Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 11-12/2005
Nowocześniej czyli oszczędniej
Szczególnym rodzajem kotła z zamkniętą komorą spalania jest kocioł kondensacyjny (fot. ACV) Przewód powietrzno-spalinowy odprowadza z kotła spaliny, a doprowadza powietrze niezbędne do procesu spalania Kocioł olejowy (fot. Ulrich) Decydując się na kocioł na gaz płynny musimy zamontować tego typu zbiornik na zewnątrz budynku (fot. Shell Gas)Modernizacja instalacji grzewczej często oznacza po prostu...
Szczególnym rodzajem kotła z zamkniętą komorą spalania jest kocioł kondensacyjny (fot. ACV)
Przewód powietrzno-spalinowy odprowadza z kotła spaliny, a doprowadza powietrze niezbędne do procesu spalania
Kocioł olejowy (fot. Ulrich)
Decydując się na kocioł na gaz płynny musimy zamontować tego typu zbiornik na zewnątrz budynku (fot. Shell Gas)

Modernizacja instalacji grzewczej często oznacza po prostu wymianę kotła na nowy. Bywa połączona ze zmianą wykorzystywanego paliwa, może się wiązać z modernizacją całej kotłowni. Potem przychodzi czas na rury, komin, grzejniki... Kompleksowa modernizacja, chociaż uciążliwa i droga, przynosi duże korzyści w postaci obniżenia kosztów ogrzewania i podniesienia bezpieczeństwa użytkowania kotłowni.

Kiedy stary kocioł zastępujemy nowym? Zazwyczaj wtedy, gdy:

  • stare urządzenie jest wyeksploatowane i nie spełnia swojej funkcji;
  • dążymy do obniżenia kosztów ogrzewania stosując nowe paliwo lub sprawniejszy kocioł;
  • chcemy zmniejszyć czas poświęcany na obsługę starego kotła, zastępując go w pełni zautomatyzowanym;
  • ociepliliśmy budynek.
Przeważnie modernizowane są instalacje c.o. ze starym i nieekonomicznym kotłem na węgiel, instalacją typu otwartego i żeliwnymi grzejnikami członowymi. Jeżeli nie ma w pobliżu gazu ziemnego, do wyboru jest gaz płynny, olej opałowy albo paliwo stałe, w tym coraz bardziej popularna biomasa. O wyborze decyduje lokalizacja budynku i dostępność paliw.

 

W przypadku zmiany paliwa ze stałego na gaz płynny lub olej opałowy, należy liczyć się z koniecznością wykonania przeróbek, związanych ze specyfiką składowania nowego paliwa.

 

Sprawa jest o wiele prostsza, gdy wymieniamy stary kocioł gazowy na nowy, ponieważ wymagania dotyczące kotłowni są zazwyczaj spełnione.

 

Gdzie zamontować kocioł?

 

Kocioł gazowy, zarówno na gaz ziemny, jak i płynny, można zamontować w dowolnym pomieszczeniu – nie tylko w kotłowni, ale także w kuchni lub łazience. Dzięki temu, dodatkową korzyścią będzie odzyskanie pomieszczenia, które wcześniej było składem opału. To, gdzie zamontujemy kocioł, zależy od jego rodzaju. Urządzenie z otwartą komorą spalania należy umieścić w kotłowni lub "w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi", do którego doprowadzona jest odpowiednia ilość świeżego powietrza niezbędnego w procesie spalania. Uwaga. Spaliny muszą być odprowadzane przez komin o długości min. 4 m. Jeżeli nie chcemy tracić miejsca, dobrym rozwiązaniem będzie kupno kotła z zamkniętą komorą spalania. Jest on tak skonstruowany, że powietrze potrzebne do procesu spalania pobiera nie z pomieszczenia, w którym się znajduje, ale z zewnątrz budynku tzw. przewodem powietrzno-spalinowym. Jest ono zasysane rurą zewnętrzną, zaś drugą, umieszczoną współosiowo, usuwane są na zewnątrz spaliny. Kotły te są bezpieczniejsze od tradycyjnych, gdyż proces spalania jest w nich odizolowany od pomieszczenia. Ponadto urządzenia te można zabudować np. w ciągu szafek kuchennych.

 

O ile kocioł na gaz ziemny można zamontować niemal w dowolnym pomieszczeniu domu, o tyle kocioł na gaz płynny nie może znajdować się w piwnicy czy suterenie, lecz jedynie w pomieszczeniu usytuowanym powyżej poziomu terenu.

 

Pamiętajmy, że gaz płynny wymaga umieszczenia zbiorników na zewnątrz budynku. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania, zbiorniki nie mogą znajdować się w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych i w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Przed podjęciem decyzji o wyborze gazu płynnego warto upewnić się u sprzedawcy tego paliwa, czy w naszym przypadku będzie możliwe korzystanie z niego, lub określić, jakie prace dostosowawcze należy wykonać.

 

Jeśli kocioł na paliwo stałe zastąpimy kotłem olejowym, to pomieszczenie przeznaczone do składowania opału będzie można wykorzystać na magazyn oleju.

 

Decydując się na kocioł olejowy musimy pamiętać, że hałas towarzyszący pracy palnika może być uciążliwy, zwłaszcza w godzinach nocnych, kiedy jest bardzo cicho. Drugim mankamentem jest zapach oleju unoszący się w kotłowni i pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest zbiornik. Dzieje się tak, mimo że zbiorniki na olej mają coraz bardziej nowoczesne rozwiązania, ograniczające zanieczyszczenie powietrza zapachem oleju.

 

Chcąc wymienić stary kocioł na paliwo stałe na urządzenie nowoczesne, musimy wygospodarować odpowiednie miejsce do składowania paliwa. Kocioł pracuje bowiem efektywnie tylko wtedy, gdy paliwo ma niską wilgotność. Warto też przewidzieć miejsce na podajnik i zasobnik paliwa. Nowe kotły na paliwo stałe są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu nie wymagają częstej kontroli.

Instalacja grawitacyjna typu otwartego
Instalacja pompowa typu zamkniętego

Moc nowego kotła

 

Moc kotła dobieramy w zależności od spełnianej przez niego funkcji. Kocioł może dostarczać wyłącznie ciepło potrzebne do ogrzania budynku. Może również dodatkowo dostarczać ciepłą wodę. Ogrzewać ciepłą wodę możemy na dwa sposoby – kupując kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem albo kocioł dwufunkcyjny. Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem podgrzewa całą wodę zgromadzoną w zasobniku, kocioł dwufunkcyjny podgrzewa ciepłą wodę w sposób przepływowy, wtedy gdy z niej korzystamy.

 

Moc kotła jednofunkcyjnego dla potrzeb centralnego ogrzewania powinna pokrywać 90% zapotrzebowania budynku na ciepło. W przypadku dołączenia zasobnika, musi być ona skorygowana do wartości pozwalającej ogrzać wodę na cele użytkowe. Do obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku starszego zazwyczaj stosuje się metodę wskaźnikową. Firmy sprzedające kotły, na podstawie roku budowy określają przybliżoną moc kotła. Możemy też oszacować ją samodzielnie. Odczytujemy na tabliczce znamionowej starego urządzenia jego moc i w zależności od tego, czy pomieszczenia były przegrzane, czy niedogrzane, zmniejszamy ją albo zwiększamy. Problemem będzie określenie mocy kotła, jeżeli budynek został ocieplony. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest obliczenie przez projektanta instalacji grzewczych zapotrzebowania na moc cieplną.

 

Moc kotłów dwufunkcyjnych dobierana jest na podstawie mocy potrzebnej do przygotowania c.w.u. Jest ona większa niż moc kotła jednofunkcyjnego. Najmniejsza zalecana moc kotła – ze względu na ciepłą wodę – powinna wynosić 24 kW.

 

Dobór kotła o niewłaściwej mocy powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji. Jeśli urządzenie ma zbyt małą moc, pomieszczenia mogą być niedogrzane. Kocioł o zbyt dużej mocy będzie się często włączał i wyłączał, albo pracował przez większość czasu z częściową mocą, co spowoduje jego szybsze zużycie i spalanie większej ilości paliwa.

 

Kocioł nowy i co dalej?

 

Zmieniając kocioł na paliwo stałe na kocioł opalany gazem lub olejem, musimy się liczyć z koniecznością wymiany całej instalacji. Kocioł na paliwo stałe współpracuje z reguły z instalacją grawitacyjną typu otwartego, czyli zabezpieczoną otwartym naczyniem wzbiorczym oraz rurowym systemem odpowietrzającym. Instalacja grawitacyjna charakteryzuje się dużymi średnicami rur, a kontakt wody grzewczej z powietrzem powoduje przyspieszoną korozję wymiennika w kotle, rur i grzejników. Kotły gazowe i olejowe wymagają pracy w systemach zamkniętych z naczyniem przeponowym i automatycznymi odpowietrznikami. Powietrze zewnętrzne nie ma wtedy dostępu do wody w instalacji. Dzięki temu instalacja mniej koroduje i jej żywotność rośnie. Naczynie wzbiorcze zabezpiecza instalację przed wzrostem ciśnienia spowodowanym rozszerzalnością cieplną wody w obiegu. Jego wielkość dobiera się w zależności od pojemności instalacji oraz od maksymalnej temperatury wody grzewczej.

 

Mniej przeróbek wymaga wymiana starego kotła gazowego na nowy. Jeżeli wymienimy go na kocioł tradycyjny lub z zamkniętą komorą spalania, a temperatura wody zasilającej i powrotnej nie ulegnie zmianie, nie musimy nic zmieniać w instalacji. Jeżeli jednak zastosujemy kocioł kondensacyjny albo obniżymy temperaturę wody zasilającej, średnice rur powinny ulec zwiększeniu z powodu konieczności uzyskania większego przepływu czynnika grzewczego. Jeśli nie zmienimy średnic rur, zbyt duża prędkość przepływu w nich wody będzie powodować powstawanie nieprzyjemnych dźwięków.

 

W instalacjach ogrzewania pompowego przepływ wody wywoływany jest przez pracę pompy obiegowej. Dzięki temu opory przepływu mogą być większe niż w układach grawitacyjnych. Możemy zatem zastosować mniejsze średnice przewodów, co znacznie obniża koszt instalacji, zmniejsza bezwładność cieplną układu oraz redukuje straty ciepła w systemie. Poza tym zastosowanie pompy w instalacji centralnego ogrzewania oznacza większą łatwość prowadzenia przewodów oraz możliwość umieszczenia grzejników poniżej źródła ciepła.

 

Do wad ogrzewania pompowego należy uzależnienie jego działania od dostawy energii elektrycznej, ciągły pobór prądu, konieczność okresowej konserwacji oraz wymiany pompy.

Tomasz Pabur

Dalszy ciąg artykułu do przeczytania w numerze
Budujemy Dom 11-12/2005

Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny