Inspektor nadzoru budowlanego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
aktualizacja: 2008-04-16 08:15:12
Inspektor nadzoru budowlanego
Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko

Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. W innych sytuacjach decyzję o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje samodzielnie inwestor.

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554) określił rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku jego ustanowienia.

Zgodnie z tym rozporządzeniem ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane m.in. przy budowie obiektów budowlanych:

  • użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
  • wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
  • budynków i budowli o wysokości nad terenem 15 m i większej,
  • przy występowaniu elementów konstrukcyjnych o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W przypadku ustanowienia inspektor nadzoru budowlanego uzyskuje prawo do:

  • wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  • żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonując nadzór na podstawie umowy-zlecenia odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy.

W umowie o ustanowienie nadzoru inwestorskiego wskazuje się termin (czasokres) wykonywania nadzoru. Jeżeli okres trwania umowy jest dłuższy i obejmuje również czas po ukończeniu budowy, inwestor może oczekiwać od inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdzania prawidłowości wykonania prac już po oddaniu budynku i ewentualnego zgłaszania oraz nadzorowania usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę w okresie rękojmi /3 lata/.

Zdaniem naszych Czytelników

time image

09 Cze 2018, 05:22

28 minut temu, Gość Ewa napisał: Czy sąsiad może używać maszyny stolarskiej w zwykłej altanie Jeśli nie jest pozbawiony praw obywatelskich to może. No i oczywiście, jeśli do tej altany ma jakieś prawa jako właściciel, najemca, dzierżawca itp.

time image

Gość Ewa

09 Cze 2018, 04:53

Czy sąsiad może używać maszyny stolarskiej w zwykłej altanie

time image

10 Cze 2009, 07:24

Inspektor nadzoru budowlanego jest pracownikiem państwowym i do jego zakresu czynności należy m. in. kontrola zgodności obiektu z projektem, prowadzenie budowy zgodnie z prawem, wydanie nakazu wstrzymania robót itd. Natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą z odpowiednimi ...

time image

09 Cze 2009, 10:29

Inspektor nadzoru budowlanego to inspektor nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. Decyzja pozwolenia na budowę wyraźnie określi jaki inspektor ma być pwołany przez inwestora.

time image

Gość student

08 Cze 2009, 14:24

czy aby nie ma tu pomieszania pojęć ? Inspektor nadzoru inwestorskiego = inspektor nadzoru budowlanego ??????????? czy aby na pewno to ta sama osoba ?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny