PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Okna i drzwi balkonowe z PVC

Nowe obowiązki dla inwestorów instalacji fotowoltaicznych od 19 września 2020 roku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w ustawie regulującej prawo budowlane wejdą nowe wytyczne dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej większej niż 6,5 kW. Od 19 września inwestorzy planujący zakup instalacji będą musieli uzgodnić swój projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instalacja PV powyżej 6.5 kW - jakie zmiany od 19 września 2020 roku?

Oprócz tego teraz obowiązkowo będzie trzeba zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych bez względu na miejsce ich zamontowania do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej.

Bez pozwolenia na budowę

Natomiast nie jest wymagane pozwolenie na budowę w przypadku robót budowlanych polegających na “montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej”.

Gdy instalacja fotowoltaiczna przekracza moc 50 kW

W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna przekracza moc 50 kW należy zdobyć pozwolenie na budowę, opinię rzeczoznawcy oraz złożyć zawiadomienie do organów PSP. Obecnie jedynym kryterium określającym wielkość instalacji jest jej moc.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu o dużej powierzchni

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną przed pożarem?

Podczas montażu instalacji należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia pożaru. Już na tym etapie jest to niezwykle istotne, gdyż to długoletnia inwestycja w urządzenie wykorzystujące energię odnawialną i nie warto ryzykować jej zniszczenia. Zatem jakie są standardowe zabezpieczenia przed pożarem mikroinstalacji?

  • Najważniejsza kwestia to prawidłowe zgodne z wytycznymi zaprojektowanie oraz montaż instalacji PV wraz z dedykowanymi, przepisowymi narzędziem.
  • Zastosowanie bezpieczników oraz wyłączników ppoż., które gwarantują w razie zagrożenia wyłączenie napięcia z obwodów DC, są one również niezbędne przy kubaturach strefy pożarowej powyżej 1000 m3.
  • Użycie instalacji odgromowej oraz przeciwpożarowej, a także kompatybilnych złączy i wtyczek DC.
  • Odpowiedni dobór oznaczonego okablowania do modułów i falownika. Dodatkowo obecność tabliczki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji do sieci oraz procedury awaryjnego wyłączenia, a także stosowanie podwójnie izolowanych przewodów.
  • Wykorzystanie złączy DC pochodzących od jednego producenta, co pozwala ograniczyć możliwość wytworzenia rezystancji w przypadku niekompatybilnego zestawienia oraz wzrostu temperatury.
  • Stosowanie po stronie DC optymalizatorów mocy, pozwalających zredukowanie napięcia, co pozwoli na bezpieczną pracę w przypadku konieczności rozłączenia instalacji.
  • Wcześniejsze przygotowanie powierzchni dachu w miejscu, w którym zostaną zamontowane moduły. Nie należy instalować paneli PV w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Najwyższą ochronę przed pożarem instalacji fotowoltaicznej zapewnia przede wszystkim wybór odpowiedniego, niezawodnego producenta, który gwarantuje fachowy montaż urządzenia oraz systematyczny monitoring i okresowe, regularne przeglądy. Potwierdzają to statystyki, które pokazują, że połowa pożarów instalacji spowodowana jest błędami technicznymi.

Drugim najczęstszym czynnikiem awarii są wyładowania atmosferyczne, a w szczególności gwałtowne burze, ale i przed tymi wypadkami dobra firma potrafi skutecznie zabezpieczyć.

źródło i zdjęcia: De Dietrich

Budujemy Dom wrzesień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze październik 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska październik 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2022

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum