Jak prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy? Zmiana w przepisach

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
Jak prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy? Zmiana w przepisach

Pod koniec stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy - Prawo budowlane, wprowadzająca kilka istotnych zmian w zakresie prowadzenia Dziennika Budowy. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z jego elektronicznej wersji - EDB, dostępnej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Od 2030 roku możliwe będzie korzystanie wyłącznie z Elektronicznego Dziennika Budowy.

aktualizacja: 2024-02-08 09:49:08
Streszczenie artykułu
Artykuł dotyczy nowelizacji Ustawy - Prawo budowlane, która weszła w życie pod koniec stycznia 2023 roku, wprowadzając kluczowe zmiany w zakresie prowadzenia Dziennika Budowy. Główną nowością jest możliwość korzystania z Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB), dostępnego online, z opcją składania wniosków o wydanie EDB w formie elektronicznej. Od 2030 roku, dziennik budowy będzie można prowadzić wyłącznie w wersji elektronicznej. Artykuł szczegółowo opisuje, jak uzyskać dostęp do EDB, w tym informacje o dostępnej aplikacji mobilnej, oraz podaje informacje o przepisach dotyczących korzystania z papierowej wersji dziennika do końca 2029 roku. Dodatkowo, omawia przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia dziennika budowy oraz nie wprowadza żadnych zmian w zakresie wpisów do dziennika, podkreślając jego znaczenie w procesie inwestycyjnym.
Czego dowiesz się z artykułu?
 • Elektroniczny Dziennik Budowy - co trzeba o nim wiedzieć?
 • Dziennik budowy w wersji papierowej - do kiedy można z niego korzystać?
 • Kiedy dziennik budowy jest niezbędny?
 • Czy są zmiany w zakresie wpisów w dzienniku?

Elektroniczny Dziennik Budowy

Wniosek o wydanie EDB w wersji elektronicznej można złożyć online. W momencie zgłaszania zakończenia budowy, przy wystąpieniu o pozwolenie na użytkowanie budynku, wystarczy podać numer EDB. Takie rozwiązanie uprasza i usprawnia prowadzenie dziennika.

Sam dostęp do niego uzyskuje się za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej. Co więcej, można także pobrać bezpłatną wersję mobilną dziennika, która znajduje się w sklepach Google Play (dla telefonów z systemem Android) i Apple Store (dla telefonów z systemem IOS).

Wgląd do zapisów w dzienniku otrzymują wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego. Mogą oni także samodzielnie dokonywać w nim wpisów, korzystając z dostępu zdalnego.

Dziennik budowy w wersji papierowej

Nadal jednak, do końca 2029 roku, możliwe jest korzystanie z papierowej wersji dziennika budowy. Warto także wiedzieć, że prowadzenie papierowego dziennika budowy można kontynuować w EBD. Wystarczy, że inwestor lub kierownik budowy zamknie papierowy dziennik budowy, dokonując stosownego wpisu. Nie można natomiast kontynuować dziennika elektronicznego w wersji papierowej. Z chwilą podjęcia decyzji o założeniu EBD, inwestor nie może jej zmienić.

Kiedy dziennik budowy jest niezbędny?

Art. 45 Ustawy Prawo Budowlane mówi, że dziennik budowy należy prowadzić wtedy, gdy roboty budowlane wymagają wyznaczenia kierownika budowy.

A zatem, zgodnie z art. 42:

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę;
 • podczas budowy na podstawie zgłoszenia domu jednorodzinnego (innego niż dom do 70 m²);
 • w trakcie budowy na podstawie zgłoszenia instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 do zasilania domu jednorodzinnego;
 • podczas montażu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych (wymagane jest tu zgłoszenie);
 • w trakcie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego prowadzonej na podstawie zgłoszenia (gdy nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany).

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku zatrudnienia kierownika budowy (a zatem także prowadzenia dziennika budowy), w przypadku budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², które mogą być budowane na podstawie uproszczonej procedury przewidzianej w art. 29 ust. 1 pkt 1a.

Czy są zmiany w zakresie wpisów w dzienniku?

Nie - nowa wersja Prawa budowlanego nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie wpisów do dziennika budowy. Należy przy tym pamiętać, że jest do bardzo istotny dokument w całym procesie inwestycyjnym, dlatego bardzo ważne jest, aby prowadzić go w sposób rzetelny i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Powinien zawierać nie tylko opis samego przebiegu robót, ale także okoliczności i zdarzeń, które mają związek z ich wykonywaniem i mogą być ważnym dowodem lub wyjaśnieniem określonych decyzji, podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki.

Oprócz kierownika budowy, który odpowiada za prowadzenie dziennika, wpisów mogą dokonywać:

 • inwestor,
 • projektant,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • geodeta wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne
 • oraz upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, przeprowadzający kontrolę na terenie budowy.

Redaktor: Damian Żabicki
fot. otwierająca: J. Werner

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • Co zmieniła nowelizacja Ustawy - Prawo budowlane w zakresie Dziennika Budowy?

  Nowelizacja wprowadziła możliwość prowadzenia Dziennika Budowy w wersji elektronicznej (EDB), dostępnego online na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Od 2030 roku, prowadzenie dziennika będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Jak można uzyskać dostęp do Elektronicznego Dziennika Budowy?

  Dostęp do EDB uzyskuje się za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, a także poprzez pobranie bezpłatnej wersji mobilnej dziennika, dostępnej w sklepach Google Play i Apple Store. Wniosek o wydanie EDB można złożyć online.
 • Czy i kiedy można korzystać z papierowej wersji Dziennika Budowy?

  Do końca 2029 roku nadal możliwe jest korzystanie z papierowej wersji dziennika. Można również przenieść prowadzenie papierowego dziennika do wersji elektronicznej, lecz nie odwrotnie – po założeniu EDB, decyzji tej nie można zmienić.
 • Kiedy należy prowadzić Dziennik Budowy?

  Dziennik budowy należy prowadzić w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają wyznaczenia kierownika budowy, tj. przy robótach budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, budowie na podstawie zgłoszenia domu jednorodzinnego (innego niż dom do 70 m²), montażu instalacji gazowych, czy przebudowie przegród zewnętrznych domu jednorodzinnego.
 • Czy wprowadzono zmiany w zakresie wpisów do Dziennika Budowy?

  Nowelizacja Ustawy - Prawo budowlane nie wprowadziła zmian w zakresie wpisów do dziennika. Nadal jest to bardzo istotny dokument w procesie inwestycyjnym, zawierający opis przebiegu robót oraz okoliczności i zdarzenia związane z ich wykonywaniem. Wpisów mogą dokonywać kierownik budowy, inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, geodeta, oraz upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów kontrolujących.
 • Czytaj więcej Czytaj mniej

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!