12 błędów popełnianych podczas wykonywania fundamentów

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
12 błędów popełnianych podczas wykonywania fundamentów

Sposób posadowienia oraz solidność wykonania prac fundamentowych mają wpływ na trwałość budynku. Choć ten etap budowy nie jest skomplikowany, to wykonawcy, niestety, nierzadko popełniają błędy. Oto z czym najczęściej mają problem.

Fundamenty mają mieć odpowiednią nośność i być trwałe. Narażone są na oddziaływanie niekorzystnych czynników takich jak wilgoć z wód gruntowych i opadowych, niska temperatura oraz niestabilność podłoża - jeśli warunki gruntowe są trudne.

Ponieważ roboty fundamentowe ulegają zakryciu, powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, który wszystkie kluczowe etapy skontroluje i odbierze. W większości obecnie stawianych domów jednorodzinnych podstawę budynku stanowią ławy fundamentowe. Choć ich wykonanie nie jest skomplikowane, to często nie jest pozbawione błędów. Oto najpowszechniejsze z nich.

1) Brak badań warunków gruntowych i wodnych

Posadowienie fundamentów jest wykonane właściwie, jeśli bezpiecznie przenoszą one wszystkie obciążenia działające na budynek (śnieg, wiatr, obciążenia użytkowe oraz ciężar samego budynku). Żeby tak było, fundament musi być zaprojektowany dla konkretnego budynku oraz lokalnych warunków gruntowych. Wspomniane obciążenia możemy z dużym prawdopodobieństwem określić na podstawie norm.

Największą niewiadomą jest to, na jakim podłożu będzie on posadowiony. Aby się tego dowiedzieć, konieczne są badania geotechniczne, określające rodzaj gruntu oraz wysokość wód gruntowych. Polegają one na zrobieniu kilku lub kilkunastu odwiertów - w zależności od wielkości i kształtu budynku. Liczba odwiertów jest bardzo ważna. Jeśli wykonano ich za mało, może okazać się, że w jakimś miejscu pod budynkiem znajduje się niestabilne podłoże, np. na skutek zasypania wykopu czy soczewki wodnej. Wówczas zaplanowany wcześniej fundament może okazać się nieodpowiedni.

Podmycie wody spowodowało uszkodzenie szalunku ziemnego
Podmycie wody spowodowało uszkodzenie szalunku ziemnego.

2) Za płytkie posadowienie fundamentów

Polska jest podzielona na strefy o różnej głębokości przemarzania. Przyjęło się, że fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe) powinny być osadzone w taki sposób, by ich podstawa była usytuowana poniżej tej głębokości, w przeciwnym razie przemarzający grunt będzie miał negatywny wpływ na trwałość fundamentów. Szczególnie niekorzystne jest tzw. przejście przez zero, kiedy to na elementy konstrukcyjne, takie jak elementy żelbetowe i mury oddziałuje naprzemiennie temperatura dodatnia i ujemna.

Jest to wyjątkowo istotne na gruntach wysadzinowych, bowiem zamarzająca w nich woda zwiększa objętość i powoduje wypychanie fundamentu do góry. Posadowienie fundamentów na takim terenie na głębokości mniejszej niż głębokość przemarzania jest więc poważnym błędem. Płycej wykonuje się płyty fundamentowe, ale zabezpiecza się je odpowiednią termoizolacją. Na gruntach niewysadzionych praktykowane są płytkie ławy fundamentowe.

Układanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Do termoizolacji fundamentów od strony gruntu oraz cokołów i ścian piwnic stosuje się płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (fot. Austrotherm).

Dopuszcza je też norma PN-81/B-03020. Jednak zwykle wykonuje się je poniżej umownej granicy przemarzania, ze względu na niewielką różnicę w kosztach. Płytki fundament może być uzasadniony szczególnie wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki (fundament stale powyżej poziomu wody). Często wykonuje się takie posadowienie również pod lekkie budynki, np. szkieletowe.

Zobacz, jak izolować ściany fundamentu

3) Niezabezpieczenie wykopów przed obsypywaniem

Do fundamentów w postaci ław fundamentowych wykorzystuje się tzw. szalunki ziemne, czyli pasmowe wykopy, które zabezpiecza się przed osypywaniem folią i zalewa betonem. Zrobienie takich szalunków jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy grunt jest spoisty i się nie obsypuje. W innym przypadku, osypująca się ziemia zasypie wykop, a w podczas betonowanie nie będzie już szansy na jej wybranie, bo zmiesza się z betonem.

Wykop pod fundament należy zabezpieczyć przed osypywaniem
Wykop pod fundament należy zabezpieczyć przed osypywaniem.

Spoistość gruntu, w którym prowadzone są roboty fundamentowe, ma decydujący wpływ na dobór zastosowanego szalunku i możliwość przygotowania tańszej wersji ziemnej, zamiast tradycyjnej z desek. Jeśli warunki gruntowe wymuszają wzmocnienie wykopów, można też skorzystać z gotowych szalunków metalowych, które się wypożycza.

Przed wykonaniem ław zwykle układa się warstwę tzw. chudego betonu, co wzmacnia podłoże i wyrównuje nacisk na grunt.

Spoisty grunt umożliwia wykonanie szalunków ziemnych
Spoisty grunt umożliwia wykonanie szalunków ziemnych.

4) Niewłaściwe zazbrojenie fundamentów

Fundamenty współczesnych budynków wykonuje się jako elementy żelbetowe. Fundamenty bezpośrednie, czyli ławy, stopy i płyty fundamentowe muszą być właściwie zazbrojone. Umieszczona w nich prawidłowa liczba prętów ma mieć właściwą średnicę i być wykonana z odpowiedniego rodzaju stali. Rozmieszczenie oraz sposób połączenia zbrojenia musi wynikać z projektu.

Ponieważ elementy żelbetowe po zalaniu mieszanką betonową to tak zwane prace ulegające zakryciu, więc jeśli na tym etapie powstaną błędy, nie będzie można potem ich wykryć ani naprawić. Poza tym fundamenty na kolejnych etapach zostaną zakryte hydroizolacją i zasypane, dlatego tak istotne jest sprawdzenie poprawności ułożenia zbrojenia przed zabetonowaniem. Błędem jest więc sam brak kontroli tego etapu prac przez osobę uprawnioną do tego.

Nierówno ułożone zbrojenie w szalunkach ław fundamentowych
Nierówno ułożone zbrojenie w szalunkach ław fundamentowych.
Prawidłowe powiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym
Prawidłowe powiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym.

5) Brak ciągłości zbrojenia

W miejscach załamania linii fundamentów, w narożach ław usytuowanych względem siebie prostopadle, należy zawsze zapewnić ciągłość zbrojenia. Zazwyczaj pręty główne ław fundamentowych są proste i kończą się w narożach. Umiejscowienie końcówek prętów głównych na końcach ław w narożnikach nie zapewnia odpowiedniej długości zakotwienia zbrojenia.

Dlatego niezbędne jest dodatkowe zazbrojenie ław w narożach i wszędzie tam, gdzie się ze sobą łączą. Pręty narożne układa się z odpowiednio długim zakładem pomiędzy nimi, najczęściej dodając pręty wygięte w kształt litery L. W ten sam sposób zachowuje się ciągłość zbrojenia, a tym samym właściwe połączenie wzajemnie prostopadłych ław fundamentowych i, na późniejszym etapie, wieńców żelbetowych.

Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone niewłaściwie - jeden pręt wewnętrzny u góry powinien być inaczej ułożony
Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone niewłaściwie - jeden pręt wewnętrzny u góry powinien być inaczej ułożony.
Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone właściwie.
Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone właściwie.

6) Brak właściwej otuliny

Fundamenty są szczególnie narażone na działanie wilgoci pochodzącej z gruntu, którą uwzględnia się projektując i wykonując otulinę stali zbrojeniowej. Otulenie prętów betonem zapewnia przyczepność stali do betonu oraz zabezpiecza je przed wpływem środowiska, które działa na elementy konstrukcyjne budynku. Dotyczy to w szczególności fundamentów. Grubość otulenia jest odległością mierzoną od zbrojenia głównego do zewnętrznej powierzchni elementu i w przypadku fundamentów wynosi na ogół 50 mm i więcej. Odległość ta uzależniona jest od klasy ekspozycji, na jaką dane elementy są narażone.

Z kolei klasy ekspozycji to innymi słowy kategorie środowiskowe uszeregowane pod względem stopnia agresywności i zawilgocenia. Czynniki te wpływają na trwałość elementów konstrukcyjnych. Otulina nie może być też zbyt gruba, ponieważ zbrojenie przede wszystkim przejmuje siły rozciągające, więc powinno być ulokowane w miejscu precyzyjnie określonym przez projektanta, który uwzględnił otulinę.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Murowanie ścian fundamentowych na ławach bez hydroizolacji poziomej pomiędzy ławą fundamentową a murowaną ścianą
Murowanie ścian fundamentowych na ławach bez hydroizolacji poziomej pomiędzy ławą fundamentową a murowaną ścianą.

7) Niewłaściwe materiały do wykonania fundamentów

Żelbetowe fundamenty wykonuje się z betonu i stali. Do elementów konstrukcyjnych powinno się stosować stal żebrowaną AIII lub AIIIN - jako zbrojenie konstrukcyjne, oraz AI - jako zbrojenie pomocnicze, przewidziane na strzemiona. Natomiast beton ma mieć klasę C16/20 albo wyższą. Stal nie może być skorodowana. Ważne jest również to, aby zbrojenie było odtłuszczone i w miarę możliwości wolne od zanieczyszczeń, mogących pogorszyć przyczepność stali do betonu.

8) Niedostateczne zawibrowanie mieszanki betonowej

Szalunki fundamentowe należy zalewać mieszanką betonową o właściwej konsystencji. Odpowiednio ją zagęszczać i odpowietrzać. Ponieważ masa betonu jest bardzo duża - ok. 2400 kg na m3 - mieszankę betonową łatwo się układa. Przy prawidłowej konsystencji wypełnia ona wszystkie przestrzenie w szalunkach i pomiędzy zbrojeniem. Jeśli beton będzie za gęsty, pomiędzy prętami zbrojenia mogą utworzyć się puste przestrzenie. Złe zawibrowanie może też być przyczyną niedokładnego wypoziomowania górnej powierzchni fundamentów, dlatego często stosuje się dodatki uplastyczniające. Za to poważnym błędem jest dodanie nadmiernej ilości wody.

Mieszanka betonowa musi mieć odpowiednią konsystencję
Mieszanka betonowa musi mieć odpowiednią konsystencję.

9) Brak właściwej hydroizolacji

Przesączająca się przez grunt woda opadowa, gruntowa, oraz ujemna temperatura to czynniki, przed którymi powinno się zabezpieczyć fundamenty. Do tego celu służą różnego rodzaju systemy hydroizolacyjne i termoizolacyjne. Trzeba mieć świadomość, że nawet zastosowanie betonu W6, czyli betonu wodoszczelnego, nie ochroni skutecznie fundamentu na wiele lat. Dlatego tak ważne jest wykonie właściwej hydroizolacji, zawsze zgodnie z projektem i bardzo starannie.

Prawidłowe ułożenie hydroizolacji ław fundamentowych
Prawidłowe ułożenie hydroizolacji ław fundamentowych.
Hydroizolacja pozioma powinna być wykonana na czystej powierzchni fundamentów za pomocą emulsji i folii lub papy termozgrzewalnej
Hydroizolacja pozioma powinna być wykonana na czystej powierzchni fundamentów za pomocą emulsji i folii lub papy termozgrzewalnej.

10) Brak starterów pod wyżej usytuowane elementy budynku

Fundament wykonuje się na początku budowy. Niekiedy osadza się w nim elementy konstrukcyjne wyższych partii budynku, np. słupy, żelbetowe fragmenty ścian, dlatego w ścianach fundamentowych w tych miejscach należy umieścić tzw. startery, czyli zbrojenie zakotwione w fundamencie.

Startery pod fragment ściany
Startery pod fragment ściany.
Startery pod słup żelbetowy
Startery pod słup żelbetowy.

11) Niewykonanie uziomu

W trakcie formowania fundamentów trzeba pamiętać o uziomie. Wprawdzie można go wykonać też później, zupełnie niezależnie, ale lepiej i taniej zrobić to już na tym etapie budowy. Bednarkę (uziom) łączy się ze zbrojeniem za pomocą specjalnych zacisków lub spawów. Należy wyprowadzić ją z fundamentów w miejscu, gdzie zaplanowano rozdzielnicę elektryczną.

