Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych

Coraz bardziej zaawansowane systemy grzewcze dają znacznie większe możliwości regulacji temperatury, zapewniając jednocześnie komfort cieplny oraz redukując koszty eksploatacji. Dla zachowania sprawności wymagają jednak ochrony przed zanieczyszczeniami. Skutecznym narzędziem dla jej zapewnienia są separatory magnetyczne. Sprawdzamy, jakie są korzyści z ich zastosowania.

Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych
ARKA Sp. z o.o. Zawory, kształtki mosiężne i żeliwne, węże wodne i gazowe, syfony
arka-instalacje.pl

Podstawa prawna do montażu separatorów magnetycznych

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w rozdziale 4 §133, pkt. 4 zawiera: „Materiały stosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być tak dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie umożliwiało spełnienie wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania, tj. PN-93/C-04607”.

Skąd bierze się szlam w instalacji?

Eksploatacja dużych i małych instalacji centralnego ogrzewania zasilanych przez węzły-wymiennikownie przedsiębiorstw ciepłowniczych jak również poprzez indywidulane kotły na paliwo stałe, gazowe oraz płynne, w wyniku bezustannie zachodzących procesów fizyko-chemicznych, powoduje gromadzenie się w nich, różnego pochodzenia, zanieczyszczeń.

Mogą to być produkty korozji i erozji, bądź też pozostałości po pracach monterskich, takich jak tworzywa sztuczne, elementy metalowe, włókna itp.

Jednakże, przyczyny powstawania zanieczyszczeń i „szlamu” w układach centralnego ogrzewania należy szukać również w niejednorodności materiału, z jakiego składa się cała eksploatowana instalacja grzewcza.

Skłonność wody do wytrącania trudno rozpuszczalnych produktów, głównie węglanu wapnia, w wyniku zmiany składu chemicznego wody pod wpływem temperatury, ciśnienia oraz czasu pracy układu grzewczego powoduje zanieczyszczenia czynnika grzejnego w eksploatowanych układach centralnego ogrzewania, wpływając w sposób znaczący na jego sprawność oraz efektywność.

Natomiast ciemny osad w instalacji grzewczej to magnetyt (tetratlenektriżelaza), który jest siedem razy cięższy od wody. W naturze występuje jako ruda żelaza, w instalacji grzewczej powstaje jako produkt korozji elementów stalowych. Żelazo z tych elementów wchodzi w reakcję z tlenem, pod wpływem obecnych w wodzie jonów agresywnych.

Powstały produkt ma formę „szlamu” (osadu) opadającego np. do dolnej części grzejnika, jednak część rozdrobnionych cząstek pływa w instalacji. Magnetyt ma własności magnetyczne, więc łatwo osadza się na elementach metalowych, takich jak części pomp czy zaworów uszkadzając je.

Zanieczyszczenia powstałe wyniku zachodzących procesów fizyko-chemicznych potęgują wzrost kosztów powodując awarie oraz znacząco wpływają na oddawanie ciepła przez wymienniki.

Jak działa separator magnetyczny w instalacjach grzewczych?

Skuteczną „bronią” w walce z powstawaniem zanieczyszczeń w eksploatowanych układach centralnego ogrzewania dla każdego instalatora, ale i nie tylko, są separatory. Na rynku dostępne są różne rozwiązania do filtracji zanieczyszczeń w instalacjach grzewczych.

Produkty filtrujące mają za zadanie wyłapać i zatrzymać cząstki stałe z wody, chroniąc w ten sposób pozostałe elementy instalacji przed zatykaniem i zarastaniem. Minimalizują także odkładanie się szkodliwego kamienia kotłowego, zapewniając prawidłową wymianę ciepła i właściwą efektywność energetyczną.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem, obok filtrów siatkowych, są znacznie bardziej rozbudowane i zaawansowane, separatory magnetyczne. Mają one tę przewagę nad filtrami, że przystosowane są do wyłapywania znacznie mniejszych cząstek stałych i nie mają skłonności do zarastania, dzięki czemu nie blokują przepływu czynnika grzewczego.

Calido oferuje dwa rodzaje separatorów: separator magnetyczny z filtrem i osadnikiem, a także separator ze śrubunkiem i zaworem kulowym.

Działanie separatora magnetycznego oparte jest na zasadzie hydrocyklonu w połączeniu z magnetyczną i mechaniczną eliminacją zanieczyszczeń.

Czynnik z instalacji grzewczej wpływający do komory separatora, wprawiany jest w ruch wirowy oraz poddany działaniu pola magnetycznego, dzięki czemu skutecznie separuje zanieczyszczenia magnetyczne.

Pozostałe zanieczyszczenia stałe są wychwytywane przez filtr siatkowy umieszczony w dolnej części separatora i trafiają do osadnika.

Oczyszczony czynnik grzewczy po przejściu przez filtr siatkowy przepływa przez zewnętrzny płaszcz filtroosadnika z powrotem do instalacji, znacząco zwiększając jej wydajność i żywotność.

Separator magnetyczny komorowy

Urządzenie oddziela zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne, w celu zapewnienia lepszej wydajności instalacji grzewczej. Chroni wszystkie elementy układu grzewczego przed uszkodzeniem.

Woda przepływająca z instalacji grzewczej przez komorę filtracyjną zostaje poddana dwuetapowemu oczyszczaniu.

Proces oczyszczania mechanicznego realizowany jest przez filtr siatkowy, natomiast zanieczyszczenia magnetyczne są przyciągane przez wkład magnetyczny generujący silne pole magnetyczne.

Następnie przechwycony osad jest usuwany, a oczyszczony czynnik grzejny wraca do instalacji centralnego ogrzewania.

Cechy separatora magnetycznego

Separator magnetyczny wykonany jest w taki sposób, aby mógł pracować w różnych typach instalacji grzewczych. Pracuje pod ciśnieniem do 10 bar, w temperaturze nawet 110°C.

Wykorzystany w nim został magnes neodymowy o dużej mocy, który zwiększa skuteczność w przyciąganiu zanieczyszczeń magnetycznych. Materiał korpusu urządzenia wykonany jest z mosiądzu, co daje gwarancję trwałości i odporności na korozję.

Kluczowy w separatorze jest zakres filtracji wkładu siatkowego, który wynosi 500 μm, co pozwala na skuteczną eliminację zanieczyszczeń, zarówno magnetycznych, jak i niemagnetycznych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, dzięki możliwości odpowietrzania oraz zaworowi spustowemu z obrotem 360°.

Korzyści wynikające z zastosowania separatora magnetycznego

Separator magnetyczny zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w wymiennikach ciepła, pompach, zaworach i innych elementach układu, co pozwala utrzymać ich sprawność na wysokim poziomie.

Usuwanie zanieczyszczeń metalicznych zmniejsza ryzyko awarii urządzeń grzewczych, co przekłada się na zwiększenie niezawodności i trwałości systemu.

Co więcej, eliminacja zanieczyszczeń pozwala zachować optymalny przepływ wody w układzie, co z kolei maksymalizuje wydajność systemu grzewczego i obniża koszty eksploatacji.

Brak zanieczyszczeń metalicznych uzyskany dzięki zastosowaniu separatora magnetycznego zapewnia długotrwałą sprawność instalacji grzewczej, co w dłuższej perspektywie przynosi kolejne korzyści finansowe.

Montaż separatora magnetycznego

Aby separator działał poprawnie, niezbędny jest jego prawidłowy montaż. Należy go zamontować w takim miejscu, aby było ono dostępne, co ułatwi późniejszą konserwację i opróżnianie separatora. W celu poprawnego montażu i skutecznego działania separatora, zalecane jest ścisłe przestrzeganie instrukcji montażu.

Autor: Damian Żabicki

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcie: ARKA Sp. z o.o.