Solary i fotowoltaika - porównanie systemów i koszty instalacji

Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Solary i fotowoltaika - porównanie systemów i koszty instalacji

Zarówno kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne służą do pozyskiwania energii słonecznej. Jednak to zupełnie różne urządzenia o odmiennych możliwościach i wymaganiach.

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić zainstalowane na dachu kolektory i panele. Ale poza tym, że wykorzystują słońce i umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w domu, więcej je dzieli niż łączy. Kolektory przetwarzają promieniowanie słoneczne na ciepło, panele fotowoltaiczne zaś na energię elektryczną.

Ciepło z kolektora

Ciepło z kolektorów najczęściej służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), czasem do podgrzewania przydomowego basenu, a już naprawdę sporadycznie do ogrzewania samego budynku.

Wynika to ze specyfiki naszego klimatu i uwarunkowań ekonomicznych. Mała instalacja z 2-3 kolektorami pokrywa ok. 50% rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do podgrzania c.w.u. dla 4-osobowej rodziny. Z zastrzeżeniem, że latem będzie to pokrycie niemal całkowite, wiosną i jesienią zaś tylko częściowe i wstępnie podgrzaną wodę trzeba będzie jeszcze dogrzać kotłem lub grzałką.

Budowa instalacji solarnej - schemat
Budowa instalacji solarnej - schemat

Wiele osób pewnie zacznie się w tym momencie zastanawiać, czy dodając więcej kolektorów, nie da się całkowicie wyeliminować konwencjonalnego źródła ciepła? Otóż nie. W niesprzyjających zimowych warunkach, przy pochmurnej pogodzie i mrozie, temperatura kolektorów jest zbyt niska. W efekcie mała instalacja z 2 kolektorami podgrzeje nam np. 200 l wody z 10°C do zaledwie 20°C. Zaś 10 razy większa (20 kolektorów) będzie w stanie podgrzać wodę też jedynie do 20°C, różnica jest taka, że będziemy jej mieć 10 razy więcej. Ani litra nie podgrzejemy zaś do 50°C, bo takiej temperatury nie osiągnie sam kolektor.

W powiększaniu instalacji pracującej na potrzeby c.w.u. jest więc granica. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę wzrost kosztów jej budowy, pamiętając, że korzyści stają się coraz mniejsze. Drugi czynnik to nadprodukcja ciepła w sezonie letnim. Bo co odbierze nadmiar ciepła? Mało kto ma przydomowy basen.

Kolektory słoneczne na dachu
Na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wystarczą 2-3 kolektory. (fot. Hewalex)

Te dwa czynniki - koszty i problem z nadmiarem ciepła w lecie - spowodowały, że kolektory są tylko sporadycznie stosowane do ogrzewania budynków. Tego typu instalacje muszą być duże (przynajmniej kilkanaście kolektorów), bo zimą trafia do nas bardzo mało słońca. W praktyce służą raczej do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych, czyli wiosną i jesienią.

Reasumując, technicznie i ekonomicznie uzasadnione w domach jednorodzinnych są w większości sytuacji małe instalacje - z kolektorami pracującymi na potrzeby c.w.u. i zapewniające pokrycie ok. 60% energii niezbędnej na ten cel.

Prąd z ogniw

Ogniwa fotowoltaiczne są alternatywą wobec kolektorów słonecznych. Alternatywą w tym sensie, że to inny sposób na pozyskanie energii ze słońca, jednak cała reszta je różni. Wspólną cechą jest uzależnienie od słońca, przede wszystkim od zmian intensywności jego promieniowania w cyklu rocznym. Wbrew temu, co można usłyszeć od niektórych sprzedawców, panele fotowoltaiczne, podobnie jak kolektory, zimą są kilkakrotnie mniej wydajne. Po prostu, kiedy nie ma słońca - nie ma też energii do przetworzenia.

Panele fotowoltaiczne - czy są wydajne zimą?