12) Niewłaściwa pielęgnacja świeżo wylanych fundamentów

Każdy element żelbetowy, wylewany na budowie, wymaga odpowiedniej pielęgnacji w początkowej fazie wiązania betonu, czyli w ciągu pierwszych 7 dni. Beton w tym czasie traci szybko wilgoć i się kurczy. Zbyt szybkie wyschnięcie skutkuje powstawaniem rys, które mogłyby tworzyć mikrokanały, ułatwiające wnikanie wody i korozję zbrojenia fundamentów. Właściwa pielęgnacja betonu polega na polewaniu go w tym okresie wodą.

Płyta fundamentowa oraz ławy, jak każdy element żelbetowy, wymagają odpowiedniej pielęgnacji przez polewanie wodą przez pierwsze 7 dni.
Płyta fundamentowa oraz ławy, jak każdy element żelbetowy, wymagają odpowiedniej pielęgnacji przez polewanie wodą przez pierwsze 7 dni.

tekst i zdjęcia Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

Gość Andrzej

22 Jan 2023, 20:36

"Brak właściwej hydroizolacji. Niewykonanie uziomu". Jeżeli wykonam właściwą hydroizolację tj. odziele fundament od ziemi więc mowa o jakim uziomie? Jeżeli podepnę bednarkę pod odizolowane zbrojenie od ziemi to jaki to"uziom". Chyba jedno drugie wyklucza?

Zależy to od rodzaju gruntu - na piaskach nie trzeba ale w glinie mogą pojawić się wysadziny mrozowe dlatego lepiej np. przykryć styropianem i obsypać ziemią. 

Gość Asz

24 Sep 2022, 08:59

Czy same ławy wylane w ziemi trzeba na zimę jakoś zabezpieczyć? Ściana fundamentowa na wiosnę.

Gość Reminstal

24 Jun 2022, 11:43

Zawsze na terenie budowy naszych klientów jprzeprowadzamy oględziny terenu przed rozpoczęciem wykopu pod fundamenty

Zalanie betonu wodą nie jest problemem. Wręcz przeciwnie - beton pokryty warstwą wody ma zapewnione idealne warunki wiązania i nie powstają rysy skurczowe.

Gość Karolina

21 May 2022, 07:00

Wczoraj zalali mi posadzkę fundamentowa b15. W nocy była straszna burza lało i wiało...b.duzo wody spadło. Jaki to ma wpływ na tą swiezowylana posadzkę? Czy nie pogorszy parametrów betonu

15 Feb 2022, 16:53

Dnia 15.02.2022 o 14:05, bud727 napisał:  A  BTW wiesz, że bednarka ma ogniową warstwę cynku i przez spawanie ją tego pozbawiasz?     Nawet nie wiesz, że uziom fundamentowy nie robi się z bednarki ocynkowanej, lecz bednarki czarnej. Lub pręta stalowego. ...

15 Feb 2022, 14:05

3 godziny temu, retrofood napisał:   Szczyt głupoty.       No aż tak krytycznie się podsumowałeś?   Wiesz coś w ogóle o współczesnym betonie z dodatkami , który już po kilku miesiącach praktycznie nie przepuszcza ...

15 Feb 2022, 10:17

Dnia 7.02.2022 o 22:55, bud727 napisał:  Osobny temat to uziom - według mnie bardzo potrzebny i zwykle totalnie źle wykonany - najczęstsze błędy: - spawanie bednarki (jeszcze ocynkowanej) do uzbrojenia - w ogóle spawanie uziomu do uzbrojenia jest bez sensu ...

Gość Stefek

15 Feb 2022, 09:52

Kto mądry spawa Bednarek do zbrojenia? Wprowadzacie ludzi w blad

07 Feb 2022, 22:55

Fajny, ba - nawet bardzo ważny temat - bardzo dużo wartościowych uwag jak i bzdetów wręcz nawet szkodliwych pseudo porad.   Reasumując: 1. Układanie chudziaka na spodzie - odchudzi tylko kieszenie - lepiej porządnie ubić podsypkę z piachu (ma to sens) 2. Jak wykop ...

04 Jul 2021, 16:41

Dnia 1.04.2018 o 15:25, Gość Andrzej napisał: Fundament po pierwsze powinien być wykonany, na chudym betonie, kolejno hydroizolacja z papy termozgrzewalnej o stosownych parametrach na to szalunek i ława fundamentu ze strzemionami usytuowanymi na odpowiedniej wysokości, ...

