Jak złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Jak złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Księga wieczysta zawiera najistotniejsze informacje o nieruchomości, takie jak: jej przeznaczenie, dane właściciela lub użytkownika wieczystego, prawa i roszczenia, ewentualne obciążenia hipoteczne. Kto składa wniosek o wpis do księgi wieczystej? Ile to kosztuje? Jak jest czas oczekiwania?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej - kto go składa, w jakich okolicznościach i ile to kosztuje?

Księga wieczysta określa stan prawny nieruchomości. W jej treści ujęte są informacje dotyczące właściciela i adresu nieruchomości, a także całkowitej powierzchni, przeznaczenia, ewentualnie hipotek i innych obciążeń (np. służebności drogi koniecznej biegnącej przez działkę). Zrewidowanie zawartości księgi wieczystej jest konieczne przed zakupem nieruchomości i podpisaniem umowy przedwstępnej, ponieważ służy bezpieczeństwu transakcji.

Aby uzyskać do niej dostęp potrzebny jest numer konkretnej księgi, z którym można udać się do sądu rejonowego z okręgu, gdzie znajduje się nieruchomość. Procedura przeglądania ksiąg nie wymaga żadnych szczególnych uprawnień, a dostęp jest łatwy i możliwy w towarzystwie pracownika sądu. Możliwe jest również przeglądanie ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wpisu do księgi wieczystej może dokonać notariusz na wniosek właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego lub uprawnionego wierzyciela.

Wpisy są dokonywane m.in. kiedy:

  • nabywa się spadek,
  • ustanawia hipotekę,
  • dzieli się nieruchomość,
  • dokonuje sprostowań w księdze,
  • lub zakończono budowę domu.

Procedura ta leży w interesie właściciela nieruchomości, ponieważ prawo ujawnione w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed innymi prawami. Oznacza to, że nawet jeśli po zakupie wyjdą na jaw ukryte informacje na temat nieruchomości, zawarta umowa w księdze wieczystej, pozostaje ważna. Możemy co najwyżej dochodzić roszczeń od osoby, która sprzedała nam nieruchomość.

W przeciwieństwie do aktu notarialnego, księga wieczysta nie jest dokumentem, tylko publicznym rejestrem. Sam akt notarialny jest niezbędny, aby dokonać wpisu do tego rejestru. Opłatę sądową pobiera notariusz i wynosi ona 200 zł. Kwota ta nie zmienia się i jest niezależna od wielkości nieruchomości.

Jak złożyć wpis do księgi wieczystej?

Samo założenie księgi wieczystej może się odbyć u notariusza albo w sądzie.

W pierwszym przypadku należy uwzględnić koszty za opłatę sądową, wpis prawa własności, taksę notarialną oraz odpis aktu notarialnego, co kosztuje ok. 500 zł. Złożenie wniosku w sądzie rejonowym wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 60 zł i 200 zł za wpis prawa własności.

Samo dokonanie wpisu w księdze wieczystej również może odbywać się za pośrednictwem notariusza albo w sądzie rejonowym.

Wpis do księgi wieczystej może odbyć się jedynie, jeśli posiadamy dokument potwierdzający nabycie prawa do danej nieruchomości, na przykład postanowienie sądu. Musi on zostać dołączony do wniosku o dokonanie wpisu.

Gdzie szukać radcy prawnego?

W wyjątkowo skomplikowanych sytuacjach dotyczących nieruchomości warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Należy wówczas znaleźć prawnika, który specjalizuje się w sprawach wieczystoksięgowych. Będzie on w stanie sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem, reprezentować klienta w postępowaniach sądowych związanych z treścią księgi wieczystej i uzyskać dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tych postępowań.

Informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych kancelarii. Dla klienta najwygodniejszą opcją będzie znalezienie polecanego specjalisty w miejscu zamieszkania, aby osobiste konsultacje nie nastręczały dodatkowych kosztów i czasu związanych z dojazdem.

Jak przebiega procedura wpisu do księgi wieczystej?

Pierwszym krokiem w tym wypadku jest złożenie wniosku o wpis. Odpowiedni formularz, czyli KW-WPIS, można wydrukować dwustronnie w domu. Dokument wypełniamy na komputerze albo odręcznie - drukowanymi literami.

Gotowy wniosek można złożyć u notariusza albo w sądzie, a finalnie będzie on rozpatrywany przez sąd wieczystoksięgowy. Kolejnym krokiem będzie dokonanie przez sąd weryfikacji dostarczonych dokumentów, dlatego warto wcześniej dostarczyć nie tylko orzeczenia sądu, ale również akty notarialne czy oświadczenie woli właściciela.

Jeśli cała kontrola przebiegnie pomyślnie, procedura zakończy się wpisem do księgi wieczystej. Jeśli jednak wniosek okaże się sprzeczny z księgą wieczystą, sąd może odmówić dokonania wpisu.

Ile trwa procedura wpisu do księgi wieczystej?

Choć cała procedura wydaje się jasna, to nie należy ona do tych, których załatwienie zajmuje kilka dni. Dokonanie wpisu to forma orzeczenia sądowego i przepisy nie nie wyznaczają sądowi konkretnego terminu. W praktyce czas oczekiwania na wpis wynosi od 3 miesięcy do nawet roku.

Czas oczekiwania jest zależny przede wszystkim od liczby tego typu wniosków, które wpłyną w danym okresie do sądu. W dużych miastach jest ich więcej i to właśnie tam czeka się dłużej.

Okres oczekiwania uległ również wydłużeniu po wprowadzeniu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Jeśli jednak komuś szczególnie zależy na szybszym przeprowadzeniu procedury, ma prawo złożyć wniosek o wpis w trybie przyspieszonym wraz z uzasadnieniem tej prośby. Do prezesa sądu zajmującego się daną sprawą można też wnieść skargę z powodu przewlekłości danego postępowania. 

Po załatwieniu wszelkich formalności osoba składająca wniosek otrzymuje z sądu informację o pomyślnym zakończeniu całego procesu. Można też samemu upewnić się, czy faktycznie dokonano wpisu do księgi wieczystej. Wystarczy znać jej numer i odszukać ją na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa

fot. otwierająca: Tumisu / pixabay.com

Materiały do pobrania:
pdf icon
KW-WPIS
pdf icon
Zał.1 - Oznaczenie działki ewidencyjnej
pdf icon
Zał.2 - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
pdf icon
Zał.3 - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
pdf icon
Zał. 4 - Wnioskodawca / uczestnik postępowania
pdf icon
Wniosek o założenie księgi wieczystej

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze czerwiec 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom czerwiec 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje