Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Bezpieczna izolacja HVAC - wybierz ArmaFlex ACE Plus!

W dziedzinie budownictwa i systemów HVAC, bezpieczeństwo i skuteczność są kluczowymi czynnikami. Nowa generacja izolacji ArmaFlex ACE Plus to rozwiązanie, które podnosi poprzeczkę dla standardów odporności ogniowej. Te materiały spełniają standardy produktów NRO (nierozprzestrzeniających ognia) i uzyskały certyfikat zgodności z europejską normą EN 13501-1, co potwierdza ich doskonałą klasę reakcji na ogień.

Bezpieczna izolacja HVAC - wybierz ArmaFlex ACE Plus!
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
local.armacell.com
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
Dane kontaktowe:
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2, 55-300 Środa Śląska

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Materiały NRO - wzmocnione bezpieczeństwo

Odporność ogniowa ArmaFlex ACE Plus pozwala na ich zastosowanie w różnych obiektach budowlanych, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest podwyższona ochrona przed pożarem. Klasyfikacja BL-s2,d0 dla rur i B-s3,d0 dla rolek i taśm, które wchodzą w skład systemu, dowodzi, że są one samogasnące i nie generują dużych ilości energii w przypadku pożaru. To nie tylko zgodność z przepisami, ale także wzmocniona ochrona budynku i jego mieszkańców.

Kluczowe cechy ocenianych materiałów izolacyjnych

ArmaFlex ACE Plus nie tylko wyróżnia się pod względem odporności ogniowej, ale także spełnia najwyższe standardy ochrony termicznej, zabezpieczając przed kondensacją. Ich wysoka elastyczność ułatwia montaż i dopasowanie do skomplikowanych elementów instalacji, eliminując potencjalne mostki termiczne i nieszczelności.

Elastomerowa pianka FEF, z której są wykonane otuliny ArmaFlex, posiada zamkniętokomórkową strukturę, co pomaga chronić przed stratami energetycznymi. Niski współczynnik przewodności cieplnej wynoszący nie więcej niż 0,035 W/mK przy temperaturze 0°C jest znaczącą przewagą nad tradycyjnymi instalacjami miedzianymi, które wydzielają znacznie więcej ciepła.

Klasy odporności ogniowej
Klasy odporności ogniowej

Ochrona przed dyfuzją pary wodnej

W przypadku instalacji pracujących w niższych temperaturach niż otoczenie, izolacje ArmaFlex ACE Plus stanowią także skuteczną barierę przed dyfuzją pary wodnej do izolacji i kondensacją na powierzchni rur i przewodów. To istotne dla uniknięcia korozji, uszkodzeń i przedłużenia żywotności systemu. Dla izolacji ArmaFlex ACE Plus współczynnik oporu dyfuzyjnego μ wynosi powyżej 10 000 (grubość 25 mm), co znacząco ogranicza niekorzystne zjawiska związane z dyfuzją pary wodnej.

Wielofunkcyjne rozwiązania

Izolacje ArmaFlex ACE Plus są dostępne w różnych formach, w tym otulin i mat, co pozwala na dostosowanie ich do różnych rozmiarów instalacji. Ponadto, produkty uzupełniające, takie jak taśmy łączeniowe i dedykowany klej montażowy dla produktów bez warstwy samoprzylepnej, ułatwiają instalację i zapewniają kompleksowe rozwiązania.

ArmaFlex ACE Plus to innowacyjne izolacje, które przekształcają standardy w dziedzinie bezpieczeństwa ogniowego i efektywności energetycznej w systemach HVAC. Dla projektantów, inżynierów i przedsiębiorców budowlanych, są one pewnym wyborem, który przynosi korzyści w postaci większego bezpieczeństwa i oszczędności energetycznych. Niezależnie od skali projektu, ArmaFlex ACE Plus jest gotowy do spełnienia najwyższych standardów.

źródło i zdjęcia: Armacell Poland