Gość BEKA

03 Jul 2021, 19:52

Mam dom 260 metrów z pietrem,dachówka ceramiczna , więźba krokwie 20*15,strop monolityczny wylewki betonowe bla bla ciężar przeogromny na ławach 60 na 30 zbrojenie pręty 10 strzemiona 6, beton B20.Dom stoi już 15 lat zero pęknięć itp.Teraz projektują parterowe na ławach ze zbrojeniem ...

16 Dec 2020, 10:36

7 godzin temu, Gość Kuba napisał: . Tak wiec Napewno dobrze jestem coś zazbroić ale też nie ma co przeżywać za bardzo. Dziś domy w dużo lżejszych technologiach i nie tak wysokie przecież. Oczywiście, że tak. Tak sie robiło, bo brakowało zbrojenia w ...

Gość Kuba

16 Dec 2020, 03:27

Witam. Dom który wybudował mój ojciec 50 lat temu nie ma żadnego zbrojenia w fundamentach. Jest to parter (piwnica ) + 2 pietra. Ściany 2 warstowe + nad każdą kondycją strop (3). Ciężar budynku niewyobrażalnie duży. Nic nie pęka nie strzela nie siada. . Tak wiec Napewno dobrze ...

28 Feb 2020, 21:01

8 godzin temu, Gość Ewald napisał: Pokazane na zdjęciach przykłady wykopów pod fundamenty są tragicznym nieporozumieniem. Pod budynek należy wybrać cały grunt po obrysie i zrobić właściwe szalunki do zbrojenia ław. Folia w wykopie wąsko liniowym zamiast szalunków ...

Gość mhtyl

28 Feb 2020, 14:39

2 godziny temu, Gość Ewald napisał: Pokazane na zdjęciach przykłady wykopów pod fundamenty są tragicznym nieporozumieniem. Pod budynek należy wybrać cały grunt po obrysie i zrobić właściwe szalunki do zbrojenia ław. I sądzisz że wszystkie fundamenty ...

Gość Ewald

28 Feb 2020, 12:19

Pokazane na zdjęciach przykłady wykopów pod fundamenty są tragicznym nieporozumieniem. Pod budynek należy wybrać cały grunt po obrysie i zrobić właściwe szalunki do zbrojenia ław. Folia w wykopie wąsko liniowym zamiast szalunków jest niedopuszczalna. Chudy beton pod ławami to ...

Gość mhtyl

27 Feb 2020, 21:53

7 godzin temu, Gość Architekt krajobrazu napisał: Budowlańcy mają efekt końcowy w du..., a klient potem do mnie przychodzi i "zrób pani coś z tym". I trzeba rzeźbić jakieś dziwne skarpy, murki oporowe, palisady, a można było wielu takim kosztownym rozwiązaniom ...

27 Feb 2020, 19:28

4 godziny temu, Gość Architekt krajobrazu napisał: Budowlańcy mają efekt końcowy w du..., Przecież budowlaniec stawia dom wg projektu, wg zadanych wymiarów poziomych i pionowych, w tym ustawienia do warstwic. Jeśli projektant ma zadany tylko dom i jego ustawienie ...

Gość Architekt krajobrazu

27 Feb 2020, 14:46

Jestem architektem krajobrazu. W zawodzie od 13 lat. Rocznie wykonuję około 50-100 projektów/założeń ogrodów przydomowych. Dla mnie podstawowym problemem jest totalny brak niwelacji terenu przed budową, tylko stawianie domów na zastanych warunkach - szczególnie problematyczne w przypadku ...

Gość Federat

10 Dec 2019, 17:35

ok opis przydatny

11 Sep 2019, 20:55

26 minut temu, Gość Monika napisał: 7 godzin temu, Gość Maciej napisał: Polecam do użycia zbrojenia ław fundamentowych pręt kompozytowy, lepszy od tradycyjnej stali która rdzewieje Z tego, co wiem, to lekko zardzewiały pręt jest nawet lepszy niż świeży - a potem ...

Gość Monika

11 Sep 2019, 20:26

7 godzin temu, Gość Maciej napisał: Polecam do użycia zbrojenia ław fundamentowych pręt kompozytowy, lepszy od tradycyjnej stali która rdzewieje Z tego, co wiem, to lekko zardzewiały pręt jest nawet lepszy niż świeży - a potem w betonie już nie rdzewieje dalej --> Zardzewiały ...

11 Sep 2019, 20:26

1 minutę temu, Gość Tomek napisał: Szukam ław fundamentowych coś ktoś wie może na ten temat W arkuszach ? w rolce? jakie Ci są potrzebne ? Czy zajumali Ci z budowy i szukasz sprawców?

Gość Tomek

11 Sep 2019, 20:24

Szukam ław fundamentowych coś ktoś wie może na ten temat

Gość Rico

09 Sep 2019, 18:33

Pisza o tym ze powinno sie zrobic probne odwierty kontrolne ale nie podaja ani kto mialby to robic i wzglednych kosztow.

25 Aug 2019, 21:31

Dnia 8.08.2019 o 11:54, Gość Maciej napisał: Polecam do użycia zbrojenia ław fundamentowych pręt kompozytowy, lepszy od tradycyjnej stali która rdzewieje   Stal otulona odpowiednią warstwą betonu nie rdzewieje. Tak jakoś głupio jest, ale nawet te ...

Gość Leny

25 Aug 2019, 21:06

Widziałeś drzewo z korzeniami do środka pnia.dlatego daje się na zewnątrz choć zależy to od wielu czynników np.słup zakonczony kotwą może mieć odgięcia do środka.w budownictwie jednorodzinnym większość słupów przenosi obciążenie pionowo a niektóre napór boczny

08 Aug 2019, 19:54

7 godzin temu, Gość Maciej napisał: Polecam do użycia zbrojenia ław fundamentowych pręt kompozytowy, lepszy od tradycyjnej stali która rdzewieje Z tego, co wiem, to lekko zardzewiały pręt jest nawet lepszy niż świeży - a potem w betonie już nie rdzewieje dalej

Gość Maciej

08 Aug 2019, 11:54

Polecam do użycia zbrojenia ław fundamentowych pręt kompozytowy, lepszy od tradycyjnej stali która rdzewieje

Gość Maciej

06 Aug 2019, 18:22

400x180cm to nie jest ława, tylko stopa fundamentowa i koniecznie musi mieć odpowiednie zbrojenie. Startery ze zdjęcia pkt.10 należy układać zawsze odgięciem pręta do środka słupa. Na zdjęciu jest nieprawidłowo.

28 Jul 2019, 19:26

1 godzinę temu, Gość jaro666 napisał:    uziom fundamentowy lepiej wykonać ponieważ jest tani i łatwy do wykonania i głupotą było by to pominąć ale prawnie absolutnie nie ma takiego wymogu  Tak właśnie jest. Brak uziomu fundamentowego jest efektem ...

Gość jaro666

28 Jul 2019, 17:37

Witam nie prawda uziom fundamentowy lepiej wykonać ponieważ jest tani i łatwy do wykonania i głupotą było by to pominąć ale prawnie absolutnie nie ma takiego wymogu,poprostu po wykonaniu budynku trzeba na odpowiedniej głębokości oraz długosci zamontować bednarkę pozdrawiam

Gość abc

22 Jul 2019, 10:10

muszę wylać ławę pod podnośnik dwukolumnowy na warsztacie, ława ma wymiary 400x180x40, czy potrzebne jest zbrojenie?

14 Jul 2019, 18:28

17 minut temu, Gość jmk232 napisał: Uziom fundamentowy jest obligatoryjny. Brak jego wykonania jest naruszeniem przepisów prawa. Możesz podać ten przepis prawny? Dziennik ustaw, pozycja...

Gość jmk232

14 Jul 2019, 18:10

Uziom fundamentowy jest obligatoryjny. Brak jego wykonania jest naruszeniem przepisów prawa.

Gość Izoler

25 Jun 2019, 17:59

Według jakich norm czy zasad beton W6 jest wodoszczelny?

Gość inwestorek

23 May 2019, 07:36

@Gość Wykonawca. W Polsce mamy taką porę roku jak zima. Ława fundamentowa jest poniżej maksymalnej głębokości zamarzania, natomiast mury fundamentowe już nie są. Jak nie dasz izolacji na mury, będą one na jesieni znacznie nasiąknięte wodą, która w zimie zamarznie i będzie ...