Zasadnicza odmienność pomiędzy kolektorami i instalacjami fotowoltaicznymi polega na tym, że w tym drugim przypadku uzyskujemy prąd elektryczny - czystą energię, którą można wykorzystać w dowolny sposób. Priorytet ma zasilanie domowych urządzeń elektrycznych, bo w ten sposób zmniejszamy zużycie dość drogiego przecież prądu z sieci.

Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
Wykorzystanie w jednym domu zarówno kolektorów jak i ogniw fotowoltaicznych nie należy już do rzadkości. (fot. De Dietrich)

Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że możliwości wykorzystania prądu na miejscu, w momencie jego wytworzenia, są ograniczone. Przede wszystkim dlatego, że nie ma nas w domu przez dużą część dnia. Ponadto przeznaczenie prądu na potrzeby przygotowania c.w.u. lub ogrzewania pomieszczeń, jeżeli zwykle wykorzystujemy inny nośnik energii, jest ekonomicznie nieuzasadnione. W małych domowych instalacjach najkorzystniejszym wariantem jest z reguły oddawanie nadmiaru energii do sieci. Trafia tam przeważnie 50-70% energii wytworzonej w takich układach.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. ustawa OZE), z instalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW możemy oddać nadmiar energii do sieci, następnie zaś pobrać 80% z niej bez ponoszenia opłat za przesył itp. Jeżeli moc zainstalowana jest wyższa niż 10 kW, obowiązuje mniej korzystny przelicznik 70%. Jednak w większości przypadków typowa moc domowych instalacji to 3-5 kW. Pozwala to uzyskać od 3000 do 5000 kWh energii rocznie. Najczęściej zaś roczne zapotrzebowanie na prąd nie przekracza tego poziomu i w bilansie możemy wyjść na zero.

Nie znaczy to jednak, że dzięki fotowoltaice obejdziemy się bez dostępu do sieci, będziemy mogli odciąć się od systemu elektroenergetycznego. To właśnie on staje się dla nas swoistym magazynem energii. Zasilamy go, kiedy sami mamy jej nadmiar, a gdy nam jej brakuje - czerpiemy. Rozliczenie następuje w cyklu rocznym, co jest korzystne ze względu na bardzo duże różnice pomiędzy latem i zimą.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Magazynowanie energii elektrycznej na miejscu - w akumulatorach - to raczej możliwość teoretyczna. Problemem są same akumulatory - drogie, ciężkie, niezbyt pojemne i dość mało trwałe. Ich wykorzystanie byłoby po prostu znacznie kosztowniejsze i bardziej kłopotliwe, niż współpraca instalacji fotowoltaicznej z siecią. Jeżeli już planuje się akumulatory, to tylko do zasilania urządzeń o krytycznym znaczeniu na wypadek awarii sieci. Rezerwowe zasilanie obejmuje na ogół kocioł, pompy obiegowe, system alarmowy, napęd bramy, część oświetlenia. To jednak system do użytku awaryjnego.

Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z siecią - schemat
Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z siecią - schemat

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9 kWp na moim domu

Ile paneli fotowoltaicznych zainstalować?

Solary i fotowoltaika - czysto i wygodnie

Solary i fotowoltaika to rozwiązania proekologiczne, co dla wielu osób ma znaczenie. Jednak i pod tym względem łatwo zauważymy istotną różnicę. Instalacja fotowoltaiczna przynosi pożytek bardziej globalny. Tego, że elektrownia spaliła mniej węgla, bezpośrednio nie odczuwamy. Z kolei efekt działania kolektorów ma wymiar lokalny, widoczny niekiedy całkiem wyraźnie w bezpośrednim otoczeniu naszego domu. Mniej paliwa spalamy tu i teraz, dzięki czemu powstaje mniej dymu.

Szczególnie dobrze widać to w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, pelety, drewno), których - dzięki kolektorom - nie trzeba rozpalać latem tylko po to, żeby podgrzewać c.w.u. Efekt jest bardzo korzystny dla środowiska. Musimy sobie uświadomić, że nawet bardzo dobry i nowoczesny kocioł węglowy z podajnikiem, kiedy latem będzie podgrzewał tylko c.w.u., będzie działał z bardzo niską sprawnością. Śmiało możemy założyć, że będzie ona dwa razy gorsza niż w sezonie grzewczym. Mamy więc niską sprawność (realne koszty c.w.u. rosną).

Do tego dochodzi niebagatelny czynnik w postaci niewygody. Trzeba przecież nosić paliwo, czyścić kocioł itd. Jeżeli chcemy tego uniknąć, naturalnym wyborem wydają się kolektory ze swoją wysoką sprawnością w sezonie letnim. Jeśli zaś i tak planujemy system fotowoltaiczny, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wytworzony przez niego prąd zasilał latem grzałkę w zasobniku wody.

Solary i reszta, czyli budowa instalacji solarnej

Działanie kolektorów słonecznych nietrudno nam zrozumieć. W końcu w tym, że rozgrzewa je padające promieniowanie słoneczne nie ma niczego niezwykłego. Budowa instalacji jest, przynajmniej co do zasady, prosta, chociaż całość składa się z wielu elementów.

Elementy instalacji solarnej:

 • kolektory;
 • rury;
 • izolacja rur;
 • zasobnik ciepłej wody;
 • naczynie wzbiorcze;
 • pompa;
 • sterownik;
 • zawory i inne drobniejsze elementy. 

Wszystkie są ważne dla dobrego i bezpiecznego funkcjonowania całości. Dlatego budowę systemu należy powierzyć doświadczonemu fachowcowi i to nawet wówczas, gdy kupujemy typowy, gotowy zestaw od producenta. Wbrew pozorom niejedno można jeszcze zepsuć brakiem wiedzy lub staranności. Ostatecznie jednak działanie całości polega na tym, żeby uruchomić pompę obiegową, kiedy sterownik wykryje, że różnica temperatury pomiędzy płynem solarnym w kolektorach i wodą w zasobniku c.w.u. jest wystarczająco duża, aby wymiana ciepła pomiędzy nimi była efektywna.

Niedocenianym elementem jest zasobnik c.w.u. Przede wszystkim musi on być większy niż ten współpracujący z kotłem. Typowa pojemność dla 4 osób to 300 l. Zbiornik nie może być zbyt mały, bo wtedy nie będzie w stanie odebrać latem całego ciepła z kolektorów. Z drugiej jednak strony - z wielkością też nie należy przesadzać, bo gdy zastosujemy np. 500 l, częściej trzeba będzie dogrzewać wodę kotłem lub grzałką. Po prostu zamiast ciepła, będzie zaledwie letnia.

Zbiornik c.w.u.
Zbiornik c.w.u. to jeden z najważniejszych elementów instalacji. Zarówno zbyt mały, jak i zbyt duży przysporzy problemów. (fot. Galmet)

Ponadto kolektory muszą zawsze współpracować z innym źródłem ciepła (kotłem, grzałką elektryczną, pompą ciepła) niezależną od słońca. Nawet latem zdarzają się kilkudniowe okresy bez słońca, kiedy kolektory nie dadzą dość energii. W chłodniejszych porach roku drugie źródło ciepła jest zaś po prostu niezbędne - kolektory wstępnie podgrzewają wodę, jednak do osiągnięcia użytecznej temperatury trzeba ją jeszcze podgrzać.

Ogniwa, moduły, panele

Przemiana światła słonecznego w energię elektryczną czyli tzw. zjawisko fotoelektryczne to już fizyka na wysokim poziomie, wymagająca znajomości zasad budowy i działania półprzewodników. W tym nie ma już nic intuicyjnie zrozumiałego. Jednak dla typowego inwestora i użytkownika liczy się nie to, lecz praktyczne konsekwencje, determinujące działanie i budowę instalacji.

Natężenie uzyskiwanego prądu elektrycznego, a więc ilość energii, zależy od intensywności promieniowania słonecznego. Stąd wynika zarówno sezonowe zróżnicowanie ilości uzyskiwanej energii, jak i dążenie do ekspozycji paneli na najbardziej nasłoneczniony, południowy kierunek, oraz unikanie zacienienia.

Sprawność przemiany energii słonecznej w elektryczność waha się w granicach od kilku do ponad 20%, zależnie od budowy ogniw. Ostatecznie jednak nie jest to aż tak ważny parametr, bo płacimy za moc zainstalowaną a nie powierzchnię panelu. Dlatego lepiej jest przeliczać cenę na uzyskiwaną moc elektryczną (zł/kWp). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy do dyspozycji ściśle ograniczoną powierzchnię. Najczęściej standardowy wymiar modułu fotowoltaicznego (grupy ogniw) wynosi 1,0 × 1,6 m, moc zaś od 240 do 320 Wp.

W ogniwach powstaje prąd stały, podczas gdy prawie wszystkie domowe sprzęty oraz sieć wymagają prądu przemiennego. Do jego przetworzenia potrzebny jest falownik (inwerter), stanowiący jeden z droższych elementów instalacji. Niekiedy zamiast jednego falownika stosuje się kilka mniejszych (mikrofalowników). Jest to uzasadnione szczególnie gdy warunki pracy poszczególnych modułów się różnią - zainstalowano je na innych połaciach dachu, okresowo zacienia je komin itd. Ma się rozumieć, że budowa instalacji solarnej wymaga fachowości i doświadczenia. Powinno ją poprzedzić wykonanie projektu.

Specjalne powłoki absorbera - działanie
Specjalne powłoki absorbera umożliwiają nie tylko pochłonięcie padającego promieniowania. Zapobiegają też wypromieniowaniu większych ilości ciepła.

Gdzie zamontować solary i ogniwa fotowoltaiczne?

Ani kolektory, ani panele nie są źródłem energii. One tylko odbierają i przetwarzają to, co daje słońce. Dlatego nawet najlepsze z nich nie będą efektywne, jeżeli skierujemy je na północ, ustawimy pod złym kątem albo coś będzie je zacieniać. Nie znaczy to, że wszystko musi być ustawione idealnie, jednak tych uwarunkowań nie można zlekceważyć. Tym bardziej, że w domu jednorodzinnym kolektory i panele zwykle umieszcza się na dachu, co narzuca konkretne ustawienie względem stron świata i kąt.

Odchylenie na wschód lub zachód względem południa wymaga zwiększenia powierzchni kolektorów i paneli. Przy tym kierunek zachodni jest nieco korzystniejszy niż wschodni. Z kolei zmiana kąta nachylenia jest dopuszczalna w dość szerokich granicach (30-50°) bez dużego wpływu na uzysk energii. Generalnie, w przypadku paneli fotowoltaicznych najkorzystniejsze jest ustawienie 35°, bo gwarantuje największy uzysk energii w skali roku. A w sytuacji, kiedy rozliczamy się bilansowo właśnie w skali roku, jest to najlepsze rozwiązanie.

Z kolektorami słonecznymi jest trudniej, bo w ich przypadku nie ma czynnika wzajemnie równoważącego nadmiary i niedobory energii. Kąt nachylenia determinuje ilość energii uzyskiwanej w poszczególnych porach roku. Musimy zdecydować, kiedy chcemy mieć jej więcej.

Zalecane kąty nachylenia solarów są następujące:

 • do 30° - jeśli zależy nam na wykorzystaniu kolektorów głównie latem, bo np. podgrzewamy wówczas wodę w basenie albo prowadzimy pensjonat, do którego większość gości przyjeżdża latem. Lepiej zastosować kolektory płaskie;
 • ok. 50° - to najczęstsze rozwiązanie, dobre gdy kolektory podgrzewają c.w.u. dla kilku osób. Zapewnia zwiększenie uzysku energii wiosną i jesienią, zimą zaś i tak możliwości kolektorów są bardo słabe, natomiast latem mamy raczej nadmiar ciepła do wykorzystania. Ze względu na cenę lepiej wybrać kolektory płaskie, choć próżniowe będą nieco wydajniejsze;
 • 80-90° - gdy przede wszystkim chcemy uzyskać jak najwięcej ciepła w sezonie grzewczym (dogrzewanie pomieszczeń). Taka instalacja będzie musiała być zdecydowanie większa niż typowa, co przy okazji zrównoważy wpływ niekorzystnego ustawienia w sezonie letnim, gdy potrzebujemy tylko c.w.u.

