Dom murowany czy szkieletowy?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Dom murowany czy szkieletowy?

Technologie murowane - stale modyfikowane i unowocześniane - znane nam są od dawna. Nawet pojawiający się w ofercie wyrobów ściennych zupełnie nowy materiał wykazuje pewne cechy wspólne z bloczkami, cegłami lub pustakami, stosowanymi od dziesięcioleci.

aktualizacja: 2021-10-04 11:02:19
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jakie są kryteria wyboru między domem murowanym a szkieletowym?
  • Jaka jest technologia budowy domu murowanego i domu szkieletowego?
  • Jak wykończyć dom murowany, a jak szkieletowy?

Dom szkieletowy to wszakże zupełnie co innego; od budynku z masywnych murów różni go wiele, począwszy od metody wznoszenia, przez specyficzne właściwości, aż po pewne różnice w sposobie użytkowania.

Gdy na rodzimym rynku pojawiły się pierwsze konstrukcje domów szkieletowych, wzorowane na bardzo popularnych w Ameryce Północnej „kanadyjczykach”, początkowo budziły głównie nieufność.

Dom kanadyjczyk
Złożona budowa „kanadyjczyka” znacznie odbiega od konstrukcji murowanych; pewne różnice występują także w zakresie właściwości, choć w obu technologiach można wznosić budynki trwałe i energooszczędne. (fot. L. Jampolska)

Niebawem jednak zawojowały pokaźną grupę inwestorów, a zadecydowały o tym przede wszystkim szybkość budowy i duża prostota wykończenia. Jako zaleta budynków szkieletowych postrzegana jest także związana z łatwością ich rozbudowy „elastyczność”, która pozwala w miarę upływu czasu dostosowywać je do nowych potrzeb.

Budynki murowane, mające przecież liczne zalety, są pod tym względem znacznie bardziej „statyczne” - rozbudowa zasiedlonego domu stwarza więcej problemów technicznych, zwykle wymaga czasowej przeprowadzki, ma także poważniejsze konsekwencje dla zaaranżowanego już zazwyczaj, najbliższego otoczenia domu.

Dom murowany czy szkieletowy?

Dokonując wyboru pomiędzy technologią murowaną a szkieletową, należy przeprowadzić dogłębną analizę własnych potrzeb i przewidywanego sposobu eksploatacji budynku. W polskich warunkach wybór systemu szkieletowego wymaga wręcz zmiany filozofii i podejścia do funkcji, jakie ma spełniać dom.

Głęboko zakorzeniony w rodzimej tradycji pogląd, że stawia się go dla wielu pokoleń sprawia, iż jego wielkość i standard wykończenia często znacznie przekraczają potrzeby inwestorów, a nierzadko także ich możliwości finansowe.

Stąd tyle niewykończonych latami budynków, których właściciele traktują już budowę raczej jako hobby, niż sposób na poprawę warunków życiowych.

Warto więc zastanowić się, po co nam dom - czy chcemy w nim szybko zamieszkać, czy też inwestycję planujemy rozłożyć na lata, traktując ją jako niekiedy wątpliwą lokatę kapitału lub posag dla dzieci i wnucząt.

Dom murowany w niektórych wariantach technologii powinno się budować przez dwa sezony (choć dostępne są też materiały, z których można zbudować szybko), dom szkieletowy przeznaczony jest głównie dla osób, które nie przywiązują nadmiernej wagi do wielowiekowej trwałości budynku, a pragną szybko i wygodnie zamieszkać.

W tej technologii szkieletowej budują najczęściej ludzie młodzi, zaciągając kredyt budowlany i licząc się z możliwością sprzedaży domu, gdy wzrosną ich potrzeby mieszkaniowe lub pojawi się konieczność zmiany miejsca zamieszkania, np. w związku z nową pracą. Nie znaczy to oczywiście, że domy szkieletowe to obiekty prowizoryczne, o znikomej trwałości.

Dom szkieletowy możemy użytkować bez konieczności przeprowadzania generalnego remontu określany jest na co najmniej 50 lat, a dzięki prawidłowej eksploatacji i konserwacji z pewnością można go znacznie wydłużyć.

Technologia budowy domu murowanego a szkieletowego

W porównaniu z masywnym murem lekka konstrukcja szkieletowa ma zarówno swoje zalety, jak i mankamenty. Różnice pojawiają się już na etapie budowy fundamentów.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Obciążenia wywierane na grunt przez dom szkieletowy są znacznie mniejsze, niż w przypadku konstrukcji murowanej, można więc wykonać węższe fundamenty bez konieczności opierania ich na szerokich ławach.

Jeśli planujemy wykończyć budynek lekką elewacją, ściany fundamentowe nie muszą być szersze niż 25 cm, a w sprzyjających warunkach gruntowych można wylać je bezpośrednio w ziemi.

Konstrukcja szkieletowa daje też możliwość wykonania tzw. fundamentu oszczędnego, który składa się z rozmieszczonych co 2-3 m, posadowionych poniżej poziomu przemarzania słupów i umieszczonej na poziomie gruntu żelbetowej belki podwalinowej.

Od momentu wylania fundamentu przy wznoszeniu domu szkieletowego nie wykonuje się praktycznie robót mokrych, dalsze prace montażowe można zatem prowadzić nawet zimą. Odmienna jest również budowa stropu; nie może to być z oczywistych względów ciężki strop żelbetowy, lecz lekka konstrukcja, której elementy nośne stanowią belki drewniane bądź profile stalowe.

Fundament
Masywne ściany murowane wymagają solidnych fundamentów. (fot. Maximilian / forum.budujemydom.pl)

Jak wykończyć dom murowany, a jak szkieletowy?

Pod względem użytkowym dom szkieletowy dość znacznie różni się od budynku murowanego, dlatego obiekt taki powinien być zaplanowany kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych wymogów, co pozwoli optymalnie wykorzystać jego zalety.

Ciepłochronność - w praktyce nie ma żadnej różnicy w możliwościach uzyskania wysokiej izolacyjności cieplnej ścian w domach szkieletowych i murowanych.

W standardowych, drewnianych ścianach szkieletowych o słupkach nośnych szerokości 15 cm przenikalność cieplna osiąga wskaźnik ok. 0,26 W/(m2•K), przy czym łatwo można ją poprawić, układając dodatkowe warstwy izolacyjne od strony wewnętrznej lub od zewnątrz.

Ciepłochronność w przypadku konstrukcji o szkielecie stalowym, w liniach przebiegu profili tworzą się bowiem mostki cieplne, które wprawdzie nie wpływają znacząco na ciepłochronność całej ściany, jednak w miejscach tych może kondesować się para wodna. Konieczne jest zaizolowanie ich poprzez ułożenie tu dodatkowego ocieplenia zewnętrznego.

Paroprzepuszczalność - ściany w domach szkieletowych izolowane są od wewnątrz folią paroszczelną, zapobiegającą wykraplaniu się pary wodnej w warstwie ociepleniowej z wełny mineralnej.

Brak paroprzepuszczalności takiej ściany nie wpływa znacząco na klimat panujący w pomieszczeniach, pod warunkiem oczywiście, że zapewnimy w nich efektywną wentylację. W przeciwnym razie dłuższe utrzymywanie się wilgotności powietrza powyżej 70% (przy małej zdolności do wchłaniania wilgoci przez pokrywające ściany od wewnątrz, cienkie płyty gipsowo-kartonowe) wpłynie negatywnie na stan poszycia, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do trwałego zawilgocenia domu.

Dom murowany łatwiej utrzymuje pożądaną paroprzepuszczalność, gdyż znaczna zdolność do akumulacji wilgoci w ścianach pozwala na „przechowanie” nadmiaru pary wodnej, a następnie „oddanie jej” przez ściany w okresie spadku wilgotności powietrza wewnętrznego. W tym zakresie bezkonkurencyjne własności ma ściana wymurowana z bloczków silikatowych, wykończona tynkiem gipsowym.

Akumulacja ciepła - terminem tym określamy zdolność ścian do „gromadzenia” ciepła, a następnie oddawania go, gdy temperatura się obniży. Mechanizm ten wpływa stabilizująco na temperaturę wewnętrzną, niezależnie od funkcjonowania systemu ogrzewania, umożliwiając – np. w przypadku spowodowanej awarią przerwy w „dostawie” ciepła - utrzymanie przez dłuższy czas znośnej temperatury wewnętrznej.

Dobrą akumulacyjnością cieplną charakteryzują się ocieplone ściany z ceramiki i silikatów. Dom szkieletowy ma tą zdolność znikomą, zatem podczas przerw w ogrzewaniu ich wnętrze szybko się wychładza. Jednak to, co w pewnych warunkach stanowi mankament, w innych może stać się zaletą – niska akumulacja ciepła umożliwia szybkie nagrzanie pomieszczeń do pożądanej temperatury, co pozwala na racjonalne gospodarowanie energią (zmniejszenie mocy ogrzewania, gdy nikt nie przebywa w domu).

Jest rzeczą oczywistą, że skrajnie niska zdolność do utrzymywania ciepła przez ściany może spowodować konieczność ogrzewania budynku nawet w sezonie letnim - może się to zdarzyć zwłaszcza przy znacznych spadkach temperatury nocą, gdy nagrzane w ciągu dnia ściany szybko tracą ciepło i nad ranem dom jest po prostu wychłodzony. Warto więc pomyśleć o stworzeniu w domu szkieletowym dodatkowego „akumulatora” ciepła w postaci np. jednej ściany wewnętrznej z pełnej cegły ceramicznej lub silikatowej.

Akustyka - spośród technologii murowanych najlepszą izolacyjność akustyczną zapewnia ściana z ciężkich bloczków silikatowych ocieplona wełną mineralną, oba te materiały wykazują bowiem dużą zdolność do tłumienia dźwięków.

Wykorzystywana jako izolacja ścian zewnętrznych budynku szkieletowego wełna mineralna również zapewni w nim zadowalające wytłumienie hałasów dochodzących z otoczenia. Także wyciszone wełną szkieletowe ścianki działowe dobrze izolują sąsiadujące pomieszczenia.

Wełna mineralna Isover
Izolacja z płyt wełny mineralnej zapewni dobrą akustykę zarówno w domu murowanym, jak i szkieletowym.
(fot. Saint Gobain Isover Polska)

Kłopotliwe będzie natomiast skuteczne wyciszenie stropu (dom murowany nie nastręcza z tym problemów), gdyż jego niewielka masa powierzchniowa słabo tłumi dźwięki uderzeniowe, czyli odgłosy kroków, odbijania piłki itp.

Dokuczać może też skrzypienie konstrukcji stropowej, spowodowane uginaniem się jej elementów pod obciążeniem. Problemy te można znacznie ograniczyć, starannie wykonując izolację akustyczną, a układając na poddaszu miękkie wykładziny - praktycznie całkowicie wyeliminować.

Wykończenie - rozmaitość technologii murowanych zapewnia nam dużą dowolność w wykańczaniu zarówno wnętrza, jak i elewacji budynku.

Typowy sposób wykończenia wnętrz w domu szkieletowym to obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi; technologia ta praktycznie eliminuje uciążliwe „mokre” roboty wykończeniowe, pozwala też na zasiedlenie pomieszczeń natychmiast po zakończeniu prac.

Płyty karton-gips
Wnętrze „kanadyjczyka” wykańczamy najczęściej płytami gipsowo-kartonowymi. (fot. J. Werner)

Słabością płyt gipsowo-kartonowych jest ich niewielka wytrzymałość na uszkodzenia oraz niektóre obciążenia: bezpośrednio na nich nie można wieszać ciężkich przedmiotów, np. szafek kuchennych.

W miejscach, w których planujemy takie obciążenie ściany, należy w konstrukcji szkieletowej na przewidywanej wysokości zamocować dodatkowe profile wzmacniające.

Wzmocnienie poszycia ścian zapewnia też dwuwarstwowe pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi lub zastąpienie ich wytrzymalszymi - gipsowo-włóknowymi. Wnętrza można również wykończyć boazerią drewnianą lub panelami boazeryjnymi, a w pomieszczeniach mokrych przykleić do wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych płytki ceramiczne.

Instalacje - w tej dziedzinie budynek o konstrukcji szkieletowej zyskuje znaczną przewagę; rozprowadzenie w nim wszelkich instalacji jest znacznie łatwiejsze, niż w jakimkolwiek domu murowanym. Ukrywa się je po prostu pod poszyciem ścian, bez konieczności uciążliwego wykuwania bruzd. Jedynie rury kanalizacyjne, przebiegające prostopadle do słupków nośnych, trzeba - ze względu na ich duże średnice - prowadzić poza przekrojem ściany.

Przy montażu instalacji wodociągowej, w miejscach podłączenia baterii czerpalnych, konieczne będzie zamocowanie konsoli przyłączeniowych zapewniających stabilne umocowanie końcówek przyłączeniowych. Przy zakładaniu instalacji elektrycznej należy używać specjalnych puszek, przystosowanych do mocowania w ścianach gipsowo-kartonowych.

Ogrzewanie - jego funkcjonowanie w budynku szkieletowym różni się zasadniczo od pracy układu grzewczego w domu murowanym. Decydujący wpływ na to ma niska akumulacyjność ścian szkieletowych; wymaga ona instalowania precyzyjnych urządzeń sterujących oraz systemu o małej bezwładności cieplnej.

Podczas gdy w domu murowanym szczególnie korzystnym rozwiązaniem może być ogrzewanie podłogowe, nie jest ono odpowiednie do „kanadyjczyka”, gdyż bardzo wolno reaguje na zmiany temperatury wewnątrz pomieszczeń, co może prowadzić do przegrzewania lub niedogrzania wnętrz.

Ogrzewanie podłogowe
W domu murowanym warto - tam gdzie to możliwe - zainstalować ogrzewanie podłogowe. (fot. Ecopol-System) 

Dobrze natomiast sprawdzą się tu systemy ogrzewania powietrznego, umożliwiają bowiem niemal natychmiastowe reagowanie na zmiany zapotrzebowania na energię cieplną.

Dotyczy to jednak układów wyposażonych w urządzenia „sterowalne”, np. piec gazowy lub olejowy; w przypadku ogrzewania kominkowego z rozprowadzeniem ciepłego powietrza regulacja mocy będzie mało skuteczna.

Kocioł gazowy
Do ogrzewania domu szkieletowego najodpowiedniejszy będzie kocioł na gaz lub olej, koniecznie wyposażony w czujnik temperatury wewnętrznej i automatykę pogodową. (fot. Viessmann)

W systemach centralnego ogrzewania wodnego w domu szkieletowym należy instalować grzejniki o możliwie małej bezwładności cieplnej, a kocioł wyposażyć w automatykę pogodową połączoną z termostatem pokojowym.

Jako alternatywę możemy wykorzystać ogrzewanie elektryczne, którego charakterystyka jest dla tego typu obiektu odpowiednia, jednak musimy się wówczas liczyć z wyższymi kosztami, gdyż energia elektryczna stanowi najdroższe źródło ciepła.

Decyzja czy chcemy dom murowany czy szkieletowy można uznać za kluczową dla powodzenia inwestycji. Pod pojęciem „technologii murowanej” kryje się pewne uogólnienie, gdyż budynki wznoszone tą metodą różnią zarówno ceny, sposób wykonania, jak i charakterystyka użytkowa.

Łączą je jednak cechy wspólne, co pozwala odróżnić ich specyfikę od podstawowych własności domów szkieletowych.

Z uwagi na niebagatelne różnice wykonawcze i użytkowe obu rozwiązań, cena z pewnością nie będzie tu kryterium najwłaściwszym. Warto za to wziąć pod uwagę swoje długoterminowe plany życiowe i związane z domem oczekiwania, a także - zastanowić się, w jaki sposób chcemy go użytkować, zarówno tuż po wprowadzeniu, jak i za 25 lat. Odpowiedzi na te pytania pomogą nam wybrać najwłaściwsze rozwiązanie.

Cezary Jankowski

fot. otwierająca: Mundos (forum.budujemydom.pl), Hantverkarpoolen

Zdaniem naszych Czytelników

Gość Zawiedziony

11 Apr 2021, 22:21

Ja od pół roku mieszkam w nowym parterowym domu szkieletowym 100 m2. Dom powstał szybko w 4 miesiące i wprowadziliśmy się po następnych kilku. Jakie wrażenia ... ? Hmm jeśli miałbym wybór i aktualne doświadczenie i trochę więcej pieniędzy to nie wybrałbym to ponownie na pewno. ...

Gość mgolabek

10 Feb 2020, 21:10

Na pewno autorowi chodziło o "wykańczanie", a nie o wykończanie budynku - od słowa "koniec"?

Gość mhtyl

09 Oct 2019, 18:27

Dnia 7.10.2019 o 22:59, Elfir napisał: Ja pisałam o swoim dachu. I z uroborosem rozmawiałam o swoim dachu. Najważniejsze, że uroboros zrozumiał jaką konstrukcję ma mój dach. I pewnie wszyscy inni czytelnicy, prócz ciebie A ja pisałem nie o twoim ...

07 Oct 2019, 23:32

32 minuty temu, Elfir napisał: Zaczyna się robić śmiesznie.   1 godzinę temu, mhtyl napisał: A czy Elfir napisała jakiej konstrukcji jest jej dach? ja się nie doczytałem jakiej. Wiesz jakiej? bo ja nie.   1 godzinę ...

07 Oct 2019, 22:59

mhtyl - przecież nikt nie pisał, że nie może. Jak zwykle piszesz sobie a muzom, zupełnie nie na temat, udowadniając coś, co nikogo nie obchodzi poza tobą samym.   Ja pisałam o swoim dachu. I z uroborosem rozmawiałam o swoim dachu. Najważniejsze, że uroboros zrozumiał ...

Gość

07 Oct 2019, 22:21

Aleeeeee się narobiłoooooooo.... No,noooo

Gość mhtyl

07 Oct 2019, 22:19

8 minut temu, uroboros napisał: To było pierwsze skojarzenie... i pierwsze opublikowanie odpowiedzi...   To było drugie skojarzenie i jak pewnie wiesz, jak chwilę później napiszesz kolejny post i zaraz go opublikujesz, to pokazuje się komunikat   Twoje ...

07 Oct 2019, 22:12

12 minut temu, mhtyl napisał: Bo samo stwierdzenie że dach jest płaski nic nie mówi o jego konstrukcji, rozumiesz? Tak samo jak sama nazwa dach dwuspadowy, nic nie mówi jakiej jest konstrukcji. Napisałem że dach płaski może mieć konstrukcję drewnianą? ...

Gość

07 Oct 2019, 22:05

3 minuty temu, mhtyl napisał: czy ma więźbę metalową  To było pierwsze skojarzenie... i pierwsze opublikowanie odpowiedzi...   19 minut temu, uroboros napisał: wpadło mi do głowy, że przecież wylany strop można ocieplić i pokryć, ...

Gość mhtyl

07 Oct 2019, 22:01

2 minuty temu, Elfir napisał: nie wiem jak można wpaść po tej wymianie zdań, że mój dach płaski mógłby być drewniany? Bo samo stwierdzenie że dach jest płaski nic nie mówi o jego konstrukcji, rozumiesz? Tak samo jak sama nazwa dach dwuspadowy, nic nie ...

07 Oct 2019, 21:51

Prosta logika: teza:  dom murowany musi mieć drewniany dach (w domyśle więźbę) ja: nie musi, mój nie ma uroboros pyta: nie ma, bo konstrukcja stalowa czy dach płaski (domyślił się, że skoro napisałam,że nie ma drewna, konstrukcja mojego dachu płaskiego będzie ...

Gość mhtyl

07 Oct 2019, 21:45

1 minutę temu, uroboros napisał: Oj, mhtyl'u.... Nie lubisz ty Elfie...i próbujesz za wszelką cenę ją upupić... Tak samo jak Chaton w innym temacie...   Napisałem I jak to opublikowałem, to wpadło mi do głowy, że przecież ...

Gość

07 Oct 2019, 21:30

Oj, mhtyl'u.... Nie lubisz ty Elfie...i próbujesz za wszelką cenę ją upupić... Tak samo jak Chaton w innym temacie...   Napisałem 7 godzin temu, uroboros napisał: To jaką Ty masz więźbę? Stalową? I jak to opublikowałem, to wpadło mi do ...

07 Oct 2019, 21:27

mhtyl - dla wszystkich, oprócz ciebie wymiana zdań jest jasna. Na szczęście nie pisałam do ciebie, nie musisz rozumieć.

Gość mhtyl

07 Oct 2019, 21:01

7 godzin temu, uroboros napisał: To jaką Ty masz więźbę? Stalową? Może dach płaski?   4 minuty temu, Elfir napisał: uroboros spytał czy mam płaski dach i odpowiedziałam, że mam płaski. Nie wiem po co próbujesz komplikować ...

07 Oct 2019, 20:47

uroboros spytał czy mam płaski dach i odpowiedziałam, że mam płaski. Nie wiem po co próbujesz komplikować proste odpowiedzi i to nie skierowane do ciebie?

Gość mhtyl

07 Oct 2019, 20:13

Ano to, że nie łapiesz w czym rzecz bo pytanie dotyczy Twojego domu a w zasadzie dachu. Płaski to rodzaj dachu a nie z czego jest wykonany. Dach dwu spadowy może być też betonowy. uroboros pytał Ciebie jaką masz więźbę  metalową oraz wymienił rodzaj dachu czyli płaski.  

07 Oct 2019, 19:56

No i co z tego? Gość Murdrew napisał, że "każdy murowany ma dach drewniany". Nie każdy ma. Tylko tyle. 

Gość mhtyl

07 Oct 2019, 19:44

Dach płaski też może mieć konstrukcję drewnianą.

07 Oct 2019, 19:30

dach płaski

Gość

07 Oct 2019, 13:27

To jaką Ty masz więźbę? Stalową? Może dach płaski?

07 Oct 2019, 13:17

podejrzewam, że chodzi o więźbę.

Gość

07 Oct 2019, 10:56

A co to jest "drewniany dach"?

07 Oct 2019, 10:01

9 godzin temu, Gość Murdrew napisał: . Mowa coś o wiatrach też schowajmy między bajki, każdy murowany ma dach drewniany Nie każdy murowany ma drewniany dach. Mój nie ma.

Gość Murdrew

07 Oct 2019, 00:37

Mam zamiar budować dom widzę zalety i wady murowanego i systemu kanadyjskiego jedno jest pewne, oba rozwiązania są dobre - trwałe i bez obawy można wybrać jedną czy drugą opcję. Przemawia do mnie system drewniany kanadyjski dom suchy oraz fajny mikroklimat z wykorzystaniem materiału ...

Gość Zbigniew

12 May 2019, 03:12

Buduje domy szkieletowe w Szwecji od 10 lat,remontowałem tez parę starych budynków,i powiem tylko tyle że w Polsce nadal popełniamy bardzo wiele poważnych błędów,największym moim zdaniem jest styropian.

Gość Teściowa

23 Feb 2019, 16:27

Mieszkam w domu drewnianym juz od 5 lat i nic się nie dziej . żadnych pęknięć, żadnego trzeszczenia strzelania NIC, jest również w domu cicho chociaż mieszkam przy drodze która jest ruchliwa no i powiem że z roku na rok drzewo jest piękniejsze. Jestem młodym gościem ale zależy ...

Gość Kanadyjczyk

06 Oct 2018, 05:10

Mieszkam w Kanadzie od dziecka, budujemy tutaj nawet budynki do 6 piętrowe szkieletowe i nikt nic nie impregnuje i jakoś te budynki i domy się nie roz sypuja!!!!!

Gość Wojtek.

19 Feb 2018, 11:15

Hej. Panowie. Mieszkam w szwecji 15 lat,budujemy domy szkieletowe,większość tych żeczy co piszecie to mity i teoria od impregnacji po ogrzewanie i grubość ścian,nie macie raczej pojęcia,rzecz jest bardziej złożona niż teoretykom się wydaje. Domy murowane też są dobre,trzymajcie ...

12 Jul 2017, 15:58

4 godziny temu, Biskup napisał: moim zdaniem odpowiednia impregnacja powstrzyma szkodniki drewna przed konsumpcją. jest wiele środków na rynku teraz ponoć wchodzi na rynek nowy preparat który jest najlepszy ze względu na wiązania molekuł  xilix. Wchodzi on w skład ...

12 Jul 2017, 11:54

Dnia 22.03.2016 o 22:48, Gość lukas napisał: Dajcie Norwegowi dom murowany czy szkieletowy to wam powie co myśli o murowanym.W listopadzie ruszam z budową szkieletowego 50 lat ktoś tu chyba nie wie co pisze i co się stanie rozsypie się korniki go zjedzą.Ci co to piszą ...

02 Jan 2017, 11:06

Domy murowane wydają się być bardziej trwałe. Nie wiem czy pamiętacie taki amerykański program w telewizji, gdzie budowali domy w 7 dni ? Wydaje mi się, że to stąd przyszła do nas moda na drewniane domy. Szczerze? Wydaje mi się, że wybór domu jest indywidualną sprawą każdego ...

Gość Łukasz T

08 Nov 2016, 08:59

W końcu udało mi się kupić działkę i chcę zbudowac na niej dom drewniany. Znalazłem, że niktóre firmy oferują domy bez pozwolenia na budowę. Ma ktoś moze doświadczenie w tym zakresie? Szukam prostej i taniej konstrukcji.

Gość Monika

26 Jul 2016, 15:10

Ja mieszkam w domu z bali od ProEko i moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie. Świetnie izoluje temperaturę, wygłusza hałasy i jest ekologiczny.

Gość Artur554

02 Jun 2016, 12:13

"nie trzeszczy ani się nie niesie z góry na dół jak wiele razy czytałem" - bo dobrze wykonane. U nas też jest cichutko, z zewnątrz też nic się nie niesie, choć mieszkamy przy głównej ulicy. Nigdy więcej murowanych domów - nie dość że są nieekologiczne, długo się nagrzewają ...

Cytat Dajcie Norwegowi dom murowany czy szkieletowy to wam powie co myśli o murowanym..... Właśnie o to chodzi. Są regiony, gdzie o cegle nikt nie myśli, a dom z drewna zbuduje nastolatek, tylko musi zacząć z ojcem cieślą ...

Gość lukas

22 Mar 2016, 22:48

Dajcie Norwegowi dom murowany czy szkieletowy to wam powie co myśli o murowanym.W listopadzie ruszam z budową szkieletowego 50 lat ktoś tu chyba nie wie co pisze i co się stanie rozsypie się korniki go zjedzą.Ci co to piszą daje gwarancje że nie byli w środku w takim domu ale radzić ...

Gość Marcin

21 Mar 2016, 01:36

Pół roku zbieraliśmy informacje dot. drewniaka czy murowany. W końcu postanowiliśmy, że drewno.Fakt szybkie budowanie firma wykonała fajnie i fachowo całą robotę nic nie trzeszczy ani się nie niesie z góry na dół jak wiele razy czytałem. Na strop poszła wylewka i sporo wełny ...

05 Jan 2016, 19:11

Ja bym jednak proponował rozważyć budowę domu z bali drewnianych, który pod wieloma względami przewyższa inne technologie. Przy zastosowaniu odpowiedniej średnicy bala, taki dom świetnie trzyma ciepło. Poza tym, klimat takiego domu jest niepowtarzalny.

Gość mrin

05 Jan 2016, 09:42

ktoś tu nie za dobrze zna wszytskie aspekty domów tradycyjnyh i kanadoli.ziarren prawdy jest nieco, ale też dużo dopowiedzeń (bezwładność ciplna, skąd ten okres 50 lat, jaka długowieczność murowanych, ciepłochronność itd)

Gość NieFachowiec

03 Dec 2015, 00:41

Nie bez powodu też w Ameryce gdzie tornada są na porządku dziennym (nie wszędzie naraz) budują szkielety. Nie napiszę, że wiem, ale gdzieś usłyszałem, że mają większą odporność(elastyczność) na np silny wiatr.I taka ciekawostka od kolegi z Lublińca, że po tornadzie(15.08.2008) ...

28 Oct 2015, 13:44

Domy drewniane mają swój urok, ale jak się popatrzy na oferty polskich wykonawców to trochę opadają ręce. To powinna być tania, prosta konstrukcja, a jest reklamowana jako super hipsterska i ekologiczna, przez co koszty strasznie rosną. A moim zdaniem jeżeli koszty są na poziomie ...

Gość ana

18 Oct 2015, 10:54

Czytają ,oj, czytają. Dzięki retrofood za cenne uwagi. Własnie zastanawiam się nad rodzajem budowanego domu.

28 Sep 2015, 09:58

Widziałem, ale jakoś wcześniej nie natknąłem się na te dyrdymały, a ludzie forum jednak czytają. I ktoś może pomysleć, że pan inzinier wie co pisze. Otóż goowno wie, niech se pomieszka w jednym i drugim, niech przyjdą mrozy poniżej - 20 stopni, to nie bedzie głupot pisał. ...

Gość stach

28 Sep 2015, 08:04

Się coś wkurzyłeś na inżyniera12 i to tak, że odpowiedziałeś na post sprzed dwóch i pół roku

28 Sep 2015, 00:32

Cytat Efekt bardzo prosty..... wystarczą 2 zimne noce albo jedna bardzo zimna i zamarzamy w domku szkieletowym. W domku murowanym po tych samych zimnych nocach mamy cieplutko (temperatura spadnie nieznacznie). Zatem w domku szkieletowym mamy DUŻE ...

Gość Gringo

28 Sep 2015, 00:17

Do inżyniera12:W Ameryce Płn. (USA i Kanada) w domach drewnianych mieszkają setki milionów ludzi, ok.95% domów to właśnie domy drewniane. I to nie tylko jednorodzinne, ale także 2-3 piętrowe bloki mieszkalne, mniejsze pawilony handlowo-usługowe budowane też budowane są z zastowaniem ...

Gość bolo

07 Jul 2015, 12:38

ja mieszkam w kanadyjce 8 lat i jest ok

Gość SSokol

30 Jun 2015, 22:53

Zależy jak na to patrzeć, my mamy szkieletowy projekt z archido, wykonanie firma z Podkarpacia i co mieszkamy 5 lat i wszystko jest bez problemów :-) Pozdrawiamy niedowiarków !!!

Gość Dorota

18 Mar 2015, 12:49

Co do żartów z drewna ze Szwecji (niektórzy twierdzą, że ono pochodzi z Rosji), to w zasadzie nieważne skąd ono pochodzi, ważne, ze certyfikowane.Domek już się buduje.

25 Feb 2015, 15:57

a ciosa się je .................

25 Feb 2015, 15:54

Kołki to najlepiej się komponują z klatą wampira... szczególnie te osikowe,

Gość gawel

25 Feb 2015, 14:54

Cytat Pod murowany można zawsze wlać taczkę betonu jakby się gdzie sypał...-----------po namyśle dopisałem:...osuwał lub osiadał. Też się kołkiem podpiera tyle że grubszym

25 Feb 2015, 14:12

Cytat (...) Zawsze można dom podeprzeć kołkiem no nie? Pozdrawiam z mojego 11 letniego Kanadyjczyka. (...) Pod murowany można zawsze wlać taczkę betonu jakby się gdzie sypał...-----------po namyśle dopisałem:...osuwał lub osiadał.

Gość gawel

25 Feb 2015, 13:54

Cytat W tym roku rozpoczynam budowę domu. Rozważam w jakiej technologii go zrobię i póki co jestem w 75% przekonany do szkieletu. Ci co piszą o niesamowitej przewadze muru od szkieletu niech piszą. Rodzice remontują dom, notabene mój będzie ...

Gość maras

25 Feb 2015, 13:40

W tym roku rozpoczynam budowę domu. Rozważam w jakiej technologii go zrobię i póki co jestem w 75% przekonany do szkieletu. Ci co piszą o niesamowitej przewadze muru od szkieletu niech piszą. Rodzice remontują dom, notabene mój będzie stał na tej samej działce. Miałem okazję im ...

Gość do Inżyniera12 - SW

13 Sep 2014, 21:41

Gratuluję dobrego humoru i poczucia czasu - co będzie np. za 50 lat, albo kiedy inni będą chcieli sprzedać nasz dom - a co mnie to będzie interesowało za 50 Lat ? Masz jakieś lekarstwo na nieśmiertelność ? Jak masz to napisz jakie - i przestań ściemniać !

11 Mar 2014, 22:36

Cytat Poczytałem troszkę ten post i postanowiłem podzielić się swoją wiedza na temat domów szkieletowych. Z zawodu jestem inżynierem konstruktorem i mam pewna wiedzę na temat projektowania późniejszego i użytkowania domów murowanych ...

Gość andzia364

11 Mar 2014, 12:11

Właśnie co wybrać? Czy taki domek szkieletowy przetrwa nasze warunki pogodowe? Czy pierwsza lepsza burza go nie zniszczy ciągle się zastanawiam co wybudować. Bardzo podobają mi się kanadyjki, ale trochę się boję bo jednak to duża inwestycja. A dom ma jednak nam służyć przez lata.

Gość Indyk bez głowy

28 Jan 2014, 12:24

Za 50 lat większość z tych, co teraz budują dom, nie będzie już żyła. A dzieci czy wnuki może wcale nie będą chciały tam mieszkać? Mój ś.p. wujek wybudował murowany dom 50 lat temu. Teraz jego dzieci i dorosłe wnuki usiłują go sprzedać, bo dom jest zagrzybioną ruiną, nieustawną, ...

Gość Do Inżynier12

27 Jun 2013, 13:59

Boże chroń przed takimi inżynierami :)

03 Jun 2013, 14:14

Zarówno dom murowany, jak i dom szkieletowy mają swoje wady i zalety. Technologia szkieletowa jest jednym z tańszych i szybkich rozwiązań ( różnica w cenie w stosunku do technologii murowanej wynosi średnio od 5 do 10 % na korzyść technologii szkieletowej), jednak cieszy się ona ...

01 Jun 2013, 14:59

Czyli jak zawsze, wszystko zależy do którego końca skali dla porównywalnych elementów się sięgnie

01 Jun 2013, 13:15

Cytat Tak czy siak życzę forumowiczom świadomych decyzji i polecam szczególnie nasze tradycyjne konstrukcje murowane. Ale najgorszym doradcą jest przesycony ideologią podszept. Bo można opisać tysiące przykładów źle wybudowanych ...

31 May 2013, 23:53

Może nie wszyscy mają po drodze do Kartuz.

Gość waldek_kania

31 May 2013, 23:45

a dlaczego nie szkieletowy? :) :) :) ja mam swoje ukochane 120m2 w szkielecie, żyję sobie w nim dobrze z całą familią od 3 lat. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo się boją tych domów.

29 May 2013, 08:28

Poczytałem troszkę ten post i postanowiłem podzielić się swoją wiedza na temat domów szkieletowych. Z zawodu jestem inżynierem konstruktorem i mam pewna wiedzę na temat projektowania późniejszego i użytkowania domów murowanych i szkieletowych. Zacznijmy od wad podstawowych budownictwa ...

25 Jan 2013, 23:40

W przeciwieństwie do US u nas trzęsienie ziemii nie grozi, stąd chyba lepiej jednak coś podmurować. Aczkolwiek ogólnie dom to jednak coś solidnego i ze starego konserwatyzmu - jednak gdybym miał wybierać to i tak murowany.

Gość vr

22 Jan 2013, 18:39

Cytat : "Poza tym kanadyjczyk ma bardzo dużą bezwładność cieplną - szybko się nagrzewa i równie szybko wychładza." - chyba odwrotnie, on ma właśnie bardzo małą bezwładność cieplną.

Gość Ralf

12 Jan 2013, 22:48

Może i z Rosji. Drzewo w Rosji jest gorsze?? A może tańsze i dzięki temu bardziej opłaca się je dobrze suszyć?? Suszenie też kosztuje a nie sądzę aby Szwedzkie drewno konstrukcyjne się wykręcało tak jak nasze które nawet dobrze sezonowane nie było. Jak wam się nie podoba z Rosji ...

31 Dec 2012, 18:19

Cytat Co do drewna w Polsce, faktycznie coś jest nie tak i spotkałam się ze skargami ze strony znajomych i z powodu złego drewna konstrukcyjnego, i z powodu kiepskiej jakości podłóg. Szykujemy się z mężem do budowy domu szkieletowego, ...

Gość mhtyl

31 Dec 2012, 17:54

Tak ze Szwecji, a Szwecja to się nazywa zapewne pobliski tartak

Gość Dorota

31 Dec 2012, 15:01

Co do drewna w Polsce, faktycznie coś jest nie tak i spotkałam się ze skargami ze strony znajomych i z powodu złego drewna konstrukcyjnego, i z powodu kiepskiej jakości podłóg. Szykujemy się z mężem do budowy domu szkieletowego, a wiemy, że nasz wykonawca kupuje drewno do budowy domów ze Szwecji.

26 Feb 2012, 16:01

Nie bój się... nie będziesz prekursorem

26 Feb 2012, 15:50

Powiem na przykladzie domku moich znajomych, maja parterowego kanadyjczyka troche ponad 100m2, z reku. Domek super zaizolowany, sciana od zewnatrz 15 cm styropianu, na wierzch tynk a od srodka welna i rigips. domek stoi na cieplej plycie fundamentowej. Dom jest super cieply i z rekuperatorem. ...

26 Feb 2012, 14:11

Twoje rozumowanie jest całkowicie logiczne i niepozbawione podstaw ekonomicznych.Jak najbardziej przemyślany dom na etapie projektu i budowy będzie chętnie współpracował z ogrzewaniem elektrycznym.Kwestią jest tylko takie dobranie układu grzewczego aby z wyłączeniem okresów ekstremalnych ...

26 Feb 2012, 09:59

Cytat To ceny energii netto... nie wiem po co się nimi podniecasz. no ladnie to sie dowiedzialem ze sie podniecam jakimis cenami, nieladnie tak ofensywnie. czuje sie dotkniety co Ty bys zrobil majac z sieci tylko prad? Ja mysle ...

26 Feb 2012, 01:14

Cytat u mnie taryfa jednolita 0.28zl kWh a przy wyborze nocnej tj 0,34zl dzien 0,14zl noc. To ceny energii netto... nie wiem po co się nimi podniecasz.Te wartości mają się nijak do ceny końcowej kwh jaką przyjdzie Ci zapłacić.Opłaty ...

Gość Darek

26 Feb 2012, 00:34

Mieszkam w domu szkieletowym w Polsce już 15 rok. Całe osiedle takich domów zostało zbudowane we Wrocławiu w latach 90 przez firmę ze USA. Bazując na okresie, w którym jestem właścicielem domu mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim tą technologię. Dom jest bardzo ciepły, ...

25 Feb 2012, 21:40

Cytat No nie do końca.Podłoga na gruncie to nie to samo co pół metra pospółki jako warstwa przygotowawcza pod płytę fundamentową.A jak grunt słaby i wody gruntowe wysokie to i te 0,5metra może być mało plus dodatkowy drenaż.Płytki ...

25 Feb 2012, 19:44

No nie do końca.Podłoga na gruncie to nie to samo co pół metra pospółki jako warstwa przygotowawcza pod płytę fundamentową.A jak grunt słaby i wody gruntowe wysokie to i te 0,5metra może być mało plus dodatkowy drenaż.Płytki możesz kłaść bezpośrednio na płycie pod warunkiem ...

25 Feb 2012, 19:25

Cytat Te "potężne" fundamenty" nie zawsze wychodzą drożej niż "lekka" płyta fundamentowa, a ciężkie ściany bardzo się przydają do akumulacji ciepła.Wybór technologi budowy domu powinien iść w parze z wyborem rodzaju ogrzewania.Od ...

Gość adiqq

25 Feb 2012, 14:33

Cytat Nie mogę... wątek zdominowany przez jednopostowców bardzo trafna uwaga.... Cytat Te "potężne" fundamenty" nie zawsze wychodzą drożej niż "lekka" płyta fundamentowa, a ciężkie ...

25 Feb 2012, 14:28

Nie mogę... wątek zdominowany przez jednopostowców Te "potężne" fundamenty" nie zawsze wychodzą drożej niż "lekka" płyta fundamentowa, a ciężkie ściany bardzo się przydają do akumulacji ciepła.Wybór technologi budowy domu powinien iść w parze z wyborem rodzaju ogrzewania.Od ...