Gość tewu77

29 Apr 2019, 00:16

w 5 punkcie "jeden pręt wewnętrzny u góry powinien być inaczej ułożony" bzdura kompletna. Tam wszystkie pręty są niewłaściwie ułożone. Prawidłowo pręty narożne typu "L" wkłada się we wnętrza belek i tam mocuje.

Dnia 3.04.2018 o 15:32, Gość Max napisał: @Andrzej sposób posadowienia budynku określa projekt, a wykonawstwo nadzoruje kierownik budowy. Rozwiązania fundamentowania mogą być różne i niekoniecznie wg Twojego opisu. A o ścianach szczelinowych czy posadowieniu na studniach ...

Gość Teki

10 Apr 2019, 21:11

ciekawy ten artykuł ale te przypadki sa możliwe tylko gdy kierownik budowy do nich dopuści . bo powiedzmy sobie wprost jak kierownik na budowie to kazdy sztywno chodzi u mnie przyjechał beton i okazało sie ze nie taki jak w projektcie mądra głowa kierownik wszystkiemu zaradził i ...

Gość Wykonawca

26 Dec 2018, 09:29

Jaki jest sens oddzielać ławę fundamentową od sciany fundamentowej hydroizolacją? Skoro oba elementy są w ziemi, zazwyczaj wilgotnej ziemi. To tak jakby dwie cegły oddzielić od siebie izolacją i zanurzyć w wannie, czy jedna pozostanie sucha? Tak czytam i stwierdzam, że autor powiela ...

Gość dalyavska,@i.ua

09 Dec 2018, 07:17

co zrobić, jeśli wystąpi błąd podczas wylewania fundamentu pod dom, ściana wewnętrzna jest przesunięta o 20 cm

Gość Max

03 Apr 2018, 15:32

@Andrzej sposób posadowienia budynku określa projekt, a wykonawstwo nadzoruje kierownik budowy. Rozwiązania fundamentowania mogą być różne i niekoniecznie wg Twojego opisu. A o ścianach szczelinowych czy posadowieniu na studniach słyszałeś?

Gość Andrzej

01 Apr 2018, 15:25

BOŻE chroń - "szalunki ziemne", kto takie głupoty wypisuję ?! To jest poprawna metoda wykonania fundamentu ? Rozumiem, że autor się podpiszę pod każdym jednym takowo wykonanym i weźmie pełną odpowiedzialność finansową, za taką fachowość wykonania ... Fundament po pierwsze ...

10 Dec 2017, 12:33

31 minut temu, Gość nadzór budowlany napisał:  Dział ciągłość brojenia oraz przedstawione tam zdjęcia układu  Nie nabroiłeś aby? Złota myśl!

Gość nadzór budowlany

10 Dec 2017, 12:00

Ciekawy artykuł. Dział ciągłość brojenia oraz przedstawione tam zdjęcia układu zbrojenia nie przedstawiają poprawnie wykonanego zbrojenia. Sugeruję na zmianę załączonych zdjęć. Zdjęcie B wskazane jako poprawne rozwiązanie nie zawiera prętów L opisanych jako niezbędne. ...

Gość Witam.

24 Oct 2017, 20:57

Sam robilem zbrojenie lawy fundamentowej. Wszystkie druty na laczeniach zagiete po 40 cm. Takze calosc sie sklada. Druty fi 12 i strzemiona fi 8.. I zadnych starterow nie dawalem. Polaczone z lawa na odcinku sciany nosnej. Oczywiscie 4 druty na slup o zagietej podstawie 25cm polaczone z belka ...

03 Oct 2017, 20:58

22 minuty temu, Gość Marcin napisał: Witam u mnie nie dawali L-ek na narożach zbrojenia ław za to ławy łączyła bednarka od uziomu wokół całego domu Jakie mogą być tego konsekwencje Bednarka od uziomu nie jest elementem konstrukcyjnym, więc w ogóle jej nie licz.

Gość Marcin

03 Oct 2017, 20:36

Witam u mnie nie dawali L-ek na narożach zbrojenia ław za to ławy łączyła bednarka od uziomu wokół całego domu Jakie mogą być tego konsekwencje

03 Oct 2017, 20:36

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!