oznaczają więc budynki mieszkalne o różnym charakterze i różnej wielkości, budynki przemysłowe, ogrody działkowe, chodniki, drogi, przewody elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe i ciepłownicze, a także stacje gazowe i transformatorowe. Na mapie muszą także zostać naniesione szczegółowe informacje na temat rowów melioracyjnych i przydrożnych, wody płynącej i stojącej oraz wody w urządzeniach wodnych. Mapa geodezyjna bogata w tak liczne detale dotyczące danego terenu pozwala na przygotowanie prac budowlanych i eksploatacyjnych.

Do czego potrzebne są usługi geodetów?

Mapa geodezyjna najczęściej jest wykorzystywana do podziału nieruchomości, tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz w trakcie zagospodarowania działki pod budowę domu. Jest również niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu. Mapę geodezyjną do celów projektowych wykonuje uprawniony geodeta, ale wiele osób decyduje się również na konsultacje z architektem.

Przygotowana mapa ma największy wpływ na decyzje dotyczące budowy i jest terminowa. W związku z tym, że różne czynniki zewnętrzne mogą wpływać na ukształtowanie terenu, mapa taka jest aktualna średnio przez trzy miesiące, choć nie jest to oficjalnie ujęte w żadnym paragrafie.

Kiedy poszczególne etapy budowy są kończone, powstają tak zwane mapy inwentaryzacyjne, dzięki którym budynek może być zgłoszony do użytkowania. Zawierają one osobne informacje na temat budynku i ogrodzenia, a także przyłączy elektrycznych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.

Proces tworzenia dokładnych map geodezyjnych, które stają się podstawą prawną do budowy domu, jest pracochłonny. Wykreślenie elementów, których już nie ma na danym obszarze, naniesienie nowych, dokonanie pomiarów i zarysu całego obszaru z uwzględnieniem wszystkich aspektów budowy, to jednak niezbędne czynności, aby stworzyć wyczerpujący dokument na temat aktualnego stanu danego terenu.

Ile kosztuje wykonanie mapy geodezyjnej?

Jak wszystkie usługi, wykonanie profesjonalnej mapy do celów projektowych, jest płatne. Na cenę może wpłynąć wiele czynników. Te same usługi wyceniane są inaczej w różnych częściach kraju, ale najważniejszymi czynnikami, które kształtują koszty są stopień skomplikowania danej budowy oraz rodzaje terenu, jaki ma zostać opisany.

O ile wykonanie mapy zasadniczej o charakterze informacyjnym kosztuje w całym kraju mniej więcej 50 złotych, o tyle ceny map geodezyjnych wykorzystywanych do celów projektowych wahają się między 500 a 1000 złotych.

Jeśli cele projektowe uwzględniają budowę domu na danym terenie, trzeba również uwzględnić w kosztorysie kolejne koszty związane z tworzeniem mapy inwentaryzacyjnej. Każdy ukończony etap związany z przyłączami elektrycznymi czy gazowymi, a także postawieniem ogrodzenia, wymaga stworzenia mapy inwentaryzacyjnej będącej swoistym podsumowaniem tej fazy budowy.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej to koszt oscylujący wokół 1000 do 1500 złotych, w zależności od terenu i regionu Polski. Darmowe są jedynie mapy multimedialne, które jednak nigdy nie mogą stanowić podstaw do celów projektowych. W planach budowy należy również uwzględnić czas oczekiwania na poszczególne mapy. Te zasadnicze, będące jedynie ogólnymi informacjami na temat danego terenu, najczęściej można dostać natychmiast w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na mapy ewidencyjne zwykle czeka się około dziesięciu dni, a na mapy geodezyjne od czterech do sześciu tygodni. Stosunkowo najdłużej czeka się na mapy inwentaryzacyjne podczas prac budowlanych, ponieważ ich wydawanie jest zależne od czasu wydawania dokumentów przez starostwo.

Redakcja BD
fot. Pixabay.com / Cafeymas

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA