Obowiązki kierownika budowy

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy, czyli człowiek odpowiedzialny za sposób prowadzenia prac budowlanych i wykonanie ich zgodnie z projektem.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

 • prowadzenie dokumentacji budowy;
   
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;
   
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;
   
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
   
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
   
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót - szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;
   
 • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
   
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi).

Oprócz wymienionych czynności, kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania, na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji włączonej do projektu budowlanego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Opracowanie to musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Warto pomyśleć, czy lepiej dla nas jako inwestorów, żeby kierownik budowy był możliwie niezależny, czy też może powiązanie go z ekipą ma jakieś dobre strony?

Bardzo wyraźne jest tu rozgraniczenie obowiązków projektanta i kierownika budowy. Wbrew dość powszechnej niestety praktyce, jedyną osobą uprawnioną do podejmowania decyzji o zmianach w projekcie jest projektant. Kierownik budowy może jedynie o takie zmiany wnioskować. Ma również inne uprawnienia, pozwalające mu prawidłowo wykonywać swoje zadania. Należą do nich:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych;
 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Nie jest natomiast prawnie dopuszczalne łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Innym mitem, związanym z funkcją kierownika budowy, jest łączenie go z ekipą wykonawczą. Dość często słyszy się na przykład zdanie "znalazłem fajną ekipę, mają swojego kierownika". Przy czym najczęściej inwestorzy uważają, że to znakomite rozwiązanie, gdyż oszczędza im mnóstwo czasu na poszukiwania.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Tymczasem warto pomyśleć, czy lepiej dla nas jako inwestorów, żeby kierownik budowy był możliwie niezależny, czy też może powiązanie go z ekipą ma jakieś dobre strony? Przemyślenie tego aspektu pozostawiam czytelnikom.

dr inż. architekt Piotr Kmiecik: ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków. Projektuje domy jednorodzinne oraz duże centra handlowe i zespoły biurowe na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej. Autor i współautor dwóch książek. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową.

fot. M. Szymanik

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom marzec 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny