Wykonywanie fundamentów - krok po kroku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Wykonywanie fundamentów - krok po kroku

W 7 krokach pokazujemy, jak wygląda prawidłowe wykonanie fundamentów w budynkach jednorodzinnych.

aktualizacja: 2022-01-25 05:03:10
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak wytyczyć budynek?
  • Jak układa się szalunki?
  • Dlaczego trzeba usunąć humus z miejsca, gdzie stanie dom?
  • Jak ułożyć pręty zbrojeniowe?
  • Jak wylać mieszankę betonową?
  • Jak pielęgnować beton?
  • Jak zabezpieczyć fundament przed wilgocią?
  • Jak murować ściany fundamentowe?

Wykonywanie fundamentów - krok 1. Wytyczanie budynku

Przed rozpoczęciem wykopów pod fundamenty, na budowie powinien pojawić się geodeta, który wytyczy osie i inne punkty charakterystyczne budynku. Ważne jest zachowanie zarówno wymiarów w rzucie, jak i właściwych rzędnych. Istotne jest zaznaczenie rzędnych ±0,00, względem których będzie się wykonywać wykopy o zaplanowanej głębokości. Pomiary dokonane przez geodetę powinien skontrolować kierownik budowy, szczególnie jeżeli ściany zaprojektowane są niewspółosiowo.

Wykonywanie fundamentów – krok 1. Wytyczanie budynku
Zaznaczone sznurkami osie ścian wytyczają miejsce wykopów pod ławy fundamentowe

Wykonywanie fundamentów - krok 2. Układanie szalunków

Pierwszym etapem wykonania fundamentów jest zrobienie wykopów oraz przygotowanie szalunków. W przypadku ław fundamentowych wykonuje się najczęściej szalunki ziemne (gdy grunt jest zwarty i spoisty) lub drewniane (grunt gorszej jakości). Wykonuje się je za pomocą wykopów o szerokości i głębokości ław. Następnie układa się w nich zbrojenie i zalewa mieszanką betonową.

Jeśli nie ma możliwości wykonania szalunków ziemnych, bo np. ziemia się obsypuje, to należy przygotować szalunki drewniane albo z płyt szalunkowych. Jest to jednak rozwiązanie droższe niż w szalunkach ziemnych, ze względu na zużycie materiału na wykonanie szalunków.

W płycie fundamentowej szalunkiem jest zazwyczaj termoizolacja. W tym celu układa się warstwę spodnią płyty oraz rant z elementów z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Można wykorzystać też specjalnie wyprofilowane elementy lub ułożyć płyty termoizolacyjne z obrzeżami wzmocnionymi zastrzałami, by mieszanka betonowa nie rozepchała szalunków.

Wykonywanie fundamentów. Odsunięcie humusu i wykonanie wykopu
Odsunięcie humusu i wykonanie wykopu
Wykonywanie fundamentów. Ławy fundamentowe z szalunkiem ziemnym i drewnianym
Ławy fundamentowe z szalunkiem ziemnym i drewnianym

Dlaczego trzeba usunąć humus z miejsca, gdzie stanie dom?

Wykonywanie fundamentów - krok 3. Ułożenie prętów zbrojeniowych

Ze względu na to, że fundamenty są elementami żelbetowymi, należy zastosować się do wszystkich zasad wykonywania tego typu elementów. Ważne jest zatem odpowiednie, zgodne z projektem, przygotowanie zbrojenia. Ławy są elementami długimi, dlatego trzeba zachować odpowiednią długość zakładów prętów zbrojenia głównego. Pręty powinny być ułożone w osi ław, na dystansach zapewniających właściwe otulenie.

Przy wykonywaniu ław nie można zapomnieć o zapewnieniu ciągłości zbrojenia ław w narożnikach i miejscach połączeń ław. Należy dodać pręty zbrojeniowe w miejscu łączenia. Mają mieć one właściwe wymiary oraz być odpowiednio ulokowane.

Ponieważ zbrojenie ulega zakryciu, to ten etap budowy powinien być ściśle nadzorowany i odebrany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony).