Solary i fotowoltaika - koszty

Instalacja solarna z 2-3 kolektorami, zasobnikiem 300 l i osprzętem kosztuje około 10 000 zł. Będzie odpowiednia dla 4-osobowej rodziny, najłatwiej jest w związku z tym kupić gotowy zestaw przygotowany przez producenta. Dzięki temu unikniemy błędów w doborze komponentów.

Instalacje fotowoltaiczne są droższe w zakupie i to jest główną barierą w ich upowszechnieniu się wśród indywidualnych inwestorów. Trzeba pamiętać, że koszt to nie tylko same moduły fotowoltaiczne. Sumując wszystkie koszty zapłacimy 4000-6000 zł za kilowat mocy zainstalowanej, przy typowej mocy 3-5 kW. Trzeba zaznaczyć, że im moc instalacji większa, tym cena jednostkowa jest niższa. Fotowoltaika to rozwiązanie przyszłościowe, bo możliwości wykorzystania energii elektrycznej są wszechstronne.

Ile możemy uzyskać ciepła ze słońca i w jakich miesiącach będzie go najwięcej?

W Polsce roczna suma energii promieniowania słonecznego wynosi ok. 1000 kWh na 1 m2 powierzchni. Znaczy to, że w ciągu roku każdy metr kwadratowy działki otrzymuje w przybliżeniu tyle energii, ile uzyskujemy ze spalenia 100 m3 gazu ziemnego.

Załóżmy, że mamy energooszczędny budynek o powierzchni 150 m2, który potrzebuje rocznie 40 kWh/m2. Daje to 6000 kWh. Teoretycznie dla zaspokojenia jego potrzeb energetycznych wystarczyłoby więc zebrać energię słoneczną, padającą na zaledwie 6 m2 działki.

Jednak od teorii do praktyki jest bardzo daleko. Oczywiście, nie umiemy pozyskiwać energii bez strat, jednak zasadniczym problemem jest nierównomierny rozkład promieniowania w ciągu roku. Na miesiące zimowe - grudzień, styczeń i luty - przypada zaledwie 6% rocznej sumy promieniowania słonecznego. Co więcej, na całe chłodniejsze półrocze, czyli sezon grzewczy, przypada jej zaledwie 20%. Czyli w czasie, kiedy potrzebujemy najwięcej energii na ogrzewanie, oświetlenie itd. otrzymujemy jej bardzo mało. Równocześnie oznacza to, że w pogodne dni wiosną i latem pozyskamy więcej energii niż możemy zużyć w domu.

Z tego względu instalacje złożone z więcej niż 3-4 kolektorów słonecznych dla 4 osób przysparzają problemów, bo nie mamy czego zrobić z nadmiarem ciepła w środku lata. Za to dla instalacji fotowoltaicznych tak ważna jest możliwość przekazywania nadprodukcji prądu do sieci. W praktyce okazuje się, że z małych domowych instalacji do sieci trafia 50-70% wytworzonej energii.

Kolektory słoneczne
Dla wydajności kolektora duże znaczenie ma również kąt ustawienia kolektora. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy promienie będą padać prostopadle do jego powierzchni. (fot. Hewalex)

Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Niezaprzeczalną zaletą paneli fotowoltaicznych jest uniwersalność - uzyskujemy prąd, czyli czystą energię, którą da się spożytkować w dowolny sposób. Od oświetlenia, przez zasilanie różnych domowych urządzeń, po ogrzewanie, czy wreszcie przygotowanie ciepłej wody. (fot. Innogy)

Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz

Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.

W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.

Zdaniem naszych Czytelników

23 Mar 2021, 21:27

6 minut temu, Gość xxx napisał: paliwo dzisiaj po 2,6 zl gawel nie rob z siebie blazna a raczej januszka biznesu Nie robię nie widzę powodów aby przepłacać dziś było po 2,49 trochę staniało. 

Gość xxx

23 Mar 2021, 21:19

paliwo dzisiaj po 2,6 zl gawel nie rob z siebie blazna a raczej januszka biznesu   bobiczek masz racje spontanicznie czyta sie wypowiedzi gawla

22 Mar 2021, 18:17

A ja tam uwielbiam jak ktoś pisze, o czym nie ma bladego pojęcia. Bo to zawsze takie spontaniczno radosne jest

22 Mar 2021, 17:56

16 minut temu, Gość janusz napisał: 17 lat temu to paliwo kosztował 2 zł To jak tobie sie opłaca to chyba w domu tylko nocujesz i weekendy przebywasz bo w dzień G12W droga. To jest typowe rozumowanie Janusza biznesu, Paliwo obecnie jest również po 2,60 zł ...

Gość janusz

22 Mar 2021, 17:48

17 lat temu to paliwo kosztował 2 zł :) To jak tobie sie opłaca to chyba w domu tylko nocujesz i weekendy przebywasz bo w dzień G12W droga.

19 Mar 2021, 13:26

W ciągu 17 lat ogrzewania prądem zdążyłem przetestować wszystkie taryfy Cb11, G11, G12 i G12w i najtaniej wychodzi ta ostatnia. Bez względu na przyzwyczajenia. W przypadku PV to jest jeszcze bardziej opłacalne.    Gdyby jakiś odbiornik pracował 365 dni w roku non stop. ...

24 minuty temu, Gość janusz napisał: Raczej wychodzi na to że Pan ma rację bo wg moich potrzeb i eksploatacji domu wychodzi G11 najlepiej. Więc nie można pisać w ten sposób że jak coś mam to jest najlepsze dla wszystkich. Trza się doszkolić Gaweł I to by ...

Gość janusz

19 Mar 2021, 12:36

Raczej wychodzi na to że Pan ma rację bo wg moich potrzeb i eksploatacji domu wychodzi G11 najlepiej. Więc nie można pisać w ten sposób że jak coś mam to jest najlepsze dla wszystkich. Trza się doszkolić Gaweł :)

Wszystko zależy tego kiedy i ile energii pobieramy oraz od zapisów umowy kompleksowej zawartej z jej dostawcą. Zasadnicze znaczenie mają: - nasze zużycie energii w proporcji dzień/noc/weekend; - długość okresu rozliczeniowego; - czy nadwyżki z czasu obowiązywania pierwszej ...

19 Mar 2021, 08:56

1 godzinę temu, Gość janusz napisał: Gaweł ty to jak widzę zawsze masz wszystko najlepsze tylko że matematyka nie jest twoja mocna stroną. Wrzuciłem na bęben symulacje i najkorzystniej wychodzi przy taryfie G11. Nie tylko ja tak mam, niczego nie symuluję ...

Gość janusz

19 Mar 2021, 07:19

Gaweł ty to jak widzę zawsze masz wszystko najlepsze tylko że matematyka nie jest twoja mocna stroną. Wrzuciłem na bęben symulacje i najkorzystniej wychodzi przy taryfie G11.

17 Mar 2021, 17:47

3 godziny temu, Gość janusz napisał: Czy jest sens i opłacalne stosować fotowoltaikę mając taryfę G12W? Ktoś to już przerabiał? Czy bardziej korzystnie jest posiadać przy fotowoltaice taryfę G11 Tak ja mam aktualnie G12w  i polecam dla PGE i Energa to ...

Ceny energii pójdą w górę a posiadacze elektrowni PV na dachu są niby niezależni. Taryfa G12 i G11. Zacytuję fragment z tego linkowania https://columbusenergy.pl/blog/taryfa-g12-dla-kogo-i-kiedy-warto-ja-wybrac "Większość gospodarstw domowych korzysta z taryfy G11, jedynie ...

Gość janusz

17 Mar 2021, 14:14

Czy jest sens i opłacalne stosować fotowoltaikę mając taryfę G12W? Ktoś to już przerabiał? Czy bardziej korzystnie jest posiadać przy fotowoltaice taryfę G11

Gość MaG

26 Feb 2020, 07:13

Można i tak 😉: https://www.youtube.com/playlist?list=PLArUFMJcNSTZ2uYwyt_oPesChhPG1QQ7_

13 Sep 2019, 13:55

I jeszcze jeden ciekawy film: 7 zasad doboru instalacji fotowoltaicznej:  

13 Sep 2019, 11:21

Zapraszamy do obejrzenia filmu o zestawie fotowoltaicznym dla domu jednorodzinnego firmy Hewalex. Jak bilansuje się zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak dobiera się wielkość instalacji, jakie są zasady montażu paneli fotowoltaicznych i jak zarządza się energią wyprodukowaną ...

22 Aug 2019, 13:03

14 godzin temu, PIGOgd napisał: stoje przed wyborem , czytam ze kolektory maja lepsza sprawnosc cieplna.pompa znowu latem jest wygodniejsza tyle potrzeba tyle da  a kolektory  dadza wiecej. czy  ma sens do pompy cciepla CWU dodac kolektor. czy jest  sens kupowac ...

22 Aug 2019, 12:18

jak i takdocelowo chcesz zamontować pc p-w do CO, to po co dodatkowo komplikować instalację? Lepej poczekać trochę i od razu zrobić pc p-w które ogarnie i CO i CWU. Każda PC p-w lub g-w będzie współpracować z PV :D

21 Aug 2019, 22:06

stoje przed wyborem , czytam ze kolektory maja lepsza sprawnosc cieplna.pompa znowu latem jest wygodniejsza tyle potrzeba tyle da  a kolektory  dadza wiecej. czy  ma sens do pompy cciepla CWU dodac kolektor. czy jest  sens kupowac pompe do c.w.u. a potem do C.O. czy lepiej kupic ...

21 Aug 2019, 11:14

12 godzin temu, PIGOgd napisał: witam aktualnie posiadam piec eke groszek, dom okolo 90metrow srednio ocieplony plus 4 kw PV. zastanawiam sie nad kolektorami albo pompa ciepla do cwu. marzymi sie pompa ciepla na c.o.ale koszta narazie za duze. kat dachu 45 poludnie (cały ...

20 Aug 2019, 22:59

witam aktualnie posiadam piec eke groszek, dom okolo 90metrow srednio ocieplony plus 4 kw PV. zastanawiam sie nad kolektorami albo pompa ciepla do cwu. marzymi sie pompa ciepla na c.o.ale koszta narazie za duze. kat dachu 45 poludnie (cały dzien słoncee od wsch do zach.) kolektory tansze ...

Gość Szymon

19 Feb 2019, 12:52

Jeden z lepszych tekstów/analiz. Z moich szacunków wychodzi, że w domu ponad 200m2 o niezłych parametrach izolacyjnych i podłogówką ze sterowaniem na każde pomieszczenie i rodzinie 5 osobowej mam rachunki - gaz na cele grzewcze - ok. 2200zł na rok, gaz na c.w.u. i gotowanie - ok. 1500zł ...

24 Sep 2018, 16:11

Obecnie zarówno dla istniejących i nowo budowanych domów jednorodzinnych będzie można dofinansować w formie pożyczki na koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.    Zainteresowanym polecam poznanie programu "Czyste Powietrze" ...

Gość gość

23 Sep 2018, 21:04

Jak dla mnie najfajniejsza opcja to panele, problem to cena nawet 1100zł za sztukę , kosztów falownika i instalacji nawet nie liczę.

Gość Radek

06 Apr 2018, 14:32

Wiele osób decyduje się na wykorzystanie takich rozwiązań choćby do podgrzewania wody i w sumie jest to rzeczywiście dość dobre rozwiązani. Sam zastanawiam się nad zakupem takiego zestawu solarnego. Spokojnie można zdobyć na to dotacje.

06 Apr 2018, 14:32

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!