25 Feb 2012, 10:31

Witam. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony technologia szkieletowa. Mieszkamy od 5 lat w UK i wszystkie nowe domy budowane sa jakimis metodami lekkimi, najczesciej szkielety, prefabrykaty. Mieszkalem w takich domach i nie mam jakichs zastrzerzen. W Polskich warunkach problemem wydaje sie podejscie ...

21 Feb 2012, 10:44

A odpowiednia firma, to oczywiście Twoja ?

21 Feb 2012, 10:32

Zgadza się, ale dodatkową zaletą domów szkieletowych jest ich szybki czas budowy. Możemy taki dom postawić nawet w 7 dni. A energooszczędność zapewniona jest w takich domach przez zastosowanie odpowiednich izolacji termicznych jak i instalacji. Rozważając wszystkie za i przeciw sam ...

20 Feb 2012, 12:29

Mogą być energooszczędne, tak jak każde inne.

20 Feb 2012, 12:20

Uważam że aktualnie dom szkieletowy jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem!! Domy te stawia sie szybko a do tego są energooszczędne

23 Jan 2012, 09:57

Cytat I jak z akustyka w takim domu,i jak z przepływem dźwięku drewno lub materiały z niego zrobione tłumią go czy też przepuszczają? Typowy dom szkieletowy ma marną akustykę, jeśli posiada poddasze to dźwięk będzie ...

22 Jan 2012, 22:51

A co w przypadku małego zaprószenia ognia nie grozi to bardzo szybkiemu rozprzestrzenieniu się go? Zdarzyło mi się raz zostawić włączone żelazko w standardowo wybudowanym domu z pustaków, musiałem wyremontować pokój, cóż ale tylko pokój. Przypuszczam, że jeżeli byłby to dom ...

13 Dec 2011, 11:36

i jak raz, Ty się tym rozpowpowrzechnianiem zajmujesz,ino skromność Ci nie pozwala tym się pochwalić wprost

13 Dec 2011, 11:19

Chyba nikt nie zwrócił uwagi na aspekt odsprzedaży domu za parę lat. Dom szkieletowy jest w Polsce niesłychanie trudno sprzedać i osiągnie on niższą cenę niż murowany.Jeśli ktoś wybiera szkielet ze względów "ideologicznych" to niech to będzie szkielet wzbogacony ceramiką, np. ...

Gość Kamil Kielce

04 Nov 2011, 13:56

Art. ciekawy ale mam kilka praktycznych uwag. Najważniejsza to wg. autora słaba akumulacja ciepła w domu szkieletowym. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. W zaszłym roku zbudowaliśmy dom w systemie austriackim (SPOMET Bielsko). Dom jest dość mały 77 m2 parter + 60 m poddasze, ogrzewamy ...

Gość Leon

03 Mar 2011, 11:14

Należy ocieplić cały fundament do głębokości 1,20 m ,gdyż na tym terenie przemarzanie gruntu sięga 1,2 m. Jeżeli tak ocieplisz fundament zyskasz na ociepleniu posadzki cieńszą warstwą a nie jak wymaga dzisiaj norma 20-30 cm..

Gość gawel

25 Feb 2011, 17:38

Cytat Witam!Jeśli możesz i wiesz to proszę powiedz czy przy konstrukcji szkieletowej można dodatkowo zastosować z zewnątrz docieplenie ziamistyropianem. Ponieważ spotkałam się z różnymi wypowiedziami.Pozdrawiam Ja mam tak ...

23 Feb 2011, 19:11

Cytat Witam serdecznie wszystkich niezdecydowanych.Mam nadzieję,że w swojej wypowiedzi pomogę co nieco wachającym się,co wybrać,przyszym nowym mieszkańcom.Kilka słów o sobie:piszę do was aktualnie z królestwa szwecji,oraz królestwa domów ...

13 Nov 2010, 08:27

Cytat Pytanie skąd to ciepło zakumulowane w ścianach pozostało bez odpowiedzi. Autor domyślnie przyjął, że musi ono pochodzić z systemu grzewczego, czyli trzeba za nie tak czy inaczej zapłacić.Jest to tylko połowa prawdy. Znaczna część ...

Gość szkielet

12 Nov 2010, 23:14

Czy mozecie polecic dobra firme wykonawcza drewnianego szkieletowca? Moze P. Greg? Jaka firme Pan reprezentuje? www?..

28 Oct 2010, 11:17

Domy szkieletowe nie są wcale takie złe. Sam mieszkam od trzech lat w drewniaku i nie narzekam. Fakt że nie akumulują ciepła, ale to nie znaczy, że jest w nich zimno. Wystarczy konkretny automatyczny piecyk i wszystko gra jak trzeba. W dobrze zrobionym domku (co nie jest takie łatwe) ...

26 Oct 2010, 15:24

chyba piszesz o Malborku, wtedy można jeszcze dyskutować o tym trzymaniu ciepłaszkieletor się nie nagrzewa - tak samo jak i nie stygnie, brak bezwładności nie musi być wadą, szczególnie gdy zadaniowe niecentralne, czyli zwykłe ogrzewanie elektryczne z jakąś tam automatykąswoją ...

26 Oct 2010, 15:11

Jedyny problem z domami szkieletowymi to to, że się nie nagrzewają... Stara cegła po lecie jeszcze długo trzyma ciepło. Jak się w zimie nagrzeje to po wyłączeniu ogrzewania jeszcze trochę trzyma, a domy szkieletowe się nie nagrzewają. Odsyłam do artykułu o domach szkieletowych, ...

Gość Krzysiek

21 Aug 2010, 12:46

Ja jednak zdecydowanie bardziej wolę dom murowany niż szkielecik..

Gość zzonk@op.pl

17 Dec 2009, 17:59

artykul nie jest obiektywny!

16 Dec 2009, 08:06

czy moze mi ktos wytlumaczyc co znaczy " materiały w Polsce są słabej jakości, tu nie ma drzew na takie budownictwo, a jeśli już są, to źle przygotowane." dlaczego gdzie indzej rosna dobre drzewa a u nas nie? jestesmy innym krajem? i dlaczego jest zle przygotowane? w sumie z drewna ...

Gość daniel

03 Nov 2009, 23:57

Witam serdecznie wszystkich niezdecydowanych. Mam nadzieję,że w swojej wypowiedzi pomogę co nieco wachającym się,co wybrać,przyszym nowym mieszkańcom.Kilka słów o sobie:piszę do was aktualnie z królestwa szwecji,oraz królestwa domów szkieletowych.No właśnie,to moje zajęcie ...

09 Sep 2009, 09:46

Cytat do GREG z usa szkoda że taki "fachowiec" wrzuca do jednego worka domy szkieletowe i drewniane. Dom szkieletowy to dom o konstrukcji wykonanej z drewna a dom drewniany to z bala i są to dwie bardzo różne technologie. Dom ...

09 Sep 2009, 09:44

Cytat Szanowni Panstwo, prosze nie mylic bezwladnosci cieplnej domu z termoizolacja. Sciany w budynkach murowanych rzeczywiscie trzymaja cieplo dluzej ALE jak Panstwo mysla, z kad te sciany sie nagrzewaja? Nic za darmo! Za ta energie zakumulowana ...

09 Sep 2009, 08:52

Cytat do GREG z usa szkoda że taki "fachowiec" wrzuca do jednego worka domy szkieletowe i drewniane. Dom szkieletowy to dom o konstrukcji wykonanej z drewna a dom drewniany to z bala i są to dwie bardzo różne technologie. Czy ...

09 Sep 2009, 08:03

do GREG z usa szkoda że taki "fachowiec" wrzuca do jednego worka domy szkieletowe i drewniane. Dom szkieletowy to dom o konstrukcji wykonanej z drewna a dom drewniany to z bala i są to dwie bardzo różne technologie.

Gość Mamiya

08 Sep 2009, 15:22

Tak, Przekonaliscie mnie Panstwo! buduje Murowany!

Gość Geddeon

01 Aug 2009, 16:30

No argumenty są raczej przytłaczające..... Dzięki za opinię Pozdrawiam

Gość Jakotako

20 Jul 2009, 12:06

witam dwa lata temu stanąłem przed wyborem - murować czy stawiać szkielet. Musiałem wybrać - w szkielecie kusiła mnie prędkość powstania domu, w murowanym jego pokoleniowość. Mieszkałem swego czasu w domu starym, sprzed lat 30, murowanym, dobrze zrobionym. Był ciepły i przytulny ...

Gość fdg

17 Jul 2009, 20:15

100K czyli 100 tys.; k czyli trzy koła, a koła to zera :) ja też chcialam budować się w systemie szkieletowym, ale od jakiegoś czasu przekonałam się, że tylko murowany. nie jestem w stanie sobie wyobrazić mojego domu po tornadzie np. to nie dla mnie jednak

Gość Greg

16 Jun 2009, 19:31

Szanowni Panstwo, prosze nie mylic bezwladnosci cieplnej domu z termoizolacja. Sciany w budynkach murowanych rzeczywiscie trzymaja cieplo dluzej ALE jak Panstwo mysla, z kad te sciany sie nagrzewaja? Nic za darmo! Za ta energie zakumulowana w scianach musieliscie zaplacic. Teraz bedzie powoli ...

Gość moniss

24 May 2009, 00:08

Zastanawiam się ostatnio nad budową domu drewnianego. Po przeczytaniu tego artykułu doszłam jednak do wniosku, że murowany pomimo dłuższej budowy, będzie zdecydowanie lepszy (zwłąszcza utrzymywanie w miarę stałej temp. i wilgotności we wnętrzach)

Gość Baden

02 Apr 2009, 21:17

Wojtku, wg. mnie w tym artykule jest jednak więcej korzyści po stronie szkieletu. Pozdrawiam

Gość Baden

02 Apr 2009, 21:14

Deggial, "Koszt większego domu murowanego wychodzi mi 100 k " - 100 czego? Jeśli możesz, podaj mi stronę tańszego domu murowanego. Dzięki

Gość Baden

02 Apr 2009, 21:10

Witam, i mam pytanie głównie do Piotrka: czy problem szybkiego wychładzania się "kanadyjczyka" przy ogrzewaniu podłogowym nie jest uciążliwy; ile płacisz za ogrzewanie swojego domu?Jeśli możesz podaj również kubaturę swojego domu. Jestem przed budową niewielkiego domku w systemie ...

Gość Greg

21 Mar 2009, 01:11

witam, zajmuje sie budowa domow "szkieletowych" w usa, jak pierwszy raz tu przyjechalem to tez mialem mieszane odczucia, ale gdy tylko poznalem technologie...coz, swoj dom(y) bede tylko tak budowal. wszedzie na swiecie sie tak buduje poza Polska (gospodarka drewnem), tak wiec ktos kto mysli ...

16 Mar 2009, 22:53

Cytat Mieszkam w domu szkieletowym od sierpnia jestem bardzo zadowolona ma on zalety (jak każdy inny) i wady.Mieszkałam w blokowisku w mieście teraz mam spokój,świeże powietrze i biały śnieg. No ale przecież spokój,świeże ...

Gość Danka

12 Mar 2009, 17:16

Mieszkam w domu szkieletowym od sierpnia jestem bardzo zadowolona ma on zalety (jak każdy inny) i wady.Mieszkałam w blokowisku w mieście teraz mam spokój,świeże powietrze i biały śnieg.

Gość esse

08 Mar 2009, 12:51

sam jestem na etapie podejmowania decyzji o technologii... w artykule nie podjęto jednej ważnej kwestii, która może zaważyć o wyborze. Prawdą jest, że domy szkieletowe budują często ludzie młodzi, którzy chcą szybko i taniej zamieszkać z nadzieją, że kiedyś może przeniosą ...

Gość Piotrek

13 Feb 2009, 18:55

Mieszkam w "kanadyjczyku" od lipca, sprawuje się super. Doskonały klimat wewnątrz osiągany dzięki rekuperatorowi. Niskie rachunki za ogrzewanie gazowe z automatyką pogodową. Na parterze korzystamy z ogrzewania podłogowego. Nie można mu nic zarzucić. Nie wiem, czy jest to dom tylko ...

04 Feb 2009, 10:31

Też się na początku zastanawiałem nad "kanadyjczykiem" ale koszty mnie przerosły. Koszt większego domu murowanego wychodzi mi 100 k taniej niż kanadyjczyk.Poza tym trzeba brać pod uwagę że u nas jest tendencja budowania się na 50 - 100 lat, a kanadyjczyk jest domem na maksymalnie ...

Gość Jacek S.

03 Feb 2009, 14:11

no to juz wiem fertighaus no pic na wode. lepiej malutki ale murowany domek!!

Gość WOJTEK

05 Dec 2008, 22:50

A gdyby Pan miał jeszcze raz wybrać to co by Pan postanowił?mur czy drewno?Sam nie moge sie zdecydować po tym artykule,do tej pory wiedziałem ,że szkielet a teraz już sam nie wiem za duzo jest tu na korzyść dla murowanego domku.Pozdrwaiam .Wojtek

24 Nov 2008, 22:34

Technologie murowane – stale modyfikowane i unowocześniane – znane nam są od dawna. Nawet pojawiający się w ofercie wyrobów ściennych zupełnie nowy materiał wykazuje pewne cechy wspólne z bloczkami, cegłami lub pustakami, stosowanymi od dziesięcioleci. Pełna treść artykułu ...

Gość grzesiek

24 Nov 2008, 22:34

Super artykuł. Własnie jestem w trakcie budowy domku szkieletowego i wiele rzeczy uświadomiłem sobie.Np.ogrzewanie podłogowe,ja je robie,ale tak naprawde maja racje z tą szybką zmianą zapotrzebowania na ciepło.No i ta świadomość,że jednak nie jest to dom dla pokoleń tez troszkę ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!