Rozpoczęcie budowy a prognoza pogody

Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Rozpoczęcie budowy a prognoza pogody

Marząc o szybkim zamieszkaniu w wymarzonym domu, należy powstrzymać się od rozpoczynania budowy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Niespodziewane pogorszenie pogody może znacząco wydłużyć czas budowy i generować liczne problemy.

aktualizacja: 2024-05-24 06:44:14
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Kiedy kupić materiały na budowę domu?
  • Kiedy rozpocząć budowę domu?
  • Kiedy pogoda przeszkadza w budowie domu?

Kiedy kupić materiały na budowę domu?

Rozpoczynanie budowy w nieodpowiednim terminie może wiązać się z utrudnieniami w nabyciu niektórych materiałów budowlanych. Nie wszystkie składy dysponują pełną gamą produktów przez cały rok, co dotyczy zwłaszcza lokalnych wytwórni wyrobów betonowych, które działają sezonowo, oraz niektórych materiałów wymagających przechowywania w temperaturze dodatniej (np. emulsje hydroizolacyjne, impregnaty).

Z drugiej strony, okres przed sezonem budowlanym sprzyja niższym cenom, np. materiałów ściennych. Ich zakup może być opłacalny, jeśli posiadamy odpowiednie warunki do ich bezpiecznego przechowywania i ochrony przed zniszczeniem lub kradzieżą. Możliwe jest również uzgodnienie z dostawcą późniejszego odbioru.

Koszt budowy domu: Jak kupować taniej materiały?

Kiedy rozpocząć budowę domu?

Teoretycznie budowę można rozpocząć w dowolnym momencie roku, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne zimą znacznie utrudniają prace, zwiększają koszty i mogą prowadzić do poważnych błędów wykonawczych.

W polskich warunkach klimatycznych optymalnym okresem na prace budowlane na zewnątrz jest okres od wiosny do jesieni. Rozpoczęcie budowy wczesną wiosną uzależnione jest nie tylko od prognozy pogody, ale również od warunków gruntowych na działce.

Orientacyjnie można uznać, że bezpieczne rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest w drugiej połowie marca, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia silnych mrozów jest niewielkie. Wydłuża się również dzień, co pozwala na dłuższą pracę bez sztucznego oświetlenia.

Kiedy pogoda przeszkadza w budowie domu?

Do efektywnej realizacji prac budowlanych na zewnątrz niezbędne są odpowiednie warunki atmosferyczne. Obejmuje to umiarkowaną temperaturę powietrza, brak opadów i stabilne podłoże gruntowe. Należy jednak mieć świadomość, że pogoda może ulegać nieoczekiwanym zmianom, co może wymagać czasowego wstrzymania prac.

Zbyt niska temperatura stanowi podstawowe ograniczenie w prowadzeniu prac budowlanych, jeśli nie zastosujemy specjalnych materiałów lub dodatkowych zabezpieczeń
fot. Vena (forum.budujemydom.pl)

Prowadzenie prac budowlanych w niskiej temperaturze wiąże się z szeregiem ograniczeń, o ile nie zostaną zastosowane specjalne materiały lub dodatkowe zabezpieczenia. Minimalną temperaturą pozwalającą na bezpieczną budowę przyjmuje się +5°C przez całą dobę. Niższa temperatura powoduje wolniejsze twardnienie cementu, a poniżej 0°C istnieje ryzyko zamarznięcia wody w mieszankach, co prowadzi do kruszenia się betonu i zaprawy oraz spadku ich wytrzymałości.

W przypadku spodziewanych przymrozków do mieszanek cementowych należy dodać preparaty przeciwmrozowe, umożliwiające prace do -8°C. Zaleca się również stosowanie cementu o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej (oznaczonych symbolem klasy cementu z literą R). Masywne elementy betonowe, np. ławy fundamentowe, można przy niewielkich mrozach okryć matami słomianymi lub styropianem, aby utrzymać ciepło wytwarzane w procesie wiązania cementu (tzw. ciepło hydratyzacji).

Niska temperatura utrudnia lub uniemożliwia wykonanie prac hydroizolacyjnych. Na zimnym podłożu trudno rozprowadzić emulsje i lepiki bitumiczne, a rozłożenie zmarzniętej papy lub folii często kończy się jej rozerwaniem. Prace te można przeprowadzić po nagrzaniu materiałów izolacyjnych i podłoża, jeśli zaskoczy nas spadek temperatury.

Oprócz temperatury, istotne znaczenie dla prowadzenia robót mają odpowiednie warunki gruntowe i wodne. Nawet przy zadowalającej temperaturze powietrza, nieobeschnięty grunt po wiosennych roztopach może uniemożliwić dowóz materiałów lub dojazd betonowozu.

Na warunki gruntowe należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gleb gliniastych, działek usytuowanych w zagłębieniach terenu lub o wysokim poziomie wód gruntowych. Nośność gruntu można wstępnie ocenić podczas zdejmowania wierzchniej warstwy tzw. humusu. Wykorzystywana do tego celu spycharko-ładowarka nie powinna grzęznąć i pozostawiać głębokich śladów bieżnika opon. W przypadku wątpliwości, lepiej przesunąć termin rozpoczęcia robót do czasu samoistnego osuszenia się gruntu. Wyciąganie uwięzionego samochodu ciężarowego z ładunkiem może być bardzo problematyczne.

Problemy z nawodnieniem gruntu mogą pojawić się również przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Przy wysokim poziomie wód gruntowych wykop będzie się rozmywał, uniemożliwiając jego oszalowanie. Prowadzenie robót w takich warunkach wymaga zastosowania odwodnienia, np. w postaci igłofiltrów, i odprowadzenia wody poza teren budowy lub odczekania aż poziom wody opadnie, co może trwać wiele tygodni.

Opady atmosferyczne, zwłaszcza o dużym natężeniu, są zmorą każdej budowy, praktycznie wstrzymując prace na wolnym powietrzu. Powodują rozpływanie się betonu i zaprawy, zmywanie powłok hydroizolacyjnych oraz rozmiękanie gruntu. Opady mogą wystąpić w każdej porze roku, ale z reguły nie blokują prac budowlanych na dłużej niż kilka dni.

fot. Vena (forum.budujemydom.pl)

Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Tukaj (forum.budujemydom.pl)

Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom

Od 1998 roku Redakcja "Budujemy Dom" tworzy społeczność pasjonatów budownictwa, którzy z chęcią dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasz zespół to wykwalifikowani redaktorzy, architekci, inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin budownictwa, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i śledzą najnowsze trendy.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!