Geomembrana GEOCHRON HDPE - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na składowiskach odpadów

Artykuł sponsorowany
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Geomembrana GEOCHRON HDPE - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na składowiskach odpadów

Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych są inwestycjami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zagrożenia wynikają z możliwości zanieczyszczenia zarówno powietrza, gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych.

aktualizacja: 2020-03-03 08:26:10

Budowa nowoczesnego składowiska odpadów, uwzględniającego w stopniu maksymalnym ochronę środowiska naturalnego jest bardzo trudnym, odpowiedzialnym i wymagającym zaangażowania najlepszych technologii, rozwiązań i myśli inżynierskiej.

Właściwe uszczelnienie, a tym samym zabezpieczenie przed infiltracją odcieków jest kluczowym elementem zarówno przy budowie nowego składowiska, rozbudowie o kolejną kwaterę, jak również podczas rekultywacji i pracach przy jego zamknięciu.

Dlatego większość projektantów, inwestorów i wykonawców decyduje się na zastosowanie do tego celu geomembrany GEOCHRON HDPE produkcji Warter Polymers Sp. z o. o.

WŁAŚCIWOŚCI GEOMEMBRANY GEOCHRON HDPE

Geomembrana GEOCHRON HDPE jest polimerową barierą geosyntetyczną, której zasadniczą funkcją jest zapobieganie przepływowi cieczy przez konstrukcję, jak również zapobieganie odciekom z przechowywanych materiałów do otaczającego gruntu.

 • Geosyntetyczna bariera polimerowa (GBR-P) w postaci taśmy gładkiej i teksturowanej produkowana z najwyższej jakości HDPE, o grubościach: 0,75mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm i szerokości 5,0 - 5,3 m.
 • Została wprowadzona na rynek wyrobów budowlanych UE na zgodność z następującymi normami zharmonizowanymi:
 • PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych,
 • PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej,
 • PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór,
 • PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów,
 • PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu,
 • PN-EN 13493 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych, i jest z powodzeniem stosowana w odniesieniu do norm w w/w obiektach, a także do wykonywania uszczelnień:
  • w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych;
  • miejskich oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na gnojowicę.

Jednak jej najpowszechniejszym zastosowaniem pozostaje budowa i rekultywacja składowisk na bezużyteczne odpady stałe.

Charakteryzuje ją:

 • Doskonała wytrzymałość na rozciąganie,
 • Wysoka odporność na związki chemiczne, w tym na związki ropopochodne,
 • Odporność na mikroorganizmy,
 • Odporność na starzenie UV oraz starzenie termiczne,
 • Wysoka odporność na korozję naprężeniową skutek oddziaływań środowiska,
 • Odporność na przebicie (CBR) ok. 6,5kN dla geomembrany o grubości 2,5mm,
 • Szerokość rolki (5,0-5,3m) umożliwiająca sprawne manewrowanie na placu budowy.
Produkcja geomembrany GEOCHRON HDPE - wytłaczanie z rozdmuchem
Rys. 1. Produkcja geomembrany GEOCHRON HDPE - wytłaczanie z rozdmuchem

Podstawowe właściwości geomembrany GEOCHRON HDPE gładkiej zestawiono w tabeli poniżej.

Właściwość Metody badawcze Wartość
GEOCHRON 0,75 G GEOCHRON 1,00 G GEOCHRON 1,20 G GEOCHRON 1,50 G GEOCHRON 2,00 G GEOCHRON 2,50 G
1. Grubość, [mm] PN-EN 1849-2 0,75 ±10% 1,00±10% 1,2±10% 1,50±10% 2,00±10% 2,50±10%
2. Przepuszczalność wody, [m3 /m2 /dzień] PN-EN 14150 ≤ 10-6
3. Szczelność gazów ASTM D 1434
(Procedura V)
≤2,6 x 10-3 m3 x m-2 x d-1
≤ 1,5 x 10-1 mol x m-2 x d-1
4. Wytrzymałość na rozciąganie, [N/mm2] Wzdłuż i w poprzek PN-EN ISO 527-1
PN-EN ISO 527-3
30 (-4)
5. Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR), [kN] PN-EN ISO 12236 1,8
(-0,20)
3,0
(-0,40)
3,3
(-0,4)
4,3
(-0,60)
5,5
(-0,60)
6,5
(-0,65)
6.

Trwałość i odporność:

 • na utlenianie
 • na warunki klimatyczne
 • na korozję naprężeniową
PN-EN 14575
PN-EN 12224
ASTM D 5397 (zał.)
spełnia wymagania
7. Substancje niebezpieczne - Nie zawiera substancji niebezpiecznych

ZASADY MONTAŻU GEOMEMBRANY GEOCHRON HDPE

Montaż geomembrany należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10290: 1997 Geomembrany Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów stałych pkt. 4.5. Układanie geomembrany. W celu wykonania prób szczelności geomembrana teksturowana posiada na krawędziach gładki pasek umożliwiający efektywne wykonanie testu szczelności zgrzewu.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA GEOMEMBRANY GEOCHRON HDPE

Geomembrana GEOCHRON HDPE podlega pod system oceny zgodności 2+, a co za tym idzie Zakładowa Kontrola Produkcji tego wyrobu jest certyfikowana przez jednostkę certyfikującą - Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji i posiada certyfikat ZKP nr 1488-CPR-0139/Z.

Wraz z zakupem produktu otrzymują Państwo Informację REACH o braku zawartości substancji SVHC oraz Deklarację Właściwości Użytkowych zgodną z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem 305/2011 (CPR).

Ponadto geomembrana GEOCHRON HDPE jest dopuszczona do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wydanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

W celu zapewnienia pełnej identyfikowalności na placu budowy każda rolka geomembrany zaopatrzona jest w etykietę z wszystkimi informacjami umożliwiającymi odtworzenie pełnego procesu produkcji.

Rolka geomembrany GEOCHRON HDPE
Rys. 2. Rolka geomembrany GEOCHRON HDPE

Wysoko wyspecjalizowane laboratorium przyprodukcyjne zapewnia najwyższą jakość dostarczonych rolek geomembrany. Rozbudowany plan badań jakościowych obejmuje m.in. : badanie każdej rolki geomembrany w zakresie grubości i/lub gramatury, natomiast co 10 rolka badana jest na przebicie statyczne oraz właściwości wytrzymałościowe, co przekracza wymaganą normami zharmonizowanymi częstotliwość wykonywania badań.

Badania laboratoryjne geomembrany GEOCHRON HDPE - odporność na przebicie statyczne wg ormy PN-EN 12236
Badania laboratoryjne geomembrany GEOCHRON HDPE - wytrzymałość na rozciąganie wg normy PN-EN ISO 527-1,-3
Rys. 3. Badania laboratoryjne geomembrany GEOCHRON HDPE, od lewej: odporność na przebicie statyczne wg normy PN-EN 12236, wytrzymałość na rozciąganie wg normy PN-EN ISO 527-1,-3.

PODSUMOWANIE

Wieloletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży geomembran GEOCHRON HDPE w połączeniu z restrykcyjną kontrolą jakości surowców jak i wyrobu gotowego sprawiają, że nasze wyroby spełniają wysokie wymagania stawiane przez użytkowników i z powodzeniem od lat stosowane są zarówno na rynkach polskim i zagranicznym w zastosowaniu jako bariera nieprzepuszczalna przy budowie składowisk odpadów stałych.

Zachęcamy do kontaktu

Warter Polymers Sp. z o.o. logo

warterpolymers.pl

Warter Polymers Sp. z o. o.
Zakład Produkcyjny:
ul. Zglenickiego 5
Płock, 09-411
Tel. + 48 24 365 39 17
biuro@warterpolymers.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom marzec 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny