Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 1-2/2010
Uzdatnianie wody
Woda, z której korzystamy w domu, musi odpowiadać normom określonym przez ministra zdrowia. I mimo że zazwyczaj im odpowiada, to jednak jej jakość nie zawsze odpowiada nam. To, co płynie z kranu, bywa po prostu niesmaczne, źle pachnie i nieprzyjemnie wysusza skórę po umyciu.

Uzdatnianie wody
(fot. Kludi)
Nieprzyjemny smak i zapach wody wodociągowej oraz jej drażniące działanie na skórę są często następstwem jej dezynfekcji przy użyciu chloru. Ten nie tylko wysusza skórę, ale także działa drażniąco na drogi oddechowe i błony śluzowe, nasilając dolegliwości alergiczne.

 

Woda pitna z własnego ujęcia i z wodociągów może też zostać skażona bakteriami pochodzącymi z zanieczyszczonych wód podziemnych lub z wtórnych zanieczyszczeń, jakie dostały się do instalacji domowej. Są niebezpieczne dla zdrowia i muszą być z niej bezwzględnie usuwane.

 

O nadmiarze jonów żelaza i manganu w wodzie świadczyć może zmieniona barwa wody i jej nadmierna mętność: może być ich za dużo zarówno w wodzie z własnego ujęcia, jak i w wodociągowej. To z ich powodu na przyborach sanitarnych i naczyniach, w których woda jest gotowana, powstają zacieki, a białe ubrania żółkną. Związki żelaza dostają się do wody z gleby, ze ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorników naturalnych i do ziemi, z wód kopalnianych oraz z korozji rur i stalowych zbiorników – wówczas łatwo je wykryć, bo wtedy woda, oprócz brunatnej barwy, ma metaliczny posmak. Mangan w wodzie natomiast pochodzi z gruntów, obumarłych części roślin i z zanieczyszczeń przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych.

 

W wodzie, głównie z płytkich studni, mogą występować – w ilościach większych niż śladowe – azotany i azotyny, które wywołują zatrucia i podrażnienia skóry, mogą też być przyczyną chorób niedokrwiennych, a nawet nowotworów. Związki te przedostają się do ujęć wody z pól uprawnych, na których stosuje się środki ochrony roślin i nawozy sztuczne, a z nimi – właśnie azotany i azotyny. Uporczywe dolegliwości – czerwona wysypka na skórze czy częste bóle gardła, mogą być spowodowane zanieczyszczeniem wody (z indywidualnego ujęcia) ściekami z pobliskich zakładów przemysłowych, które wypuszczają je do wód podziemnych. Zanieczyszczenie wód podziemnych (a przez to i ujęć) występuje też na terenach nieskanalizowanych, gdzie mieszkańcy nie dbają o szczelność przydomowych zbiorników na ścieki lub celowo wypuszczają, je bezpośrednio do gruntu.

 

Aby sprawdzić jakość wody, z której korzystamy, musimy zamówić jej analizę. Badania takie wykonują:

  • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
  • laboratoria służb ochrony środowiska;
  • laboratoria prywatne;
  • laboratoria wydziałów sanitarnych wyższych uczelni.
Analiza może być podstawowa lub rozszerzona. Pierwsza obejmuje ocenę wskaźników fizycznych (barwa, mętność, smak i zapach), druga określa wskaźniki chemiczne – zawartość jonów amonowych, azotanów, azotynów, chlorków, żelaza, manganu oraz utlenialność (umowny wskaźnik jakości wody, określa zawartość w wodzie substancji utleniających się nadmanganianem potasu).

 

Poznanie składu chemicznego i bakteriologicznego wody umożliwia dobranie optymalnego sposobu jej uzdatniania.

 

Emilia Rosłaniec

 

Pełny artykuł w PDF Uzdatnianie wody

 

Pozostałe artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2018

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze marzec 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny