Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Janusz Werner
Janusz Werner
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Przez 7 lat liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła w naszym kraju z 4 tysięcy do przeszło 1,2 mln! To efekt chęci korzystania z czystej, odnawialnej energii, wzrostu cen prądu oraz wprowadzenia państwowych dopłat do fotowoltaiki. Te można uzyskać z dwóch programów - Mój Prąd i Czyste Powietrze. Z pierwszego może skorzystać każdy właściciel domu.

aktualizacja: 2023-07-07 07:52:38
Czego dowiesz się z artykułu?
 • O ile zwiększyła się liczba założonych mikroinstalacji fotowoltaicznych?
 • Jak działa instalacja fotowoltaiczna?
 • Jaka powinna być moc instalacji fotowoltaicznej?
 • Jak prosument rozlicza się z zakładem energetycznym?
 • Jakie zmiany w rozliczeniu z zakładem energetycznym prowadzono 1 kwietnia 2022 r.?
 • Na czym polega rządowy program "Mój Prąd"?
 • Kto może skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę?
 • Na czym polega rządowy program "Czyste Powietrze"?
 • Jakie dotacje na fotowoltaikę przysługują w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wynika, że na początku 2016 r. mieliśmy w kraju 4080 mikroinstalacji przyłączonych do sieci elektroenergetycznych. Na początku tego roku liczba przyłączonych mikroinstalacji przekroczyła 1,2 mln! (w zdecydowanej większości są to instalacje fotowoltaiczne).

Instytut Energetyki Odnawialnej podał, że na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana polskiej fotowoltaiki przekroczyła 12,4 GW, co w porównaniu z r. 2021 oznaczało wzrost rynku o imponujące 61%. Zgodnie z przewidywaniami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice, Polska ponownie znalazła się w czołówce europejskiej.

Czy państwowe dopłaty do fotowoltaiki mają na to wpływ? Oczywiście - największy wkład w obroty branży wnoszą wspierani dotacjami prosumenci indywidualni.

W styczniu 2018 r. mieliśmy w Polsce niespełna 29 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. W drugiej połowie roku ruszył rządowy program Czyste Powietrze, a w r. 2019 program Mój Prąd. W latach 2019-21, co roku liczba mikroinstalacji potrajała się! 1 stycznia 2019 było ich 54 tys., rok później 154 tys., na początku roku 2021 - 457 tys. (dane PTPiREE)!

Panele PV na dachu
Liczba prosumentów przekroczyła w Polsce 1,2 mln. Panele PV zainstalowano już prawie na co czwartym domu jednorodzinnym! (fot. Kratki Energy)

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Podstawowym elementem instalacji PV są zbudowane z ogniw fotowoltaicznych panele słoneczne. Przekształcają one energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Tę da się wykorzystać na wiele sposobów - do zasilania lodówki, telewizora, oświetlenia, do ogrzewania i chłodzenia, do ładowania elektrycznych pojazdów. Ilość produkowanej energii (prądu) zależy od intensywności promieniowania słonecznego, powierzchni paneli oraz ich sprawności.

Sprawność przemiany energii słonecznej w elektryczność waha się od kilku do ponad 20%, zależnie od konstrukcji ogniw. Problemem jest nierównomierny uzysk energii, zarówno w skali roku (zimą ogniwa są kilkukrotnie mniej wydajne), jak i doby.

Panele instaluje się na dachach (skośnych i płaskich) lub na specjalnych konstrukcjach wsporczych na gruncie, niekiedy także na ścianach. Niektórzy mylą je z kolektorami słonecznymi, wykorzystywanymi do podgrzewania wody użytkowej. Do podgrzania wody dla 4-osobowej rodziny wystarczą 2-3 kolektory, i tyle zakłada się na dachu typowego domu jednorodzinnego. Paneli PV montuje się na nim przynajmniej kilkanaście.

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na dachu
Kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na dachu typowego domu montuje się dwa lub trzy - tu są u góry po lewej. Paneli fotowoltaicznych potrzeba więcej. (fot. De Dietrich)

W panelach fotowoltaicznych wytwarzany jest prąd stały, a domowe urządzenia zasilane z sieci wymagają prądu przemiennego. Dlatego niezbędny jest falownik (inwerter), przekształcający prąd stały w przemienny. Umieszcza się go np. na poddaszu, albo w kotłowni i podłącza do tablicy rozdzielczej budynku, przyłączonej do sieci elektrycznej. Niekiedy zamiast jednego falownika stosuje się kilka mniejszych (tzw. mikrofalowniki), co jest uzasadnione, gdy warunki pracy grup paneli się różnią, bo np. zainstalowano je na różnych połaciach dachu.

Falownik
Po panelach najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik. (fot. Fronius)

Moc instalacji

Początkowo inwestorzy decydowali się na instalacje o mocy 5-6 kW. Pozwala to uzyskać rocznie 5000-6000 kWh energii, czyli mniej więcej tyle, ile wynosiło zapotrzebowanie na prąd przeciętnego gospodarstwa domowego. Powierzchnia paneli koniecznych do wytworzenia takiej ilości energii to około 30 m2 (typowy panel ma wymiary 1 × 1,6 m).

Wyższa moc jest potrzebna, gdy zużycie prądu jest większe, ponieważ w domu pracuje klimatyzacja, pompa ciepła do centralnego ogrzewania, czy też wtedy, gdy budynek jest ogrzewany elektrycznie. W związku ze skokowym wzrostem cen tradycyjnych nośników energii, a co za tym idzie większą popularnością pomp ciepła, wzrosła też średnia moc instalacji PV dofinansowywanej z programu Mój Prąd. Na początku 2022 r. było to powyżej 9 kW.

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
Pompa ciepła coraz częściej jest podstawowym urządzeniem grzewczym. A ponieważ potrzebuje prądu, średnia moc zainstalowana domowych instalacji PV wzrasta. (fot. Daikin)

Prosument i system opustów

Instalacje, w których wyprodukowaną w panelach energię gromadzi się w akumulatorach i w całości zużywa na własne potrzeby, nazywa się off-grid. To rozwiązanie spotykane w Stanach Zjednoczonych i Australii, u nas raczej nie. Opcja z oddawaniem nadwyżki energii do sieci to instalacja on-grid. Aby funkcjonować w ten sposób, niezbędne jest podpisanie odpowiedniej umowy z zakładem energetycznym i zostanie prosumentem, czyli jednocześnie producentem i konsumentem energii. Panowie z elektrowni wymienią wtedy licznik na dwukierunkowy, zliczający osobno energię pobraną i oddaną.

Prosumentem może być osoba fizyczna, także prowadząca działalność gospodarczą (o ile wytwarzanie prądu nie stanowi przeważającej działalności) lub gospodarstwo rolne. Moc posiadanej instalacji może wynosić maksymalnie 50 kW.

Prosumenci, którzy przyłączyli instalację przed końcem marca 2022 r., mogą rozliczać się z zakładem energetycznym w tzw. systemie opustów (net-metering). Jeżeli moc mikroinstalacji wynosi do 10 kW, oddają do sieci nadmiar prądu, a potem pobierają 80% tego co oddali, bez ponoszenia opłat za przesył. Pozostałe 20% dostawca energii zatrzymuje jako rodzaj opłaty za magazynowanie.

Jeżeli moc zainstalowana była wyższa niż 10 kW, obowiązuje mniej korzystny przelicznik - 70%. Rozliczenie następuje w długim cyklu, najlepiej rocznym. Po tym okresie niewykorzystany nadmiar energii przechodzi na własność zakładu energetycznego. Z tego względu nie opłacała się budowa zbyt dużej instalacji - z zakładem energetycznym rozliczamy się bezgotówkowo, za nadwyżkę energii nikt prosumentowi nie zapłaci.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu
W systemie opustów inwestorzy rozliczają się z zakładem energetycznym w prosty sposób - za 1 kWh prądu oddanego do sieci odbierają 0,8 lub 0,7 kWh, gdy ich instalacja nie pracuje. (fot. Columbus Energy)

Nowe zasady rozliczeń

Dla instalacji przyłączanych od 1 kwietnia 2022 r. zasady rozliczeń z zakładami energetycznymi zostały zmienione. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE (z 29 października 2021), system opustów został zastąpiony przez net-billing.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Przyłączani obecnie nie rozliczają się z zakładami energetycznymi barterowo, bez opłat dystrybucyjnych. Sprzedają im nadwyżki wytworzonej energii i kupują ją, kiedy własnego prądu zabraknie. Rozliczenie odbywa się bezgotówkowo, lecz nie według ilości wytworzonej energii w kilowatogodzinach (kWh), a według jej wartości w pieniądzu. Cena, za jaką prosument oddaje prąd, jest niższa od ceny zakupu, gdyż bazuje na stawce giełdowej. Ponadto nie obejmuje opłat dystrybucyjnych.

Prosumenci przyłączeni do systemu przed 1 kwietnia 2022 zostali w systemie opustów. Prawo do tego sposobu rozliczeń zachowają przez 15 lat od pierwszego wytworzenia energii, choć zawsze mogą go zmienić na net-billing.

Infografika: Mój Prąd vs Czyste Powietrze. Czym różnią się dopłaty do fotowoltaiki z rządowych programów?
Infografika: Mój Prąd vs Czyste Powietrze. Czym różnią się dopłaty do fotowoltaiki z rządowych programów?

Program Mój Prąd

Dla fanów fotowoltaiki to pierwszy wybór. Jak już wspomnieliśmy, uruchomiono go w 2019 r. Rządzący zaproponowali bezzwrotne dotacje do instalacji fotowoltaicznych (paneli, inwerterów, okablowania, robocizny). Ze wsparcia mogły skorzystać osoby fizyczne, które zawarły umowę kompleksową z zakładem energetycznym i wytwarzały prąd na własne potrzeby. W latach 2019-2020 dotacja wynosiła do 50% kosztów i do 5 tys. zł, w następnym roku było to tylko 3 tysiące zł. Ale i tak program okazał się sukcesem.

Czwarta, ubiegłoroczna edycja, różniła się od poprzednich. Zarówno kwotą wsparcia (maksymalnie 20,5 tys. zł), jak i jego przeznaczeniem. Dofinansowanie można było uzyskać nie tylko do instalacji fotowoltaicznych, lecz także do magazynów energii i ciepła oraz systemów zarządzania energią. Przy czym mogli z niego skorzystać wyłącznie prosumenci rozliczający się w systemie net-billingu.

Element instalacyjny paneli fotowoltaicznych
Dopłaty pokrywają także koszt niezbędnych materiałów instalacyjnych. (fot. inGremio)

Ministerstwo Klimatu liczyło, że taki mniej korzystny model rozliczeń zachęci Polaków do większej autokonsumpcji energii oraz do jej magazynowania. Temu celowi mają też służyć zasady nowej, 5. edycji programu, do której nabór uruchomiono 22 kwietnia 2023 r.. Największą zmianą, jaką przyniosła ta edycja, jest możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu pomp ciepła.

Elementy instalacji fotowoltaicznej
W czwartej i piątej edycji programu Mój Prąd premiowana jest inwestycja w magazyny energii. (fot. Zeneris)

Mój Prąd 5.0 - ile i na co?

W tej edycji prosumenci mogą otrzymać dotację w wysokości w sumie do 58 tys. zł.

Wsparcie do poszczególnych elementów inwestycji wygląda następująco:

 • tylko mikroinstalacja fotowoltaiczna - do 6 tys. zł;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna plus dodatkowe elementy systemu - do 7 tys. zł na fotowoltaikę;
 • urządzenia dodatkowe - magazyn ciepła albo urządzenie grzewcze:
  • magazyn ciepła - do 5 tys. zł;
  • gruntowa pompa ciepła - do 28,5 tys. zł;
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - do 19,4 tys. zł;
  • pompa ciepła powietrze/woda - do 12,6 tys. zł;
  • pompa ciepła powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł;
 • magazyn energii elektrycznej - do 16 tys. zł;
 • system zarządzania energią EMS (energy management system) - do 3 tys. zł; kolektory słoneczne do c. w. u. - do 3,5 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, które inwestor poniósł po 1 lutego 2020 r.

Kto może skorzystać?

Program jest skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing. Wszystko działa, jak dotychczas - najpierw inwestujemy w instalację i ewentualnie urządzenia dodatkowe, potem ubiegamy się o zwrot maksymalnie połowy poniesionych kosztów.

Prosumenci, którzy wcześniej skorzystali ze wsparcia z programu Mój Prąd i dostali dofinansowanie do samej fotowoltaiki, teraz mogą wnioskować o dopłatę do dodatkowych elementów, np. pompy ciepła. Warunek - przejście na rozliczanie w systemie net-billing. Inwestycja musi zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku, a wydatki poniesione nie dawniej, niż 1 lutego 2020 r. Instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane do dwóch lat przed montażem.

Panele fotowoltaiczne na płaskim dachu garażu
Inwestorzy ubiegający się o państwowe wsparcie, muszą przejść na rozliczenie w systemie net-billing. (fot. Bruk-Bet Fotowoltaika)

Dla inwestorów, którzy przejdą z systemu opustów na net-billing przewidziano dodatkowy bonus w wysokości 3000 zł.

Nabór wniosków w tej edycji programu będzie trwać do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania się środków. Co z pewnością nastąpi wcześniej. Początkowo deklarowano, że budżet 5. edycji to 100 mln zł, z możliwością powiększenia o kolejne 400 mln zł. Wystarczył miesiąc, żeby kwota z wniosków przekroczyła pierwsze 100 mln. W tym tempie pieniędzy, nawet po dołożeniu 400 mln zł, wystarczy do września.

Montaż paneli fotowoltaicznych
I znowu trzeba się śpieszyć - budżet tej edycji programu Mój Prąd najpewniej wyczerpie się przed czasem. (fot. Kratki Energy)

Co ważne, w programie Mój Prąd nie ma progów dochodowych. Nie ma też znaczenia, czy dom jest stary, czy nowy. Wniosek o dotację składa się po zamontowaniu licznika, podpisaniu umowy na dostawę energii elektrycznej i uzyskaniu od operatora systemu dystrybucyjnego zaświadczenia, że instalacja PV funkcjonuje i jest przyłączona do sieci.

Dom jednorodzinny z instalacją fotowoltaiczną
Od momentu uruchomienia rządowych programów wspierających rozwój fotowoltaiki, liczba przyłączonych mikroinstalacji wzrosła czterdziestokrotnie! (fot. Bruk-Bet Fotowoltaika)

Program Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze ruszył pod koniec września 2018 r. Jego autorzy podkreślali, że głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Co nastąpi w efekcie podniesienia efektywności energetycznej istniejących budynków jednorodzinnych, po wymianie niespełniających norm kopciuchów i dociepleniu przegród.

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest wśród przedsięwzięć dofinansowywanych w ramach programu.

3 stycznia 2023 r. weszła w życie jego kolejna odsłona, w której podniesiono progi dochodowe, zwiększono wysokość dotacji i większy nacisk położono na kompleksową termomodernizację budynków.

Beneficjentów podzielono na trzy grupy, zależnie od ich dochodów. Do tzw. podstawowego poziomu dofinansowania uprawnieni są ci, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł (według ostatniego zeznania podatkowego). Maksymalna dotacja to w ich przypadku 66 tys. zł.

Do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania uprawnia miesięczny dochód poniżej 1894 zł na głowę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku niezbędne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej. Dostać można maksymalnie 99 tys. zł.

Do ubiegania się o wsparcie na najwyższym poziomie dofinansowania uprawnia miesięczny dochód poniżej 1090 zł na głowę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo prawo do otrzymywania zasiłku. Maksymalna kwota dofinansowania to 135 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Dom musi być oddany do użytkowania - dotacje przysługują wyłącznie przy remontach, nie przy stawianiu nowych budynków!

Umowy będą podpisywane do końca 2027 r., wydatkowanie środków zakończy się we wrześniu 2029.

Panele PV na dachu domu jednorodzinnego
Ze wsparcia z programu Czyste Powietrze można skorzystać tylko modernizując dom. (fot. Kratki Energy)

Fotowoltaika w Czystym Powietrzu

Przy podstawowym poziomie dofinansowania maksymalna dopłata do instalacji fotowoltaicznej to 6 tys. zł i do 40% poniesionych kosztów (netto). Podwyższony poziom dofinansowania to do 70% kosztów i do 9 tys. zł. Na poziomie najwyższym można liczyć na zwrot 100% poniesionych kosztów (ale bez VAT), i pod warunkiem, że nie przekroczyły 15 tys. zł.

Maksymalne dopłaty mogą uzyskać tylko ci inwestorzy, którzy przeprowadzą kompleksową termomodernizację.

Żeby w ogóle myśleć o dotacji do paneli PV z programu Czyste Powietrze, trzeba spełnić podstawowy warunek, czyli wymienić nieefektywne źródło ciepła. Konieczne jest też przedstawienie zaświadczenia operatora sieci dystrybucyjnej, potwierdzającego montaż licznika dwukierunkowego lub zawartej z nim umowy kompleksowej.

Instalacja ma mieć moc od 2 do 10 kW, a instalowane urządzenia, tak jak w programie Mój Prąd, muszą być nowe i wyprodukowane do 24 miesięcy przed montażem.

Redaktor: Janusz Werner
fot. otwierająca: A. Papliński

Janusz Werner
Janusz Werner

Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...

Zdaniem naszych Czytelników

31 Aug 2021, 16:26

45 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Pytanie też kiedy pojawia się moment by powiedzieć dość.     Chyba nie ma takiego. Bo tak jak wspomniałem, realność sukcesu jest i tak większa niż ta z Krainy Wiecznych Łowów.

31 Aug 2021, 15:40

Pytanie też kiedy pojawia się moment by powiedzieć dość. Ale to z takimi dywagacjami możemy zejść bardzo daleko 

30 Aug 2021, 20:51

16 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Nie no jasne, bez badań do niczego nie dojdziemy. Sama sprawność fotowoltaiki jak się poprawiła na przestrzeni lat dzięki różnym badaniom i nawet takie rozwijanie technologii sprawia że panele pv są coraz bardziej eko. Tylko ...

30 Aug 2021, 20:24

Nie no jasne, bez badań do niczego nie dojdziemy. Sama sprawność fotowoltaiki jak się poprawiła na przestrzeni lat dzięki różnym badaniom i nawet takie rozwijanie technologii sprawia że panele pv są coraz bardziej eko. Tylko tu też można złośliwie wytknąć ile energii nie eko ...

30 Aug 2021, 20:20

1 godzinę temu, Eksperci Viessmann napisał:  przy takich kwestiach jak np. panele jako pokrycie ja jestem jak najbardziej za. Teraz niestety jeszcze zostają pytania związane z ceną: kto będzie za to chciał zapłacić ? jeśli nikt to czy ktoś da do tego dotację? ...

30 Aug 2021, 18:54

są też badania nad tworzeniem mięsa w laboratorium   przy takich kwestiach jak np. panele jako pokrycie ja jestem jak najbardziej za. Teraz niestety jeszcze zostają pytania związane z ceną: kto będzie za to chciał zapłacić ? jeśli nikt to czy ktoś da do tego dotację? Czy gdyby ...

30 Aug 2021, 18:40

1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Aby zmniejszyć ślad węglowy przy produkcji żywności prowadzone są zaawansowane prace przy produkcji owadów do celów spożywczych...    Wszelkie formy zbieractwa go zmniejszają. Ręcznego zbieractwa. 

30 Aug 2021, 17:24

...

30 Aug 2021, 16:15

9 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Tak czy inaczej energia jest na którymś etapie emisyjna. Problem jest taki, by była jak najmniej emisyjna i by zużywać jej jak najmniej   To już nawet nie ten problem, chociaż założenie jest szlachetne. Ale wazniejsze ...

30 Aug 2021, 16:01

To chyba byłem ja  ale taka jest prawda i możemy dywagować na temat ekologii, ale każde działanie niesie ze sobą jakiś ślad. I oczywiście należałoby doliczać transport oraz energię zużytą na produkcję wszystkich elementów urządzenia oraz energię do wyprodukowania urządzeń, ...

30 Aug 2021, 13:12

To chyba ktoś tu na forum, albo w innym miejscu pisał że najbardziej ekologiczna jest energia ta niewyprodukowana.   

29 Aug 2021, 15:42

5 minut temu, demo napisał: a na końcu Ci wyjdzie że najlepiej by było dla ziemi żeby ludzie mieszkali w jaskiniach i srali przez żerdkę.   I DOKŁADNIE tak by było najbardziej ekologicznie!!! Ale na to jest już za późno za dużo nas narosło na ...

29 Aug 2021, 15:29

55 minut temu, retrofood napisał: A przecież do bilansu należałoby także wrzucić transport, zarówno paneli jak i wszelkich urządzeń czy elementów towarzyszących. A wrzucaj sobie człowieku co tylko chcesz, a na końcu Ci wyjdzie że najlepiej by było dla ...

29 Aug 2021, 14:30

1 godzinę temu, podczytywacz napisał: 10 kW INSTALACJA  - z grubsza, przykładowo - to     No właśnie. Większość "badaczy" nie bierze pod uwagę kompletności zagadnienia. I robią tak nawet poważne instytucje. A przecież do bilansu należałoby ...

29 Aug 2021, 13:49

57 minut temu, podczytywacz napisał: Jeszcze raz przeczytaj CAŁY mój post!!! No przeczytałem uważnie i drugi raz, no i co z tego?, no to z tego że to takie filozoficzno egzystencjonalne rozważania. Ale nie denerwuj się bo moje określenie pindolenie odnosiło ...

29 Aug 2021, 12:36

2 godziny temu, demo napisał: więc po co to pindolenie. Jeszcze raz przeczytaj CAŁY mój post!!!   1 godzinę temu, gawel napisał: jest on poniesiony raz i przez 20 lat wcale i na tym polega ekologia.  To jest właśnie PINDOLENIE... Ten ...

29 Aug 2021, 11:08

28 minut temu, demo napisał: Budowa urządzeń do wykorzystywania wymienionych zawsze będzie niosła za sobą jakiś ślad węglowy, mniejszy lub wiekszy, więc po co to pindolenie. Sama woda nie naleje prądu do drutów, ani wiatr nie nadmucha, ani słońce nie ...

29 Aug 2021, 10:39

11 godzin temu, podczytywacz napisał: Woda... elektrownie wodne na rzekach, elektrownie pływowe... Wiatr... czasem go brak... Słońce... czasem go brak... Budowa urządzeń do wykorzystywania wymienionych zawsze będzie niosła za sobą jakiś ślad ...

28 Aug 2021, 23:24

1 godzinę temu, demo napisał: To ja poproszę o jakieś pomysły na zieloną energię a nie takie pindolenie o dupę roztrzaść.   To jest złożony problem... Gdyby ktoś z nas miał taki realny do wykonania pomysł, to na 1 000 000% nie wchodziłby na ...

28 Aug 2021, 21:31

To ja poproszę o jakieś pomysły na zieloną energię a nie takie pindolenie o dupę roztrzaść.

28 Aug 2021, 15:37

1 godzinę temu, Gość asceta napisał: Energia z paneli to nie energia odnawialna? tzw zielona. Więc to nie jest eko?   Końcowy rezultat jest oczywiście "zielony". Ale gdy zaczynamy badać tzw. ślad węglowy, czyli ingerencje w środowisko związane z wyprodukowaniem ...

Gość asceta

28 Aug 2021, 14:13

Energia z paneli to nie energia odnawialna? tzw zielona. Więc to nie jest eko?

27 Aug 2021, 18:50

1 godzinę temu, gawel napisał: A czy kiedyś chodziło o eko?   Ależ oczywiście, że chodziło. Wprawdzie nie wiadomo dokładnie komu, ale jednak. 2 godziny temu, Gość asceta napisał:   Jest jeszcze opcja zainstalować magazyn energii ...

27 Aug 2021, 17:09

A czy kiedyś chodziło o eko?

Gość asceta

27 Aug 2021, 15:55

Nie wiem o co tu chodzi ale obecnie fotowoltaika się nie opłaca bo jak czytam prognozy to nie będzie to opłacalne a mało tego to jeszcze ZE nie chcą podpisywać obecnie umów bo nie są w stanie odebrać wyprodukowanej energii elektrycznej. Jest jeszcze opcja zainstalować magazyn energii ...

Dnia 24.06.2021 o 11:12, demo napisał: Nie bądź taki oporny na nową wiedzę. A czytałem wczoraj że bitcoiny lecą na łeb na szyję w dół. Dajmy Mu spokój, to ma być przyjemność, nie kara. jeszcze mu zaczną oczy łzawić Skoro wie lepiej albo nawet ...

25 Jun 2021, 15:26

Próbny balon to dobre określenie na to co się teraz dzieje. Szczególnie biorąc pod uwagę to rzekome zdziwienie, że branży się to nie podoba  

25 Jun 2021, 12:31

Dnia 23.06.2021 o 15:42, Eksperci Viessmann napisał: Słyszałem o tym, ale i tak uważam, że projekt ustawy wzbudzi popłoch u inwestorów i teraz gwałtownie przybędzie instalacji do końca roku i wcale nie będzie to dobrą odpowiedzią na te problemy sieci. I powiem ...

24 Jun 2021, 12:25

24 Jun 2021, 11:18

Przed chwilą, demo napisał: Nie bądź taki oporny na nową wiedzę. A czytałem wczoraj że bitcoiny lecą na łeb na szyję w dół. wiesz, jak się czyta takie newsy, to człowiek ma się bać I chyba po to one są Wiesz jaka jest rentowność miningu ...

24 Jun 2021, 11:12

1 godzinę temu, aaaa napisał: Nie mam zamiaru nic czytać na ten temat z prostego powodu - Nie bądź taki oporny na nową wiedzę. A czytałem wczoraj że bitcoiny lecą na łeb na szyję w dół.

24 Jun 2021, 09:23

16 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Był taki ciekawy artykuł na temat słuszności przewymiarowania falownika względem instalacji PV. Na jakimś branzowym-PV-portalu czytałem. Poparte wyliczeniami, wykresami, monitoringiem na bieżąco. Nie rozwinę ...

4 godziny temu, aaaa napisał: To nie takie oczywiste...ja sam, mimo, że mam instalację powyżej 10kWp - to bardzo poważnie myślałem o rozbudowie...i temat zmiany przepisów - to jedna kwestia. Kilka dni temu zaczął mi falownik wywalać z przekroczenia napięcia, a w ...

23 Jun 2021, 15:42

Słyszałem o tym, ale i tak uważam, że projekt ustawy wzbudzi popłoch u inwestorów i teraz gwałtownie przybędzie instalacji do końca roku i wcale nie będzie to dobrą odpowiedzią na te problemy sieci. I powiem szczerze, że nie rozumiem tego nie brania dat na poważnie, bo ktoś ...

23 Jun 2021, 12:02

Dnia 21.06.2021 o 21:52, Eksperci Viessmann napisał: Konsultacja cały czas trwają, branża apeluje o okres przejściowy, a dużo osób pyta o rozbudowę instalacji, więc pewnie niedługo się dowiemy jak to rozwiążą. Na razie w projekcie jest mowa o możliwości jednorazowego ...

23 Jun 2021, 11:08

Dnia 21.06.2021 o 15:06, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Tego nikt nie wie, ale ja bym jeszcze uwinął się w tym roku. Czemu akurat tak "sztukujesz"? Poza tym - przecież nie ma znaczenia jak dużą masz instalację do 10kWp, tylko ile oddasz do sieci. Przecież ...

23 Jun 2021, 10:51

Dnia 22.05.2021 o 20:38, demo napisał: Jak czytam takie durne wypociny to mnie scyzoryk sam się otwiera. Bo walczy o większą wydajności swojej produkcji a z drugiej strony narzeka że nawet tej mocy którą posiada nie jest w stanie w żaden sposób wykorzystać.   Tym ...

22 Jun 2021, 14:00

51 minut temu, demo napisał: Panowie to nie jest całkiem tak jak piszecie i że wszystko można przewidzieć i policzyć.  No niby można, ale tak naprawdę to sami nie wiemy jakie urządzenia kupimy za jakiś czas i co jeszcze nam wpadnie do głowy żeby sobie ...

22 Jun 2021, 13:04

Panowie to nie jest całkiem tak jak piszecie i że wszystko można przewidzieć i policzyć.  No niby można, ale tak naprawdę to sami nie wiemy jakie urządzenia kupimy za jakiś czas i co jeszcze nam wpadnie do głowy żeby sobie zainstalować w domu. A z drugiej strony naprawdę ...

22 Jun 2021, 10:40

To jest taka dziwna mentalność, że od przybytku głowa nie boli. Druga sprawa to, że ważne jest tylko co ja mam i ile ja mam, reszta się nie liczy, bo ja mam zapas na czarną godzinę. Czarna godzina występuje dwa razy w roku. Zawsze mi się przypomina, jak Premier Anglii ogłasza że ...

Dodam, ze rozbudowa powinna a raczej musi byc poparta zapotrzebowaniem na energię w ciągu roku. Powtórzę jeszcze raz - po jaką cho...rę robić ze stodoły elektrownię skoro potem z wyliczeń wynika nawet na tym powyższym obrazku, że zaledwie 30 procent jest autokonsumpcji. Przecież ...

21 Jun 2021, 21:52

Konsultacja cały czas trwają, branża apeluje o okres przejściowy, a dużo osób pyta o rozbudowę instalacji, więc pewnie niedługo się dowiemy jak to rozwiążą. Na razie w projekcie jest mowa o możliwości jednorazowego przejścia z opustów na sprzedaż, więc nie wiadomo czy rozbudowy ...

Tego nikt nie wie, ale ja bym jeszcze uwinął się w tym roku. Czemu akurat tak "sztukujesz"? Poza tym - przecież nie ma znaczenia jak dużą masz instalację do 10kWp, tylko ile oddasz do sieci. Przecież nikt nie zgadnie - bez dodatkowego licznika, z których paneli powstał prąd na ...

Gość Jerzy

21 Jun 2021, 11:05

Nikt nie porusza tematu rozbudowy instalacji w kontekście zmiany przepisów. Np uruchomiłem 7kW w 2021 a będę chciał rozbudować do 10kW. Jak potraktują rozbudowę w przyszłym roku? Czy lepiej zrobić to jeszcze w tym roku na starych zasadach?

04 Jun 2021, 17:18

Odpowiadając na pytanie mniejszego wątku : Kończy się kowbojenie, https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105567/wkrotce-koniec-opustow-dla-prosumentow-od-2022-r-nowy-system-rozliczen   Jednym zdanie UJ trafił psa, łańcuch i budę po kapitalnym remoncie. A mówiłem ...

26 May 2021, 15:48

Niewiele do rzeczy ma to jaki rodzaj, osobiście nie mam żadnych tylko dwie sztuki olejaków. Wiem że jest kilka rodzajów tych konwektorów, a każdy żre prąd dokładnie tak samo jak moje dwa olejaki. Takie ogrzewanie dobre jest jako pomocnicze nie główne, albo do małych ...

24 May 2021, 18:41

2 godziny temu, demo napisał: No jest magazyn, tylko jak nie dokładasz na bieżąco do tego magazynu to tak szybko zostanie wyczerpany że ani się nie spostrzeżesz jak zostaną w nim puchy. Jesienią dogrzewałem olejakiem może z miesiąc i cały zapas z magazynu ...

24 May 2021, 16:10

4 godziny temu, gawel napisał: Owszem ale oddajesz prąd do sieci i jest to twój magazyn z którego pobierasz prąd kiedy jest ciemno  No jest magazyn, tylko jak nie dokładasz na bieżąco do tego magazynu to tak szybko zostanie wyczerpany że ani się nie spostrzeżesz ...

24 May 2021, 15:36

Zobacz w jaki sposób odnowiono wątek to będziesz wiedział czemu o tym wspominam

24 May 2021, 15:31

34 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:   Aby zostać prosumentem wymagana jest umowa kompleksowa, ale mając mikroinstalację PV można mieć umowy rozdzielone i sprzedawać energię.     Nie, nie interesuje mnie. Tylko zastanawiałem się po co o ...

24 May 2021, 14:51

Dnia 21.05.2021 o 18:22, retrofood napisał:   Stwierdzenie albo niedookreślone, albo błędne. Bo co przez nie rozumiesz?   Nie bardzo kumam o co biega. Naprawdę. Bo chyba nie mówimy tutaj o prowadzeniu działalności gospodarczej, polegającej ...

24 May 2021, 11:25

1 minutę temu, demo napisał: No to wracam do Twojego zdania klucza. "W nocy mam taniej w dzień za darmo" Ale w dzień jak nie masz słońca to nie jest za darmo tylko drogo, no i żeby to obejść przydaje się zmagazynowanie ciepła np. w podłodze, ...

24 May 2021, 11:23

11 minut temu, gawel napisał: A co to ma na celu? No to wracam do Twojego zdania klucza. "W nocy mam taniej w dzień za darmo" Ale w dzień jak nie masz słońca to nie jest za darmo tylko drogo, no i żeby to obejść przydaje się zmagazynowanie ciepła ...

24 May 2021, 11:12

15 minut temu, demo napisał: Jak to co, wiatr.   Jasne że ciepło wytworzone z energii elektrycznej. A co to ma na celu? Magazynowanie powoduje straty w związku z magazynem bo stygnie oraz bezładnością sterowania. 

24 May 2021, 10:55

19 godzin temu, gawel napisał: Ale co ty chcesz akumulować przy PV ?. Jak to co, wiatr.   Jasne że ciepło wytworzone z energii elektrycznej.

23 May 2021, 16:17

7 minut temu, retrofood napisał:   Nie ma tańszego w eksploatacji akumulatora niż sieć, oczywiście już z uwzględnieniem potrącenia 20%. Ludzie myślą, że jak wykombinują baterię kwasiaków i zaczną chomikować nadwyżki tego co co wytworzyli, to zrobią ...

23 May 2021, 16:11

59 minut temu, gawel napisał: Ale co ty chcesz akumulować przy PV ?. Funkcję akumulatora pełni sieć. Mam 50% auto konsumpcji a z pozostałych 50% , 66% to droga I strefa. Nawt po potrąceniu 20% pokrywa spokojnie całą drogą taryfę i o to chodzi.     Nie ...

23 May 2021, 15:08

22 minuty temu, demo napisał: To jest zdanie klucz. Ale wiesz mam wątpliwości czy w praktyce można to własnie tak ładnie zrealizować.  No bo tak, w zimie grzać w dzień też trzeba a uzyski z paneli niemal zerowe, bo słońca zimowego u nas tyle co kot napłakał. No ...

23 May 2021, 14:41

3 godziny temu, gawel napisał: W nocy mamy taniej w dzież za darmo i to jest moim zdaniem klucz do sukcesu. To jest zdanie klucz. Ale wiesz mam wątpliwości czy w praktyce można to własnie tak ładnie zrealizować.  No bo tak, w zimie grzać w dzień też ...

23 May 2021, 11:03

28 minut temu, demo napisał: Przeciętny właściciel paneli raczej nigdy nie będzie w stanie wykorzystać na bieżąco wyprodukowanej energii.  Do tego to trudne, więc trzeba iść w zapas. Żeby nie tracić niewykorzystanej energi wystarczy przykręcić ...

23 May 2021, 10:19

12 godzin temu, podczytywacz napisał: a właściciel paneli nie wykorzystuje prądu, u siebie wytworzonego Przeciętny właściciel paneli raczej nigdy nie będzie w stanie wykorzystać na bieżąco wyprodukowanej energii.  Do tego to trudne, więc trzeba iść ...

22 May 2021, 21:53

1 godzinę temu, demo napisał: Jak czytam takie durne wypociny to mnie scyzoryk sam się otwiera. Bo do niektórych ludzi nie dociera to, że "akumulator" energii produkowanej przez coraz więcej paneli - czyli sieć energetyczna w dzisiejszym stanie technicznym - ...

22 May 2021, 20:38

Dnia 21.05.2021 o 12:33, Gość andrzejwaza, napisał: Dzień dobry. Założyłem panele fotowoltaiczne w 2016 r. 5 kW, w magazynie wirtualnym mam zawsze około 3400 kW. Obliczyłem, jakie będzie moje zapotrzebowanie na energię jeszcze przed budową domu. ( oświetlenie led, ...

21 May 2021, 18:22

2 godziny temu, Eksperci Viessmann napisał:  Nie zmienia to jednak faktu że mając mikroinstalację PV nie masz obowiązku bycia prosumentem.     Stwierdzenie albo niedookreślone, albo błędne. Bo co przez nie rozumiesz? 2 godziny temu, Eksperci ...

21 May 2021, 15:49

Również wydaje mi się że inwestycja w klimatyzację w tym przypadku jest jak najbardziej uzasadniona. Nie dość że lata mamy coraz bardziej upalne więc klima się przyda to dodatkowo zwiększy się autokonsumpcja. Nie zmienia to jednak faktu że mając mikroinstalację PV nie masz ...

21 May 2021, 13:47

46 minut temu, gawel napisał: No niestety na zadupiach nie remontuje się sieci bo nie ma dla kogo i raczej nikt tego finansować nie będzie.   Natomiast mając tak małe zużycie do 1 MWh/rok co miało na celu zakładanie 5 lat temu aż tak dużej instalacji??? Nie ma ...

21 May 2021, 12:56

17 minut temu, Gość andrzejwaza, napisał: Dzień dobry. Założyłem panele fotowoltaiczne w 2016 r. 5 kW, w magazynie wirtualnym mam zawsze około 3400 kW. Obliczyłem, jakie będzie moje zapotrzebowanie na energię jeszcze przed budową domu. ( oświetlenie led, urządzenia ...

Gość andrzejwaza,

21 May 2021, 12:33

Dzień dobry. Założyłem panele fotowoltaiczne w 2016 r. 5 kW, w magazynie wirtualnym mam zawsze około 3400 kW. Obliczyłem, jakie będzie moje zapotrzebowanie na energię jeszcze przed budową domu. ( oświetlenie led, urządzenia energooszczędne, oprócz piekarnika i płyty indukcyjnej). ...

31 Mar 2021, 18:07

A wiecie, że dziś dziś padł rekord produkcji energii z PV? PSE poinformowało, że między godziną 13 a 14 instalacje PV wyprodukowały dokładnie 2 614,288 MWh energii elektrycznej. O 13:30 instalacje pracowały z mocą 2 652,7 MW. Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty! 

I cała ta niezależność, w nawiązaniu do wypowiedzi demo, jest zależna od sprawnej sieci. Jeżeli z jakiegoś powodu mamy awarię w dostawie prądu i nie mamy bufora off-grid, panele PV sa bezużyteczne.

Gość Piotr

19 Feb 2021, 12:39

Dziękuje za tak szybką i wyczerpującą odpowiedz, to znaczy że i tak jestem zależny od dostawcy. Myślałem że zamontuje panele które będą produkować około 9 kw i będę niezależny , a tu i tak d.... styłu .

19 Feb 2021, 11:57

2 minuty temu, Gość Piotr napisał: czy sieć domowa się przełęczy na panele Nie przełączy, musi być zasilanie z sieci, wtedy dopiero może pracować falownik który dostaje prąd z paneli fotowoltaicznych.

Gość Piotr

19 Feb 2021, 11:54

A jak dostawca wyłączy prąd to czy z paneli fotowoltaicznych które w tym czasie produkują 1,5 kw to czy sieć domowa się przełęczy na panele i czy starczy na cały dom?

Gość Ero

31 Jan 2021, 19:47

@vitto moim zdaniem jesli zaczynasz budowle a nie szukasz rozwiazania dla już stojącego domu, to jesli masz mozliwosc dach 2w1 - po 1 wyglada lepiej, po 2 wieksza oszczednosc czasu i kasy

Gość kolo

25 Jan 2021, 19:41

ja mam to paskudstwo od wrzesnia unieglego roku w1 miesiacu ok 100zl mniej za prad kilowaty jakies sie bija na licznku ale prayszedl rachunek 1 styczniu nie odczulem zniszki finammsowej jak przed zalozeniem placilem ok 500zl za racunek pradowy tak place zwrotu dotacji 5 tys zlotych jeszcze ...

25 Jan 2021, 13:59

poniżej 5kW, z powodu planowania wprowadzenia opłat za przesył do sieci.

Gość Vitto

24 Jan 2021, 22:21

Pytanie czy w sytuacji, gdy dopiero będę budował dom, to lepiej pójść w opcję bezpieczną, czyli dach + potem zamontować panele, czy jednak spróbować z opcją 2w1 i od razu zdecydować się na dach solarny? Pewnie gdyby dom juz stał, to wybrałbym panele, ale gdy buduję od 0, ...

16 Dec 2020, 15:22

2 minuty temu, gawel napisał: Ile to szczęście cie kosztowało? Ciekawe czy za jego życia się zwróci?

16 Dec 2020, 15:17

18 godzin temu, Gość xKsaWek napisał: ja zainwestowałem i nie żałuje, mam instalacje 8kW która pokrywa zapotrzebowanie na jakieś 300 zł miesięcznie rachunków za prąd, płace tylko za utrzymanie sieci i jakieś tam bzdury wychodzi 25-28 zł. W domu się nie ograniczam ...

Gość xKsaWek

16 Dec 2020, 14:52

ja zainwestowałem i nie żałuje, mam instalacje 8kW która pokrywa zapotrzebowanie na jakieś 300 zł miesięcznie rachunków za prąd, płace tylko za utrzymanie sieci i jakieś tam bzdury wychodzi 25-28 zł. W domu się nie ograniczam cały podjazd sie świeci całą noc, woda podgrzewana ...

19 godzin temu, Gość pop napisał: 40 tys za co czy raczej na co? Kwota oscyluje około 15-20 tys dla domku jednorodzinnego ale pomijając to to gdyby nawet miała kosztować 100 tys i ja dysponuje taka kwota to dlaczego nie mogę skorzystać z dofinansowania wykładając ...

19 Nov 2020, 09:09

Teoria a praktyka w tym temacie akurat się różni. Teoretycznie statystyczne gospodarstwo domowe zużywa na pokrycie swoich potrzeb około 3500 kWh w skali roku. Do takiego zużycia wystarczyłaby instalacja powiedzmy 4,35 kWp. Praktyka pokazuje jednak, że średnia moc instalacji w moim ...

Gość pop

18 Nov 2020, 14:46

40 tys za co czy raczej na co? Kwota oscyluje około 15-20 tys dla domku jednorodzinnego ale pomijając to to gdyby nawet miała kosztować 100 tys i ja dysponuje taka kwota to dlaczego nie mogę skorzystać z dofinansowania wykładając gotówkę. Kredyt trzeba brać po to aby orżnąć naiwnego ...

12 godzin temu, Gość pop napisał: dlaczego gdy się zainstalować PV z dotacją musi się wziąć kredyt bo za gotówkę nie da rady. O co tu chodzi? Przecież mało kto dysponuje gotówką 40 tysięcy, którą chce akurat teraz wydać na modernizację instalacji ...

18 Nov 2020, 09:38

12 godzin temu, Gość pop napisał: dlaczego gdy się zainstalować PV z datocją musi się wziąć kredyt bo za gotówkę nie da rady. O co tu chodzi? Mechanizm został wytłumaczony w artykule z przed 10 lat https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/11999-dotacje-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne, ...

Gość pop

17 Nov 2020, 21:05

dlaczego gdy się zainstalować PV z dotacją musi się wziąć kredyt bo za gotówkę nie da rady. O co tu chodzi?

10 Nov 2020, 14:47

Mocny news od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet w programie Mój Prąd, który dofinansowuje instalacje PV się wyczerpał, ale do puli w tym naborze zostało dołożone dodatkowe 100 milionów zł, czyli środki dla 20 tysięcy instalacji. NFOŚ potwierdził ...

Gość mkt

07 Nov 2020, 19:29

Prosze państwa, gdyby Panstwu zależało rzeczywiście na ekologi to pozwoliłoby każdemu gospodarzowi rolnemu w Polsce na budowe wiatraka o mocy choćby 20 kw, a nie zbawki na dachu, wtedy prodykcja prądu wynosiłaby rocznie 150 Mwh na dom. Prąd produkowany bylby w czasie nazimniejszym ...

Oczywiście, ale to zdanie "Drugiej Strony". Potrzebna będzie zmiana regulacji, restrukturyzacja sieci energetycznej. Konsument staje się producentem, a dotychczasowy dostawca energii musi się w tym wszystkim odnaleźć i na czymś zarabiać. Utrzymanie sieci i buforowanie energii oraz ...

07 Oct 2020, 11:44

z tym hurraoptymizmem bym uważał...   https://www.bankier.pl/wiadomosc/Potrzebne-zmiany-regulacji-w-zwiazku-z-rozwojem-mikroinstalacji-OZE-wiceprezes-Tauronu-7975773.html?fbclid=IwAR3CKuUkC40-jDrD3vCbOJCNckbXYaLGlrwDqJfHfcZCdcYjztqz3g39o3w  

Myślę, że to niebawem będzie stały element krajobrazu. Produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie jest kolejnym krokiem do ochrony środowiska. Z każdym kolejnym rokiem panele i przetworniki będą miały większą sprawność i uzysk będzie jeszcze większy z tego samego ...

07 Oct 2020, 10:44

Według mnie fotowoltaika to bardzo opłacalne rozwiązanie... zwłaszcza że nie tylko dla naszego portfela, ale również dla otaczającego nas środowiska. 

Fotowoltaika to nie kwestia opłacalności tylko niezależności od dostawcy i zmian cen energii. Instalacja PV powinna się zwrócić po 6-7 latach. Okres ten prawdopodobnie jeszcze się skróci z uwagi na różnego rodzaju dofinansowania, dużą konkurencję wśród producentów i monterów. ...

Gość Zamojska

30 Sep 2020, 10:47

3,3 kw zrobimy za 12 tys. zł, szukajcie lokalnych wykonawców a nie duże, medialne a co za tym idzie drogie firmy

03 Aug 2020, 11:16

U nas panele świetnie zdają egzamin. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że się zdecydowaliśmy na montaż. Duża w tym zasługa oczywiście firmy montażowej, która dobrze zaprojektowała instalację. Ważny jest odpowiedni dobór mocy. My montowaliśmy z firmą PGM Fotowoltaika, którą mogę ...

28 Jul 2020, 11:17

Mój brat kilka tygodni temu założył panele i jestem mega ciekawa jak to się u niego sprawdzi

09 Jul 2020, 14:44

Dnia 7.07.2020 o 06:23, Gość Maciek napisał: Płace za prąd około 70pln na miesiac, czy w moim przypadku zmiana na panele sie opłaca? Chyba raczej nie.... Jakie roczne zużycie energii?  Instalację zawsze można założyć - dzisiaj wychodzi dodatkowo Mój ...

Gość Maciek

07 Jul 2020, 06:23

Płace za prąd około 70pln na miesiac, czy w moim przypadku zmiana na panele sie opłaca? Chyba raczej nie....

29 Jun 2020, 12:36

Dnia 26.06.2020 o 18:11, aaaa napisał: sytuacja zwykle trochę bardziej skoplikowana... Czasami nie wystarczy dołożyć paneli, do całości instalacji może trzeba dołożytć optymalizatory - bo np. wędrujący cień (to może znacznie podrożyć koszt inwestycji)...jak ...

26 Jun 2020, 18:11

sytuacja zwykle trochę bardziej skoplikowana... Czasami nie wystarczy dołożyć paneli, do całości instalacji może trzeba dołożytć optymalizatory - bo np. wędrujący cień (to może znacznie podrożyć koszt inwestycji)...jak zawsze - to samo można zrobić na kilka sposób, ...

Gość Trzezwy

26 Jun 2020, 14:31

ostatnie kilka zdan to kompletna bzdura. Panele Wschód-zachód dają o kilka-kilkanascie % mniej uzysku,ale dodajemy 2 panele i jest OK,a inwerter moze być jeden,dobrze dobrany.

Gość Melex

13 May 2020, 12:59

Róbta co chceta ja chciałem instalację 9,6kw i wyszło ,że mi się nie opłaca. Mam nocną taryfę z której sporo korzystam i w bilansie 4 miesięcznym za 1kwh prądu wychodzi mi 0.48 zł wliczając w to abonament,opłaty vat itd (enea) pierwsza taryfa mnie kosztuje 0.70 druga 0.30 ...

20 Mar 2020, 13:14

Oczywiście że nie każdemu. Chociażby dlatego potrzebna jest wizja lokalna. Gdyby wszyscy byli w takiej samej sytuacji, mieli takie same warunki do montażu, to nikt by nie robił wizji lokalnej, nic nie liczył itd. Jednakże generalnie widać to, że produkcja własnej energii jest dla ...

19 Mar 2020, 15:08

21 godzin temu, aaaa napisał: Otóż nie. Nie każdemu się będzie opłacać. Koniec i kropka. To jest na tym forum fajne. Że nikt nikomu nie jest w stanie wmówić czasami sprzecznych informacji i poglądów. Bo najbardziej sprawdzona informacja zawsze ...

18 Mar 2020, 17:08

4 godziny temu, Tarrant Hightopp napisał:    Opłaca się koniec kropka.   Otóż nie. Nie każdemu się będzie opłacać. Koniec i kropka. 

18 Mar 2020, 12:17

  Może i jeszcze parę lat temu fotowoltaika była mało opłacalna. Za 1kw płaciło się kosmiczne ceny, ale teraz to juz inna bajka. Są dopłaty, firm się porobiło dużo więc i konkurencja robi swoje. Jak się człowiek dobrze zakręci i dobrze sobie dobierze fotowoltaikę to ...

09 Mar 2020, 13:29

Dnia 29.02.2020 o 21:49, mhtyl napisał: Sadzisz że w całej Polsce są takie same dotacje? W niektórych rejonach można trafić na dobrą że tak nazwie konfiguracje i kumulacje dotacji więc wychodzi zwrot krótszy w latach. Wystarczy sobie poczytać ostatni ...

04 Mar 2020, 14:16

Dnia 5.11.2015 o 15:49, Gość AW napisał: To jest temat przyszłości. Podobnie było w pompami ciepła. Kiedyś kosmos dziś coraz bardziej powszechne. Dokładnie, ale ludzie muszą dojrzeć do nowoczesnych rozwiązań. Fotowoltaika to przyszłość tym bardziej, ...

29 Feb 2020, 22:10

58 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: O przykładowej instalacji za około 25 tysięcy. Nie wiem skąd wzięło się aż 13 lat zwrotu   Chodzi mi o to że musiały być założone bardzo niekorzystne elementy obliczeń skoro wyszło aż 13 lat   Sam ...

Gość mhtyl

29 Feb 2020, 21:49

26 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Chodzi mi o to że musiały być założone bardzo niekorzystne elementy obliczeń skoro wyszło aż 13 lat Sadzisz że w całej Polsce są takie same dotacje? W niektórych rejonach można trafić na dobrą że tak nazwie konfiguracje ...

29 Feb 2020, 21:11

O przykładowej instalacji za około 25 tysięcy. Nie wiem skąd wzięło się aż 13 lat zwrotu   Chodzi mi o to że musiały być założone bardzo niekorzystne elementy obliczeń skoro wyszło aż 13 lat   Sam Gaweł piszesz o 3,5 więc skąd 13?

28 Feb 2020, 16:34

3 godziny temu, Eksperci Viessmann napisał: Ja też nie rozumiem skąd się wzięło to 13 lat. Przy założeniu ceny energii 59 gr brutto, rocznym wzroście cen energii na poziomie 7% i współczynniku autokonsumpcji 25% instalacja powinna się zwrócić po około 6 latach ...

28 Feb 2020, 13:16

Ja też nie rozumiem skąd się wzięło to 13 lat. Przy założeniu ceny energii 59 gr brutto, rocznym wzroście cen energii na poziomie 7% i współczynniku autokonsumpcji 25% instalacja powinna się zwrócić po około 6 latach z uwzględnieniem ulgi i mojego prądu. Bez - okolo 8 lat. ...

24 Feb 2020, 16:41

2 minuty temu, Gość EZHome napisał: Każdy mówi o czasie zwrotu, że to się opłaca itd. Ale może więcej konkretów. Wyliczyłem, że dla domu koszt założenia instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok 25.000 zł. Z tego dostanę 5.000 zł dotacji rządowej. I ... tyle. ...

Gość EZHome

24 Feb 2020, 16:36

Każdy mówi o czasie zwrotu, że to się opłaca itd. Ale może więcej konkretów. Wyliczyłem, że dla domu koszt założenia instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok 25.000 zł. Z tego dostanę 5.000 zł dotacji rządowej. I ... tyle. Koszt 20 tys wsadzony w instalację zwróci się po ok ...

21 Feb 2020, 14:17

Przy instalacji, która pokrywa zapotrzebowanie domu jednorodzinnego, czas zwrotu po uwzględnieniu dotacji i ulgi może się skrócić nawet o 2- 2,5 roku

06 Feb 2020, 12:01

Nie wiem jaka opłacalność była kiedyś bo na moim przykładnie, zamontowane panele na garażu, od niedawna VAT 8% kiedyś 23% czyli już 15% oszczędności 17% ulgi podatkowej i 5000zł dotacji, więc to wszystko sprawia że czas zwrotu inwestycji jest znacznie krótszy niż kiedyś.  

05 Dec 2019, 11:03

No po 10 dniach od złożenia wniosku wczoraj po godzinie 21.00 wpłynęła na mój rachunek dotacja z NFOŚiGW.

25 Oct 2019, 11:38

Kolejny ukłon, tym razem od NFOŚiGW. Wnioski do programu Mój Prąd można składać elektronicznie! Oprócz dokumentów wymaganych też w "normalnym" wniosku, potrzeby jest e-dowód lub podpis elektroniczny.

13 Sep 2019, 13:55

I jeszcze jeden ciekawy film: 7 zasad doboru instalacji fotowoltaicznej:  

13 Sep 2019, 12:35

Taki ukłon od rządzących - Ujednolicona stawka VAT na fotowoltaikę – 8% niezależnie od lokalizacji! Sejm przyjął stosowną poprawkę!   Poprawka, przyjęta przez Sejm ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni ...

13 Sep 2019, 11:20

Głos w dyskusji. Nasz film o dobrze zbilansowanej instalacji fotowoltaicznej na domu jednorodzinnym - zestaw firmy Hewalex z programem do zarządzania energią.  

25 Jul 2019, 12:40

Dnia 24.07.2019 o 12:25, Brum napisał: Info z wczoraj, program "Twój prąd" - dotacje do instalacji PV https://wysokienapiecie.pl/21408-program-moj-prad-czyli-dotacje-instalacji-pv-przewodnik-co-gdzie-kiedy-jak-ile/   Dofinansowanie do 50% ...

24 Jul 2019, 12:25

Info z wczoraj, program "Twój prąd" - dotacje do instalacji PV https://wysokienapiecie.pl/21408-program-moj-prad-czyli-dotacje-instalacji-pv-przewodnik-co-gdzie-kiedy-jak-ile/   Dofinansowanie do 50% kosztów, nie więcej niż 5 tyś.

Gość Mark

23 Jul 2019, 19:04

żadnych szkieł powiększających i skupiających ! Panele pracując rozgrzewają się, im wyższa temperatura tym wydajność spada. Mogą osiągnąć temp 60stopni w upalne dni.

14 Jul 2019, 20:54

cytat: "a jednostkowa cena prądu wynosi 33 dol. za 1 Wat." Trochę drogo, a może tylko jakaś pomyłka.  

14 Jul 2019, 19:56

1 godzinę temu, Gość Tomek napisał: Czy można zwiększyć wydajność paneli poprzez np. Lustra, czy szkła powiększające. Tak aby wyłapać jak najwięcej tego promieniowania. Na Saharze wybudowano wieżę, którą otaczają lustra zmieniające swoje położenie ...

Gość Tomek

14 Jul 2019, 18:51

Zapewne duża część tego promieniowania jest odbijana od panelu. Tylko mały procent jest wyłapany i przetworzony na energię słoneczną. A gdyby przed każdym panelem powiedzmy 10 cm, montować ramki z taflą szkła oklejonego folią z efektem lustra weneckiego. Czy to promieniowanie ...

Gość Tomek

14 Jul 2019, 18:41

Czy można zwiększyć wydajność paneli poprzez np. Lustra, czy szkła powiększające. Tak aby wyłapać jak najwięcej tego promieniowania.

11 Jul 2019, 15:28

4 godziny temu, Gość wojcio napisał: Okres zwrotu inwestycji przy skorzystaniu z dotacji to, niestety, ciągle kilkanaście lat. Nie biorąc pod uwagę kosztów ew. awarii. Nie mogę się zgodzić! To mus być jakaś strasznie dziwna kalkulacja! Instalacje fotowoltaiczne ...

Gość fun

11 Jul 2019, 15:09

Prawdopodobnie instalacje nie działają jeszcze tak długo żeby można stwierdzić, jaka jest żywotność paneli. Może się okazać, że inwestycja jeszcze nie zdąży się zwrócić, gwarancja na panele się skończy a trzeba będzie kupić nowe, bo stare stracą sprawność.

Gość wojcio

11 Jul 2019, 10:48

Okres zwrotu inwestycji przy skorzystaniu z dotacji to, niestety, ciągle kilkanaście lat. Nie biorąc pod uwagę kosztów ew. awarii.

Gość Proste

11 Jul 2019, 09:10

Trzeba przejsc na 12 lub 24 V

01 May 2019, 09:54

10 godzin temu, Gość Janusz napisał: Je zu z kad te ceny. Ludzie nie dajcie sie robic cale zycie taki panel to granica 72 US Dollar. Januszu, bierem łod Ciebie w takiej cenie! 

Gość Janusz

30 Apr 2019, 23:17

Je zu z kad te ceny. Ludzie nie dajcie sie robic cale zycie taki panel to granica 72 US Dollar.

11 Mar 2019, 22:11

Dnia 8.03.2019 o 11:07, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Otóż , to - sieć ta sama, nowej nikt nie stworzy, najwyżej na osiedlach będzie krótsza droga przesyłu + ewentualnie dodatkowy mini-transformator. Bez magazynowania w sieci krajowej i tak się nie obejdzie ...

12 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: ....ale co z operatorami sieci i sprzedawcami energii... Otóż , to - sieć ta sama, nowej nikt nie stworzy, najwyżej na osiedlach będzie krótsza droga przesyłu + ewentualnie dodatkowy mini-transformator. Bez magazynowania ...

07 Mar 2019, 22:40

Dnia 5.03.2019 o 10:59, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Aż sobie krzyknę EUREKA ! Mam nadzieję, że Ustawodawca "pójdzie po rozum do głowy" i nadstawi ucha.   Wizje są jak najbardziej słuszne, mieszkańcy byliby zadowoleni, ...

05 Mar 2019, 15:36

18 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: Nie, sprzedaż sąsiedzka to nie tylko Pana wizja. Nad takimi postulatami zmiany ustawy pracuje branża. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, Ministerstwo czeka do końca tygodnia na uwagi i propozycje. Kto wie... może ...

Aż sobie krzyknę EUREKA ! Mam nadzieję, że Ustawodawca "pójdzie po rozum do głowy" i nadstawi ucha. Licznik dwustronny można wykorzystać do dzielenia się z sąsiadem a umowę podpisać na zasadzie Udziałowiec 1 i Udziałowiec 2 a Monopolista nadal patrzy nam na ręce czyli: ...

04 Mar 2019, 20:55

Dnia 26.02.2019 o 11:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   Cóż, to tylko moje wizje. Nie, sprzedaż sąsiedzka to nie tylko Pana wizja. Nad takimi postulatami zmiany ustawy pracuje branża. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, Ministerstwo ...

To logiczne ponieważ wtedy w pewnym stopniu niwelujemy zmienną bezwładność uzysku energii wynikającą ze zmiennych warunków nasłonecznienia. Tak rozumiem to jako inwestor. Jako inwestor mogę też zapewnić zapotrzebowanie szczytowe najbardziej energooszczędnego odbiornika w ...

25 Feb 2019, 21:32

Dnia 24.02.2019 o 21:13, NOTO napisał: Sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać więcej   czasami 1-2 panele to konieczność większego inwertera itp.   Nie... sprzedawca może chcieć, ale ostateczna decyzja i tak pozostaje inwestorowi. A więc ja ...

Wycyrklować z konsumpcją na styk jest dużym wyzwaniem, chyba, że masz stałe określone pobory prądu w sklepie spożywczym z chłodniami. Jest tez druga kwestia - uzysk tej energii w dni słoneczne i pochmurne - nawet latem. Tak czy inaczej. Mały niedomiar jest dobrym rozwiązaniem ...

25 Feb 2019, 09:34

12 godzin temu, NOTO napisał: Sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać więcej   czasami 1-2 panele to konieczność większego inwertera itp.   Ale zawsze lepiej na koniec okresu rozliczeniowego lepiej dokupić trochę prądu niż (nadwyżkę) go ...

25 Feb 2019, 09:06

Koszt "zapożyczyłem " z bloga projekt stodoła. Młodzi ludzie niedawno pobudowali dom 150m2 z powietrzną pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym i rzetelnie opisują koszty , zużycie energii itd. Montowali też instalację na dachu i koszt to ok 40 tys zł . Więc dane nie są wyssane ...

24 Feb 2019, 21:13

Sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać więcej   czasami 1-2 panele to konieczność większego inwertera itp.   Ale zawsze lepiej na koniec okresu rozliczeniowego lepiej dokupić trochę prądu niż (nadwyżkę) go odsprzedać za grosze. Przewymiarowana instalacja kusi ...

24 Feb 2019, 20:12

Dnia 23.02.2019 o 17:57, NOTO napisał: Moc instalacji dobiera się do żużycia prądu a nie do wielkości domu.  Stąd wynikają nieporozumienia i niepotrzebne koszty. Instalacja ma być lekko niedowymiarowana. Moim zdaniem, instalacja powinna być lekko ...

23 Feb 2019, 17:57

Dnia 22.02.2019 o 12:23, Tomek Markowski napisał: . Koszt instalacji dla domu 150-170 m2 to jakieś 45 tys zł podzielić przez 3300 daje mniej więcej 13,5 roku żeby odzyskać zainwestowane pieniądze ... Pieniądze które wydamy już dziś a mogłyby pracować przez ...

23 Feb 2019, 13:51

Dnia 22.02.2019 o 12:23, Tomek Markowski napisał: Koszt instalacji dla domu 150-170 m2 to jakieś 45 tys zł podzielić przez 3300 daje mniej więcej 13,5 roku żeby odzyskać zainwestowane pieniądze ...  Witaj, to ja pozwolę sobie zadać pytanie: na jakiej zasadzie ...

22 Feb 2019, 12:23

Sam zastanawiałem się nad montażem fotowoltaiki na dachu domu który zaczynam budować ( dach w kierunku południa) ale po pierwszej euforii nachodzą mnie spore wątpliwości.  Wszyscy sprzedawcy paneli pokazują piękne wyliczenia i przykłady jakie to niskie rachunki za energię się ...

28 Jan 2019, 14:16

Dnia 25.01.2019 o 16:42, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ja myślałem o instalacji PV + wiatr i wtedy latem słońce + wiatr (nawet w nocy) a zimą wiatr + słońce. Tak, takie rozwiązanie wydaje się być prawidłowe z logicznego punktu widzenia, ale ...

4 godziny temu, asteca napisał: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wyliczony czas zwrotu podzielić przez 2 (nie 10 lat a 20). A mianowicie po dwóch miesiącach eksploatacji instalacji 3,6 kWp za listopad , grudzień 2018 r. dostaję rozliczenie ...

25 Jan 2019, 15:59

3 godziny temu, asteca napisał: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wyliczony czas zwrotu podzielić przez 2 (nie 10 lat a 20). A mianowicie po dwóch miesiącach eksploatacji instalacji 3,6 kWp za listopad , grudzień 2018 r. dostaję rozliczenie ...

25 Jan 2019, 12:00

Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wyliczony czas zwrotu podzielić przez 2 (nie 10 lat a 20). A mianowicie po dwóch miesiącach eksploatacji instalacji 3,6 kWp za listopad , grudzień 2018 r. dostaję rozliczenie i kwotę do zapłaty 500zł wraz z opłatą za ...

19 Nov 2018, 11:58

Dnia 16.11.2018 o 10:16, Gość Ryszard napisał: Nachylenie paneli jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy ile panel jest w stanie wygenerować energii ze Słońca. Ja zakładałem samodzielnie u siebie panele i wszystko zrobiłem poprawnie. Mimo, że mam dość dużo ...

Gość Ryszard

16 Nov 2018, 10:16

Nachylenie paneli jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy ile panel jest w stanie wygenerować energii ze Słońca. Ja zakładałem samodzielnie u siebie panele i wszystko zrobiłem poprawnie. Mimo, że mam dość dużo paneli to nie było to dla mnie trudne i jestem zadowolony, że ...

25 Oct 2018, 14:40

Dnia 20.10.2018 o 13:16, bajbaga napisał: ZE nie odkupuje energii - tylko ją magazynuje (ewentualnie odkupuje to co pozostaje po rozliczeniu) Na koszt magazynowania przeznaczone jest (dla instalacji do 10 kW) 20% z każdej magazynowanej 1 kWh + ewentualne  koszty ...

Gość gawel

22 Oct 2018, 17:00

4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czytałem, czytałem, czytałem i nie do końca mam jasność. Działa ok przy siarczystych mrozach a w papierach napisane, ze do -7. Czy przy tych mrozach pompa działała nadal  bez dodatkowej grzałki. Przetworzyła ...

Dlatego pytam bo gaweł wspomniał, że pompa ciepła działa bezawarynie przy siarczystych mrozach

22 Oct 2018, 13:22

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czy przy tych mrozach pompa działała nadal  Automatyczne wyłączanie pompy przy temperaturze poniżej -7°C - co w naszym klimacie oznacza, że kilka dni w roku może grzać tylko grzałką.

Dnia 19.10.2018 o 18:12, gawel napisał:   Czytałem, czytałem, czytałem i nie do końca mam jasność. Działa ok przy siarczystych mrozach a w papierach napisane, ze do -7. Czy przy tych mrozach pompa działała nadal  bez dodatkowej grzałki. Przetworzyła ...

20 Oct 2018, 13:16

ZE nie odkupuje energii - tylko ją magazynuje (ewentualnie odkupuje to co pozostaje po rozliczeniu) Na koszt magazynowania przeznaczone jest (dla instalacji do 10 kW) 20% z każdej magazynowanej 1 kWh + ewentualne  koszty manipulacyjne.

Gość mhtyl

20 Oct 2018, 12:49

25 minut temu, bajbaga napisał: Piszesz zgłoszenie do ZE, a ZE na swój koszt instaluje licznik "dwustronny"  i finito  A za ile ZE odkupuje wyprodukowaną  i za odsprzedaje energię? I za ten licznik tez ktoś musi zapłacić, nie ma nic za darmo. Jak robiłem przyłącze ...

20 Oct 2018, 12:20

32 minuty temu, mhtyl napisał: nikt nie wspomni o problemach i kosztach jakie wiążą się z załatwieniem z ZE. Nikt nie wspomina, bo takich kosztów nie ma. Upraszczając: Piszesz zgłoszenie do ZE, a ZE na swój koszt instaluje licznik "dwustronny"  i finito   

Gość mhtyl

20 Oct 2018, 11:40

16 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: Nie oznacza to, że nie warto sprawdzać na stronach gminy. Gminy niezależnie uruchamiają programy wsparcia niezależnie od ogólnopolskiego programu. Warto monitorować stronę swojej gminy. No co z tego? Takie pisanie ...

19 Oct 2018, 19:25

1 godzinę temu, bajbaga napisał: W chwili obecnej, na naszym terenie, funkcjonuje tylko program NFOŚ (Czyste Powietrze). Nie oznacza to, że nie warto sprawdzać na stronach gminy. Gminy niezależnie uruchamiają programy wsparcia niezależnie od ogólnopolskiego ...

Gość gawel

19 Oct 2018, 18:12

3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Podaj model, ja nie polemizuję z parametrami podanymi w karcie produktu. Poza tym pompa pracuje na granicy bo sam piszesz, że ciągnie powietrze z garażu. Nie każdy ma przy domu garaż i skąd ma wtedy pobrać ...

19 Oct 2018, 18:03

W chwili obecnej, na naszym terenie, funkcjonuje tylko program NFOŚ (Czyste Powietrze).

Gość mhtyl

19 Oct 2018, 17:59

8 minut temu, bajbaga napisał: Ale na to nie ma dofinansowania - jest kredyt (na dobrych warunkach)  Rysiu jak nie ma jak jest. U mnie w gminie latem był "nabór" chętnych do skorzystania z dofinansowania do fotowoltaniki i kilku się zgłosiło i założyli. Nie ...

19 Oct 2018, 17:45

14 minut temu, mhtyl napisał: Powiem tak, jak masz na to kasę to rób i zakładaj fotowoltanikę i nie patrz na "jałmużnę" jaką ktoś może Ci da. Ale na to nie ma dofinansowania - jest kredyt (na dobrych warunkach) 

Gość mhtyl

19 Oct 2018, 17:29

6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Generalnie 2 solary i osprzęt - zbiornik biwalentny i wpinamy się do instalacji - fakt jest trochę modyfikacji i kosztów na poziomie pompy ciepła do cwu. Jest jedno ale - ludzie boją się nawet uzbroić baniak ...

Podaj model, ja nie polemizuję z parametrami podanymi w karcie produktu. Poza tym pompa pracuje na granicy bo sam piszesz, że ciągnie powietrze z garażu. Nie każdy ma przy domu garaż i skąd ma wtedy pobrać w miarę nie wychłodzone powietrze? Poma do CWU musi działać cały sezon.   Jaki ...

Gość gawel

19 Oct 2018, 11:54

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Generalnie 2 solary i osprzęt - zbiornik biwalentny i wpinamy się do instalacji - fakt jest trochę modyfikacji i kosztów na poziomie pompy ciepła do cwu. Jest jedno ale - ludzie boją się nawet uzbroić baniak ...

17 godzin temu, mhtyl napisał: Uważam, że solary teraz to przeżytek, bardziej jest opłacalne zamontowanie PCi do cwu aniżeli solarów.   Generalnie 2 solary i osprzęt - zbiornik biwalentny i wpinamy się do instalacji - fakt jest trochę modyfikacji ...

18 Oct 2018, 22:56

Dnia 17.10.2018 o 21:48, mhtyl napisał: Minęły prawie dwa lata więc złóż raport  co załatwiłeś związku z tym dofinansowaniem. Niestety Miasto nie dostało dofinansowania. Projekt był na liście rezerwowej ale kasa się skończyła. Także czekam ...

Gość mhtyl

18 Oct 2018, 17:12

6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Poza tym chcemy zmodyfikować stare na nowe czyli dać Obywatelom prostą i tanią okazję do tego pierwszego kroku na drodze do zmiany świadomości. Świadomość obywateli to jedno ale co to, że maja świadomość ...

Każda kosztowna inwestycja "opłaca się" pod warunkiem dofinansowań lub ulg w różnej formie. Mało kto wyłoży z kieszeni na start kilkanaście tysięcy. Nawet, jeśli go stać, liczy na odpisy różnego rodzaju w oświadczeniu podatkowym. Tak to zawsze działało. Tego rodzaju akcje ...

Gość mhtyl

17 Oct 2018, 21:48

Dnia 9.12.2016 o 09:01, Kataaarzynaa napisał: a sama inwestycja w fotowoltaikę zwraca się średnio po 8-10 latach zwłaszcza jeśli dostaniemy dofinansowanie z UE. Ceny instalacji fotowoltaicznej z roku na rok są coraz mniejsze. Czcze gadanie, po 10 latach trzeba ...

Gość mhtyl

17 Oct 2018, 21:26

Wszyscy piszą zachwalając jaka ta fotowoltanika wspaniała ale nikt nie wspomni o problemach i kosztach jakie wiążą się z załatwieniem z ZE. Przeliczając to wcale tak różowo to nie wygląda. Proszę opisać całą procedurę formalności i cen za jakie ZE niby odbiera prąd a potem oddaje.

17 Oct 2018, 21:19

Warto wspomnieć także, że fotowoltaika sprawdza się we współpracy z pompą ciepła. Dzięki temu można zmniejszyć rachunki za prąd. Pozyskaną energię z fotowoltaiki może wykorzystać pompa ciepła a ewentualna nadwyżka energii w miesiącach najbardziej nasłonecznionych może ...

Wspominałem o tym fakcie. Czyste Powietrze to tylko/aż iskra dla Tych Wszystkich, którzy zechcą przeprowadzić "dochodzenie" w Swojej gminie i skorzystać z oferowanych programów.

15 Oct 2018, 20:21

Warto pamiętać, że istnieją oraz pojawiają się różnego rodzaju programy wsparcia dotujące fotowoltaikę. Jednym z nich jest np. program Czyste Powietrze, z którego można uzyskać wsparcie w formie pożyczki na koszt zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.   Zachęcam ...

Pompa ciepła też nie jest opłacalna w takim rozumowaniu a do tego pobiera prąd. W pompie ciepła może się zepsuć sprężarka i elektronika a dodatkowo nie wiemy  - jak zmienią się ceny energii elektrycznej na przestrzeni kilku lat. Nie zmienia to faktu, że nie można wiecznie ...

Gość km

15 Oct 2018, 12:28

Czy fotowoltaika jest opłacalna- nie, ponieważ cena jest dość wysoka a żywotność elektroniki falownika wynosi max 10lat. Przy obecnych cenach całej instalacji jest ona zupełnie nieopłacalna. Dla kogo są dedykowane tego typu rozwiązania? Dla ludzi inteligentnych klasy średniej lub ...

Gość gawel

26 Jun 2018, 20:55

Czy fotowoltaika jest opłacalna? Na razie niestety nie.

26 Jun 2018, 15:10

Dnia 25.06.2018 o 14:12, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Może to taki skrót myślowy - skoro instalacja PV jest droga, to zanim się zamontuje, lepiej sprawdzić poziom nasłonecznienia w tej lokalizacji. Jeżeli nawet prawidłowo odgadłem ten skrót myślowy, ...

Może to taki skrót myślowy - skoro instalacja PV jest droga, to zanim się zamontuje, lepiej sprawdzić poziom nasłonecznienia w tej lokalizacji. Jeżeli nawet prawidłowo odgadłem ten skrót myślowy, to i tak logika dosyć zawiła  - nawet jak na mój poziom inteligencji i:)

25 Jun 2018, 13:57

Witam, a co ma wspólnego koszt instalacji z monitoringiem za pomocą stacji pogodowych?

Gość Grymolinia

24 Jun 2018, 16:04

Fotowoltaika jest dość droga, najlepiej przed instalacją paneli słonecznych monitorować (w miejscu instalacji) poziom promieniowania słonecznego. Można to zrobić np. za pomocą stacji pogodowych

Mówię o osiedlu: domofony, oświetlenie, bramy wjazdowe, bramy garażowe, pompy w instalacji co/cwu, domofon, winda i delikatny bufor + wzmożone zużycie wieczorami. Mówiłem poza tym o instalacji z niedoborem a nie z nadmiarem produkcji. Skoro znamy rachunki za prąd, to chyba znamy ...

09 Mar 2018, 13:30

Tia... Osiedle emerytów. Wiele energii zużywa się u Pana w domu w godzinach 10-15? Do tego od późnej wiosny do wczesnej jesieni? Wiatr ciągle nie wieje, słońce ciągle nie świeci. Jedyne regularne (nie mniej zależne też od wielu pośrednich czynników) zasilanie jest ...

Nie ma po co magazynować, wystarczy zrobić taki zestaw, który z niedoborem wygeneruje energię na osiedle a nie na dom. Tylko, ze nie ma ustawy, dzięki której sąsiad może dzielić się z sąsiadem. Prawdopodobnie zarządca spółdzielni albo wspólnota by już śmiało mogli rozdzielać ...

09 Mar 2018, 11:59

Zacznijmy od tego, że energia z fotowoltaiki nie jest w cale taka cudowna. Przynajmniej nie dla sieci przesyłowej. Całe miasto wygeneruje olbrzymie zasilanie z sieci z ogniw montowanych na dachach. Ale w jakich godzinach? Kiedy latem przypadają godziny szczytowego zużycia energii? ...

Dnia 14.03.2017 o 08:17, Eksperci Viessmann napisał: Witam ! W przypadku dużego zużycia energii firmy lub zakładu, najwięcej korzyści przyniesie dopasowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie zużywała aktualną produkcję z PV tylko na własne potrzeby. ...

Powinno być tak jak w Niemczech: produkujesz do woli, sprzedajesz do sieci nadwyżki, jeszcze dostajesz dofinansowanie na instalacje i prawdopodobnie jeszcze jakieś green punkty. Fakt, że te ceny za kWh były na starcie (10 lat temu) o połowę wyższe niż obecnie (prawie pół EURO). ...

Gość lucek

09 Mar 2018, 11:05

polska polityka jak i to co zepsuło PO i PSL pokutuje do teraz. Koszty wysokie, zyski małe, zwroty niepewne, refundacje niskie. Wszystko kuleje tylko nie złodziejstwo w polsce...

Gość Darek J.

24 Feb 2018, 19:05

Koszty przydomowych źródeł energii elektrycznej są wciąż bardzo wysokie, dlatego tak ważna jest polityka Państwa. Bardzo proszę o poparcie apelu dotyczącego wprowadzenia ulgi podatkowej dla osób instalujących przydomowe elektrownie słoneczne: https://naszademokracja.pl/p/UlgaPodatkowa10x10

12 Oct 2017, 09:35

tam zaraz maryśka... ja nie wiedzieć czemu, pomyślałem o "kopalni" kryptowalut.... http://www.benchmark.pl/aktualnosci/jedna-z-najwiekszych-kopalni-kryptowalut-w-polsce.html tutaj pobór może być dużo większy w zależności od wielkości "kopalni" czy też "farmy"

12 Oct 2017, 09:04

33 minuty temu, Gość Gorgo napisał: Ja płacę 800zł miesięcznie   czyli ponad 40kWh na dobę - maryśkę w domu uprawiasz ? (przemysłowa produkcja).

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!