Wykonywanie fundamentów. Zbrojenie ław fundamentowych
Zbrojenie ław fundamentowych
Wykonywanie fundamentów. Prawidłowo dozbrojony narożnik fundamentu zapewnia zachowanie ciągłości ław w narożach
Prawidłowo dozbrojony narożnik fundamentu zapewnia zachowanie ciągłości ław w narożach

Wykonywanie fundamentów - krok 4. Wylewanie mieszanki betonowej

W trakcie betonowania mieszanka musi zostać odpowietrzona. W tym celu stosuje się wibrator buławowy. Zagłębia się go w betonie. Nie wolno przy tym dotykać stali, ponieważ może to doprowadzić do niewłaściwego otulenia stali mieszanką betonową.

Wykonywanie fundamentów - krok 4. Wylewanie mieszanki betonowej
Układanie mieszanki betonowej na płycie fundamentowej z zawibrowaniem

Wykonywanie fundamentów - krok 5. Pielęgnacja betonu

Podczas tężenia i schnięcia fundamentów następuje skurcz betonu, który może spowodować powstanie rys, a gromadząca się w nich wilgoć może dotrzeć do zbrojenia. Fundamenty pielęgnuje się, polewając obficie wodą przez 7 dni. Utrzymywana w ten sposób podwyższona wilgotność zabezpiecza fundament przed intensywnym wysychaniem i powstaniem rys skurczowych.

Wykonywanie fundamentów - krok 5. Pielęgnacja betonu
Wylaną płytę należy polewać wodą przez 7 dni.

Wykonywanie fundamentów - krok 6. Zabezpieczenie przed wilgocią

Ze względu na to, że fundamenty zagłębione są w gruncie, działają na nie niekorzystne czynniki, czyli wilgoć i niska temperatura. Jeśli budynek posadowiony jest na ławach, to zabezpieczenie przed wilgocią wykonuje się w postaci hydroizolacji poziomej. W ten sposób chroni się górne partie domu przed podciąganiem kapilarnym. Realizuje się to przez naniesienie na górną powierzchnię ław fundamentowych emulsji gruntującej, a także wykonanie hydroizolacji ze specjalnej folii albo papy.

W budynkach posadowionych na płycie fundamentowej - w miejscu, gdzie będzie murowana ściana - wykonuje się hydroizolację z emulsji hydroizolacyjnej oraz folii lub papy termozgrzewalnej.

Wykonywanie fundamentów. Hydroizolacja i termoizolacja pod płytą fundamentową
Hydroizolacja i termoizolacja pod płytą fundamentową
Wykonywanie fundamentów. Hydroizolacja pozioma na ławach fundamentowych
Hydroizolacja pozioma na ławach fundamentowych
Wykonywanie fundamentów. Układanie hydroizolacji na ociepleniu płyty fundamentowej
Układanie hydroizolacji na ociepleniu płyty fundamentowej

Wykonywanie fundamentów - krok 7. Murowanie ścian fundamentowych

Kolejnym etapem budowy jest wznoszenie ścian fundamentowych (jeśli budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych) lub postawienie ścian piwnic lub parteru (jeżeli budynek jest podpiwniczony i posadowiony na płycie).

Co prawda fundamenty, jako elementy żelbetowe, osiągną całkowitą nośność dopiero po 28 dniach od wylania, to jednak nie od razu muruje się cały budynek i tym samym nie obciąża się fundamentów siłami, na które został zaprojektowany. Dlatego jeśli beton wystarczająco stwardnieje, wznoszenie ścian fundamentowych można zacząć następnego dnia.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Wykonywanie fundamentów - krok 7. Murowanie ścian fundamentowych
Murowanie ścian fundamentowych

Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

27 Jan 2022, 15:59

Poradnik o wykonawstwie fundamentów, w którym ani słowa nie ma o wykonaniu uziomu fundamentowego, w dzisiejszych czasach można o kant rzyci potłuc! Autor mentalnie tkwi chyba w XIX wieku, bo na wiek XX nie zasługuje.  

Gość BETOMEX

17 Aug 2019, 20:41

Kawał dobrej lektury na temat betonu, który na etapie fundamentów, stropów z pewnością powinien zainteresować wszystkich klientów

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!