PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Rury i łączniki z tworzyw sztucznych

Klejone systemy PVCU i PVCC NIBCO do odprowadzania skroplin

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2021-08-12

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne są jednymi z najdynamiczniej rozwijających się segmentów branży instalacyjnej. Nieodłączną częścią wspomnianych systemów są zlokalizowane w całym budynku instalacje umożliwiające odprowadzenie skroplin powstających w każdym urządzeniu, w którym zachodzi proces chłodzenia powietrza. Rozległość i często problematyczne umiejscowienie oraz konieczność zapewnienia bezwzględnej szczelności powodują, że klejone systemy PVCU lub PVCC NIBCO nadają się do tego celu znakomicie.

Czego dowiesz się z artykułu?
 • Jakie są zalety instalcju z PVC-C i PVC-U NIBCO do odprowadzenia skroplin?
 • Jak ma działać instalcja do odprowadzenia skroplin z klimatyzacji?
 • Jakie są najczęstsze błędy podczas montażu i projektowania instalacji do odprowadzenia skroplin?

Główne zalety systemu instalacji NIBCO do odprowadzania skroplin

W kontekście odprowadzania skroplin, najważniejszymi zaletami systemu NIBCO są:

 • relatywnie niski koszt
 • niska waga
 • odporność chemiczna
 • stuprocentowa szczelność
 • relatywnie niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • prosty, szybki i bezpieczny montaż nie wymagający skomplikowanych narzędzi i zasilania w energię elektryczną
 • powszechna dostępność
 • długotrwała odporność na wysokie temperatury (PVCC)
 • bardzo dobre właściwości w reakcji na ogień - najlepsze wśród wszystkich tworzyw sztucznych – potwierdzone certyfikatami polskimi i międzynarodowymi (PVCU klasa -B-s2,d0; PVCC – klasa B-s1,d0);
Więcej szczegółów dotyczących właściwości reakcji na ogień instalacji z PVC oraz CPVC można znaleźć TU lub TU

Wykonanie instalacji do odprowadzenia skroplin

Jeżeli chodzi o samo wykonanie instalacji, to zasadniczo są dwa sposoby. Można odprowadzać skropliny grawitacyjnie lub wymuszając ich przepływ ciśnieniowo, ewentualnie stosować te sposoby łącznie.

Instalacja PVC-U do odprowadzenia skroplin. fot. NIBCO
Instalacja PVC-U do odprowadzenia skroplin. fot. NIBCO

W pierwszym przypadku odprowadzenie kondensatu wody z wykorzystaniem grawitacji będzie sprowadzać się do poprowadzenia instalacji w dół pod takim kątem, by woda spływała samoistnie. Optymalny kąt spadku względem płaszczyzny podłogi wynosi 1 do 2 stopni w przeliczeniu na 1 metr bieżący.

Gdy jednak instalacja złożona jest z klejonych rur NIBCO w rozmiarze ½”, ¾” lub 1”, tak duży spadek nie jest wymagany, ponieważ powierzchnia wewnętrzna rur jest bardzo gładka, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Dzięki szerokiemu asortymentowi złączek w systemie klejonym NIBCO istnieje praktycznie nieograniczona możliwość w zakresie łączenia systemu rurociągu z zastosowanymi urządzeniami oraz syfonami odpływowymi. Te cechy stanowią o przewadze sztywnej instalacji klejonej NIBCO względem elastycznych rurek lub węży odpływowych.

Grawitacyjne odprowadzenie skroplin

Grawitacyjne odprowadzenie skroplin ma zazwyczaj uzasadnienie w przypadku niewielkich systemów klimatyzacyjnych, w których klimatyzator i miejsce odpływu skroplin znajdują się blisko siebie.

Zastosowanie pompy do kondensatu

Większe instalacje klimatyzacyjne wymagają zastosowania drugiej metody, wykorzystującej pompy do kondensatu poddające wodę ciśnieniu zmuszającemu ją do pokonania oporu przepływu i działania grawitacji, tzn. gdy wodę trzeba wypompować w górę lub poziomo na większą odległość. Ujściem dla wypompowanych skroplin mogą być na przykład pion instalacji kanalizacyjnej, zbiornik zewnętrzny lub grunt zewnętrzny. 

By instalacja z zastosowaniem pompy skroplin działała prawidłowo, należy wpierw dobrać pompę o właściwej specyfikacji technicznej. Każdy model ma bowiem określoną wydajność (ilość przepompowanych litrów w ciągu godziny) pozwalającą na przepompowanie wody na inną wysokość i odległość.

Dobór taki powinien odbyć się po zapoznaniu z dokumentacją techniczną instalacji klimatyzacyjnej, która powinna wskazywać na maksymalną ilość skroplin, jakie generowane są przy określonej powierzchni chłodnicy i określonych parametrach powietrza (temperatura i wilgotność). Informacja ta powinna stanowić bazę dla doboru właściwej pompy z punktu widzenia jej wydajności oraz doboru właściwej średnicy rury odpływowej.

Najczęstsze błędy i przydatne porady na temat montażu i projektowania instalacji do odprowadzenia skroplin

Warto wspomnieć, że w Krajowej Ocenie Technicznej sporządzonej w Instytucie Techniki Budowlanej zarówno dla systemu NIBCO PVC-U jak i NIBCO PVC-C jako jedno z zastosowań wymienione jest odprowadzenie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych.

Instalacja PVC-C do odprowadzenia skroplin. fot. NIBCO
Instalacja PVC-C do odprowadzenia skroplin. fot. NIBCO

Dla uniknięcia błędów, które niestety się zdarzają, przy samym montażu należy oczywiście przestrzegać zaleceń montażowych i korzystać z porad, które dostępne są w Informacji Technicznej wraz z Katalogiem.

Bardzo często popełnianym błędem w wykonawstwie instalacji skroplin jest brak lub nienależyty dobór i rozstaw podpór,skutkujące zwieszaniem się instalacji i zasyfonowaniem, co w przypadku instalacji grawitacyjnej uniemożliwia jej poprawną pracę. Przykład niepopranego użycia uchwytów i podpór znajduje się na zdjęciu poniżej.

Instalacja, mimo że została wykonana ze sztywnego PVC-U, ze względu na wysoką temperaturę w przestrzeni podstropowej oraz ciężar i brak zachowania reżimu odległości pomiędzy uchwytami, zwiesza się, co uniemożliwia swobodny grawitacyjny spływ.

Przy projektowaniu wykorzystywane są powszechna wiedza i dane z zakresu instalacji sanitarnych oraz porady zawarte w instrukcji.

źródło i zdjęcia: NIBCO