Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 7-8/2007
Podłaczenie domu do prądu
Energia elektryczna jest jednym z mediów, bez których nie da się żyć, nie da się też zbudować własnego domu. Aby czerpać energię elektryczną z sieci, należy wykonać odpowiednie przyłącze. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba wystąpić do właściwego rejonowego zakładu energetycznego z wnioskiem o określenie warunków takiego przedsięwzięcia. Polska podzielona jest na...

Energia elektryczna jest jednym z mediów, bez których nie da się żyć, nie da się też zbudować własnego domu.

Aby czerpać energię elektryczną z sieci, należy wykonać odpowiednie przyłącze. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba wystąpić do właściwego rejonowego zakładu energetycznego z wnioskiem o określenie warunków takiego przedsięwzięcia. Polska podzielona jest na obszary obsługiwane przez odrębne zakłady energetyczne i żaden z nich nie może odmówić przyłączenia naszego domu do sieci, jeśli spełnione są odpowiednie warunki techniczne i ekonomiczne.

 

Każdemu, kto złoży stosowny wniosek i spełni wymagane warunki zakład energetyczny musi odpowiedzieć pozytywnie. Jednakże to, ile będzie kosztowała taka usługa i jak oraz kiedy zostanie wykonana, już jest mniej pewne. Inwestorzy często narzekają na kłopotliwe formalności związane z przyłączeniem do prądu. Sytuacja ta powinna się zmienić po 1 lipca 2007 roku, od kiedy to można kupować energię od dowolnie wybranego dostawcy, który zaoferuje ją najtaniej. Dobrze, jeżeli będzie miało to dwa skutki: spowolnienie wzrostu cen energii i zdrową konkurencję między dostawcami energii. Nie będzie to miało wpływu na podłączenie do sieci nowych odbiorców.

 

Jeżeli bowiem przyłączenie do sieci nie jest ekonomicznie uzasadnione, tzn. wymagało by od zakładu energetycznego poniesienia zbyt dużych kosztów zakład ma prawo odmówić usługi. W takiej sytuacji musimy sami sfinansować budowę urządzeń sieciowych, np. stacji transformatorowej, linii napowietrznej itp.

 

Uwaga! dzięki przepisom unijnym zakład energetyczny nie może odmówić nam podłączenia do sieci z powodu zbyt małej mocy transformatora. Będzie musiał go wymienić na własny koszt.

Koszty

W normalnych warunkach zakład energetyczny pobiera za przyłączenie określoną w taryfie opłatę, której wysokość zależy od potrzebnej w naszym domu mocy przyłączeniowej (w kilowatach). Wysokość opłaty określa się mnożąc liczbę kilowatów przez stawkę taryfową przyłączenia. Opłata za przyłącze może być różna zależnie od regionu Polski. Do domu jednorodzinnego potrzeba zwykle 15-30 kW, co z uwzględnieniem kwot 100 zł/kW za przyłącze napowietrzne lub 130 zł/kW za przyłącze kablowe, oznacza koszt 1500-4000 zł. Kwota ta obejmuje koszty budowy przyłącza, w tym prace projektowe, geodezyjne, uzgodnienie dokumentacji, zgłoszenie w starostwie (zgodnie z przepisami na budowę przyłącza nie potrzeba pozwolenia na budowę), zakup potrzebnych materiałów, wykonanie robót, prowadzenie nadzoru nad robotami, przeprowadzenie prób i pomiarów oraz ewentualne opłaty za zajęcie terenu.

 

W taryfie opłat obowiązującej w danym rejonie energetycznym jest również określona długość przyłącza rozliczana wg stawki ryczałtowej (najczęściej 100-200 m). Jeśli przyłącze będzie dłuższe, trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami za każdy metr jego długości (ok. 30 zł/m.b).

 

Warto wiedzieć, że na czas budowy można wykonać tzw. przyłącze tymczasowe, które po jej zakończeniu przebudowuje się na docelowe. Jednak w takim przypadku poniesiemy podwójne koszty przyłączenia, dlatego lepiej od razu zlecić wykonanie przyłącza docelowego, a jedynie ograniczyć maksymalny pobór prądu przez zamontowanie mniejszych bezpieczników. Dzięki temu niższe będą opłaty za użytkowanie energii, gdyż w czasie budowy stosowana jest taryfa o znacznie wyższych stawkach opłat stałych, zależnych od mocy przyłączeniowej, a nie zużytej energii.

Czas i formalności

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie w starostwie zamiaru budowy przyłącza. Zgłoszenie należy złożyć z min. 30-dniowym wyprzedzeniem i określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac, a także termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się:
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej,
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym.
Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów (art.12 ust.2 i 7 ustawy – Prawo budowlane).

 

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starostwo nie wyrazi sprzeciwu, możemy rozpoczynać prace.

 

Uwaga! Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 29a ustawy Prawo budowlane, inwestor może budować przyłącze bez zgłoszenia. Ale musi zlecić projektantowi z uprawnieniami wykonanie projektu przyłącza.

 

Potwierdzenie odbioru przyłącza przez zakład energetyczny jest niezbędnym załącznikiem do wniosku inwestora o pozwolenie na użytkowanie obiektu (lub zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Katarzyna Olędzka


Pobierz wersję pdf: Podłaczenie domu do prądu
Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny