Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Oczyszczalnie ścieków

Wymagania i aspekty techniczne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2021-06-10

Przy zakupie przydomowej oczyszczalni ścieków należy zwrócić uwagę na kilka czynników pomagających dokonać odpowiedniego doboru samej oczyszczalni jak również odpowiednie umiejscowienie jej zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jednak należy, co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla inwestycji starostwa powiatowego czy urzędu gminy.

Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Należy pamiętać również ze do montażu należy przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

W przypadku, gdy oczyszczona woda z oczyszczalni zostaje odprowadzona poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności – rów melioracyjny, rzeka itp., wymagane jest dodatkowe pozwolenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • mapkę do celów projektowych (sytuacyjno-wysokościowa) z naniesioną oczyszczalnią oraz drenażem rozsączającym
  • dokumentację techniczną oczyszczalni łącznie z atestami i deklaracjami zgodności

Wszystkie osadniki SZAKK posiadają wymagane dokumenty, które są niezbędne w świetle prawa budowlanego.
 
Lokalizacja oczyszczalni i drenażu rozsączającego

O tym, czy przydomowa oczyszczalnia zmieści się na działce, decydują nie tylko wielkość jej poszczególnych elementów i wymagania dotyczące ich montażu względem siebie. Przede wszystkim muszą być zachowane odpowiednie odległości od innych obiektów, na które może oddziaływać.

Najważniejszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest poziom wód gruntowych na działce. Nie może być on mniejszy niż 1,5 od spodu drenażu rozsączającego. W przypadku zbyt wysokich wód gruntowych należy zastosować specjalne do tego celu przepompownie wody, które pozwalają na podniesienie montażu wysokości całej oczyszczalni na bezpieczną odległość od występujących wód.

Osadnik gnilny powinien być umiejscowiony jak najbliżej budynku – tak, aby ścieki wędrujące z budynku do zbiornika przebyły jak najkrótsza drogę. Dzięki temu ścieki będą miały wyższą temperaturę, co pozytywnie wpłynie na proces rozkładu zanieczyszczeń.

Sam zbiornik można umieścić w pobliżu budynku jednorodzinnego, ale tylko wtedy, gdy będzie posiadał odpowiednie odpowietrzenie znajdujące się powyżej 0,6 m od górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. W przypadku braku takiego rozwiązania osadnik musi znajdować się, co najmniej 5 m od budynku.

Dodatkowo zbiornik oczyszczalni powinien być oddalony, co najmniej 15 m od najbliższej studni oraz minimum 2 m od granicy działki oraz drogi.

W przypadku drenażu rozsączającego należy zachować odpowiednie odległości:

  •     30 m od najbliższej studni,
  •     3 m od budynków,
  •     2 m od granicy działki i dróg.

Sam drenaż można dostosować do warunków panujących na działce, ale zaleca się, aby w przypadku kilku nitek drenarskich odległość pomiędzy nimi nie była mniejsza niż 1,5 m. Długość pojedynczej nitki nie powinna przekraczać 30 m.

źródło: Euro Szakk
zdjęcie: budujemydom.pl

Budujemy Dom maj 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze czerwiec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska maj - czerwiec 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum